Konfigurowanie Gmaila w Outlooku, Apple Mail i innych klientach poczty

Wiadomości z Gmaila można pobierać i wyświetlać je za pomocą takich programów, jak Microsoft Outlook, Apple Mail lub Thunderbird, nawet jeśli nie masz akurat internetu. Ten proces nosi nazwę protokołu POP lub IMAP i jest bezpłatny dla wszystkich użytkowników Gmaila.

Wskazówka: w miarę możliwości zalecamy używanie protokołu IMAP, ponieważ sposób ten najlepiej gwarantuje, że w danym momencie zobaczysz całą swoją pocztę na dowolnym z posiadanych urządzeń. Jeśli chcesz korzystać z protokołu POP, dowiedz się, jak włączyć POP.

Używanie Gmaila do automatycznych odpowiedzi poczty elektronicznej

Podczas używania klienta poczty elektronicznej, np. Outlooka lub Apple Mail, automatyczne odpowiedzi e-mailowe mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

Dobrym rozwiązaniem może być skorzystanie z wiadomości o nieobecności w Gmailu, które skonfigurujesz w Ustawieniach Gmaila, zamiast z podobnych usług innych firm. Więcej informacji o automatycznych odpowiedziach w Gmailu.

Pierwsze kroki