Χρονολόγιο Χαρτών Google

Διαχείριση του χρονολογίου σας

Το Χρονολόγιο Χαρτών Google εμφανίζει μια εκτίμηση των μερών τα οποία μπορεί να έχετε επισκεφτεί και των διαδρομών τις οποίες μπορεί να έχετε ακολουθήσει, με βάση το Ιστορικό τοποθεσίας. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το Χρονολόγιό σας ανά πάσα στιγμή και να διαγράψετε το Ιστορικό τοποθεσίας στο Χρονολόγιο. Το Χρονολόγιο είναι ιδιωτικό, συνεπώς μόνο εσείς μπορείτε να το βρείτε. Το Χρονολόγιο διατίθεται σε κινητά και υπολογιστές.

Αν έχετε ενεργοποιήσει ρυθμίσεις, όπως τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, και θέσετε σε παύση το Ιστορικό τοποθεσίας ή διαγράψετε τα δεδομένα τοποθεσίας από το Ιστορικό τοποθεσίας, ορισμένα δεδομένα τοποθεσίας μπορεί να εξακολουθούν να αποθηκεύονται στον Λογαριασμό σας Google, στο πλαίσιο της χρήσης άλλων ιστοτόπων, εφαρμογών και υπηρεσιών της Google. Για παράδειγμα, τα δεδομένα τοποθεσίας ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πλαίσιο της δραστηριότητας στην Αναζήτηση και τους Χάρτες Google, όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών και να συμπεριλαμβάνονται στις φωτογραφίες σας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της εφαρμογής κάμερας.

Δημιουργία Χρονολογίου

Για να δημιουργήσετε Χρονολόγιο, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας και το Ιστορικό τοποθεσίας. Όταν ενεργοποιείτε το Ιστορικό τοποθεσίας, το Χρονολόγιο αντικατοπτρίζει τα μέρη που έχετε επισκεφτεί με τις συσκευές στις οποίες είναι συνδεδεμένος ο λογαριασμός σας και οι οποίες αναφέρουν την τοποθεσία. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Ιστορικό τοποθεσίας.

 1.  Σε iPhone ή iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες.
 2. Πατήστε τη φωτογραφία του προφίλ ή το αρχικό γράμμα του ονόματός σας Κυκλικό εικονίδιο λογαριασμού  και μετά Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 3. Πατήστε Προσωπικό περιεχόμενο και μεταβείτε με κύλιση στο στοιχείο Ρυθμίσεις τοποθεσίας.
 4. Στην ενότητα Ρυθμίσεις τοποθεσίας, ελέγξτε αν εμφανίζεται η επιλογή "Οι υπηρεσίες τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένες". Αν δεν εμφανίζεται, πατήστε Οι υπηρεσίες τοποθεσίας δεν έχουν οριστεί σε "πάντα" και μετά Τοποθεσία και μετά Πάντα.
Συμβουλή: Όταν ενεργοποιείτε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας στη συσκευή iPhone ή iPad, η τοποθεσία της κοινοποιείται στις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε. Τα δεδομένα τοποθεσίας ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πλαίσιο της δραστηριότητάς σας σε άλλες υπηρεσίες Google (π.χ. Αναζήτηση Google), όταν είναι ενεργοποιημένες άλλες ρυθμίσεις, όπως η Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών.

Εύρεση των μετακινήσεών σας

 1. Σε iPhone ή iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες.
 2. Πατήστε τη φωτογραφία του προφίλ ή το αρχικό γράμμα του ονόματός σας Κυκλικό εικονίδιο λογαριασμού και μετά Το χρονολόγιό σας Χρονολόγιο.
 3. Για να βρείτε κάποια άλλη ημέρα ή κάποιον άλλο μήνα, πατήστε Εμφάνιση ημερολογίου Συμβάν και μετά σύρετε αριστερά ή δεξιά και πατήστε μια ημέρα.
Συμβουλή: Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των καρτελών που βρίσκονται στο επάνω μέρος της οθόνης, όπως Μέρη, Πόλεις ή Κόσμος και να βρείτε insight σχετικά με τα μέρη που έχετε επισκεφτεί.

Ενεργοποίηση ή παύση του Ιστορικού τοποθεσίας

Όταν ενεργοποιείτε το Ιστορικό τοποθεσίας, η Google καταγράφει τα δεδομένα τοποθεσίας και τα μέρη σας στον Λογαριασμό Google, ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείτε τους Χάρτες Google. Για να ενεργοποιήσετε ή να θέσετε σε παύση το Ιστορικό τοποθεσίας:

 1. Σε iPhone ή iPad, μεταβείτε στο στοιχείο Χρονικό πλαίσιο.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Ρυθμίσειςκαι μετά Ενεργοποίηση Ιστορικού τοποθεσίας ή Παύση Ιστορικού τοποθεσίας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του Ιστορικού τοποθεσίας.

Επεξεργασία Χρονολογίου

Αλλαγή των μερών που έχετε επισκεφτεί

Αν ένα μέρος στο Χρονολόγιο είναι εσφαλμένο, μπορείτε να επεξεργαστείτε την τοποθεσία, καθώς και τον χρόνο κατά τον οποίο την επισκεφτήκατε.

 1. Σε iPhone ή iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες.
 2. Πατήστε τη φωτογραφία του προφίλ ή το αρχικό γράμμα του ονόματός σας Κυκλικό εικονίδιο λογαριασμού και μετά Το χρονολόγιό σας Χρονολόγιο.
 3. Βρείτε το εσφαλμένο μέρος στο Χρονολόγιο και πατήστε το.
 4. Πατήστε Επεξεργασία μέρους.
 5. Πατήστε το στοιχείο Αναζήτηση μέρους ή διεύθυνσης ή προχωρήστε με κύλιση και επιλέξτε το σωστό μέρος από τη λίστα.
 6. Για να επεξεργαστείτε την ώρα και τη διάρκεια επίσκεψης, πατήστε την ώρα.
Συμβουλή: Αν η Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών είναι απενεργοποιημένη, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τοποθεσίες ή δραστηριότητες στο Χρονολόγιο. Ωστόσο, μπορείτε να διαγράψετε μια ημέρα ή ολόκληρο το Ιστορικό τοποθεσίας.
Εναλλαγή μεταξύ μιλίων και χιλιομέτρων
Για να αλλάξετε τον τρόπο μέτρησης της απόστασης από το Χρονολόγιο, πατήστε τη φωτογραφία του προφίλ ή το αρχικό γράμμα του ονόματός σας Κυκλικό εικονίδιο λογαριασμού και μετά Ρυθμίσεις και μετά Μονάδες απόστασης. Στη συνέχεια, επιλέξτε Αυτόματη ρύθμιση, Χιλιόμετρα ή Μίλια.
Εύρεση του σπιτιού και της εργασίας στο Χρονολόγιο

Αν έχετε αποθηκεύσει τις διευθύνσεις της οικίας και της εργασίας σας στο Google, εμφανίζονται στο Χρονολόγιο. Πέρα από το Χρονολόγιο, αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν και σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες Google.

Μάθετε πώς να ορίζετε τις διευθύνσεις οικίας και εργασίας.

Διαγραφή ημέρας
Σημαντικό: Η διαγραφή πληροφοριών από το Χρονολόγιο είναι οριστική. Δεν θα μπορείτε να βρείτε ξανά τις πληροφορίες του Ιστορικού τοποθεσίας στο Χρονολόγιο. Αν έχετε ενεργοποιήσει άλλες ρυθμίσεις, όπως τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, και διαγράψετε το Ιστορικό τοποθεσίας, ορισμένα δεδομένα τοποθεσίας μπορεί να εξακολουθούν να αποθηκεύονται στον Λογαριασμό σας Google, στο πλαίσιο της χρήσης άλλων ιστοτόπων, εφαρμογών και υπηρεσιών της Google. Για παράδειγμα, τα δεδομένα τοποθεσίας ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πλαίσιο της δραστηριότητας στην Αναζήτηση και τους Χάρτες, όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, και να συμπεριλαμβάνονται στις φωτογραφίες σας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της εφαρμογής κάμερας.
 1. Σε iPhone ή iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες.
 2. Πατήστε τη φωτογραφία του προφίλ ή το αρχικό γράμμα του ονόματός σας Κυκλικό εικονίδιο λογαριασμού και μετά Το χρονολόγιό σας Χρονολόγιο.
 3. Επάνω δεξιά, πατήστε Εμφάνιση ημερολογίου Συμβάν και μετά επιλέξτε την ημέρα που θέλετε να διαγράψετε.
 4. Πατήστε Περισσότερα 더보기 και μετά Διαγραφή της ημέρας Delete .
Διαγραφή Ιστορικού τοποθεσίας
Σημαντικό: Η διαγραφή πληροφοριών από το Χρονολόγιο είναι οριστική. Δεν θα μπορείτε να βρείτε ξανά τις πληροφορίες του Ιστορικού τοποθεσίας στο Χρονολόγιο. Αν έχετε ενεργοποιήσει άλλες ρυθμίσεις, όπως τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, και διαγράψετε το Ιστορικό τοποθεσίας, ορισμένα δεδομένα τοποθεσίας μπορεί να εξακολουθούν να αποθηκεύονται στον Λογαριασμό σας Google, στο πλαίσιο της χρήσης άλλων ιστοτόπων, εφαρμογών και υπηρεσιών της Google. Για παράδειγμα, τα δεδομένα τοποθεσίας ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πλαίσιο της δραστηριότητας στην Αναζήτηση και τους Χάρτες, όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, και να συμπεριλαμβάνονται στις φωτογραφίες σας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της εφαρμογής κάμερας.

Μπορείτε να διαγράψετε ολόκληρο το Ιστορικό τοποθεσίας ή μέρος αυτού.

 1. Σε iPhone ή iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες.
 2. Πατήστε τη φωτογραφία προφίλ ή το αρχικό γράμμα σας Κυκλικό εικονίδιο λογαριασμού και μετά Το χρονικό σας πλαίσιο Χρονολόγιο.
 3. Πατήστε Περισσότερα 더보기και μετά Ρυθμίσεις.
 4. Μεταβείτε με κύλιση στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.
  • Για διαγραφή τμήματος του ιστορικού: Πατήστε Διαγραφή εύρους Ιστορικού τοποθεσίας και μετά ορίστε το εύρος και μετά Διαγραφή.
  • Για διαγραφή όλων: Πατήστε Διαγραφή όλου του Ιστορικού τοποθεσίας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης ή διαγραφής του Ιστορικού τοποθεσίας.

Αυτόματη διαγραφή του Ιστορικού τοποθεσίας

Μπορείτε να επιλέξετε να διαγράφεται αυτόματα το Ιστορικό τοποθεσίας που είναι παλαιότερο των 3, 18 ή 36 μηνών.

 1. Σε iPhone ή iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες.
 2. Πατήστε τη φωτογραφία του προφίλ ή το αρχικό γράμμα του ονόματός σας Κυκλικό εικονίδιο λογαριασμού και μετά Το χρονολόγιό σας Χρονολόγιο.
 3. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα More και μετά Ρυθμίσεις.
 4. Στην ενότητα Ρυθμίσεις τοποθεσίας, πατήστε Αυτόματη διαγραφή Ιστορικού τοποθεσίας.
 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες οθόνης.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
false
false
true
true
76697
false
false