Thay đổi tên người dùng của bạn

Bạn có thể thay đổi tên được liên kết với địa chỉ email của bạn, nhưng bạn không thể thay đổi địa chỉ email của bạn.

Thay đổi tên của bạn

Bạn có thể thay đổi tên hiển thị khi bạn gửi email. Ví dụ: bạn có thể thay đổi từ "Người hâm mộ thể thao" tại sportsfan@gmail.com sang "Bob" tại sportsfan@gmail.com. 

  1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Gmail. Bạn không thể thay đổi tên người dùng của mình từ ứng dụng Gmail.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Cài đặt Cài đặt.
  3. Nhấp vào Cài đặt.
  4. Nhấp vào tab Tài khoản và nhập hoặc Tài khoản.
  5. Trong mục "Gửi với địa chỉ", hãy nhấp vào chỉnh sửa thông tin.
  6. Thêm tên bạn muốn hiển thị khi bạn gửi thư.
  7. Ở phía dưới cùng, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Xóa các dấu chấm khỏi địa chỉ email của tôi

Nếu bạn có dấu chấm trong địa chỉ email của mình thì bạn không cần phải thay đổi địa chỉ. Ví dụ: johnsmith@gmail.com và john.smith@gmail.com là cùng một địa chỉ và email được gửi đến những địa chỉ đó đi đến một hộp thư đến.

Hãy tìm hiểu thêm về dấu chấm trong địa chỉ Gmail.

Thay đổi địa chỉ email của bạn

Nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ email của bạn, hãy đăng ký địa chỉ mới. Sau khi đăng ký địa chỉ mới, bạn có thể chuyển email và danh bạ từ địa chỉ cũ sang địa chỉ mới.

Ai đó đang sử dụng nhãn hiệu của tôi

Nếu bạn tin rằng ai đó đã tạo một địa chỉ Gmail bằng cách sử dụng tên nhãn hiệu của bạn, hãy cố liên lạc với họ để giải quyết sự cố này. Rất tiếc là Google không giám sát hoặc kiểm soát các địa chỉ email do người dùng Gmail chọn.

Mẹo:

Andrea là một chuyên gia Gmail và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi của bạn về trang trợ giúp này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?