Thay đổi tên người dùng của bạn

Bạn có thể thay đổi tên được liên kết với địa chỉ email của bạn nhưng không thể thay đổi bản thân địa chỉ email.

Cũ:

Mới:

  1. Mở Gmail trên máy tính.
  2. Ở phía trên bên phải, nhấp vào bánh răng Cài đặt.
  3. Chọn Cài đặt.
  4. Nhấp vào tab Tài khoản.
  5. Trong mục “Gửi thư bằng địa chỉ:,” hãy xác định địa chỉ email bạn muốn chỉnh sửa.
  6. Nhấp vào chỉnh sửa thông tin bên cạnh địa chỉ.
  7. Ghi rõ bạn muốn tên mình là gì trong mục "Tên:" và nhấp vào Lưu thay đổi.

Thêm hoặc xóa dấu chấm khỏi tên người dùng

Nếu bạn muốn thêm hoặc xóa dấu chấm (.) khỏi tên người dùng của mình thì bạn không cần phải thay đổi gì cả. Nếu tên người dùng của bạn là "my.address@gmail.com" thì các thư được gửi đến "myaddress@gmail.com" và "m.y.a.d.d.r.e.s.s@gmail.com" đều sẽ được chuyển đến hộp thư đến của bạn. Tìm hiểu thêm về dấu chấm.

Thay đổi địa chỉ email

Nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ email, bạn sẽ cần phải đăng ký địa chỉ mới.

Sau khi đăng ký địa chỉ mới, bạn có thể chuyển email và danh bạ từ địa chỉ cũ sang địa chỉ mới.

Chuyển thư
  • Thiết lập tự động chuyển tiếp để đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được bất kỳ thư mới nào được gửi cho địa chỉ cũ của bạn.
  • Nhập thư cũ bằng POP3.
Chuyển danh bạ
Bạn có thể xuất danh bạ từ địa chỉ cũ, sau đó nhập danh bạ vào địa chỉ mới của bạn.

Vivian là một chuyên gia Gmail và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi của bạn về trang trợ giúp này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.