Ako zabrániť blokovaniu alebo odosielaniu pošty adresovanej používateľom Gmailu do spamu

Tento článok sa predtým nazýval Pokyny pre odosielateľov hromadných správ.

Pokyny v tomto článku pomáhajú zaistiť, aby sa vaše správy doručovali do doručenej pošty v Gmaile. Pomocou tipov v tomto článku znížte pravdepodobnosť, že Gmail vaše správy zablokuje alebo ich označí ako spam.

Tieto pokyny sú určené pre každého, kto posiela správy používateľom Gmailu. Používateľ Gmailu je každá osoba, ktorá má jeden z týchto typov účtu Gmail:

 • osobný účet Gmail, ktorý sa končí na @gmail.com;
 • pracovný alebo školský účet Gmail zo služby G Suite. E‑mailové adresy pracovných alebo školských účtov G Suite nemajú príponu @gmail.com.

Riadením sa pokynmi v tomto článku znížite pravdepodobnosť, že:

 • Gmail bude obmedzovať vašu mieru odosielania,
 • Gmail bude blokovať vaše správy,
 • Gmail bude označovať vaše správy ako spam.

Poznámka: Gmail neprijíma žiadosti odosielateľov správ o pridanie na zoznam povolených. Nemôžeme zaručiť, že správy prejdú filtrami spamu v Gmaile.

Odosielate poštu z účtu G Suite? Nezabudnite si prečítať pravidlá týkajúce sa spamu a zneužívania služby G Suite. Sú súčasťou pravidiel prijateľného používania služby G Suite.

Tento článok neposkytuje riešenia týchto problémov:

Ak pre svoju doménu používate poskytovateľa e‑mailových služieb

Ak používate poskytovateľa e‑mailových služieb s vlastnou doménou, uistite sa, že dodržiava pokyny v tomto článku. Podľa týchto pokynov všeobecne postupuje väčšina poskytovateľov e‑mailu, ako sú Gmail, AOL a Yahoo.

Ak používate poskytovateľa domény, ale spravujete vlastnú e‑mailovú službu, odporúčame vám:

 • prečítať si osvedčené postupy odosielania pošty používateľom Gmailu v tomto článku;
 • pomocou nástrojov Postmaster Tools monitorovať informácie o správach odoslaných z vašej domény používateľom Gmailu.

Riaďte sa osvedčenými postupmi odosielania pošty do Gmailu

Ak chcete znížiť pravdepodobnosť odosielania správ z vašej domény do spamu alebo ich blokovania v Gmaile, riaďte sa všeobecnými osvedčenými postupmi v tejto sekcii.

Nastavte platné spätné záznamy DNS adries IP, ktoré smerujú na vašu doménu.

Ideálne odosielajte všetky správy z rovnakej adresy IP. Ak musíte odosielať poštu z viacerých adries IP, použite pre rôzne typy správ odlišné adresy IP. Napríklad upozornenia týkajúce sa účtu odosielajte pomocou jednej adresy IP a propagačné správy zase inej.

V jednej správe nekombinujte rôzne typy obsahu. V správach s potvrdením nákupu by ste nemali napríklad zahŕňať obsah týkajúci sa nadchádzajúceho predaja.

Správy rovnakej kategórie by mali mať v hlavičke Od: rovnakú e‑mailovú adresu. Napríklad správy z domény your-company.net môžu mať hlavičkyOd:, ktoré vyzerajú takto:

 • správy spotvrdením nákupu: receipt@your-company.net;
 • propagačné správy: deals@your-company.net;
 • upozornenia týkajúce sa účtu: alerts@your-company.net.

Pravidelne kontrolujte, či vaša doména nie je v Bezpečnom prehliadaní Google uvedená ako nebezpečná. Ak chcete skontrolovať stav svojej domény, zadajte ju na stránke stavu webu v Bezpečnom prehliadaní. Začiarknite tiež všetky domény prepojené s tou vašou.

Neodosielajte zo svojej domény ukážkové phishingové správy ani testovacie kampane. Môže to mať negatívny vplyv na reputáciu vašej domény, ktorá môže byť pridaná do internetových zoznamov blokovaných odosielateľov.

Neodcudzujte identitu inej domény alebo odosielateľa ani ju nepoužívajte bez povolenia. Tieto praktiky sa nazývajú spoofing a môžu spôsobiť, že Gmail kategorizuje príslušné správy ako spam.

Ak chcete zabrániť označovaniu platných správ ako spam:

 • Správy, ktoré majú adresu odosielateľa uvedenú v zozname kontaktov príjemcu, budú s menšou pravdepodobnosťou označené ako spam.
 • Niekedy môžu byť platné správy označené ako spam. Príjemcovia môžu označiť platné správy, že nie sú spam, takže budúce správy od príslušného odosielateľa by sa mali doručovať do doručenej pošty.

Overte svoje správy

V prípade overených správ existuje menšia pravdepodobnosť, že budú označené ako spam. Overené správy:

 • pomáhajú chrániť príjemcov pred škodlivými e‑mailmi, napríklad phishingovými správami;
 • sú v Gmaile s menšou pravdepodobnosťou zamietnuté alebo označené ako spam.

Tieto metódy overenia sa nastavujú u vášho poskytovateľa domény, nie v Gmaile. Ak používate službu hostiteľa domény alebo poskytovateľa e‑mailu, nastavte overenie podľa jeho pokynov. Nastavte overenie pre všetky odosielajúce domény.

Ak chcete minimalizovať pravdepodobnosť označenia svojich správ ako spam, nastavte tieto metódy overenia:

 • Zverejnite záznam SPF pre svoju doménu. SPF zabraňuje šíriteľom spamu odosielať neoverené správy, ktoré vyzerajú ako z vašej domény.
 • Zapnite podpisovanie DKIM pre svoje správy. Prijímajúce servery pomocou DKIM overia, či správu skutočne odoslal vlastník domény. Dôležité: Gmail vyžaduje kľúč DKIM, ktorý má minimálne 1 024 bitov.
 • Zverejnite záznam DMARC pre svoju doménu. DMARC pomáha odosielateľom chrániť svoju doménu pred spoofingom pošty.

Mechanizmy SPF a DKIM overia správu vtedy, keď sa jej hlavička Od: zhoduje s odosielajúcou doménou. Správy sú overené, keď prejdú kontrolou SPF alebo DKIM.

Odosielanie pošty zapojeným používateľom

Odosielajte poštu iba tým používateľom, ktorí si vybrali, že chcú dostávať a čítať vaše správy. Je menej pravdepodobné, že správy z vašej domény nahlásia ako spam.

Ak sú správy z vašej domény často nahlasované ako spam, budúce správy budú s väčšou pravdepodobnosťou doručované do priečinka so spamom. Veľký počet nahlásení spamu môže časom znížiť reputáciu vašej domény.

Získajte podrobné informácie o reputácii svojej adresy IP a domény pomocou nástrojov Postmaster Tools.

Zaistite, aby sa používatelia prihlásili na odber

Pomocou týchto metód môžete zaistiť, aby ste poštu odosielali zapojeným používateľom:

 • zaistite, aby sa používatelia prihlásili na odber vašej pošty;
 • skontrolujte e‑mailovú adresu každého príjemcu ešte predtým, ako ho prihlásite na odber;
 • zvážte pravidelné odosielanie správ, ktorými si potvrdíte, že používatelia chcú vašu poštu naďalej odoberať;
 • zvážte zrušenie odberu používateľov, ktorí vaše správy nečítajú.

Umožnite používateľom zrušiť odber

Používateľom vždy poskytnite spôsob, ako zrušiť odber správ, a zaistite, aby zrušenie odberu bolo jednoduché. Ak používateľom umožníte odhlásiť odber vašich správ, môžete tým zlepšiť mieru otvorení správ a zvýšiť miery prekliknutí aj účinnosť odosielania.

Odporúčané spôsoby zrušenia odberu:

 • V správe uveďte význačný odkaz, ktorý presmeruje používateľov na stránku zrušenia odberu.
 • Umožnite používateľom kontrolovať individuálne distribučné zoznamy, na ktorých odber sa prihlásili. Umožnite im zrušiť odber jednotlivých zoznamov alebo všetkých naraz.
 • Automaticky rušte odbery používateľov, v prípade ktorých ste dostali viacero správ o nedoručení.
 • Pravidelne odosielajte používateľom správu, ktorou sa uistíte, že chcú naďalej dostávať vaše správy.

Používajte zrušenie odberu jedným kliknutím

Ak chcete používateľom umožniť zrušiť odber priamo v Gmaile, nastavte zrušenie odberu jedným kliknutím. Zahrňte do správ jednu alebo obe tieto hlavičky:

List-Unsubscribe-Post: List-Unsubscribe=One-Click
List-Unsubscribe: <https://your-company-net/unsubscribe/example>

Ak zahrniete obe hlavičky, Gmail použije najprv tú, ktorá bola uvedená ako prvá.

Keď používateľ zruší odber jedným kliknutím, dostanete túto žiadosť POST:

"POST /unsubscribe/example HTTP/1.1
Host: your-company.net
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 26
List-Unsubscribe=One-Click"

Prečítajte si viac o hlavičkách List-Unsubscribe:

Vyhnite sa týmto praktikám

 • Nekupujte e‑mailové adresy od iných firiem.
 • Neodosielajte poštu používateľom, ktorí si nezaregistrovali odber vašich správ. Títo príjemcovia môžu označiť nechcené správy ako spam. Budúce správy z vášho servera adresované týmto používateľom budú označené ako spam.
 • Vyhnite sa prihlasovacím formulárom, ktoré sú predvolene začiarknuté a automaticky prihlasujú používateľov na odber. Niektoré krajiny alebo regióny majú obmedzenia pre automatické prihlásenie. Skôr ako budete automaticky prihlasovať používateľov, skontrolujte zákony v príslušnej krajine alebo regióne.

Monitorujte odosielateľov, ktorí používajú vašu e‑mailovú službu

Poznámka: Tento osvedčený postup platí pre poskytovateľov e‑mailových služieb.

Keď odosielatelia posielajú poštu pomocou vašej e‑mailovej služby, zodpovedáte za ich aktivitu v e‑maile. Mali by ste:

 • poskytnúť príjemcom správy e‑mailovú adresu na nahlásenie zneužitia pošty, napríklad abuse@your-company.net;
 • udržiavať aktuálne kontaktné údaje vo svojom zázname WHOIS a na abuse.net;
 • okamžite odobrať používateľov alebo klientov, ktorí pomocou vašej služby odosielajú spam.

Monitorovanie affiliate marketingových špecialistov

Programy affiliate marketingu poskytujú odmeny firmám alebo jednotlivcom odosielajúcim návštevníkov na váš web. Tieto programy však môžu zneužiť šíritelia spamu.

Ak je vaša značka spojená s marketingovým spamom, aj iná vami odosielaná pošta môže byť označená ako spam. Mali by ste sledovať affiliate partnerov a odobrať všetkých, ktorí odosielajú spam.

Formátovanie správ na doručenie do doručenej pošty

Tieto pokyny na formátovanie správ zvyšujú pravdepodobnosť, že Gmail doručí vaše správy do doručenej pošty, nie do priečinka so spamom:

 • Naformátujte správy podľa normy Internet Format Standard (RFC 5322).
 • Ak sú vaše správy v jazyku HTML, naformátujte ich podľa štandardov HTML.
 • Neskrývajte obsah vo svojich správach pomocou jazykov HTML a CSS. Skrytie obsahu môže spôsobiť, že správy budú označené ako spam.
 • V hlavičkách Od: správ by mala byť iba jedna e‑mailová adresa tak, ako znázorňuje tento príklad:
  Od: notifications@your-company.net 
 • V každej správe zahrňte platné pole hlavičky Message-ID (RFC 5322).
 • Odkazy v textových častiach by mali byť viditeľné a ľahko pochopiteľné. Používatelia by mali vedieť, kam po kliknutí na ne prejdú.
 • Informácie o odosielateľovi by mali byť jasné a viditeľné.
 • Predmety správ by mali byť relevantné a nezavádzajúce.
 • Naformátujte medzinárodné domény podľa mimoriadne prísnych pokynov v oddiele 5.2 technickej normy Unicode č. 39:
  • overovaciu doménu,
  • obálkovú doménu odosielateľa,
  • doménu údajovej časti,
  • doménu na odpovede,
  • doménu odosielateľa.

Pomaly zvyšujte objem odosielanej pošty

Ak odosielate veľa správ, odporúčame vám:

 • Odosielať poštu rovnomerne. Neodosielať poštu v sériách.
 • Začať s nízkym objemom odosielanej pošty a potom ho časom pomaly zvyšovať.
 • Pri zvýšení objemu odosielanej pošty pravidelne monitorovať mieru odosielania a všetky odpovede, ktoré dostanete. Pravidelné monitorovanie umožňuje znížiť objem odosielanej pošty, keď je miera odosielania obmedzená alebo sa začnú vyskytovať chyby.

Pri postupnom zvyšovaní objemu odosielanej pošty monitorujte výkonnosť pošty pomocou nástrojov Postmaster Tools.

Dôležité: Príliš rýchle zvýšenie objemu odosielanej pošty môže spôsobiť problémy s doručovaním.

Tieto faktory ovplyvňujú, ako rýchlo môžete zvýšiť objem odosielanej pošty:

 • Objem odosielanej pošty: čím viac pošty odosielate, tým pomalšie by ste mali jej objem zvyšovať.
 • Frekvencia odosielanej pošty: objem odosielanej pošty môžete zvýšiť rýchlejšie, keď nebudete odosielať raz za týždeň, ale denne.
 • Spätná väzba príjemcu týkajúca sa vašich správ: uistite sa, že poštu odosielate iba používateľom, ktorí sa prihlásili na odber vašich správ, a používateľom poskytnite možnosť odber zrušiť.

Odporúčané postupy týkajúce sa adries IP

Riaďte sa týmito osvedčenými postupmi pre poštové servery, ktoré posielajú správy používateľom Gmailu:

Overte záznam o miere volaní odosielajúceho servera

Dôležité: Odosielajúca adresa IP sa musí zhodovať s adresou IP názvu hostiteľa špecifikovanou v zázname Pointer (PTR). Záznamy PTR sa tiež nazývajú spätné záznamy DNS.

Vaša odosielajúca adresa IP musí obsahovať záznam PTR. Záznamy PTR potvrdzujú, že odosielajúci názov hostiteľa je spojený s odosielajúcou adresou IP. Každá adresa IP musí byť totiž v zázname PTR namapovaná na názov hostiteľa.

Skontrolujte záznam PTR pomocou nástroja intoDNS.

Monitorovanie objemu odosielanej pošty

Dôležité: V prípade pracovných a školských účtov sa limity odosielania uplatňujú dokonca aj vtedy, keď majú príjemcovia iné domény G Suite. Môžete napríklad odosielať poštu používateľom s e‑mailovými adresami, ktoré majú domény your-company.netother-company.com. Tieto domény sú síce odlišné, ale ak obe používajú google.com ako záznam MX, správy odosielané do týchto domén sa počítajú do vášho limitu.

Ak odosielate poštu pomocou služby G Suite alebo Gmailu: po dosiahnutí limitu odosielania G Suite obmedzí mieru odosielania správ pre danú adresu IP.

Ak chcete dodržať tieto limity odosielania pre adresu IP, riaďte sa týmito odprúčaniami:

 • Pri odosielaní pošty z domén, ktoré používajú Google.com ako hostiteľa MX, dávajte pozor na limity odosielania pošty.
 • Obmedzte odosielanie pošty z jednej adresy IP na základe domény záznamu MX, nie domény v e‑mailovej adrese príjemcu.
 • Sledujte odpovede, aby ste mohli podľa potreby zmeniť miery odosielania a dodržať tak tieto limity.

Monitorovanie reputácie zdieľanej adresy IP

Zdieľaná adresa IP je adresa IP používaná viacerými odosielateľmi pošty. Aktivita všetkých odosielateľov v rámci zdieľanej adresy IP ovplyvňuje reputáciu všetkých jej používateľov.

Ak odosielate poštu pomocou zdieľanej adresy IP, zlá reputácia ktoréhokoľvek iného odosielateľa negatívne ovplyvní tú vášu. Zlá reputácia môže ovplyvniť vašu mieru doručení.

Ak odosielate poštu pomocou zdieľanej adresy IP, odporúčame vám tento postup:

 • Uistite sa, že adresa IP nie je na žiadnom internetovom zozname blokovaných odosielateľov. Správy z odosielajúcich adries IP pridaných do zoznamu blokovaných odosielateľov môžu byť označené ako spam.
 • Ak používate pre svoju zdieľanú adresu IP poskytovateľa e‑mailových služieb, monitorujte jej reputáciu pomocou nástrojov Postmaster Tools.

Monitorovanie odoslanej pošty pomocou nástrojov Postmaster Tools

Pomocou nástrojov Postmaster Tools získajte informácie o pošte, ktorú odosielate používateľom Gmailu, napríklad:

 • kedy používatelia označia vaše správy ako spam;
 • prečo sa vaše správy nemusia doručovať;
 • či sú vaše správy overené;
 • reputáciu domény alebo adresy IP a jej vplyv na miery doručenia správ.

Riešenie problémov s doručovaním pošty

Ak používate poskytovateľa e‑mailových služieb

Ak používate poskytovateľa e‑mailových služieb a máte problémy s doručením, kontaktujte ho. Zistite, či uplatňuje osvedčené postupy v tomto článku.

Skontrolujte nastavenia domény pomocou súpravy nástrojov MX Toolbox

Skontrolujte a opravte nastavenia svojej domény pomocou Súpravy nástrojov pre G Suite.

Opravte zdroj zamietnutej pošty

Ak budú vaše správy zamietnuté, môže sa zobraziť chybové hlásenie. Prečítajte si viac o chybe, aby ste mohli problém vyriešiť. Bežné chybové hlásenia:

 • 421, „4.7.0“: správy sú zamietnuté, pretože adresa IP odosielajúceho servera nie je na zozname povolených príslušnej domény príjemcu.
 • 550, „5.7.1“:správy sú zamietnuté, pretože adresa IP odosielajúceho servera je na zozname pozastavených adries IP. Táto chyba sa vám môže zobraziť, keď odosielate poštu pomocou zdieľanej adresy IP so zlou reputáciou.

Prečítajte si viac o chybových hláseniach týkajcich sa pošty a SMTP:

Odstráňte chyby autorizácie protokolu IPv6

Chyba autorizácie protokolu IPv6 môže znamenať, že záznam PTR odosielajúceho servera nepoužíva protokol IPv6. Ak máte poskytovateľa e‑mailových služieb, overte, či používa záznam PTR s protokolom IPv6.

Tu je príklad chyby autorizácie protokolu IPv6:
550-5.7.1: Správa nie je v súlade s pokynmi k odosielaniu prostredníctvom protokolu IPv6 týkajúcimi sa záznamov PTR a overenia.

Použite nástroj na riešenie problémov

Ak máte stále problémy s doručovaním pošty aj po dodržaní pokynov v tomto článku, skúste si prečítať Riešenie problémov s doručovaním pošty pre odosielateľov.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
17
false