Kaip neleisti blokuoti ar siųsti į šlamšto aplanką „Gmail“ naudotojams skirtų laiškų

Šis straipsnis anksčiau buvo vadinamas Masinių siuntėjų gairėmis.

Šiame straipsnyje pateiktos gairės padeda užtikrinti, kad pranešimai būtų pateikiami „Gmail“ gautuosiuose. Naudodamiesi šiame straipsnyje pateiktais patarimais sumažinkite tikimybę, kad „Gmail“ užblokuos jūsų pranešimus ar pažymės juos kaip šlamštą.

Šios gairės skirtos visiems, kurie siunčia el. laiškus „Gmail“ naudotojams. „Gmail“ naudotojas yra bet kuris asmuo, turintis vieno iš šių tipų „Gmail“ paskyrą:

 • asmeninę „Gmail“ paskyrą, kuri baigiasi @gmail.com;
 • darbo ar mokyklos „Gmail“ paskyrą iš „G Suite“. „G Suite“ darbo ar mokyklos paskyrų el. pašto adresuose nėra @gmail.com.

Vadovaujantis šiame straipsnyje pateiktomis gairėmis sumažės tikimybė, kad:

 • „Gmail“ apribos siuntimo dažnį;
 • „Gmail“ užblokuos pranešimus;
 • „Gmail“ pažymės jūsų pranešimus kaip šlamštą.

Pastaba: „Gmail“ nepriima laiškų siuntėjų įtraukimo į baltąjį sąrašą užklausų. Negalime garantuoti, kad „Gmail“ šlamšto filtrai nepriskirs pranešimų šlamšto kategorijai.

Naudojate „G Suite“ paskyrą laiškams siųsti? Būtinai peržiūrėkite „G Suite“ šlamšto ir piktnaudžiavimo politiką. Ši politika yra „G Suite“ priimtino naudojimo politikos dalis.

Šiame straipsnyje nepateikiami nurodytų problemų sprendimo metodai.

Jei naudojatės domeno el. pašto paslaugų teikėjo paslaugomis

Jei naudojatės domeno el. pašto paslaugų teikėjo paslaugomis, įsitikinkite, kad teikėjas laikosi šiame straipsnyje pateiktų gairių. Žinomi el. pašto paslaugų teikėjai, pvz., „Gmail“, AOL ir „Yahoo“, paprastai laikosi šių gairių.

Jei naudojatės domeno teikėjo paslaugomis, bet patys tvarkote savo el. pašto paslaugą, rekomenduojame:

 • peržiūrėti šiame straipsnyje pateiktus el. laiškų siuntimo „Gmail“ naudotojams geriausios praktikos pavyzdžius ir jais vadovautis;
 • naudoti Pašto administratoriaus įrankius informacijai apie pranešimus, kurie buvo išsiųsti „Gmail“ naudotojams iš jūsų domeno, stebėti.

Vadovavimasis laiškų siuntimo į „Gmail“ geriausios praktikos pavyzdžiais

Jei norite sumažinti tikimybę, kad pranešimai iš jūsų domeno bus siunčiami į šlamšto aplanką arba blokuojami „Gmail“, vadovaukitės šioje skiltyje pateiktais bendrosios geriausios praktikos pavyzdžiais.

Nustatykite IP adresų, nukreipiančių į jūsų domeną, galiojančio atgalinio DNS įrašus.

Geriausia būtų siųsti visus pranešimus iš to paties IP adreso. Jei turite siųsti iš kelių IP adresų, skirtingų tipų pranešimams naudokite skirtingus IP adresus. Pvz., paskyros pranešimams siųsti naudokite vieną IP adresą, o reklaminiams pranešimams – kitą IP adresą.

Nemaišykite skirtingų tipų turinio tuose pačiuose pranešimuose. Pvz., neturėtumėte įtraukti turinio apie būsimą pardavimą pirkimo kvito pranešimuose.

Tos pačios kategorijos pranešimų antraštėje Nuo: turėtų būti nurodytas tas pats el. pašto adresas. Pvz., pranešimų iš domeno pav. jūsų-įmonė.net antraštės Nuo: gali būti, kaip nurodyta toliau.

 • Pirkimo kvito pranešimai: kvitas@jūsų-įmonė.net
 • Reklaminiai pranešimai: pasiūlymai@jūsų-įmonė.net
 • Paskyros įspėjamieji pranešimai: įspėjimai@jūsų-įmonė.net

Reguliariai tikrinkite, ar „Google“ saugaus naršymo sąraše jūsų domenas nėra įtrauktas kaip nesaugus. Jei norite patikrinti domeno būseną, įveskite savo domeną Saugaus naršymo svetainės būsenos puslapyje. Be to, patikrinkite bet kurį domeną, susietą su jūsų.

Nesiųskite pavyzdinių sukčiavimo pranešimų ar netestuokite kampanijų iš savo domeno. Tai gali neigiamai paveikti jūsų domeno reputaciją ir domenas gali būti pridėtas prie interneto blokavimo sąrašų.

Neapsimetinėkite kitu domenu ar siuntėju be leidimo. Ši praktika vadinama apsimetimu kitu (-a) ir dėl to „Gmail“ gali pranešimus priskirti šlamšto kategorijai.

Jei nenorite, kad tinkami pranešimai būtų pažymėti kaip šlamštas:

 • pranešimai, kurių adresas Nuo: pateiktas gavėjo kontaktų sąraše, rečiau žymimi kaip šlamštas;
 • kartais tinkami pranešimai gali būti pažymėti kaip šlamštas. Gavėjai gali pažymėti tinkamus pranešimus kaip ne šlamštą, todėl kiti siuntėjo pranešimai turėtų būti pateikti gautuosiuose.

Pranešimų autentifikavimo užtikrinimas

Autentifikuoti pranešimai gerokai rečiau pažymimi kaip šlamštas. Jei pranešimai autentifikuoti:

 • tai padeda apsaugoti gavėjus nuo kenkėjiškų el. laiškų, pvz., sukčiavimo pranešimų;
 • mažesnė tikimybė, kad „Gmail“ juos atmes arba pažymės kaip šlamštą.

Šiuos autentifikavimo metodus nustato domeno teikėjas, o ne „Gmail“. Jei naudojate domeno prieglobos paslaugą arba el. pašto paslaugų teikėją, vadovaukitės teikėjo pateiktomis autentifikavimo nustatymo instrukcijomis. Nustatykite kiekvieno siuntimo domeno autentifikavimą.

Jei norite sumažinti tikimybę, kad pranešimai bus pažymėti kaip šlamštas, nustatykite toliau nurodytus autentifikavimo metodus.

 • Paskelbkite domeno SPF įrašą. SPF neleidžia šlamšto siuntėjams siųsti neteisėtų pranešimų, kurie tariamai yra iš jūsų domeno.
 • Įjunkite DKIM pasirašymą pranešimams. Priimantys serveriai naudoja DKIM, kad patvirtintų, jog domeno savininkas iš tikrųjų išsiuntė pranešimą. Svarbu: „Gmail“ reikalingas 1 024 bitų ar ilgesnis DKIM raktas.
 • Paskelbkite savo domeno DMARC įrašą. DMARC padeda siuntėjams apsaugoti domeną nuo el. laiškų klastojimo.

Kad SPF ir DKIM autentifikuotų pranešimą, pranešimo antraštė Nuo: turi atitikti siuntimo domeną. Kad pranešimai būtų autentifikuoti, jie turi atitikti SPF arba DKIM patikros reikalavimus.

El. laiškų siuntimas susidomėjusiems naudotojams

Siųskite laiškus tik tiems naudotojams, kurie pasirenka gauti ir skaityti jūsų pranešimus. Mažiau tikėtina, kad jie praneš apie jūsų domeno pranešimus nurodydami, kad tai šlamštas.

Jei pranešimai iš jūsų domeno dažnai nurodomi kaip šlamštas, būsimi pranešimai greičiausiai bus pateikti šlamšto aplanke. Per laiką gavus daug šlamšto ataskaitų gali būti prastesnė jūsų domeno reputacija.

Gaukite išsamios informacijos apie savo IP ir domeno reputaciją naudodami Pašto administratoriaus įrankius.

Įsitikinkite, kad naudotojai prenumeruoja

Naudodami nurodytus metodus įsitikinkite, kad pranešimus siunčiate susidomėjusiems naudotojams.

 • Įsitikinkite, kad naudotojai pasirinko gauti jūsų laiškus.
 • Prieš nustatydami prenumeratą patvirtinkite kiekvieno gavėjo el. pašto adresą.
 • Apsvarstykite galimybę periodiškai siųsti pranešimus, patvirtinančius, kad naudotojai nori tęsti prenumeratą.
 • Apsvarstykite galimybę atšaukti naudotojų, kurie neskaito jūsų pranešimų, prenumeratą.

Leiskite naudotojams atšaukti prenumeratą

Visada suteikite naudotojams galimybę atšaukti pranešimų prenumeratą ir neapsunkinkite šio proceso. Jei leisite naudotojams atsisakyti pranešimų, gali padidėti pranešimų atidarymo, paspaudimų rodikliai ir siuntimo efektyvumas.

Pateikiami keli rekomenduojami prenumeratos atšaukimo metodai.

 • Į pranešimą įtraukite gerai matomą nuorodą, nukreipiančią naudotojus į prenumeratos atšaukimo puslapį.
 • Leiskite naudotojams peržiūrėti individualius adresatų sąrašus, kuriuos jie prenumeruoja. Leiskite jiems atšaukti atskirų sąrašų arba iš karto visų sąrašų prenumeratą.
 • Automatiškai atšaukite naudotojų, turinčių daug peradresavimo pranešimų, prenumeratą.
 • Periodiškai siųskite patvirtinimo pranešimą naudotojams, kad įsitikintumėte, jog jie vis dar nori gauti jūsų pranešimus.

Naudokite prenumeratos atšaukimo vienu paspaudimu funkciją

Jei norite leisti naudotojams atšaukti prenumeratą sistemoje „Gmail“, nustatykite prenumeratos atšaukimą vienu paspaudimu. Įtraukite vieną arba abi toliau nurodytas antraštes į pranešimus.

List-Unsubscribe-Post: List-Unsubscribe=One-Click
List-Unsubscribe: <https://jūsų-įmonė-net/unsubscribe/example>

Jei įtrauksite abi antraštes, „Gmail“ naudos pirmiau pateiktą.

Kai naudotojas atšauks prenumeratą vienu paspaudimu, gausite šią POST užklausą:

"POST /unsubscribe/example HTTP/1.1
Host: jūsų-įmonė.net Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Content-Length: 26 List-Unsubscribe=One-Click"

Sužinokite daugiau apie sąrašo prenumeratos atšaukimo antraštes:

 • sąrašo prenumeratos atšaukimas, RFC 2369;
 • prenumeratos atšaukimas vienu paspaudimu, RFC 8058.

Venkite toliau nurodytų praktikos metodų.

 • Nepirkite el. pašto adresų iš kitų įmonių.
 • Nesiųskite laiškų naudotojams, kurie neprisiregistravo gauti jūsų pranešimų. Šie gavėjai gali pažymėti nepageidaujamus pranešimus kaip šlamštą. Būsimi pranešimai iš jūsų serverio šiems naudotojams bus pažymėti kaip šlamštas.
 • Venkite pasirinkimo formų, kurios yra pažymėtos pagal numatytuosius nustatymus ir kurias naudojant automatiškai nustatoma naudotojų prenumerata. Kai kuriose šalyse / regionuose taikomi automatinio pasirinkimo apribojimai. Prieš automatiškai pasirinkdami naudotojus, peržiūrėkite šalies / regiono įstatymus.

Jūsų el. pašto paslaugą naudojančių siuntėjų stebėjimas

Pastaba: šie geriausios praktikos metodai taikomi el. pašto paslaugų teikėjams.

Kai siuntėjai naudoja el. pašto paslaugą laiškams siųsti, esate atsakingi už siuntėjo el. pašto veiklą. Turėtumėte atlikti nurodytus veiksmus.

 • Pateikite el. pašto adresą, kuriuo pranešimų gavėjai galėtų pranešti apie piktnaudžiavimą el. paštu (pvz., piktnaudžiavimas@jūsų-įmonė.net).
 • Pateikite atnaujintą kontaktinę informaciją įraše WHOIS ir tinkle abuse.net.
 • Nedelsdami pašalinkite bet kurį naudotoją ar klientą, kuris siunčia šlamštą naudodamasis jūsų paslauga.

Filialų rinkodaros specialistų stebėjimas

Dalyvaujant filialų rinkodaros programose įmonėms ar asmenims atlyginama už lankytojų nukreipimą į svetainę. Tačiau šlamšto siuntėjai gali pasinaudoti šiomis programomis.

Jei prekės ženklas susietas su rinkodaros šlamštu, kiti jūsų siunčiami laiškai gali būti pažymėti kaip šlamštas. Turėtumėte stebėti filialus ir pašalinti visus, kurie siunčia šlamštą.

Pranešimų formatavimas, kad būtų pateikti gautuosiuose

Naudodamiesi šiomis pranešimų formatavimo gairėmis padidinsite pranešimų pateikimo gautuosiuose (o ne šlamšto aplanke) tikimybę.

 • Formatuokite pranešimus pagal interneto formato standartą (RFC 5322).
 • Jei pranešimai pateikiami HTML formatu, formatuokite juos pagal HTML standartus.
 • Nenaudokite HTML ir CSS kalbos pranešimų turiniui slėpti. Paslėpus turinį pranešimai gali būti pažymėti kaip šlamštas.
 • Pranešimų antraštėse Nuo: turi būti tik vienas el. pašto adresas, kaip parodyta šiame pavyzdyje:
  Nuo: pranešimai@jūsų-įmonė.net 
 • Į kiekvieną pranešimą įtraukite galiojančio pranešimo ID antraštės lauką (RFC 5322).
 • Nuorodos pranešimų turinyje turi būti matomos ir lengvai suprantamos. Naudotojai turėtų žinoti, kur bus nukreipti spustelėję nuorodas.
 • Siuntėjo informacija turėtų būti aiški ir matoma.
 • Pranešimų temos turi būti susijusios ir neklaidinančios.
 • Formatuokite tarptautinius domenus pagal itin griežtas gaires, pateiktas Unikodo ženklų techninio standarto Nr. 39 5.2 skiltyje:
  • autentifikavimo domeną;
  • voko siuntėjo domeną;
  • apkrovos siuntėjo domeną;
  • atsakymo domeną;
  • siuntėjo domeną.

Siuntimo apimties didinimas pamažu

Jei siunčiate daug pranešimų, rekomenduojame:

 • nuosekliai siųsti laiškus. Nesiųskite iš karto daug laiškų;
 • pradėkite nuo nedidelės siuntimo apimties, po to pamažu didinkite apimtį per laiką;
 • didindami siuntimo apimtį reguliariai stebėkite siuntimo dažnį ir visus gaunamus atsakymus. Reguliariai stebėdami galėsite sumažinti siuntimo apimtį, kai siuntimo dažnis bus apribotas arba bus pateikta klaidų.

Pamažu didindami siunčiamų laiškų apimtį, naudokite Pašto administratoriaus įrankius pašto našumui stebėti.

Svarbu: jei per greitai padidinsite siuntimo apimtį, gali kilti pateikimo problemų.

Toliau nurodyti veiksniai lemia, kaip greitai galite padidinti siuntimo apimtį.

 • Išsiųstų el. laiškų skaičius: kuo daugiau el. laiškų siunčiate, tuo lėčiau turėtumėte didinti siuntimo apimtį.
 • El. laiškų siuntimo dažnis: siuntimo apimtį galite didinti sparčiau, jei siunčiate laiškus kasdien, palyginti su siunčiamais kas savaitę.
 • Gavėjų atsiliepimai apie pranešimus: būtinai siųskite tik naudotojams, kurie prenumeruoja jūsų el. laiškus, ir suteikite naudotojams galimybę atšaukti prenumeratą.

Vadovavimasis rekomenduojama IP praktika

Vadovaukitės pateiktais pašto serverių, siunčiančių el. laiškus „Gmail“ naudotojams, geriausios praktikos pavyzdžiais.

Patikrinkite siuntimo serverio PTR įrašą

Svarbu: siuntimo IP adresas turi atitikti prieglobos serverio pavadinimo, nurodyto žymeklio (PTR) įraše, IP adresą. PTR įrašai taip pat vadinami atgalinio DNS įrašais.

Turi būti siuntimo IP adreso PTR įrašas. PTR įrašai patvirtina, kad siuntimo prieglobos serverio pavadinimas susietas su siuntimo IP adresu. Kiekvienas IP adresas turi būti susietas su prieglobos serverio pavadinimu PTR įraše.

Patikrinkite PTR įrašą naudodami įrankį „intoDNS“.

Stebėkite siuntimo apimtį

Svarbu: naudojant darbo ir mokyklos paskyras siuntimo apribojimai taikomi, net jei gavėjai naudoja skirtingus „G Suite“ domenus. Pvz., galite siųsti laiškus naudotojams, kurių el. pašto adresų domenai yra jūsų-įmonė.net ir kita-įmonė.com. Nors domenai skiriasi, jei abiejų domenų MX įrašas yra google.com, į šiuos domenus išsiųsti pranešimai skaičiuojami nustatant apribojimą.

Jei siųsdami naudojate „G Suite“ arba „Gmail“: pasiekus siuntimo apribojimą, „G Suite“ apriboja to IP adreso pranešimų siuntimo dažnį.

Kad neviršytumėte siuntimo IP apribojimų, vadovaukitės pateiktomis rekomendacijomis.

 • Siųsdami iš domenų, kuriuose yra Google.com MX priegloba, atsižvelkite į el. laiškų siuntimo apribojimus.
 • Apribokite laiškų siuntimą iš vieno IP adreso pagal MX įrašo domeną, o ne gavėjo el. pašto adreso domeną.
 • Stebėkite atsakymus, kad galėtumėte pakeisti siuntimo dažnį ir neviršytumėte šių apribojimų.

Stebėkite bendrinamo IP adreso reputaciją

Bendrinamas IP adresas (bendrinamas IP) – tai IP adresas, kurį naudoja daugiau nei vienas laiškų siuntėjas. Visų siuntėjų, naudojančių bendrinamą IP, veikla turi įtakos kiekvieno IP naudojančio siuntėjo reputacijai.

Jei laiškams siųsti naudojate bendrinamą IP, bet kokio kito siuntėjo neigiama reputacija neigiamai veikia jūsų reputaciją. Neigiama reputacija gali turėti įtakos pateikimo rodikliui.

Jei laiškams siųsti naudojate bendrinamą IP, rekomenduojame atlikti nurodytus veiksmus.

 • Įsitikinkite, kad IP adreso nėra jokiame interneto blokavimo sąraše. Pranešimai iš siuntimo IP adresų, kurie įtraukti į blokavimo sąrašą, gali būti pažymėti kaip šlamštas.
 • Jei naudojate el. pašto paslaugų teikėją bendrinamam IP, stebėkite bendrinamo IP reputaciją naudodami Pašto administratoriaus įrankius.

Pašto administratoriaus įrankių naudojimas išsiųstiems laiškams stebėti

Naudokite Pašto administratoriaus įrankius, kad gautumėte informacijos apie „Gmail“ naudotojams siunčiamus laiškus, pvz., sužinotumėte:

 • kada naudotojai pažymi jūsų pranešimus kaip šlamštą;
 • kodėl jūsų pranešimai gali būti nepateikti;
 • ar jūsų pranešimai autentifikuoti;
 • savo domeno ar IP reputaciją ir jos poveikį pranešimų pateikimo rodikliams.

Laiškų pateikimo problemų šalinimas

Jei naudojatės el. pašto paslaugų teikėjo paslaugomis

Jei naudojatės el. pašto paslaugų teikėjo paslaugomis ir kyla pateikimo problemų, susisiekite su teikėju. Sužinokite, ar jis vadovaujasi šiame straipsnyje pateiktais geriausios praktikos pavyzdžiais.

Naudokite MX įrankių komplektą domeno nustatymams peržiūrėti

Jei norite patikrinti ir pataisyti domeno nustatymus, naudokite „G Suite“ įrankių komplektą.

Pataisykite atmestų el. laiškų šaltinį

Jei jūsų pranešimai atmetami, galite gauti klaidos pranešimą. Sužinokite daugiau apie klaidą, kad galėtumėte išspręsti problemą. Dažniausi klaidų pranešimai:

 • 421, „4.7.0“: pranešimai atmetami, nes siuntimo serverio IP adresas nėra gavėjo domeno leidžiamų adresų sąraše.
 • 550, „5.7.1“: pranešimai atmetami, nes siuntimo serverio IP adresas yra laikinai sustabdytų IP sąraše. Galite gauti šią klaidą, jei siunčiate laiškus naudodami prastos reputacijos bendrinamą IP.

Sužinokite daugiau apie el. pašto ir SMTP klaidų pranešimus.

Ištaisykite „IPv6“ prieigos teisės klaidas

„IPv6“ prieigos teisės klaida gali reikšti, kad siuntimo serverio PTR įrašas nenaudoja „IPv6“. Jei naudojatės el. pašto paslaugų teikėjo paslaugomis, įsitikinkite, kad jis naudoja „IPv6“ PTR įrašą.

Pateikiamas „IPv6“ prieigos teisės klaidos pavyzdys:
550-5.7.1: pranešimas neatitinka „IPv6“ siuntimo gairių dėl PTR įrašų ir autentifikavimo.

Naudokite trikčių šalinimo įrankį

Jei laikantis šiame straipsnyje pateiktų gairių vis tiek kyla laiškų pateikimo problemų, išbandykite siuntėjams, kuriems kyla el. laiškų pateikimo problemų, skirtus trikčių šalinimo patarimus.