Kropki w adresach Gmail nie wpływają na ich interpretację

Jeśli ktoś wyśle Ci e-maila i przypadkowo doda kropki do Twojego adresu, i tak dostaniesz tę wiadomość. Jeśli Twój adres to na przykład jankowalski@gmail.com, wszystkie wersje tego adresu z przypadkowo wstawionymi kropkami też należą do Ciebie:

  • jan.kowalski@gmail.com
  • j.anko.wals.ki@gmail.com
  • j.a.n.k.o.w.a.l.s.k.i@gmail.com

Uwaga: jeśli korzystasz z Gmaila w pracy, szkole lub innej organizacji (twoja_domena.com lub twoja_szkoła.edu), dodanie kropek do nazwy użytkownika rzeczywiście spowoduje zmianę adresu e-mail. Aby zmienić umiejscowienie kropek w nazwie użytkownika, skontaktuj się z administratorem.

Twoja poczta trafi tylko do Ciebie

Nikt nie zawłaszczy Twojej nazwy użytkownika

Nikt inny nie ma takiego adresu Gmail, jak Ty. Jeśli ktoś spróbuje utworzyć konto Gmail, wstawiając kropki do Twojej nazwy użytkownika, otrzyma komunikat o błędzie z informacją, że ta nazwa użytkownika jest już zajęta.

Jeśli na przykład Twój adres to jankowalski@gmail.com, nikt nie może utworzyć konta jan.kowalski@gmail.com.

Nikt inny nie zobaczy Twojej poczty

Twoje konto jest prywatne i chronione. E-maile wysyłane na dowolną wersję adresu z dodanymi kropkami trafiają tylko do Ciebie.

Na przykład jankowalski@gmail.com i j.a.n.k.o.w.a.l.s.k.i@gmail.com to ten sam adres z tą samą skrzynką odbiorczą.

Co zrobić w przypadku otrzymania e-maila kierowanego do innej osoby?

Dodawanie kropek nie zmienia Twojego adresu, więc z ich powodu nie można otrzymać poczty wysłanej do kogoś innego. Nadawca prawdopodobnie pomylił się podczas wpisywania adresu.

Jeśli na przykład ktoś zamierzał wysłać wiadomość na adres jan.kowalski.43@gmail.com, ale wpisał jan.kowalski@gmail.com, otrzymasz ją, ponieważ używasz adresu jankowalski@gmail.com.

Powiadamianie nadawcy

Jeśli e-mail wydaje się mało istotny, ale nie jest podejrzany, odpisz nadawcy, informując go, że użył nieprawidłowego adresu.

Zgłaszanie podejrzanego e-maila

Nie klikaj żadnych linków ani nie podawaj danych osobowych. Zgłoś e-maila jako spam lub próbę wyłudzenia informacji.

Anulowanie subskrypcji newsletterów, które nie były przez Ciebie zamawiane

Skontaktuj się z zespołem danej strony internetowej, aby usunąć swój adres e-mail z listy adresowej. Dowiedz się, jak zrezygnować z subskrypcji e-maili

Uwaga: niestety nie jesteśmy w stanie udaremnić przypadkowego lub celowego używania wersji Twojego adresu z kropkami w celu subskrybowania e-maili.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne