Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Chúng tôi đã nhận được báo cáo về việc một số người dùng đột ngột bị đăng xuất khỏi tài khoản của họ. Chúng tôi đang điều tra, nhưng bạn không cần phải lo lắng: không có dấu hiệu cho thấy điều này liên quan tới bất kỳ đe dọa lừa đảo hay bảo mật tài khoản nào. Vui lòng cố đăng nhập lại tại accounts.google.com và nếu bạn không thể nhớ mật khẩu của mình, vui lòng sử dụng liên kết này để khôi phục mật khầu. Nếu bạn sử dụng Xác minh 2 bước, có thể có sự chậm trễ trong việc nhận mã SMS của bạn. Vui lòng thử lại hoặc sử dụng mã sao lưu.

Thay đổi tên người dùng của bạn

Bạn có thể thay đổi tên được liên kết với địa chỉ email của bạn, nhưng bạn không thể thay đổi địa chỉ email của bạn.

Thay đổi tên của bạn

Bạn có thể thay đổi tên hiển thị khi bạn gửi email. Ví dụ: bạn có thể thay đổi từ "Người hâm mộ thể thao" tại sportsfan@gmail.com sang "Bob" tại sportsfan@gmail.com. 

  1. Trên máy tính của bạn, mở Gmail. Bạn không thể thay đổi tên người dùng của mình từ ứng dụng Gmail.
  2. Ở phía trên bên phải, nhấp vào Cài đặt Cài đặt.
  3. Nhấp vào Cài đặt.
  4. Nhấp vào tab Tài khoản và nhập.
  5. Trong mục "Gửi với địa chỉ", nhấp vào chỉnh sửa thông tin.
  6. Thêm tên bạn muốn hiển thị khi bạn gửi thư.
  7. Ở phía dưới, nhấp vào Lưu thay đổi.

Xóa các dấu chấm khỏi địa chỉ email của tôi

Nếu bạn có dấu chấm trong địa chỉ email của mình thì bạn không cần phải thay đổi bất cứ điều gì. Bạn sẽ nhận được email mọi người gửi đến địa chỉ của bạn ngay cả khi họ không bao gồm dấu chấm.

Thư gửi cho sportsfan@gmail.com và sports.fan@gmail.com sẽ đến cùng một nơi. Tìm hiểu thêm về nhận được thư của người khác.

Thay đổi địa chỉ email của bạn

Nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ email của bạn, hãy đăng ký địa chỉ mới. Sau khi đăng ký địa chỉ mới, bạn có thể chuyển email và danh bạ từ địa chỉ cũ sang địa chỉ mới.

Mẹo:

Vivian là một chuyên gia Gmail và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi của bạn về trang trợ giúp này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.