ใช้การเข้าถึงแบบ IMAP เพื่อตรวจสอบ Gmail ในโปรแกรมรับส่งอีเมลอื่นๆ

ตั้งค่าการเข้าถึงแบบ IMAP และเปลี่ยนการตั้งค่า SMTP เพื่ออ่านข้อความ Gmail ในโปรแกรมรับส่งอีเมลอื่นๆ เช่น Microsoft Outlook และ Apple Mail เมื่อใช้การเข้าถึงแบบ IMAP คุณจะอ่านข้อความ Gmail ได้ในหลากหลายอุปกรณ์โดยระบบจะซิงค์ข้อความแบบเรียลไทม์ด้วย นอกจากนี้ยังอ่านข้อความ Gmail โดยใช้ POP ได้ด้วย

หมายเหตุ: เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกล็อกจากการเข้าบัญชีชั่วคราว คุณจะต้องไม่ใช้การดาวน์โหลดของ IMAP เกิน 2500 MB ต่อวัน และต้องไม่ใช้การอัปโหลดของ IMAP เกิน 500 MB ต่อวัน หากคุณตั้งค่าบัญชี IMAP เดียวสำหรับคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ให้ลองหยุดพักระหว่างการตั้งค่าแต่ละครั้ง

ตั้งค่า IMAP

ขั้นที่ 1: ตรวจสอบว่าเปิด IMAP อยู่

 1. เปิด Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า ที่ด้านขวาบน
 3. คลิกการตั้งค่า
 4. คลิกแท็บการส่งต่อและ POP/IMAP
 5. คลิกเปิดใช้ IMAP ในส่วน "การเข้าถึง IMAP"
 6. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยน SMTP และการตั้งค่าอื่นๆ ในโปรแกรมรับส่งอีเมล

ใช้ข้อมูลในตารางต่อไปนี้เพื่ออัปเดตไคลเอ็นต์ให้ถูกต้อง หากต้องการความช่วยเหลือในการอัปเดตการตั้งค่า ให้ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือของโปรแกรมรับส่งอีเมลที่คุณใช้เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่า IMAP

เซิร์ฟเวอร์อีเมลขาเข้า (IMAP)

imap.gmail.com

Requires SSL: Yes

Port: 993

เซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออก (SMTP)

smtp.gmail.com

Requires SSL: Yes

Requires TLS: Yes (หากมี)

Requires Authentication: Yes

Port for SSL: 465

Port for TLS/STARTTLS: 587

ชื่อเต็มหรือชื่อที่แสดง ชื่อของคุณ
ชื่อบัญชี ชื่อผู้ใช้ หรือที่อยู่อีเมล ที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณ
รหัสผ่าน รหัสผ่าน Gmail

แก้ปัญหา

ฉันลงชื่อเข้าใช้โปรแกรมรับส่งอีเมลไม่ได้

หากลงชื่อเข้าใช้โปรแกรมรับส่งอีเมลไม่ได้ คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • "ระบบไม่ยอมรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน"
 • "ข้อมูลรับรองไม่ถูกต้อง"
 • ระบบขอให้คุณป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านซ้ำหลายครั้ง

ขั้นที่ 1: ตรวจสอบรหัสผ่าน

หากพบปัญหาข้างต้นหรือลงชื่อเข้าใช้ไม่ได้ ให้ตรวจดูก่อนว่าคุณใช้รหัสผ่านที่ถูกต้อง

ขั้นที่ 2: ลองขั้นตอนการแก้ปัญหาเหล่านี้

 • อัปเดตโปรแกรมรับส่งอีเมลเป็นเวอร์ชันล่าสุด
 • ใช้รหัสผ่านของแอป: หากคุณใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน ให้ลองลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผ่านของแอป
 • อนุญาตการใช้แอปที่มีความปลอดภัยต่ำ: หากคุณไม่ใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน คุณอาจต้องอนุญาตให้แอปที่มีความปลอดภัยต่ำเข้าถึงบัญชีของคุณ
 • หากคุณเพิ่งเปลี่ยนรหัสผ่าน Gmail คุณอาจจำเป็นต้องป้อนข้อมูลบัญชี Gmail ซ้ำอีกครั้ง หรือต้องดำเนินการตั้งค่าบัญชี Gmail ในโปรแกรมรับส่งอีเมลอื่นซ้ำอีกครั้ง
 • หากเคล็ดลับข้างต้นไม่ได้ผล โปรดไปที่ https://www.google.com/accounts/DisplayUnlockCaptcha และทำตามขั้นตอนในหน้านั้น
 • วิธีลงชื่อเข้าใช้ของไคลเอ็นต์อีเมลอาจไม่ปลอดภัย ให้ลองลงชื่อเข้าใช้โดยตรงในแอป Gmail
 • ตรวจสอบว่าไม่ได้ตั้งค่าให้แอปอีเมลของคุณตรวจหาอีเมลใหม่บ่อยเกินไป หากแอปอีเมลของคุณตรวจหาข้อความใหม่เกินกว่าหนึ่งครั้งทุก 10 นาที ระบบอาจบล็อกแอปไม่ให้เข้าถึงบัญชีของคุณ
ข้อผิดพลาด "มีการเชื่อมต่อพร้อมกันมากเกินไป"

คุณใช้การเชื่อมต่อ IMAP ในแต่ละบัญชีได้ 15 รายการเท่านั้น หากโปรแกรมรับส่งอีเมลหลายโปรแกรมรับข้อความจาก Gmail พร้อมกัน คุณอาจเห็นข้อผิดพลาด "มีการเชื่อมต่อพร้อมกันมากเกินไป"

หากบัญชี Gmail เดียวกันใช้โปรแกรมรับส่งอีเมลหลายโปรแกรมหรือหลายอุปกรณ์ ให้ลองปิดหรือลงชื่อออกจากบางโปรแกรม

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับใบรับรองความปลอดภัย CN

ลองใช้ตัวเลือกด้านล่างหากเห็นข้อผิดพลาด "เซิร์ฟเวอร์ที่คุณเชื่อมต่ออยู่ใช้ใบรับรองความปลอดภัยที่ยืนยันไม่ได้" ชื่อ CN ของใบรับรองไม่ตรงกับค่าที่ส่งผ่าน"

 • โปรดตรวจสอบว่าคุณตั้งค่าโปรแกรมรับส่งอีเมลสำหรับ IMAP ไม่ใช่ POP
 • ตรวจสอบการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ขาเข้าว่าเป็น imap.gmail.com ไม่ใช่ pop.gmail.com
โปรแกรมรับส่งอีเมลของฉันขัดข้องหรือใช้เวลาดาวน์โหลดอีเมลนานเกินไป

คุณอาจดาวน์โหลดอีเมลจำนวนมากเกินไปพร้อมกัน

วิธีแก้ไขปัญหามีดังนี้

 • อัปเดตการตั้งค่า IMAP เพื่อไม่ให้ซิงค์บางโฟลเดอร์
 • นำบัญชี Gmail ออกจากโปรแกรมรับส่งอีเมล แล้วลองเพิ่มใหม่อีกครั้ง
 • ในการตั้งค่า IMAP ใน Gmail โปรดตั้งค่า IMAP ให้ซิงค์โฟลเดอร์ที่มีอีเมลไม่เกิน 10,000 รายการเท่านั้น
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร