Đóng góp cho Google Maps để tích điểm

Quan trọng:  Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chúng tôi đang thực hiện các biện pháp để bảo vệ sức khỏe của các thành viên trong nhóm của chúng tôiưu tiên các dịch vụ quan trọng. Do đó, Google có thể sẽ áp dụng một số quy định hạn chế đối với việc đóng góp nội dung lên Google Maps và quá trình xử lý các nội dung đóng góp đó có thể bị chậm trễ. 

Hãy đăng ký làm Local Guide và tích điểm bằng cách đóng góp nội dung cho Google Maps. Thu thập điểm để tăng cấp độ và hưởng các lợi ích dành cho Local Guide. Tìm hiểu thêm về điểm và các cấp độ Local Guides.

Cách tích điểm

Bạn có thể tích điểm bằng nhiều cách. Tìm hiểu cách:

Xem chi tiết điểm của bạn

  1. Trên máy tính, hãy mở Google Maps.
  2. Nhấp vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Đóng góp của bạn.
  3. Nhấp vào tên của bạn.
  4. Điểm của bạn sẽ xuất hiện trong hồ sơ. Sau khi bạn đóng góp, có thể cần đến 24 giờ để điểm của bạn xuất hiện trên hồ sơ.

Lưu ý: Với tư cách là Local Guide, bạn có thể thăng cấp khi kiếm được nhiều điểm hơn. Tìm hiểu về những lợi ích ở mỗi cấp.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?