Dodawanie Gmaila do innego klienta poczty e-mail

Gmaila możesz dodać do innych klientów poczty e-mail, takich jak Microsoft Outlook, Apple Mail czy Mozilla Thunderbird. Gdy dodasz Gmaila, wiadomości i etykiety będą synchronizowane z klientem poczty e-mail.

Zmiany w synchronizacji Gmaila z innymi klientami poczty e-mail

Aby zwiększyć bezpieczeństwo konta, Gmail nie obsługuje już aplikacji ani urządzeń innych firm, które wymagają podania nazwy użytkownika i hasła Google. Udostępnianie danych logowania do konta innym firmom ułatwia hakerom uzyskanie dostępu do konta.

Zamiast tego poszukaj opcji „Zaloguj się przez Google”, która jest bezpieczniejszą metodą synchronizowania poczty z innymi aplikacjami. Więcej informacji o funkcji Zaloguj się przez Google

Użytkownicy Gmaila z osobistymi kontami Google

Od czerwca 2024 roku opcja „Włącz IMAP” i „Wyłącz IMAP” nie będzie dostępna. Dostęp IMAP jest zawsze włączony w Gmailu i nie ma wpływu na obecne połączenia z innymi klientami poczty e-mail. Nie musisz nic robić.

Konfigurowanie Gmaila w innym kliencie poczty e-mail

Aby dodać Gmaila do innego klienta poczty e-mail:

 1. Otwórz klienta na urządzeniu.
 2. Poszukaj opcji „Zaloguj się przez Google”.
  • Jeśli potrzebujesz pomocy w skonfigurowaniu Gmaila w kliencie poczty e-mail, skontaktuj się z deweloperem.

Rozwiązywanie problemów

Nie mogę zalogować się w moim kliencie poczty

Ważne: jeśli nie możesz zalogować się w kliencie poczty e-mail, może wyświetlać się jeden z tych błędów:

 • „Nazwa użytkownika i hasło nie zostały zaakceptowane”.
 • „Nieprawidłowe dane logowania”.
 • Ciągle widzisz pytanie o nazwę użytkownika i hasło.

Krok 1. Uaktualnij klienta poczty e-mail do najnowszej wersji

Starsze wersje klientów poczty e-mail, takie jak Outlook 2016, mogą nie obsługiwać nowoczesnych standardów zabezpieczeń zalecanych przez Gmaila.

Jeśli to możliwe, uaktualnij klienta poczty e-mail do najnowszej wersji.

Krok 2. Zaloguj się przez Google

 1. Usuń dane Gmaila z klienta poczty e-mail.
 2. Gdy zalogujesz się ponownie, poszukaj opcji „Zaloguj się przez Google”.

(Opcjonalnie) Krok 3. Sprawdź, czy nie ma problemów z hasłem

 • Jeśli niedawno hasło do konta Google zostało przez Ciebie zmienione, być może konieczne będzie ponowne wprowadzenie danych konta lub powtórzenie całej konfiguracji konta Gmail w używanym programie pocztowym.
 • Użyj hasła do aplikacji: jeśli korzystasz z weryfikacji dwuetapowej, spróbuj zalogować się za pomocą hasła do aplikacji.
  • Ważne: hasła do aplikacji nie są polecane i w większości przypadków są niepotrzebne. Ze względu na bezpieczeństwo konta poszukaj opcji logowania się przy użyciu konta Google w celu połączenia Gmaila z klientem poczty e-mail.
Błąd „Zbyt duża liczba jednoczesnych połączeń”

Jednocześnie możesz dodać Gmaila do 15 klientów poczty e-mail na każdym koncie. Jeśli masz więcej klientów pocztowych, na których w tym samym czasie odbierasz pocztę z Gmaila, może się pojawić błąd „Zbyt duża liczba jednoczesnych połączeń”.

Jeśli odbierasz pocztę z jednego konta Gmail, używając więcej niż jednego klienta poczty lub urządzenia, zamknij je lub wyloguj się z części z nich.

Mój klient pocztowy nie działa jak należy lub czas pobierania e-maili jest zbyt długi

Być może pobierasz naraz zbyt wiele e-maili.

Aby rozwiązać ten problem:

 • Zmień ustawienia IMAP tak, by nie synchronizować niektórych folderów.
 • Usuń konto Google z klienta poczty e-mail, a następnie spróbuj dodać je ponownie.
 • W ustawieniach IMAP Gmaila wybierz opcję synchronizowania folderów zawierających do 10 000 e-maili:
  1. Otwórz Gmaila na komputerze.
  2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia and then Zobacz wszystkie ustawienia.
  3. Kliknij kartę Przekazywanie i POP/IMAP.
   • Jeśli masz konto Google Workspace zarządzane przez organizację, możesz nie mieć dostępu do tej karty.
  4. W sekcji „Dostęp IMAP” w obszarze „Limity rozmiarów folderów” kliknij Ogranicz foldery IMAP tak, aby nie zawierały więcej niż tyle wiadomości.
  5. Kliknij menu i wybierz maksymalną liczbę e-maili do zsynchronizowania.
  6. Kliknij Zapisz zmiany.

Przydatne materiały

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne