Tạo tên người dùng

Nếu bạn thấy thông báo "Tên người dùng không được cho phép" khi đăng ký Tài khoản Google hoặc Gmail, hãy làm theo các nguyên tắc sau.

Lưu ý: Bạn không thể sử dụng “Abuse” và “Postmaster” làm tên người dùng hoặc bí danh vì đây những bí danh đã được đặt trước. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo chính sách về spam và lạm dụng của chúng tôi.

Độ dài ký tự

Vui lòng chọn tên người dùng dài từ 6 đến 30 ký tự. Tên người dùng của bạn có thể sử dụng tùy ý các chữ cái, số hoặc ký hiệu.

Ký tự đặc biệt

  • Tên người dùng có thể chứa các chữ cái (a-z), chữ số (0-9) và dấu chấm (.).

  • Tên người dùng không được chứa ký hiệu và (&), dấu bằng (=), dấu gạch dưới (_), dấu nháy đơn ('), dấu gạch ngang (-), dấu cộng (+), dấu phẩy (,), dấu ngoặc (<,>) hoặc nhiều dấm chấm (.) liên tiếp.

  • Tên người dùng có thể bắt đầu hoặc kết thúc bằng các ký tự không phải là chữ và số trừ dấu chấm (.). Ngoài quy tắc này, dấu chấm (.) không có ảnh hưởng trong địa chỉ Gmail.

 

Bạn có thể truy cập vào Trung tâm trợ giúp của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách thay đổi tên người dùng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?