Používanie aplikácií v službe Google Chat

Aplikácie sú špeciálne účty, ktorým môžete posielať správy. Umožňujú vám pripojiť sa k službám v službe Chat, pomocou ktorých môžete:
 • vyhľadať informácie,
 • naplánovať stretnutie,
 • vykonávať úlohy.

Ako fungujú aplikácie v službe Google Chat

Keď interagujete s aplikáciou v službe Chat, môže si zobraziť tieto svoje údaje:

Aplikácia si môže zobraziť základné informácie iných osôb v čete, ale pokiaľ v nej s nimi priamo neinteraguje, nemôže si zobraziť ich e‐mailovú adresu ani avatar.

Google vytvára a udržuje niektoré aplikácie, napríklad aplikácie Meet a Disk Google.

Dodávatelia softvéru tretej strany vytvárajú a udržiavajú ďalšie aplikácie. Ak používate aplikáciu tretej strany, prečítajte si zmluvné podmienky a pravidlá ochrany súkromia príslušného dodávateľa, kde nájdete ďalšie informácie o používaní vašich údajov treťou stranou.

Dôležité: V pracovných alebo školských účtoch môže váš správca inštalovať aplikácie vo vašom mene. Aplikácie vám potom môžu odosielať priame správy. Aplikácie nemôžete odinštalovať, ale môžete vypnúť upozornenia na konverzácie v nich.

Tip:

Pridávania aplikácií do konverzácie alebo priestoru

 1. V počítači prejdite do služby Google Chat. Prípadne môžete prejsť do svojho účtu Google.
 2. Vyberte konverzáciu alebo priestor.
 3. Hore kliknite na názov priestoru alebo na účastníkov konverzácie.
 4. Kliknite na Aplikácie a integrácie a potom Pridať aplikácie.
 5. Zadajte názov aplikácie a vyberte jednu alebo viacero aplikácií a potom kliknite na Pridať.

Odstránenie aplikácií z konverzácie alebo priestoru

 1. V počítači prejdite do služby Google Chat. Prípadne môžete prejsť do svojho účtu Google.
 2. Vyberte konverzáciu alebo priestor.
 3. Hore kliknite na názov priestoru alebo na účastníkov konverzácie.
 4. Kliknite na Aplikácie a integrácie.
 5. Ak chcete odstrániť aplikáciu, kliknite na Ďalšie možnosti  a potom Odstrániť z priestoru.

Vyhľadanie a inštalácia aplikácie v službe Google Chat

Dôležité: Ak máte pracovný alebo školský účet, vaša organizácia ovláda, ktoré aplikácie sú pre vás dostupné.

 1. V počítači prejdite do služby Google Chat. Prípadne môžete prejsť do svojho účtu Google.
 2. Vyberte niektorú možnosť:
  • Kliknite na Nový čet  a potom Vyhľadať aplikácie.
  • Na bočnom paneli služby Chat kliknite na Získať doplnky .
 3. Prehliadnite si katalóg aplikácií alebo v ňom vyhľadajte požadovanú aplikáciu.
 4. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 5. Nainštalujte alebo pridajte aplikáciu do priestoru.

Tipy:

 • Aplikácie môžete vyhľadávať alebo prehľadávať v obchode Marketplace. Ako vyhľadať alebo filtrovať aplikácie

 • Aplikácia vás požiada o povolenie na prístup k vášmu účtu Google, aby mohla vykonávať úlohy vo vašom mene. Ak chcete aplikácii povolenie udeliť, prejdite na výzvu a kliknite na Povoliť. Ako aplikáciám tretích strán odobrať prístup k účtu
 • Ak chcete odinštalovať aplikáciu v priamej správe, hore kliknite na názov aplikácie a potom Odinštalovať. V prípade pracovných alebo školských účtov nemôžete odinštalovať aplikácie, ktoré nainštaloval váš správca.

Používanie príkazov s lomkou v správach

Komunikujte rýchlejšie s aplikáciami príkazmi s lomkou v službe Google Chat. Nemusíte si ich pamätať. Zadajte lomku (/). Zobrazí sa zoznam príkazov.

Príkazy s lomkou, ktoré použijete, uvidíte iba vy. Odpovede aplikácie sú viditeľné v konverzácii. 

 1. Prejdite do služby Chat alebo Gmailu.
 2. Vyberte konverzáciu alebo priestor.
 3. V oblasti odpovede zadajte lomku (/).
  Zobrazí sa zoznam aplikácií. Pod každým názvom aplikácie je uvedený zoznam dostupných príkazov. Keď začnete zadávať ďalšie znaky, zoznam sa postupne zúži až na zhodu.
 4. Vyberte príkaz a zadajte ďalšie informácie.
 5. Stlačte Enter.

Tip: Ak sa aplikácia ešte nenachádza v príslušnej konverzácii alebo priestore, bude pridaná, keď jej pošlete správu.

Pomoc s aplikáciami

 1. Prejdite do služby Chat alebo Gmailu.
 2. Otvorte konverzáciu alebo priestor s aplikáciou.
 3. Zobrazte si dostupné príkazy:
  • V individuálnej konverzácii s aplikáciou zadajte help (pomoc).
  • V priestore alebo skupinovej konverzácii zadajte @appname help (pomoc s aplikáciou), pričom appname je názov aplikácie.
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka