Nắm bắt cách mới để sắp xếp không gian. Tìm hiểu thêm về tính năng tạo chuỗi tin nhắn tại chỗ.

Thay đổi tên trên tài khoản Gmail

Bạn có thể thay đổi tên liên kết với địa chỉ email của mình.

Quan trọng: Tên liên kết với địa chỉ email của bạn không phải là tên người dùng của bạn. Bạn không thể thay đổi tên người dùng hoặc địa chỉ email của mình.

Bạn muốn khai thác thêm lợi ích của các ứng dụng của Google tại cơ quan hoặc trường học?  Đăng ký Google Workspace dùng thử miễn phí.

Cách đổi tên

Ví dụ: nếu kết hôn thì bạn có thể thay đổi từ tên "Lisa Brown" tại địa chỉ sportsfan@gmail.com thành "Lisa Jones" tại địa chỉ sportsfan@gmail.com. 

Quan trọng: Bạn không thể thay đổi tên trong ứng dụng Gmail.

  1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Xem tất cả tùy chọn cài đặt
  3. Nhấp vào thẻ Tài khoản và nhập hoặc Tài khoản.
  4. Trong mục "Gửi thư bằng địa chỉ", hãy nhấp vào Chỉnh sửa thông tin.
  5. Nhập tên bạn muốn hiển thị khi gửi thư.
  6. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Tạo địa chỉ email mới

Nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ email, hãy đăng ký địa chỉ mới. Sau khi đăng ký địa chỉ mới, bạn có thể chuyển các email và danh bạ từ địa chỉ cũ sang địa chỉ mới.

Ai đó đang sử dụng nhãn hiệu của tôi
Nếu bạn tin rằng ai đó đã tạo địa chỉ Gmail bằng tên bạn đã đăng ký nhãn hiệu, hãy liên hệ với họ để giải quyết vấn đề. Rất tiếc, Google không giám sát hoặc kiểm soát các địa chỉ email do người dùng Gmail chọn.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
17
false
false