Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού

Διαχείριση του Ιστορικού τοποθεσίας σας

Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες ισχύουν για συσκευές Android οι οποίες χρησιμοποιούν Android 4.4 ή μεταγενέστερη έκδοση. Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε την πρόσβαση τοποθεσίας σε Android 4.1 ή σε Android 4.3. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Αναφορά τοποθεσίας και το Ιστορικό τοποθεσίας για iPhone και iPad.

Το ιστορικό τοποθεσίας επιτρέπει στην Google να σας παρέχει χρήσιμες πληροφορίες βάσει των μερών που επισκεφτήκατε με τις συσκευές οι οποίες είναι συνδεδεμένες στο Λογαριασμό σας Google. Για παράδειγμα, θα δείτε προβλέψεις για τις συχνές μετακινήσεις σας και καλύτερα αποτελέσματα αναζήτησης. Οι πληροφορίες της τοποθεσίας σας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από οποιαδήποτε εφαρμογή ή υπηρεσία Google, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων που βλέπετε.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Ιστορικού τοποθεσίας

Η πρόσβαση στο Ιστορικό τοποθεσίας στις Ρυθμίσεις Google είναι διαθέσιμη σε συσκευές που χρησιμοποιούν Android 2.3 ή μεταγενέστερη έκδοση.

Όταν το Ιστορικό τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένο, τα μέρη που επισκέπτεστε δεν αποθηκεύονται πλέον. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Ιστορικό τοποθεσίας ανά πάσα στιγμή. Όταν το απενεργοποιείτε για το Λογαριασμό σας Google, απενεργοποιείται για όλες τις συσκευές που συσχετίζονται με αυτόν το Λογαριασμό Google.

Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τελείως τις υπηρεσίες τοποθεσίας GPS ή Wi-Fi, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κύριας τοποθεσίας της συσκευής σας με τα παρακάτω βήματα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Ιστορικού τοποθεσίας

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Ιστορικού τοποθεσίας με τις Ρυθμίσεις Google

 1. Εντοπίστε τις Ρυθμίσεις Google σε ένα από αυτά τα μέρη (ανάλογα με τη συσκευή σας):
  • Μια ξεχωριστή εφαρμογή που ονομάζεται Ρυθμίσεις Google Ρυθμίσεις Google
  • Στην κύρια εφαρμογή Ρυθμίσεις, κάντε κύλιση προς τα κάτω και αγγίξτε Google
 2. Αγγίξτε Τοποθεσία > Ιστορικό τοποθεσίας Google για το λογαριασμό που θέλετε να αλλάξετε.
 3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το Ιστορικό τοποθεσίας για το λογαριασμό ή τις συσκευές σας.
  • Λογαριασμός Google: Μετακινήστε το διακόπτη στην κορυφή για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Ιστορικό τοποθεσίας για όλες τις συσκευές που συσχετίζονται με το Λογαριασμό σας Google.
  • Επιλογή συσκευής: Μετακινήστε το διακόπτη δίπλα σε μια καταχωρημένη συσκευή για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Ιστορικό τοποθεσίας μόνο για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Ιστορικού τοποθεσίας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ελέγχου δραστηριότητας

 1. Μεταβείτε στην ενότητα Στοιχεία ελέγχου δραστηριότητας του προϊόντος "Ο Λογαριασμός μου". Εάν σας ζητηθεί, συνδεθείτε στο Λογαριασμό Google που θέλετε να συσχετίσετε με την τοποθεσία σας.
 2. Στην ενότητα "Μέρη που επισκέπτεστε", χρησιμοποιήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Ιστορικό τοποθεσίας. Όταν το απενεργοποιείτε για το Λογαριασμό σας Google, απενεργοποιείτε για όλες τις συσκευές που συσχετίζονται με αυτόν το Λογαριασμό Google.

Εάν χρησιμοποιείτε έναν λογαριασμό του Google Apps for Business, Education ή Government, ενδεχομένως να χρειάζεται να ζητήσετε πρόσβαση σε αυτές τις ρυθμίσεις από τον διαχειριστή σας.

Διαγραφή του Ιστορικού τοποθεσίας

Μπορείτε να διαγράψετε ολόκληρο το Ιστορικό τοποθεσίας ή ορισμένα τμήματα αυτού. Εάν διαγράψετε ολόκληρο το ιστορικό σας, τότε ορισμένες εφαρμογές, όπως το Google Now, ενδεχομένως να μην λειτουργούν σωστά.

Διαγραφή ολόκληρου του Ιστορικού τοποθεσίας χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις Google
 1. Εντοπίστε τις Ρυθμίσεις Google σε ένα από αυτά τα μέρη (ανάλογα με τη συσκευή σας):
  • Μια ξεχωριστή εφαρμογή που ονομάζεται Ρυθμίσεις Google Ρυθμίσεις Google
  • Στην κύρια εφαρμογή Ρυθμίσεις, κάντε κύλιση προς τα κάτω και αγγίξτε Google
 2. Αγγίξτε Τοποθεσία > Ιστορικό τοποθεσίας.
 3. Στο κάτω μέρος της οθόνης, αγγίξτε Διαγραφή ιστορικού τοποθεσίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν διαγράψετε το Ιστορικό τοποθεσίας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Ρυθμίσεις Google, θα διαγραφεί ολόκληρο το ιστορικό σας. Η διαγραφή είναι μη αναστρέψιμη και ενδεχομένως να προκαλέσει προβλήματα σε κάποιες εφαρμογές, όπως το Google Now.

Διαγραφή τμημάτων του Ιστορικού τοποθεσίας σας στον ιστότοπο του Ιστορικού τοποθεσίας

Μπορείτε να διαγράψετε μεμονωμένες τοποθεσίες, τοποθεσίες βάσει ημερομηνίας ή ολόκληρο το ιστορικό τοποθεσίας σας στον ιστότοπο του Ιστορικού τοποθεσίας.

 1. Μεταβείτε στη διεύθυνση maps.google.com/locationhistory και συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Google.
 2. Μπορείτε να επιλέξετε να διαγράψετε το ιστορικό τοποθεσίας σας:
  • Βάσει ημερομηνίας: Επιλέξτε Διαγραφή ιστορικού από αυτήν την ημέρα ώστε να διαγράψετε το ιστορικό για την ημερομηνία που επιλέξατε. Εάν ορίσετε ένα εύρος ημερομηνιών και επιλέξετε Διαγραφή ιστορικού από αυτό το χρονικό διάστημα, θα διαγράψετε το ιστορικό για όλες τις ημέρες που προβάλετε.
  • Βάσει ξεχωριστής τοποθεσίας: Επιλέξτε μια ξεχωριστή τοποθεσία από τη λίστα ή το χάρτη. Στο συννεφάκι, επιλέξτε να διαγράψετε αυτήν την προηγούμενη τοποθεσία από το ιστορικό σας.
  • Ολόκληρο το ιστορικό: Επιλέξτε Διαγραφή ολόκληρου του ιστορικού για να διαγράψετε ολόκληρο το αποθηκευμένο ιστορικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ιστότοπος του Ιστορικού τοποθεσίας δεν είναι διαθέσιμος στην Κορέα.

Χρήση και διαγνωστικά για το Ιστορικό τοποθεσίας

Όταν ενεργοποιείτε το Ιστορικό τοποθεσίας, ενεργοποιείτε επίσης τη συσκευή σας να για αποστολή διαγνωστικών στοιχείων στην Google σχετικά με το τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί σχετικά με το Ιστορικό τοποθεσίας.

Όταν η συσκευή σας στέλνει πληροφορίες χρήσης και διαγνωστικά στοιχεία

Η συσκευή σας ενδεχομένως να στείλει πληροφορίες στην Google σχετικά με τη βελτίωση του Ιστορικού τοποθεσίας όταν, για παράδειγμα, οι υπηρεσίες τοποθεσίας δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Οι πληροφορίες μπορεί να αφορούν τα εξής:

 • Την ποιότητα και τη διάρκεια των συνδέσεών σας σε κινητά δίκτυα, σε δίκτυα GPS, Wi-Fi ή Bluetooth,
 • Την κατάσταση των ρυθμίσεων τοποθεσίας σας,
 • Περιπτώσεις επανεκκίνησης και αναφορές σφαλμάτων,
 • Εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για την απενεργοποίηση ή την ενεργοποίηση του Ιστορικού τοποθεσίας, ή
 • Τα επίπεδα μπαταρίας

Οι πληροφορίες χρήσης και τα διαγνωστικά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των εφαρμογών και των προϊόντων Google και των συσκευών Android. Για παράδειγμα, η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει πληροφορίες για να βελτιώσει:

 • Τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας: Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία που χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο μέρος της μπαταρίας στη συσκευή σας και να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε μπαταρία για τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συχνά.
 • Την ακρίβεια τοποθεσίας: Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει πληροφορίες σχετικά με τους αισθητήρες και τις ρυθμίσεις τοποθεσίας για να βοηθήσει στην βελτίωση της συνολικής ποιότητας της τοποθεσίας, η οποία χρησιμοποιείται από εφαρμογές και υπηρεσίες για να παρέχουν μοναδικές εμπειρίες.

Όλες οι πληροφορίες χρήσης και τα διαγνωστικά στοιχεία χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google.