Použitie protokolu IMAP na kontrolu Gmailu v iných e-mailových klientoch

Nastavte si protokol IMAP a zmeňte nastavenia protokolu SMTP, aby ste si mohli čítať správy z Gmailu aj v iných poštových klientoch, ako sú napríklad Microsoft Outlook a Apple Mail. Pri používaní protokolu IMAP môžete správy z Gmailu čítať vo viacerých zariadeniach a okrem toho sa vám synchronizujú v reálnom čase. Správy z Gmailu môžete čítať aj pomocou protokolu POP.

Poznámka: Uistite sa, že denne nestiahnete prostredníctvom protokolu IMAP viac ako 2 500 MB a nenahráte viac ako 500 MB, aby ste sa nevymkli z účtu. Ak nastavujete jeden účet IMAP vo viacerých počítačoch, skúste ich nenastavovať naraz, ale s prestávkami.

Nastavenie protokolu IMAP

1. krok: Skontrolujte, či je IMAP zapnutý

 1. Otvorte Gmail v počítači.
 2. Vpravo hore kliknite na položku Nastavenia Nastavenia.
 3. Kliknite na položku Nastavenia.
 4. Kliknite na kartu Preposielanie a POP/IMAP.
 5. V časti Prístup cez protokol IMAP vyberte položku Zapnúť protokol IMAP.
 6. Kliknite na položku Uložiť zmeny.

2. krok: V e-mailovom kliente zmeňte nastavenia protokolu SMTP a iné nastavenia

Pomocou tabuľky nižšie aktualizujte svoj klient tak, aby boli informácie správne. Ak potrebujete s aktualizáciou nastavení pomôcť, v centre pomoci svojho e-mailového klienta pohľadajte pokyny na nastavenie protokolu IMAP.

Server prichádzajúcej pošty (IMAP)

imap.gmail.com

Vyžaduje sa SSL: Áno

Port: 993

Server odchádzajúcej pošty (SMTP)

smtp.gmail.com

Vyžaduje sa SSL: Áno

Vyžaduje sa TLS: Áno (ak je k dispozícii)

Vyžaduje sa overenie totožnosti: Áno

Port pre SSL: 465

Port pre TLS/STARTTLS: 587

Celé meno alebo zobrazované meno Vaše meno
Názov účtu, používateľské meno alebo e-mailová adresa Vaša celá e-mailová adresa
Heslo Vaše heslo v Gmaile

Riešenie problémov

Nemôžem sa prihlásiť do svojho e-mailového klienta

Ak sa do svojho e-mailového klienta nemôžete prihlásiť, môže sa zobraziť niektorá z týchto chýb:

 • „Používateľské meno a heslo neboli prijaté“,
 • „Neplatné poverenia“,
 • neustále sa od vás vyžaduje zadanie používateľského mena a hesla.

1. krok: Skontrolujte heslo

Ak máte tieto problémy alebo sa nemôžete prihlásiť, najprv skontrolujte, či používate správne heslo.

2. krok: Vyskúšajte tieto kroky na riešenie problémov

 • Aktualizujte svoj e-mailový klient na najnovšiu verziu.
 • Použite heslo aplikácie: Ak používate dvojstupňové overenie, skúste sa prihlásiť s heslom aplikácie.
 • Povoľte menej bezpečné aplikácie: Ak dvojstupňové overenie nepoužívate, možno bude potrebné povoliť prístup k vášmu účtu menej bezpečným aplikáciám.
 • Ak ste si nedávno zmenili heslo v Gmaile, možno budete musieť opäť zadať informácie o svojom účte Gmail alebo od začiatku zopakovať nastavenie účtu Gmail v druhom e-mailovom kliente.
 • Ak tipy uvedené vyššie nepomohli, prejdite na stránku https://www.google.com/accounts/DisplayUnlockCaptcha a postupujte podľa krokov, ktoré sú na nej uvedené.
 • Metóda prihlasovania v e-mailovom kliente nie je možno bezpečná. Skúste sa prihlásiť priamo do aplikácie Gmail.
 • Skontrolujte, či vaša e‑mailová aplikácia nemá nastavené príliš časté zisťovanie novej pošty. Ak vaša e‑mailová aplikácia kontroluje nové správy častejšie než raz za desať minút, prístup aplikácie k vášmu účtu môže byť blokovaný.
Chyba „Príliš veľa súčasných pripojení“

V jednom účte môžete použiť len 15 pripojení IMAP. Ak z Gmailu naraz získava správy príliš veľa e-mailových klientov, môže sa zobraziť chyba Príliš veľa súčasných pripojení.

Ak pre jeden účet Gmail používate viacero e-mailových klientov alebo zariadení, skúste niektoré zavrieť alebo sa z niektorých odhlásiť.

Chyba názvu CN certifikátu zabezpečenia

Vyskúšajte možnosti uvedené nižšie, ak sa zobrazí táto chyba: Server, ku ktorému ste sa pripojili, používa certifikát zabezpečenia, ktorý sa nepodarilo overiť. Názov CN certifikátu sa nezhoduje so správnou hodnotou.

 • Skontrolujte, či ste svoj poštový klient nastavili na IMAP, a nie na POP.
 • Skontrolujte, či sa v nastaveniach servera prichádzajúcej pošty nachádza reťazec imap.gmail.com, a nie pop.gmail.com.
E-mailový klient zlyháva alebo sťahovanie správ trvá príliš dlho

Možno sťahujete naraz príliš veľa správ.

Odstránenie problému:

 • Aktualizujte nastavenia protokolu IMAP tak, aby sa niektoré priečinky nesynchronizovali.
 • Z e-mailového klienta odstráňte svoj účet Gmail a potom ho skúste znova pridať.
 • V nastaveniach protokolu IMAP v Gmaile nastavte IMAP tak, aby sa synchronizovali len priečinky, v ktorých je maximálne 10 000 správ.