Kontroluj nowy sposób organizowania pokoju. Dowiedz się więcej o wątkach pobocznych

Sprawdzanie poczty Gmail na innych platformach e-mail

Aby sprawdzać pocztę Gmail w innych klientach poczty, takich jak Microsoft Outlook i Apple Mail, skonfiguruj IMAP i zmień ustawienia SMTP. Używając protokołu IMAP, możesz czytać wiadomości z Gmaila na różnych urządzeniach. Są one synchronizowane w czasie rzeczywistym. Możesz również czytać je za pomocą protokołu POP.

Ważne: aby uniknąć tymczasowego zablokowania konta, nie możesz przekroczyć 2500 MB dziennie w przypadku pobierania poczty przez IMAP i 500 MB dziennie w przypadku jej wysyłania. Jeśli konfigurujesz pojedyncze konto IMAP na wielu komputerach, zrób przerwę po każdej konfiguracji.

Krok 1. Sprawdź, czy protokół IMAP jest włączony

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Zobacz wszystkie ustawienia.
 3. Kliknij kartę Przekazywanie i POP/IMAP.
 4. W sekcji „Dostęp IMAP” zaznacz Włącz IMAP.
 5. Kliknij Zapisz zmiany.

Krok 2. Zmień ustawienia SMTP i inne ustawienia w programie pocztowym

Skorzystaj z poniższej tabeli, aby podać aktualne dane klienta. Aby uzyskać pomoc na temat aktualizowania ustawień, szukaj informacji o konfigurowaniu IMAP w „Pomocy” swojego klienta.

Serwer poczty przychodzącej (IMAP):

imap.gmail.com

Wymaga połączenia SSL: Tak

Port: 993

Serwer poczty wychodzącej (SMTP):

smtp.gmail.com

Wymaga połączenia SSL: Tak

Wymaga połączenia TLS: Tak (jeśli jest dostępne)

Wymaga uwierzytelnienia: Tak

Port na potrzeby połączeń SSL: 465

Port na potrzeby połączeń TLS/STARTTLS: 587

Imię i nazwisko lub Nazwa wyświetlana Imię i nazwisko
Nazwa konta, Nazwa użytkownika lub Adres e-mail Twój pełny adres e-mail
Hasło Twoje hasło do Gmaila

Rozwiązywanie problemów

Nie mogę zalogować się w moim kliencie poczty

Ważne: jeśli nie możesz zalogować się w kliencie poczty e-mail, może wyświetlać się jeden z tych błędów:

 • „Nazwa użytkownika i hasło nie zostały zaakceptowane”.
 • „Nieprawidłowe dane logowania”.
 • Ciągle widzisz pytanie o nazwę użytkownika i hasło.

Krok 1. Sprawdź swoje hasło

Jeśli masz takie problemy albo nie możesz się zalogować, najpierw upewnij się, że używasz prawidłowego hasła.

Krok 2. Wypróbuj te sposoby rozwiązywania problemów

 • Zaktualizuj swojego klienta poczty do najnowszej wersji.
 • Użyj hasła do aplikacji: jeśli korzystasz z weryfikacji dwuetapowej, spróbuj zalogować się za pomocą hasła do aplikacji.
  • Ważne: jeśli logujesz się przy użyciu protokołu OAuth, użyj zwykłego hasła Google.
 • Zezwól na dostęp mniej bezpiecznym aplikacjom: jeśli nie używasz weryfikacji dwuetapowej, może być konieczne zezwolenie mniej bezpiecznym aplikacjom na dostęp do konta.
 • Jeśli niedawno hasło do Gmaila zostało przez Ciebie zmienione, być może będzie konieczne ponowne wprowadzenie danych konta Gmail lub powtórzenie całej konfiguracji konta Gmail w używanym programie pocztowym.
 • Logowanie się za pomocą klienta poczty może być niebezpieczne. Spróbuj zalogować się bezpośrednio w aplikacji Gmail.
 • Upewnij się, że aplikacja pocztowa nie jest ustawiona do zbyt częstego sprawdzania nowej poczty. Jeśli Twoja aplikacja pocztowa sprawdza nowe wiadomości częściej niż co 10 minut, jej dostęp do konta może zostać zablokowany.
Błąd „Zbyt duża liczba jednoczesnych połączeń”

Maksymalna liczba połączeń IMAP na jedno konto wynosi 15. Jeśli masz więcej klientów pocztowych, na których w tym samym czasie odbierasz pocztę z Gmaila, może się pojawić błąd „Zbyt duża liczba jednoczesnych połączeń”.

Jeśli odbierasz pocztę z 1 konta Gmail używając więcej niż 1 klienta poczty lub korzystając z więcej niż 1 urządzenia, spróbuj niektóre z nich zamknąć lub wylogować się z części z nich.

Błąd CN certyfikatu zabezpieczeń

Jeśli widzisz błąd: „Serwer, z którym masz połączenie, używa certyfikatu bezpieczeństwa, którego nie można sprawdzić. Nazwa CN certyfikatu nie jest zgodna z przekazaną wartością”,

 • sprawdź, czy na pewno w kliencie poczty masz wybrane ustawienia IMAP, a nie POP.
 • Sprawdź ustawienia serwera poczty przychodzącej, aby upewnić się, że widnieje w nich imap.gmail.com, a nie pop.gmail.com.
Mój klient pocztowy nie działa jak należy lub czas pobierania e-maili jest zbyt długi

Być może pobierasz na raz zbyt wiele e-maili.

Aby rozwiązać ten problem:

 • Aktualizuj swoje ustawienia IMAP tak, by nie synchronizować niektórych folderów.
 • Usuń swoje konto Gmail z klienta pocztowego, a następnie spróbuj dodać je ponownie.
 • W ustawieniach IMAP Gmaila wybierz opcję synchronizowania folderów zawierających do 10 000 e-maili.

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
true
17
false
false