Google Chat-rum byter namn. Funktionen kommer nu att heta Spaces. Det kan ta en stund innan namnändringen visas överallt. Läs mer.

Förhindra att e-post till Gmail-användare blockeras eller skickas till skräpposten

Den här artikeln kallades tidigare Riktlinjer för massutskick.

Riktlinjerna i den här artikeln hjälper dig att se till att dina meddelanden levereras som förväntat till Gmails inkorg. Använd tipsen i den här artikeln för att minska sannolikheten för att Gmail blockerar meddelanden eller markerar meddelanden som skräppost

Dessa riktlinjer gäller alla som skickar e-post till Gmail-användare. En Gmail-användare är alla som har någon av följande Gmail-kontotyper:

 • Ett personligt Gmail-konto som slutar på @gmail.com.
 • Ett Gmail-konto på jobbet eller skolan från Google Workspace. E-postadresser för jobb- eller skolkonton med Google Workspace inkluderar inte @gmail.com.

Genom att följa riktlinjerna i den här artikeln minskar du risken att

 • Gmail begränsar sändningsfrekvenser
 • Gmail blockerar meddelanden
 • Gmail markerar meddelanden som skräppost

Obs! Gmail godkänner inte begäranden om tillägg på godkännandelista från externa e-postavsändare. Vi kan inte garantera att meddelanden passerar Gmails skräppostfilter.

Skickar du e-post från ett Google Workspace-konto? Läs igenom vår policy om skräppost och otillåten användning i Gmail. Den här policyn är en del av Google Workspace-policyn för tillåten användning.

Problem som inte hanteras i den här artikeln

Den här artikeln innehåller inga lösningar på följande:

E-postleverantörer från tredje part

Om du använder en e-postleverantör från tredje part med din egen domän kontrollerar du att leverantören följer riktlinjerna i den här artikeln. Stora e-postleverantörer som Google, AOL och Yahoo, följer vanligtvis dessa riktlinjer.

Om du använder en domänleverantör men hanterar din egen e-posttjänst rekommenderar vi att du gör följande:

 • Läs igenom och följ metodtipsen för att skicka e-post till Gmail-användare.
 • Använd Postmaster Tools för att övervaka information om meddelanden som skickas från din domän till Gmail-användare.

Följ metodtipsen för att skicka till Gmail

Om du vill minska risken för att meddelanden från din domän skickas till skräppost eller blockeras av Gmail följer du de allmänna rekommendationerna i det här avsnittet.

 • Konfigurera giltiga omvända DNS-poster för dina IP-adresser som pekar på din domän.
 • Skicka helst alla meddelanden från samma IP-adress. Om du måste skicka från flera IP-adresser använder du olika IP-adresser för olika typer av meddelanden. Använd till exempel en IP-adress för att skicka kontomeddelanden och en annan IP-adress för att skicka kampanjmeddelanden.
 • Blanda inte olika typer av innehåll i samma meddelande. Inkludera exempelvis inte innehåll om kampanjer i köpkvitton.
 • Meddelanden i samma kategori ska ha samma e-postadress i Från-rubriken. Meddelanden från en domän som heter ditt-företag.net kan till exempel ha Från-rubriker som ser ut så här:
  • Köpkvitton: kvitto@solamora.net
  • Kampanjmeddelanden: erbjudanden@solarmora
  • Kontoaviseringar: avisering@solarmora
 • Kontrollera regelbundet att din domän inte anges som osäker med Google Säker webbsökning. Om du vill kontrollera din domänstatus anger du domänen på sidan Webbplatsstatus för Säker webbsökning. Kontrollera även alla domäner som är länkade till din.
 • Skicka inte exempel på nätfiskemeddelanden eller testkampanjer från din domän. Då kan domänens anseende sjunka och den kan läggas till i blockeringslistor på internet.
 • Utge dig inte för att vara andra domäner eller avsändare utan tillstånd. Den här metoden kallas identitetsstöld och kan leda till att Gmail kategoriserar meddelandena som skräppost.
 • Så här förhindrar du att giltiga meddelanden markeras som skräppost:
  • Meddelanden som har en Från-adress i mottagarens kontaktlista är mindre benägna att markeras som skräppost.
  • Ibland kan giltiga meddelanden markeras som skräppost. Mottagare kan markera att giltiga meddelanden inte är skräppost så att framtida meddelanden från avsändaren levereras till inkorgen.

Se till att dina meddelanden är autentiserade

Autentiserade meddelanden:

 • bidrar till att skydda mottagarna från skadlig e-post, t.ex. nätfiske
 • är mindre benägna att avvisas eller markeras som skräppost av Gmail.

Autentiseringsmetoderna konfigureras hos domänleverantören. Om du använder en domänvärdtjänst eller en e-postleverantör följer du leverantörens anvisningar för att konfigurera autentisering. Konfigurera autentisering för alla dina avsändardomäner.

Om du vill minimera risken för att dina meddelanden markeras som skräppost konfigurerar du följande autentiseringsmetoder:

 • Publicera en SPF-post för domänen. SPF förhindrar att skräppost skickar obehöriga meddelanden som verkar komma från din domän.
 • Aktivera DKIM-signering för dina meddelanden. De mottagande servrarna använder DKIM för att verifiera att domänägaren har skickat meddelandet. Viktigt! Gmail kräver en DKIM-nyckel på 1 024 bitar eller längre.
 • Publicera en DMARC-post för domänen. DMARC hjälper avsändare att skydda domänen mot e-postförfalskning.

För att SPF och DKIM ska autentisera ett meddelande måste meddelandets Från-rubrik matcha den avsändande domänen. Meddelanden måste godkännas av SPF- eller DKIM-kontrollen.

Skicka e-post till engagerade användare

Skicka enbart e-post till personer som vill få meddelanden från dig. De är mindre benägna att rapportera meddelanden från din domän som skräppost.

Om meddelanden från din domän ofta rapporteras som skräppost är det mer sannolikt att framtida meddelanden levereras till skräppostmappen. Med tiden kan många skräppostrapporter försämra domänens anseende. Ta reda på mer om domänens anseende med Postmaster Tools.

Gör det lätt för mottagarna att prenumerera

Använd dessa metoder för att se till att du skickar till engagerade användare:

 • Se till att mottagarna väljer att få e-post från dig.
 • Bekräfta mottagarens e-postadress innan du lägger till dem som prenumerationer.
 • Överväg att regelbundet skicka meddelanden för att bekräfta att mottagarna vill fortsätta prenumerera.
 • Överväg att ta bort användare som inte läser dina meddelanden.

Låt mottagarna sluta prenumerera

Ge alltid mottagarna ett sätt att avsluta prenumerationen på dina meddelanden. Gör det lätt att sluta prenumerera. Om du låter personer välja bort dina meddelanden kan du få fler öppnade meddelanden, högre klickfrekvens och sändningseffektivitet.

Här är några rekommenderade metoder för att avsluta prenumerationen:

 • Inkludera en tydlig länk i meddelandet som tar mottagarna till en sida för att avsluta prenumerationen.
 • Låt mottagarna granska de enskilda e-postlistor som de prenumererar på. Låt dem avsluta prenumerationen på listor individuellt eller på alla listor samtidigt.
 • Ta automatiskt bort mottagare som har flera avvisade meddelanden.
 • Skicka regelbundet ett bekräftelsemeddelande till mottagare för att se till att de fortfarande vill ha dina meddelanden.

Använd en funktion med ett klick för att avsluta prenumerationen

Om du vill låta mottagarna avsluta prenumerationen i Gmail ställer du in en funktion för att avsluta prenumerationen med ett klick. Inkludera en eller båda dessa rubriker i meddelandena:

List-Unsubscribe-Post: List-Unsubscribe=One-Klicka på
List-Unsubscribe: <https://solarmora.com/unsubscribe/example>

Om du tar med båda rubrikerna använder Gmail den som anges först.

När en mottagare avslutar prenumerationen med ett klick får du denna POST-begäran:

"POST /unsubscribe/example HTTP/1.1
Host: solarmora.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 26
List-Unsubscribe=One-Click"

Läs mer om List-Unsubscribe-rubriker:

Undvik dessa metoder

 • Markera inte interna meddelanden som skräppost. Detta kan ha en negativ effekt på domänens anseende, vilket leder till att framtida meddelanden skickas till skräpposten.
 • Köp inte e-postadresser från andra företag.
 • Skicka inte meddelanden till personer som inte har registrerat sig för att få meddelanden från dig. Dessa mottagare kan markera oönskade meddelanden som skräppost. Framtida meddelanden till dessa mottagare markeras som skräppost.
 • Undvik att välja formulär för att delta som är markerade som standard och som gör att användare automatiskt blir prenumeranter. Vissa länder/regioner har begränsningar för automatiskt samtycke. Kontrollera lagarna i ditt land/din region innan du väljer automatiskt samtycke för användare.

Övervaka avsändare som använder din e-posttjänst (e-postleverantörer)

Obs! Riktlinjerna i det här avsnittet gäller e-postleverantörer.

När kunder använder din tjänst för att skicka e-post ansvarar du för deras sändningsrutiner. Vi rekommenderar att du gör följande för att hantera kundernas aktivitet:

 • erbjud en e-postadress för att anmäla otillåten användning av e-post, exempelvis abuse@mail-provider.com
 • ha uppdaterade kontaktuppgifter i WHOIS-posten och på abuse.net
 • omedelbart ta bort alla användare eller klienter som skickar skräppost med din tjänst.

Övervaka affiliate-marknadsföring

Program för affiliate-marknadsföring erbjuder belöningar till företag eller individer som skickar besökare till din webbplats. Tyvärr kan spammare utnyttja sådana program. Om ditt varumärke blir förknippat med skräppost med marknadsföring kan annan e-post från dig markeras som skräppost. Vi rekommenderar att du håller ett öga på dina affiliates och tar bort alla som skickar skräppost.

Formatera dina meddelanden för inkorgen

Dessa riktlinjer för meddelandeformatering ökar sannolikheten för att Gmail levererar dina meddelanden till inkorgen, inte till skräppostmappen:

 • Formatera meddelanden enligt Internet Format Standard ( RFC 5322 ).
 • Om dina meddelanden är i HTML-format formaterar du dem enligt HTML-standard.
 • Använd inte HTML och CSS för att dölja innehåll i dina meddelanden. Om du döljer innehåll kan meddelanden markeras som skräppost.
 • Meddelandenas Från-rubriker ska bara innehålla en e-postadress, som visas i det här exemplet:
  Från: aviseringar@solamora.net 
 • Inkludera ett giltigt rubrikfält för meddelande-id i varje meddelande (RFC 5322).
 • Länkar i meddelandetexten ska vara synliga och lätta att förstå. Mottagarna ska veta vart de kommer när de klickar på länkar.
 • Informationen om avsändaren ska vara tydlig och synlig.
 • Meddelandeämnen ska vara relevanta och inte vilseledande.
 • Formatera internationella domäner enligt riktlinjerna för starka begränsningar i avsnitt 5.2 i Unicode tekniska standard nr 39:
  • Autentiseringsdomän
  • Envelope-From-domän
  • Payload-domän
  • Reply-to-domän
  • Avsändarens domän

Öka sändningsvolymen långsamt

Viktigt! Om du ökar sändningsvolymen för snabbt kan det leda till leveransproblem. När du gradvis ökar volymen för att skicka e-post använder du Postmaster Tools för att övervaka e-postresultaten.

Om du skickar många meddelanden rekommenderar vi att du gör följande:

 • Skicka e-post i jämn takt. Undvik att skicka e-post stötvis.
 • Börja med en låg sändningsvolym och öka sedan volymen över tid.
 • När du ökar sändningsvolymen kontrollerar du regelbundet sändningsfrekvensen och eventuella svar du får. Med regelbunden övervakning kan du sänka sändningsvolymen när sändningsfrekvensen är begränsad eller när fel börjar dyka upp.

Dessa faktorer påverkar hur snabbt du kan öka sändningsvolymen:

 • Mängden e-post som skickas: Ju mer e-post du skickar, desto långsammare bör du öka sändningsvolymen.
 • Frekvensen för skickad e-post: Du kan öka sändningsvolymen snabbare när du skickar dagligen i stället för varje vecka.
 • Mottagarens feedback om dina meddelanden: Se till att du bara skickar till personer som prenumererar på dina e-postmeddelanden och ge mottagarna möjlighet att avsluta prenumerationen.

Följ rekommenderade IP-metoder

Följ dessa metodtips för e-postservrar som skickar e-post till Gmail-användare:

Verifiera PTR-posten för den avsändande servern

Viktigt! Den avsändande IP-adressen måste matcha IP-adressen för det värdnamn som anges i PTR-posten. PTR-poster kallas även Reverse DNS-poster.

Din avsändande IP-adress måste ha en PTR-post. PTR-posterna verifierar att det avsändande värdnamnet är kopplat till den avsändande IP-adressen. Varje IP-adress måste mappa till ett värdnamn i PTR-posten.

Sök efter en PTR-post med verktyget inDNS.

Övervaka din sändningsvolym

Viktigt! För jobb- och skolkonton gäller sändningsgränser även när mottagare befinner sig på olika Google Workspace-domäner. Du kan till exempel skicka e-post till användare med e-postadresser som har domänerna ditt-företag.net och solamora.com. Trots att domänerna är olika gäller att om båda domänerna har google.com som MX-post, räknas meddelanden som skickas till dessa domäner in i din gräns.

Om du använderGoogle Workspace eller Gmail för att skicka: När du når sändningsgränsen begränsar Google Workspace meddelandefrekvensen för IP-adressen.

Följ dessa rekommendationer för att hålla dig inom de IP-sändningsgränserna:

 • Tänk på sändningsgränser för e-post när du skickar från domäner som har en MX-värd på Google.com.
 • Begränsa sändning av e-post från en enda IP-adress baserat på MX-postdomänen, inte domänen i mottagarens e-postadress.
 • Övervaka svaren så att du kan ändra sändningsfrekvenserna efter behov för att hålla dig inom dessa gränser.

Övervaka anseendet för delad IP-adress

En delad IP-adress (delad IP) är en IP-adress som används av fler än en e-postavsändare. Aktiviteten hos alla avsändare på den delade IP-adressen påverkar anseendet hos alla som använder IP-adressen.

Om du använder en delad IP för att skicka e-post påverkar andra avsändares negativa anseende ditt anseende negativt. Ett negativt anseende kan påverka leveransfrekvensen.

Om du använder en delad IP för att skicka e-post rekommenderar vi följande steg:

 • Kontrollera att IP-adressen inte finns på någon blockeringslista för internet. Meddelanden från avsändande IP-adresser på en blockeringslista kan markeras som skräppost.
 • Om du använder en e-postleverantör för din delade IP använder du Postmaster Tools för att övervaka den delade IP-adressens anseende.

Använd Postmaster Tools för att övervaka skickad e-post

Använd Postmaster Tools för att få information om e-post som du skickar till Gmail-användare, till exempel:

 • när mottagare markerar dina meddelanden som skräppost
 • varför dina meddelanden kanske inte levereras
 • om dina meddelanden är autentiserade
 • ditt domän- eller IP-anseende och dess påverkan på leveransfrekvensen för meddelanden.

Felsökning av problem med e-postleverans

Om du använder en e-postleverantör

Om du använder en e-postleverantör och har leveransproblem kontaktar du leverantören. Ta reda på om de följer metodtipsen i den här artikeln.

Använd MX Toolbox för att granska domäninställningar

Använd Google Admin Toolbox för att kontrollera och åtgärda inställningarna för domänen.

Åtgärda källan till avvisad e-post

Om meddelandena avvisas kan du få ett felmeddelande. Läs mer om felet så att du kan åtgärda problemet. Vanliga felmeddelanden är:

 • 421, "4.7.0": Meddelanden avvisas eftersom den sändande serverns IP-adress inte finns på den tillåtna listan för mottagarens domän.
 • 550, "5.7.1": Meddelanden avvisas eftersom den avsändande serverns IP-adress finns på en lista med avstängda IP-adresser. Det här felmeddelandet kan visas om du skickar e-post med en delad IP-adress med ett dåligt anseende.

Läs mer om e-postmeddelanden och SMTP-felmeddelanden:

Åtgärda IPv6-auktoriseringsfel

Ett IPv6-auktoriseringsfel kan innebära att PTR-posten för den sändande servern inte använder IPv6. Om du använder en e-postleverantör kontrollerar du att de använder en IPv6 PTR-post.

Här är ett exempel på ett IPv6-auktoriseringsfel:
550-5.7.1:  Meddelandet uppfyller inte IPv6-sändningsriktlinjerna för PTR-poster och autentisering.

Använda felsökningsverktyget

Om du fortfarande har problem med e-postleverans efter att ha följt riktlinjerna i den här artikeln kan du testa Felsökning för avsändare med e-postleveransproblem.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
17
false