Tạo tên người dùng

Nếu bạn thấy thông báo "Tên người dùng không được phép" khi đăng ký Tài khoản Google hoặc Gmail, hãy làm theo các nguyên tắc sau.

Lưu ý: Bạn không thể sử dụng “Abuse” và “Postmaster” làm tên người dùng hoặc bí danh vì đây những bí danh đã được đặt trước. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo chính sách về thư rác và lạm dụng của chúng tôi.

Độ dài ký tự

Chọn một tên người dùng dài từ 6 đến 30 ký tự. Tên người dùng của bạn có thể kết hợp tùy ý các chữ cái, số hoặc ký hiệu.

Ký tự đặc biệt

  • Tên người dùng có thể chứa các chữ cái (a-z), chữ số (0-9) và dấu chấm (.).
  • Tên người dùng không được chứa ký hiệu và (&), dấu bằng (=), dấu gạch dưới (_), dấu nháy đơn ('), dấu gạch ngang (-), dấu cộng (+), dấu phẩy (,), dấu ngoặc (<,>) hoặc nhiều dấm chấm (.) liên tiếp.
  • Tên người dùng có thể bắt đầu hoặc kết thúc bằng các ký tự không phải là chữ và số trừ dấu chấm (.). Ngoài quy tắc này, dấu chấm (.) không quan trọng trong địa chỉ Gmail.

Bạn có thể truy cập vào Trung tâm trợ giúp của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách thay đổi tên người dùng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
17
false