Kolla Gmail på andra e-postplattformar

Du kan läsa Gmail-meddelanden i andra e-postklienter, som Microsoft Outlook eller Apple Mail, genom att konfigurera IMAP och ändra SMTP-inställningarna. Med IMAP kan du läsa Gmail-meddelanden på flera enheter och meddelandena synkroniseras i realtid. Du kan även läsa Gmail-meddelanden med hjälp av POP.

Viktigt! Undvik att bli utelåst från ditt konto genom att se till att du inte överskrider 2 500 MB per dag för IMAP-nedladdningar och 500 MB per dag för IMAP-uppladdningar. Om du konfigurerar ett enda IMAP-konto på flera datorer bör du ta en paus mellan varje konfiguration.

Steg 1: Kontrollera att IMAP är aktiverat

 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. I det övre högra hörnet klickar du på Inställningar Inställningar följt av Visa alla inställningar.
 3. Klicka på fliken Vidarebefordran och POP/IMAP.
 4. Välj Aktivera IMAP i avsnittet IMAP-åtkomst.
 5. Klicka på Spara ändringar.

Steg 2: Ändra e-postklientens inställningar (bl.a. SMTP)

Uppdatera klienten med rätt uppgifter enligt tabellen nedan. Om du behöver hjälp med att uppdatera inställningarna söker du efter anvisningar om hur du konfigurerar IMAP i e-postklientens hjälpcenter.

Server för inkommande e-post (IMAP)

imap.gmail.com

Kräver SSL: Ja

Port: 993

Server för utgående e-post (SMTP)

smtp.gmail.com

Kräver SSL: Ja

Kräver TLS: Ja (om tillgängligt)

Kräver autentisering: Ja

Port för SSL: 465

Port för TLS/STARTTLS: 587

Fullständigt namn eller visningsnamn Ditt namn
Kontonamn, användarnamn eller e-postadress Din fullständiga e-postadress
Lösenord Ditt Gmail-lösenord

Felsöka problem

Jag kan inte logga in i e-postklienten

Viktigt! Följande fel kan uppstå när det inte går att logga in i en e-postklient:

 • Användarnamnet och lösenordet godkänns inte.
 • Användaruppgifterna är ogiltiga.
 • Du blir ombedd att ange användarnamnet och lösenordet flera gånger.

Steg 1: Kontrollera lösenordet

Om dessa problem uppstår eller om du inte kan logga in kontrollerar du först att du använder rätt lösenord.

Steg 2: Testa dessa felsökningssteg

 • Uppdatera e-postklienten till den senaste versionen.
 • Använda ett applösenord: Logga in med ett applösenord om du använder tvåstegsverifiering.
  • Viktigt! Använd ditt vanliga Google-lösenord om du loggar in med OAuth.
 • Åtkomst för mindre säkra appar: Om du inte använder tvåstegsverifiering kan du behöva ge mindre säkra appar åtkomst till kontot.
 • Om du nyligen ändrade lösenordet för Gmail kan du behöva ange kontouppgifterna för Gmail igen eller konfigurera Gmail-kontot på nytt på din andra e-postklient.
 • Om problemen ändå kvarstår besöker du https://www.google.com/accounts/DisplayUnlockCaptcha och följer stegen på sidan.
 • E-postklientens inloggningsmetod kanske inte är säker. Testa att logga in direkt i Gmail-appen.
 • Kontrollera att e-postappen inte är inställd på att kontrollera om det finns nya meddelanden för ofta. Om din e-postappen letar efter nya meddelanden mer än en gång var 10:e minut kan appens åtkomst till ditt konto blockeras.
Felmeddelandet För många samtidiga anslutningar

Det går bara att använda 15 IMAP-anslutningar per konto. Felmeddelandet För många samtidiga anslutningar kan visas om du tar emot meddelanden från Gmail i flera e-postklienter samtidigt.

Om du använder samma Gmail-konto på flera e-postklienter eller enheter testar du att stänga ned eller logga ut från några av dem.

CN-fel i säkerhetscertifikat

Testa något av alternativen nedan om felmeddelandet Servern som du är ansluten till använder ett säkerhetscertifikat som inte gick att verifiera visas. Certifikatets CN-namn matchar inte det skickade värdet.

 • Kontrollera att du har konfigurerat e-postklienten för IMAP och inte för POP.
 • Kontrollera att du har angett imap.gmail.com och inte pop.gmail.com i inställningen Inkommande server.
Om e-postklienten kraschar eller om det tar för lång tid för e-postmeddelanden att hämtas

Du kanske laddar ned för många e-postmeddelanden samtidigt.

Så här åtgärdar du det:

 • Uppdatera IMAP-inställningarna så att vissa mappar inte synkroniseras.
 • Ta bort Gmail-kontot från e-postklienten och testa sedan att lägga till det igen.
 • Öppna IMAP-inställningarna för Gmail och ange att IMAP bara ska synkroniseras med mappar som innehåller 10 000 meddelanden eller färre.
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
17
false