Masinių pranešimų siuntėjų gairės

Pristatymo problemų šalinimas naudojant „Postmaster Tools“

„Gmail Postmaster Tools“ teikia siuntėjams parametrų, pvz., reputacijos, šlamšto rodiklio, atsiliepimų ciklo ir kt., metriką. Ją naudojant galite patikrinti „Gmail“ masinių pranešimų siuntėjų gairių guidelines atitikimą bei nustatyti problemas, dėl kurių gali kilti bėdų su šlamšto filtru.

Gavome užklausų iš masinių pranešimų siuntėjų, kurie norėtų daugiau informacijos apie geriausios praktikos pavyzdžius, kad įsitikintų, jog jų laiškai pristatomi „Gmail“ naudotojams. Toliau nurodoma, kaip „Gmail“ klasifikuoja gaunamus laiškus.

 • Šlamštas ir ne šlamštas: šlamšto pranešimai įtraukiami į šlamšto aplanką, o ne šlamšto pranešimai rodomi gautuosiuose.
 • Laiškų kategorijos: dauguma naudotojų naudoja numatytuosius „Gmail“ gautuosius, kuriuose ne šlamšto laiškai skirstomi į kategorijas: „Pagrindiniai“, „Socialiniai“, „Reklamos“, „Naujiniai“ ir „Forumai“. Kategorijos „Pagrindiniai“, „Socialiniai“ ir „Reklamos“ yra įgalintos pagal numatytuosius nustatymus, bet naudotojai gali rinktis įgalinti arba išjungti visas penkias kategorijas ar nė vienos iš jų. Į kategoriją „Pagrindiniai“ įtraukiami asmeniniai pokalbiai ir šiuo metu neįgalintų kategorijų pranešimai.

Laiškai klasifikuojami atsižvelgiant į iš naudotojų gaunamus pranešimus. „Gmail“ naudotojai gali pažymėti arba atžymėti pranešimus kaip šlamštą ir perkelti ne šlamšto pranešimus iš vieno gautųjų skirtuko lapo į kitą. Abiem atvejais „Gmail“ mokosi iš naudotojų pataisymų ir laikui bėgant automatiškai koreguoja klasifikavimą pagal naudotojų poreikius.

Nurodytos gailės gali būti naudingos norint, kad būtų tinkamai klasifikuojama ir gavėjas būtų patenkintas.

Gautųjų klasifikavimas

Gautųjų kategorijos

Šlamšto klasifikavimas

Autentifikavimas ir identifikavimas
Prenumerata
Prenumeratos atsisakymas
Formatas
Pristatymas
Trečiosios šalies siuntėjai
Filialų rinkodaros programos
 

Rodoma netinkamoje vietoje?

 • Jei siųsdami el. laišką „G Suite“ grupei gavote klaidos pranešimą, spustelėkite čia.
 • Tiesiog norite siųsti laišką draugui ar verslo partneriui? Daugiau pagalbos gausite spustelėdami čia.
 
Gautųjų kategorijos

Naudodami „Gmail“ gautųjų kategorijas naudotojai gali tvarkyti ir geriau valdyti savo gautuosius, klasifikuodami laiškus pagal kategorijas ir tų kategorijų laiškus įtraukdami į skirtukų lapus.

Naudotojai gali pasirinkti, kad konkretūs pranešimai ar siuntėjai visada būtų priskiriami konkrečiai kategorijai, ir įjungti ar išjungti kiekvieną kategoriją. Pažymėjus pranešimą žvaigždute jis rodomas kategorijoje „Pagrindiniai“. „Gmail“ mokosi iš naudotojų pataisymų ir laikui bėgant automatiškai koreguoja klasifikavimą pagal naudotojų poreikius.

Nurodoma, ką galite atlikti, kad padėtumėte „Gmail“ tinkamai skirstyti pranešimus į kategorijas.

 • Skirtingų kategorijų laiškus (pvz., reklamas, pranešimus apie operacijas, socialinių tinklų naujinius) siųskite iš skirtingų siuntėjo adresų ir pabandykite nuolat naudoti šiuos adresus laikui bėgant.
 • Nemaišykite skirtingų kategorijų turinio viename el. laiške. Pvz., jei įtrauksite reklamą į pranešimo apie operaciją laišką, sistema pranešimą gali priskirti reklamos kategorijai.

 

Autentifikavimas ir identifikavimas

Kodėl svarbu autentifikuoti pranešimus?

Autentifikuojant užtikrinamas tinkamas pranešimų klasifikavimas. Neautentifikuoti el. laiškai gali būti atmesti arba pateikti šlamšto aplanke, manant, kad jie yra sukčiavimo aferoms vykdyti naudojami suklastoti pranešimai.

Be to, neautentifikuoti el. laiškai su priedais gali būti iš karto atmesti saugumo sumetimais.

Kad užtikrintumėte, jog „Gmail“ galėtų jus identifikuoti:

 • naudokite pastovų IP adresą masiniams laiškams siųsti;
 • išsaugokite IP adreso (-ų), iš kurio (-ių) siunčiate laiškus, nukreipiančius į jūsų domeną, galiojančio atgalinio DNS įrašus;
 • naudokite tą patį adresą antraštėje „Nuo:“ kiekviename siunčiamame masiniame laiške.

Be to, rekomenduojame atlikti nurodytus veiksmus:

 • pasirašyti pranešimus naudojant DKIM. Neautentifikuojame pranešimų, pasirašytų naudojant raktus, kuriuos sudaro mažiau nei 1 024 bitai;
 • paskelbti SPF įrašą;
 • paskelbti DMARC politiką.

Sužinokite daugiau apie el. laiškų autentifikavimą.

Papildomos IPv6 skirtos gairės

 • Siuntimo IP adrese turi būti pateiktas PTR įrašas (t. y. siuntimo IP atgalinis DNS) ir jis turi atitikti IP, gauto per persiuntimo DNS, PTR įraše nurodyto prieglobos serverio pavadinimo skyrą. Priešingu atveju laiškas bus pažymėtas kaip šlamštas arba gali būti atmestas.
 • Siuntimo domenas turi atitikti SPF arba DKIM patikros reikalavimus. Priešingu atveju laiškas gali būti pažymėtas kaip šlamštas.

 

Prenumerata

Kiekvienas naudotojas paskirstymo sąraše turėtų pasirinkti gauti jūsų pranešimus vienu iš nurodytų būdų (pasirinkti):

 • el. laišku, kuriame klausiama, ar norima prenumeruoti įtraukiant į sąrašą;
 • neautomatiškai pažymėdamas laukelį žiniatinklio formoje arba programinės įrangos dalyje.

Be to, rekomenduojame patvirtinti kiekvieną el. pašto adresą prieš įtraukiant prenumeratą į sąrašą.

Nurodyti adresų rinkimo metodai nėra laikomi „pasirinkimu“ ir nėra rekomenduojami.

 • Iš trečiosios šalies įsigyto el. pašto adresų sąrašo naudojimas.
 • Žymimojo laukelio nustatymas žiniatinklio formoje arba programinės įrangos dalyje, kad pagal numatytuosius nustatymus prenumeruotų visi naudotojai (naudotojams reikia aiškiai atsisakyti laiškų).

 

Prenumeratos atsisakymas

Naudotojui turi būti suteikta galimybė atsisakyti įtraukimo į adresatų sąrašą naudojant vieną iš nurodytų priemonių:

 • aiškiai matomą nuorodą el. laiško turinyje, nukreipiančią naudotojus į prenumeratos atsisakymą patvirtinantį puslapį (naudotojui neturėtų reikėti atlikti jokių veiksmų, išskyrus patvirtinti);
 • atsakant į el. laišką pateikiant prenumeratos atsisakymo užklausą.

Norėdami užtikrinti, kad gavėjai galėtų atsisakyti prenumeratos neišeidami iš „Gmail“, labai rekomenduojame pridėti antraštę „List-Unsubscribe“ vienu iš toliau nurodytų būdų.

 • „One-click“: pridėkite toliau nurodytas antraštes, kaip aprašyta RFC 8058.
 •      List-Unsubscribe-Post: List-Unsubscribe=One-Click;
       List-Unsubscribe: <https://example.com/unsubscribe/opaquepart>.

              Gavėjui atsisakius prenumeratos gausite šią POST užklausą:

       POST /unsubscribe/opaquepart HTTP/1.1
       Host: example.com
       Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
       Content-Length: 26

       List-Unsubscribe=One-Click

 • „mailto“: pateikite antraštę „List-Unsubscribe“, nukreipiančią į el. pašto adresą, naudodami metodą „mailto:“.
   

Pastaba: jei prie antraštės „List-Unsubscribe“ pridėti metodai „one-click“ ir „mailto“, „Gmail“ naudos tą metodą, kuris nurodytas pirmiau.

Kad užtikrintumėte, jog jūsų pranešimai nebūtų pažymėti kaip šlamštas, rekomenduojame atlikti nurodytus veiksmus.

 • Automatiškai atsisakykite naudotojų, kurių adresai peradresuoja kelias laiško dalis, prenumeratos.
 • Periodiškai siųskite patvirtinimo pranešimus naudotojams.
 • Įtraukite kiekvieną adresatų sąrašą, prie kurio jie yra prisiregistravę, ir suteikite galimybę atsisakyti tų laiškų, kurie jiems nebeįdomūs, prenumeratos.

Naudotojai gali persiųsti laiškus iš kitų paskyrų, todėl rekomenduojame atlikti nurodytus veiksmus.

 • Aiškiai nurodykite el. pašto adresą, kurį naudojant prenumerata įtraukta į sąrašą.
 • Palaikykite į adresatų sąrašą įtrauktos prenumeratos atsisakymo URL metodą (tai naudinga, jei adresatų sąrašo valdytojas negali nurodyti, kad atsisako prenumeratos, pagal adresą „Atsakyti:“).

 

Formatas
 • Visi pranešimai turi būti formatuojami pagal RFC 5322 ir HTML standartus (jei naudojama HTML).
 • Pranešimuose turi būti galiojančios antraštės „Message-ID:“ laukas.
 • Pranešimuose turi būti nurodyta, kad tai masinis laiškas, naudojant antraštės „Precedence: bulk“ lauką.
 • Jei bandoma paslėpti tikrąjį panešimo siuntėją ar tikrąjį bet kokių pranešime pateiktų žiniatinklio nuorodų nukreipimo puslapį, pranešimas gali būti nepristatytas.
 • Kiekvieno pranešimo tema turi atitikti turinį ir negali būti klaidinanti.
 • Autentifikavimo domenas, voko siuntėjo domenas, apkrovos siuntėjo domenas, atsakymo domenas ir siuntėjo domenas negali pažeisti itin griežtų tarptautinių domenų pavadinimų „Unicode“ saugos profilio gairių.

 

Pristatymas

Nors „Gmail“ labai stengiasi, kad visi teisėti laiškai būtų pristatyti naudotojo gautuosiuose, gali būti, kad tam tikri teisėti pranešimai bus pažymėti kaip šlamštas. „Gmail“ nepriima „įtraukimo į baltąjį sąrašą“ užklausų iš masinių pranešimų siuntėjų ir negalime garantuoti, kad visi jūsų pranešimai atitiks mūsų šlamšto filtrų reikalavimus. Kad užtikrintume, jos mūsų naudotojai gautų visus pageidaujamus laiškus, leidžiame jiems siųsti atsiliepimus apie pranešimus, kurie pažymėti kaip šlamštas. Naudotojai gali spustelėti mygtuką „Ne šlamštas“ kiekviename pranešime, kuris buvo pažymėtas taikant mūsų šlamšto filtrus. Atsižvelgiame į naudotojų pranešimus ir šaliname problemas, siekdami teikti jiems kokybiškesnes paslaugas. Jei naudotojai nelaiko jūsų laiškų šlamštu, neturėtų kilti pristatymo į gautuosius problemų.

Yra du svarbūs veiksniai, kurie, esant įprastoms aplinkybėms, padeda pranešimus pateikti „Gmail“ naudotojų gautuosiuose:

 • adresas „Nuo:“ įtrauktas į naudotojo kontaktų sąrašą;
 • naudotojas spustelėja „Ne šlamštas“, kad įspėtų „Gmail“, jog iš šio adreso siunčiami pranešimai yra pageidaujami.

Jei siunčiate reklaminius ir operacijų laiškus, susijusius su organizacija, rekomenduojame atskirti laiškus pagal paskirtį, kiek tai įmanoma. Tai galite atlikti:

 • naudodami atskirus el. pašto adresus kiekvienai funkcijai;
 • kiekvienos funkcijos laiškus siųsdami iš skirtingų domenų ir (arba) IP adresų.

Jei pasinaudosite šiais patarimais, didesnė tikimybė, kad svarbūs operacijų laiškai bus pristatyti naudotojų gautuosiuose. Mūsų gairės skirtos padėti jums užtikrinti gerą reputaciją „Gmail“ sistemoje, kad jūsų laiškai būtų nuolat pristatomi į „Gmail“ gautuosius.

Trečiosios šalies siuntėjai

Jei kiti asmenys naudojasi jūsų paslaugomis laiškams siųsti (pvz., IPT), jūs atsakote už naudotojų ir (arba) klientų elgsenos stebėjimą.  

 • Turite sukurti el. pašto adresą, kuriuo naudotojai ir (arba) klientai galėtų praneši apie piktnaudžiavimą (piktnaudziavimas@jusudomenas.com).
 • Turite pateikti atnaujintą kontaktinę informaciją įraše WHOIS ir tinkle abuse.net.
 • Turite laiku nutraukti visų naudotojų ir (arba) klientų, naudojančių jūsų paslaugas šlamšto laiškams siųsti, veiklą.

 

Filialų rinkodaros programos

Dalyvaujant filialų rinkodaros programose atlyginama trečiosioms šalims už lankytojų pritraukimą į svetainę. Deja, šios programos patrauklios patyrusiems šlamšto siuntėjams ir gali būti labiau žalingos nei naudingos. Atminkite nurodytus dalykus:

 • jei jūsų prekės ženklas susiejamas su filialų rinkodaros šlamštu, tai gali turėti įtakos jūsų ir kitų jūsų patronuojamųjų bendrovių siunčiamiems laiškams;
 • jūs turite stebėti patronuojamąsias bendroves ir pašalinti jas, jei siunčia šlamštą.


Jei laiškus siunčiate atsižvelgdami į gaires, bet „Gmail“ ir toliau žymi pranešimus kaip šlamštą, toliau šalinkite triktis.