Blijf op de hoogte van de nieuwe manier om een ruimte te ordenen. Bekijk meer informatie over inline threads.

Voorkomen dat e-mails aan Gmail-gebruikers worden geblokkeerd of gemarkeerd als spam

Met de richtlijnen in dit artikel kunt u zorgen dat e-mails correct worden bezorgd bij mensen met een persoonlijk Gmail-account. Dit artikel heette eerst Richtlijnen voor verzenders van bulkmail.

Belangrijk: Vanaf november 2022 moeten nieuwe afzenders die e-mails sturen naar Google Gmail-accounts SPF of DKIM instellen. Bekijk meer informatie.

Als u de aanbevelingen in dit artikel opvolgt, zorgt u ervoor dat uw berichten correct worden bezorgd bij Gmail-accounts. U voorkomt dat Gmail de verzendfrequentie beperkt, berichten blokkeert of berichten markeert als spam.

Deze richtlijnen zijn bedoeld voor iedereen die e-mails stuurt naar Google Gmail-accounts. Dit zijn de Gmail-accounttypen:

 • Een persoonlijk Gmail-account dat eindigt op @gmail.com of googlemail.com.
 • Een Gmail-account voor werk of school via Google Workspace. E-mailadressen van werk- of schoolaccounts van Google Workspace eindigen niet op @gmail.com.

Google Workspace: Als u een Google Workspace-account gebruikt om grote hoeveelheden e-mails te sturen, bekijkt u het spam- en misbruikbeleid voor Gmail. Dit beleid is onderdeel van het Beleid voor acceptabel gebruik van Google Workspace.

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Problemen die niet worden opgelost in dit artikel

In dit artikel vindt u geen oplossingen voor deze problemen:

 • Berichten naar één gebruiker worden teruggestuurd: Als e-mails die u naar één Gmail-account heeft gestuurd worden teruggestuurd, bekijkt u hoe u problemen met teruggestuurde e-mails oplost.
 • Berichten worden geweigerd door Google-groepen: Als een bericht niet kan worden bezorgd bij een Google-groep voor werk of school, bekijkt u de richtlijnen voor afzenders voor werk- of schoolaccounts.
 • Afzenders op de toelatingslijst zetten: Gmail accepteert geen verzoeken van e-mailafzenders van derden om op de toelatingslijst te worden gezet. We kunnen niet garanderen dat berichten die door externe e-mailserviceproviders worden verstuurd door de spamfilters van Gmail komen. Als u een externe provider gebruikt om e-mails te sturen namens uw domein, doet u het volgende:
  • Zorg dat de provider de richtlijnen in dit artikel volgt. Grote e-mailproviders, zoals Google, AOL en Yahoo, volgen over het algemeen deze richtlijnen.
  • Zorg dat de SPF-record voor uw domein alle e-mailafzenders van uw domein bevat. Als afzenders van derden niet in de SPF-record staan, worden berichten die via deze providers gaan mogelijk gemarkeerd als spam. Bekijk hoe u een SPF-record maakt om alle e-mailafzenders voor uw domein te autoriseren.

Best practices voor het sturen van e-mails naar Gmail-accounts

Volg de tips in dit gedeelte om minder risico te lopen dat berichten uit uw domein worden gemarkeerd als spam of worden geblokkeerd door Gmail.

 • Stel geldige reverse DNS-records van uw IP-adressen in die naar uw domein wijzen.
 • Stel SPF en DKIM zo in dat ze uitgelijnd zijn.
 • Gebruik hetzelfde domein om e-mails te sturen en uw openbare website te hosten. Stel SPF en DKIM in voor dat domein.
 • Stuur het liefst alle berichten via hetzelfde IP-adres. Als u berichten via meerdere IP-adressen moet versturen, gebruikt u voor elk type bericht een ander IP-adres. Gebruik bijvoorbeeld een IP-adres om accountmeldingen te sturen en een ander IP-adres om promotieberichten te sturen.
 • Zet niet verschillende soorten content in hetzelfde bericht. Voeg bijvoorbeeld geen content over promoties toe aan berichten met aankoopbewijzen.
 • Berichten uit dezelfde categorie moeten hetzelfde Van-mailadres hebben. Voor berichten van een domein met de naam solarmora.com kunt u bijvoorbeeld de volgende Van-adressen gebruiken:
  • Berichten met verkoopbewijzen: verkoop@solarmora.com
  • Promotieberichten: aanbiedingen@solarmora.com
  • Berichten met accountmeldingen: melding@solarmora.com
 • Check regelmatig of uw domein niet is gemarkeerd als onveilig met Google Safe Browsing. Als u de status van uw domein wilt bekijken, voert u uw domeinnaam in op de pagina voor de sitestatus in Safe Browsing. Check ook alle andere domeinen die aan uw domein zijn gekoppeld.
 • Stuur geen testphishingberichten of testcampagnes via uw domein. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor de reputatie van uw domein en uw domein kan hierdoor op blokkeringslijsten komen te staan.
 • Boots geen domeinen of afzenders na zonder toestemming. Dat wordt spoofing genoemd en Gmail kan deze berichten markeren als spam.
 • Berichten die worden verstuurd via een adres in de contactenlijst van de ontvanger, worden minder snel gemarkeerd als spam.

Soms worden legitieme berichten gemarkeerd als spam. Ontvangers kunnen geldige berichten markeren als geen spam, waardoor toekomstige berichten van die afzender wel in hun inbox terechtkomen.

Aanbevelingen voor e-mailproviders

Google en Gmail accepteren geen verzoeken van e-mailproviders om op de toelatingslijst te worden gezet. We kunnen niet garanderen dat berichten die door e-mailproviders worden gestuurd door de spamfilters van Gmail komen.

Als u een externe e-mailprovider gebruikt om e-mails te sturen namens uw domein, doet u het volgende:

 • Check of de provider de richtlijnen in dit artikel volgt. Grote providers, zoals Google, AOL en Yahoo, volgen deze richtlijnen meestal wel.
 • Zorg dat de SPF-record van uw domein verwijzingen bevat naar alle e-mailafzenders van uw domein. Als afzenders van derden niet in de SPF-record staan, worden berichten die via deze providers gaan mogelijk gemarkeerd als spam. Bekijk hoe u een SPF-record maakt met alle e-mailafzenders van uw domein.

Als u een domeinprovider gebruikt maar zelf uw e-mail beheert, raden we het volgende aan:

 • Lees en volg de best practices in dit artikel om e-mails te sturen naar Gmail-accounts.
 • Gebruik Postmaster Tools om informatie te bekijken over berichten die vanuit uw domein naar Gmail-accounts zijn gestuurd.

Als u een externe e-mailprovider bent: Als klanten uw service gebruiken om e-mails te sturen, bent u verantwoordelijk voor hun verzendpraktijken. We raden u aan deze stappen te volgen om de verzendactiviteit van klanten te beheren:

 • Bied een e-mailadres waarop misbruik kan worden gemeld, bijvoorbeeld misbruik@mail-provider.com.
 • Zorg dat de contactgegevens in uw WHOIS-record en op abuse.net up-to-date zijn.
 • Verwijder meteen klanten die uw service gebruiken om spam te sturen.

E-mailverificatie instellen voor uw domein (vereist)

We raden u aan altijd e-mailverificatie in te stellen voor uw domein. Voor geverifieerde berichten geldt het volgende:

 • Ze helpen ontvangers beschermen tegen schadelijke berichten, zoals spoofing en phishingberichten.
 • Ze worden minder snel geweigerd of gemarkeerd als spam door Gmail.

Stel e-mailverificatie voor al uw verzenddomeinen in bij uw domeinprovider. Volg de instructies van de domeinprovider om verificatie in te stellen. Zie Spam, spoofing en phishing voorkomen met Gmail-verificatie voor uitgebreide informatie over verificatie en hoe de e-mails van uw organisatie erdoor worden beschermd.

Belangrijk: Vanaf november 2022 moeten nieuwe afzenders die e-mails sturen naar persoonlijke Gmail-accounts SPF of DKIM instellen. Google checkt willekeurig of berichten van nieuwe afzenders naar persoonlijke Gmail-accounts zijn geverifieerd. Berichten zonder minstens één van deze verificatiemethoden worden geweigerd of gemarkeerd als spam. Deze vereiste geldt niet voor u als u een bestaande afzender bent. Maar we raden u aan SPF en DKIM altijd in te stellen om de e-mails van uw organisatie te beveiligen en te voldoen aan toekomstige verificatievereisten.

SPF

Met SPF voorkomt u dat spammers ongeautoriseerde berichten sturen die afkomstig lijken te zijn uit uw domein. Stel SPF in door een SPF-record te publiceren in uw domein. De SPF-record van uw domein moet alle e-mailafzenders van uw domein bevatten. Als afzenders van derden niet in de SPF-record staan, worden berichten die via deze afzenders gaan mogelijk gemarkeerd als spam. Bekijk hoe u een SPF-record instelt om alle e-mailafzenders van uw domein te autoriseren.

DKIM

De ontvangstservers gebruiken DKIM om te verifiëren of de domeineigenaar het bericht daadwerkelijk heeft gestuurd. Zet DKIM aan voor het domein dat de e-mails stuurt.

Belangrijk: Een DKIM-sleutel van 1024 bits of langer is vereist om berichten te sturen naar persoonlijke Gmail-accounts.

DMARC

Met DMARC kunt u ontvangstservers laten weten wat ze moeten doen met uitgaande berichten van uw organisatie die niet door de SPF- of DKIM-controle komen. Stel DMARC in door een DMARC-record voor uw domein te publiceren. Berichten moeten zijn geverifieerd met SPF of DKIM om door de DMARC-controle te komen. Het verifiërende domein moet hetzelfde domein zijn als in de Van-koptekst van het bericht.

Als u DMARC instelt, kunt u daarna eventueel BIMI instellen om uw merklogo toe te voegen aan berichten die worden gestuurd vanuit uw domein.

Best practices voor e-mailabonnementen

Alleen e-mails sturen naar geïnteresseerde gebruikers

Stuur alleen e-mails naar mensen die berichten van u willen krijgen. Zij zullen berichten uit uw domein minder snel markeren als spam.

Als berichten uit uw domein vaak als spam worden gemarkeerd, is de kans groter dat toekomstige berichten ook worden gemarkeerd als spam. Zo krijgt uw domein een slechte reputatie. Bekijk meer informatie over de reputatie van uw domein met Postmaster Tools.

Makkelijk abonneren

Zo zorgt u ervoor dat ontvangers betrokken zijn:

 • Laat ontvangers zich aanmelden om berichten van u te krijgen.
 • Bevestig het e-mailadres van ontvangers voordat u ze abonneert.
 • Stuur ontvangers af en toe een bericht om te bevestigen dat ze geabonneerd willen blijven.
 • Overweeg gebruikers af te melden die uw berichten niet openen of lezen.

Makkelijk afmelden

Geef ontvangers altijd de mogelijkheid om zich af te melden voor uw berichten. Maak het makkelijk voor ze. Als mensen zich kunnen afmelden voor uw berichten, kunt u het openingspercentage, de klikfrequentie en de verzendefficiëntie verhogen.

Dit zijn een paar aanbevolen manieren waarop ontvangers zich kunnen afmelden:

 • Zet een duidelijk zichtbare link in het bericht naar een pagina waarop ontvangers zich kunnen afmelden.
 • Laat ontvangers alle mailinglijsten zien waarop ze zijn geabonneerd. Geef ontvangers de mogelijkheid zich af te melden voor losse lijsten of alle lijsten tegelijk.
 • Meld ontvangers automatisch af als u meerdere keren een bouncebericht krijgt van hun adres.

Geavanceerd: Afmelden met één klik instellen

Als u ervaring heeft met e-mails beheren en aangepaste berichtkopteksten instellen, kunt u instellen dat ontvangers zich met één klik kunnen afmelden voor Gmail-berichten. Voeg een of beide van deze kopteksten toe aan uw uitgaande berichten:

List-Unsubscribe-Post: List-Unsubscribe=One-Click
List-Unsubscribe: <https://solarmora.com/unsubscribe/example>

Als u beide kopteksten toevoegt, gebruikt Gmail de koptekst die als eerste wordt vermeld.

Als een ontvanger zich afmeldt met één klik, krijgt u dit POST-verzoek:

"POST /unsubscribe/example HTTP/1.1
Host: solarmora.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 26
List-Unsubscribe=One-Click"

U vindt meer informatie over List-Unsubscribe-kopteksten in RFC 2369 en RFC 8058.

Wat moet u niet doen?

 • Markeer interne berichten niet als spam. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor de reputatie van uw domein. Toekomstige berichten kunnen dan ook worden gemarkeerd als spam.
 • Koop geen e-mailadressen van andere bedrijven.
 • Stuur geen berichten naar mensen die zich niet hebben aangemeld om berichten van u te krijgen. Die ontvangers kunnen uw berichten markeren als spam. Toekomstige berichten aan deze ontvangers worden dan ook gemarkeerd als spam.
 • We raden u af aanmeldingsformulieren te gebruiken waarbij het vakje om e-mails te krijgen standaard is aangevinkt en gebruikers automatisch worden geabonneerd. Sommige landen en regio's beperken automatische aanmelding. Check de wetten in uw regio voordat u gebruikers automatisch aanmeldt.

Affiliate marketeers controleren

Affiliate-marketingprogramma's belonen bedrijven of individuen die bezoekers naar uw website leiden. Maar spammers kunnen die programma's ook gebruiken. Als uw merk wordt gekoppeld aan marketingspam, kunnen andere berichten die u stuurt ook worden gemarkeerd als spam.

We raden u aan uw regelmatig partners te controleren en ze te verwijderen als ze spam versturen.

De juiste berichtindeling

Met deze richtlijnen voor de berichtindeling vergroot u de kans dat uw Gmail-berichten in de inbox terechtkomen en niet in de spammap:

 • Gebruik de Internet Format Standard (RFC 5322) in uw berichten.
 • Als berichten in HTML-indeling staan, gebruikt u de HTML-standaarden.
 • Gebruik geen HTML en CSS om content te verbergen in uw berichten. Als u content verbergt, kunnen berichten worden gemarkeerd als spam.
 • Zorg dat er maar één e-mailadres staat in de Van-kopteksten van een bericht, bijvoorbeeld:
  Van: meldingen@solarmora.com
 • Zorg dat elk bericht een geldige bericht-ID heeft (RFC 5322).
 • Weblinks in de berichttekst moeten zichtbaar en makkelijk te begrijpen zijn. Ontvangers moeten weten wat ze kunnen verwachten als ze op een link klikken.
 • Informatie over afzenders moet duidelijk en zichtbaar zijn.
 • Het onderwerp van berichten moet relevant en niet misleidend zijn.
 • Deel internationale domeinen in volgens de streng beperkende richtlijnen in gedeelte 5.2 van de Unicode Technical Standard #39:
  • Verifiërende domein
  • Envelop Van-domein
  • Payload-domein
  • Antwoorddomein
  • Domein afzender

Het verzendvolume langzaam verhogen

Houd rekening met het volgende als u het verzendvolume verhoogt:

 • Als u het verzendvolume te snel verhoogt, kunnen er problemen optreden met de bezorging. Terwijl u het verzendvolume langzaam verhoogt, kunt u Postmaster Tools gebruiken om te zien of e-mails goed worden bezorgd.
 • Voor werk- en schoolaccounts gelden de verzendlimieten ook als de ontvangers bij verschillende Google Workspace-domeinen horen. Voorbeeld: U stuurt e-mails naar gebruikers via e-mailadressen met de domeinen uw-bedrijf.net en solarmora.com. De domeinen zijn anders, maar als beide domeinen google.com als MX-record hebben, tellen berichten die naar deze domeinen worden gestuurd mee voor de limiet.

 • Als u Google Workspace of Gmail gebruikt om e-mails te sturen: Als u de verzendlimiet heeft bereikt, beperkt Google Workspace de verzendfrequentie van berichten voor dat IP-adres.

Als u grote hoeveelheden e-mails stuurt, raden we u het volgende aan:

 • Stuur e-mails in hetzelfde tempo. Stuur niet ineens veel e-mails tegelijk.
 • Begin met een laag verzendvolume en verhoog dit langzaam.
 • Terwijl u het verzendvolume verhoogt, moet u regelmatig de verzendlimiet en eventuele reacties die u krijgt controleren. Zo kunt u het verzendvolume verlagen als de verzendfrequentie wordt beperkt of als u foutmeldingen krijgt.
 • Blijf binnen de IP-limieten voor het sturen van e-mails:

  • Houd rekening met de verzendlimieten voor e-mails als u e-mails stuurt vanuit domeinen met de MX-host Google.com.
  • Stuur e-mails vanaf één IP-adres, gebaseerd op het domein met de MX-record, niet het domein in het e-mailadres van de ontvanger.
  • Check de reacties zodat u indien nodig de verzendfrequentie kunt wijzigen om binnen de limieten te blijven.

Hoe snel u het verzendvolume kunt verhogen, hangt af van het volgende:

 • Het aantal gestuurde e-mails: Hoe meer e-mails u stuurt, hoe langzamer u het verzendvolume moet verhogen.
 • De frequentie van gestuurde e-mails: U kunt het verzendvolume sneller verhogen als u dagelijks e-mails stuurt, dan als u wekelijks e-mails stuurt.
 • Feedback van ontvangers over uw berichten: Stuur alleen berichten naar mensen die zich hebben geabonneerd op uw e-mails en geef ontvangers de mogelijkheid om zich af te melden.

Best practices voor e-mailservers

Volg deze best practices voor het beheer van e-mailservers die berichten sturen naar Gmail-accounts.

De PTR-record van de verzendserver controleren

Belangrijk: Het IP-adres van het verzendadres moet overeenkomen met het IP-adres van de hostnaam die is opgegeven in de Pointer-record (PTR). PTR-records worden ook wel reverse DNS-records genoemd.

Het verzend-IP-adres moet een PTR-record hebben. Met PTR-records wordt gecontroleerd of de verzendhostnaam is gekoppeld aan het verzend-IP-adres. Elk IP-adres moet zijn toegewezen aan een hostnaam in de PTR-record. De hostnaam die in de PTR-record staat, moet een doorstuur-DNS bevatten die verwijst naar het verzend-IP-adres.

Met de tool intoDNS kunt u controleren of er een PTR-record is.

De reputatie van gedeelde IP-adressen controleren

Een gedeeld IP-adres is een IP-adres dat door meer dan één e-mailafzender wordt gebruikt. De activiteit van afzenders die een gedeeld IP-adres gebruiken, heeft invloed op de reputatie van alle afzenders voor dat gedeelde IP-adres.

Als u een gedeeld IP-adres gebruikt om e-mails te sturen, heeft een negatieve reputatie van andere afzenders een negatieve invloed op uw reputatie. Een negatieve reputatie kan invloed hebben op de leveringssnelheid van uw berichten.

Doe het volgende als u een gedeeld IP-adres gebruikt om e-mails te sturen:

 • Controleer of het gedeelde IP-adres niet op een lijst met geblokkeerde IP-adressen staat. Berichten die worden gestuurd vanaf een IP-adres dat op een blokkeringslijst staat, worden eerder gemarkeerd als spam.
 • Als u een e-mailserviceprovider voor uw gedeelde IP-adres gebruikt, kunt u de reputatie van het gedeelde IP-adres controleren met Postmaster Tools.

Postmaster Tools gebruiken om uitgaande e-mails te controleren

Gebruik Postmaster Tools om informatie te bekijken over de e-mails die u naar Gmail-gebruikers stuurt, zoals:

 • Wanneer ontvangers uw berichten markeren als spam.
 • Waarom uw berichten mogelijk niet worden bezorgd.
 • Of uw berichten zijn geverifieerd.
 • Wat de reputatie van uw domein of IP-adres is en wat dat betekent voor de leveringssnelheid van berichten.

Problemen met de bezorging van e-mails oplossen

Als u een e-mailserviceprovider gebruikt

Als u problemen ondervindt met e-mails die door een serviceprovider wordt gestuurd, kijkt u of de provider de richtlijnen in dit artikel volgt.

MX Toolbox gebruiken om domeininstellingen te checken

Gebruik de Google Admin Toolbox om de instellingen van uw domein te checken en problemen op te lossen.

Problemen met de bron van geweigerde e-mails oplossen

Als uw berichten worden geweigerd, krijgt u misschien een foutmelding. Bekijk meer informatie over de fout zodat u het probleem kunt oplossen. Dit zijn enkele veelvoorkomende foutmeldingen:

 • 421, "4.7.0": Berichten worden geweigerd omdat het IP-adres van de verzendserver niet op de toegestane lijst staat voor het domein van de ontvanger.
 • 550, "5.7.1": Berichten worden geweigerd omdat het IP-adres van de verzendserver op een lijst met opgeschorte IP-adressen staat. U kunt deze foutmelding zien als u e-mails stuurt via een gedeeld IP-adres met een slechte reputatie.

Meer informatie over foutmeldingen voor e-mail en SMTP:

IPv6-autorisatiefouten oplossen

Als u een IPv6-autorisatiefout krijgt, kan dat betekenen dat de PTR-record voor de verzendserver geen IPv6 gebruikt. Als u een e-mailserviceprovider gebruikt, kijkt u of deze een IPv6 PTR-record gebruikt.

Dit is een voorbeeld van een IPv6-autorisatiefout:
550-5.7.1: Het bericht voldoet niet aan de IPv6-richtlijnen met betrekking tot PTR-records en verificatie.

De probleemoplosser gebruiken

Als u nog steeds problemen ondervindt met e-mailbezorging nadat u de richtlijnen in dit artikel heeft gevolgd, bekijkt u Probleemoplossing voor afzenders met problemen met e-mailbezorging.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
17
false
false