Feladókra vonatkozó irányelvek

Ha tömegesen küld e-maileket, és letiltják őket, vagy problémái vannak a Gmail általi kézbesítéssel, kövesse az alábbi útmutatásokat, amelyek segítenek az e-mailek megfelelő osztályozásában. 

Hogyan osztályozza a Gmail a beérkező üzeneteket?

 • Spam: A spamek a Spam mappába kerülnek, minden más üzenet pedig a beérkező levelek közé.
 • A beérkező levelek kategóriái: A Gmail alapértelmezett postaláda-elrendezéséven az üzenetek a következő kategóriákba vannak rendezve:
  • Elsődleges
  • Közösségi
  • Promóciók
  • Frissítések
  • Fórumok

A levelek osztályozása automatikusan igazodik a felhasználók preferenciáihoz és műveleteihez. A felhasználók például törölhetik a spamnek jelölést, áthelyezhetik az üzeneteket egy másik kategóriába, valamint be- és kikapcsolhatják a kategóriákat. Idővel a Gmail automatikusan átállítja az osztályozást ezek szerint a javítások szerint. További információ a beérkező levelek kategóriáiról

1. lépés: A Postmaster Tools használata

A Postmaster Tools mutatókat jelenít meg a hírnévről, a spamek arányáról, a visszajelzési rendszerről, valamint egyéb olyan paraméterekről, amelyek segíthetnek azonosítani és kijavítani a kézbesítéssel vagy a spamszűrőkkel kapcsolatos problémákat.

2.: Az e-mailek helyes osztályozásának biztosítása

 • Az egyes levélkategóriákat mindig ugyanarról a címről küldje ki. Például mindig ugyanarról a címről küldje a promóciós e-maileket, illetve egy másikról a címről a pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatosakat.
 • Kerülje a kategóriák keverését egy üzeneten belül. Ha például egy e-mailben promóciós tartalmak és pénzügyi tartalmak is szerepelnek, akkor a Gmail promóciós e-mailnek minősítheti az üzenetet.

3. lépés: Annak biztosítása, hogy az e-maileket a rendszer ne jelölje meg spamként

Az e-mailek hitelesítése

A hitelesítés nélküli e-maileket gyakran letiltják vagy spamnek jelölik annak érdekében, hogy a címzetteket megvédjék az adathalász átverésektől. A hitelesítés nélkül, ám mellékletekkel rendelkező e-maileket a rendszer biztonsági okokból teljesen elutasíthatja.

Ha gondoskodni szeretne róla, hogy a Gmail hitelesíteni tudja Önt:

 • Küldje az e-maileket ugyanarról az IP-címről.
 • Ügyeljen rá, hogy az IP-címekhez érvényes, a domainjére mutató fordított DNS-rekorddal rendelkezzen.
 • Mindig ugyanazt a címet válassza minden üzenet „From:” fejlécében.

Egyéb javaslatok

 • Írja alá az üzeneteket a DKIM használatával. A 1024 bitnél rövidebb kulccsal aláírt üzeneteket nem hitelesítjük.
 • Tegyen közzé egy SPF-rekordot.
 • Tegyen közzé egy DMARC-irányelvet.

További információ az e-mailek hitelesítéséről.

IP-irányelvek

 • A küldő IP-címnek rendelkeznie kell egy PTR-rekorddal (azaz a küldő IP-cím fordított DNS-rekordjával), valamint egyeznie kell a PTR-rekordban megadott gazdagépnév DNS-ének normál irányú feloldásával kapott IP-címmel.
 • A küldő domainnek át kell mennie az SPF- vagy a DKIM-ellenőrzésen.

Leiratkozási lehetőség biztosítása

 1. A terjesztési listán szereplő minden címzett számára biztosítsa az alábbi feliratkozási lehetőségek egyikét:
  • A feliratkozásra rákérdező e-mail.
  • Egy webes űrlapon vagy szoftverben megjelenített jelölőnégyzet, amelyet a felhasználónak kézzel kell bejelölnie.
 2. A feliratkoztatás előtt ellenőrizze, hogy az összes címzett e-mail-címe megfelelő-e.
 3. Kerülje az alábbiakat:
  • E-mail-címek vásárlása külső felektől.
  • A webes űrlapokon vagy szoftverekben elhelyezett, előre bejelölt jelölőnégyzeteket, valamint a felhasználók alapértelmezett feliratkoztatását.

Leiratkozási lehetőség biztosítása

Ha a felhasználók sok olyan e-mailt kapnak, amelyet nem nyitnak meg, a Gmail megjelenít számukra egy olyan kártyát, amelyen lehetőségük van leiratkozni. 
Ha leiratkozási lehetőséget kínál a felhasználók számára, akkor javulhat a megnyitási és az átkattintási arány, valamint jobb eredményeket érhet el ugyanakkora ráfordítás mellett. További információ arról, hogyan iratkozhatnak le a felhasználók az e-mailekről.

A felhasználóknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az alábbi módszerekkel leiratkozzanak a levelezőlistáról:

 1. A címzettek számára biztosíthatja a leiratkozási lehetőséget:
  • az e-mail törzsében jól láthatóan elhelyezett linkkel, amely egy megerősítő oldalra vezet, de nem kéri a felhasználókat további adatok megadására;
  • az e-mail megválaszolásával.
 2. Annak biztosítása érdekében, hogy a címzettek a Gmail elhagyása nélkül is leiratkozhassanak, erősen ajánlott felvenni a „List-Unsubscribe” fejlécet az alábbi módszerek egyikét használva:
  • Vegye fel az alábbi fejléceket az egykattintásos leiratkozás biztosításához az RFC 8058 ajánlásban leírt módon:

     List-Unsubscribe-Post: List-Unsubscribe=One-Click
     
List-Unsubscribe: <https://example.com/unsubscribe/opaquepart>

            Ha a címzett leiratkozik, Ön a következő POST-kérelmet kapja:

     "POST /unsubscribe/opaquepart HTTP/1.1
     Host: example.com
     Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
     Content-Length: 26

     List-Unsubscribe=One-Click"

 • Helyezzen el a megfelelő e-mail-címre mutató hivatkozást a „mailto:” használatával. 
   

Megjegyzés: Ha a List-Unsubscribe fejlécben mindkét megoldást elhelyezi, a Gmail az elsőként megadott módszert fogja használni.

Egyéb javaslatok

 • Automatikusan iratkoztassa le azokat a felhasználókat, akiknek a címéről több e-mail is visszapattan.
 • Időnként küldjön megerősítő üzeneteket a felhasználóknak.
 • Tüntesse fel az összes olyan levelezőlistát, amelyre a felhasználók fel vannak iratkozva, és biztosítson lehetőséget arra, hogy leiratkozzanak azokról, amelyekről már nem szeretnének leveleket kapni.

Továbbított e-mail

Ha gondoskodni szeretne azokról az e-mailekről is, amelyeket a címzettek továbbítanak:

 • Tüntesse fel pontosan azt az e-mail-címet, amely fel van iratkozva a listára.
 • Biztosítson URL-alapú módszert a levelezőlistáról való leiratkozásra. Ez különösen akkor hasznos, ha a levelezőlista kezelője a válaszcím alapján nem tudja megállapítani, hogy ki iratkozott le a listáról.

Az e-mail formázása

Ügyeljen arra, hogy az üzenetek formázása megfeleljen az alábbiaknak:

 • RFC 5322 szerinti formázás, valamint HTML használata esetén a HTML-szabványok betartása.
 • Rendelkezik érvényes üzenetazonosító („Message-ID:”) fejlécmezővel.
 • Az e-mail „Precedence: bulk” fejlécmezőjében jelezni kell, hogy Ön küldi az e-maileket.
 • Látható információkat kell megjeleníteni a valódi feladóról, valamint a linkek valódi céloldaláról.
 • Az üzenet tartalma szempontjából releváns, nem félrevezető tárgysorokat kell használni.
 • A domain formázásának meg kell felelnie a Unicode biztonsági profil nemzetközi domainnevekre vonatkozó szigorú irányelveinek az alábbiak esetén:
  • Hitelesítő domain
  • Boríték feladódomainje
  • Hasznos tartalom feladódomainje
  • Válaszdomain
  • Feladó domain

A kézbesítési tippek követése

Fontos tényezők a kézbesítés során

Bár a Gmail minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az összes szabályszerűen küldött üzenetet kézbesítse a felhasználók beérkező üzenetei közé, egyes esetekben mégis előfordulhat, hogy néhány szabályszerűen küldött üzenetet is spamnek jelölünk.

Az alábbi tényezők szem előtt tartása azonban segíthet, hogy az üzenetek megérkezzenek a Gmailt használó címzetteknek:

 • A „Feladó:” mezőben szereplő cím szerepel a felhasználó névjegyei között.
 • Ha az üzenetét a felhasználó szívesen fogadja, mégis véletlenül a Spam mappába kerül, amikor a címzett a Nem spam lehetőségre kattintva áthelyezheti a Spam mappából.

Megjegyzés: A Gmail nem veszi figyelembe az e-mail-küldők olyan kérelmeit, amelyekben azt kérik, hogy vegyük fel őket engedélyezési listánkra, továbbá azt sem tudjuk garantálni, hogy összes üzenetük átmegy spamszűrőinken.

Promóciós üzenetek és pénzügyi tranzakciók

A fontos promóciós és tranzakciós e-maileket nagyobb eséllyel kapják meg a feladók akkor, ha az e-maileket minél jobban elkülöníti típus szerint. Mindkét típusú (promóciós és tranzakciós) e-mailhez használhatja az alábbiakat:

 • Külön e-mail-címek.
 • Üzenet küldése másik domainből és/vagy IP-címről.

Külső feladók figyelése

Ha mások az Ön szolgáltatását használva küldenek e-mailt (pl. internetszolgáltatóként esetén), akkor Ön felelős a felhasználói/ügyfelei viselkedésének megfigyeléséért. Győződjön meg az alábbiakról:

 • Biztosítson egy olyan e-mail-címet a felhasználóknak és/vagy ügyfeleknek, amelyen jelenthetik a visszaéléseket (például abuse@sajat_domain.com)
 • Biztosítson naprakész kapcsolattartási adatokat a WHOIS-rekordban, illetve az abuse.net rendszerében.
 • A szolgáltatását spamküldéshez használó felhasználóknál gyorsan függessze fel a szolgáltatást.

A partnerprogramokban részt vevő marketingszakemberek figyelése

A partnerprogramok lényege, hogy jutalmazzák azokat a külső feleket, akik látogatókat hoznak az Ön webhelyére. Sajnos ezekkel a programokkal a spamelők is visszaélhetnek.

Ha az Ön márkája partnerprogramok keretében történő spamküldéssel hozható kapcsolatba, akkor ez negatívan befolyásolhatja az Ön és egyéb partnerei által küldött üzenetek kézbesítését is. Az Ön felelőssége, hogy figyelje partnereit, és eltávolítsa az esetleges spamküldőket.

 

Ha még mindig nem lehet kézbesíteni az üzeneteket, keresse fel az e-mailek küldőinek szóló kézbesítési hibaelhárítót.