Đọc thư Gmail trên các chương trình email khách khác bằng cách sử dụng POP

Bạn có thể mở thư trong Gmail bằng các chương trình email khách khác có hỗ trợ POP, như Microsoft Outlook.

Bước 1: Hãy chắc chắn rằng POP là cách tốt nhất để đọc email của bạn

IMAP và POP là hai cách để đọc thư Gmail của bạn trong ứng dụng email khác.

IMAP có thể được sử dụng trên nhiều thiết bị. Email được đồng bộ hóa theo thời gian thực.

POP chỉ có thể được sử dụng cho một máy tính duy nhất. Email không được đồng bộ hóa theo thời gian thực. Thay vào đó, chúng được tải xuống và bạn quyết định mức độ thường xuyên bạn muốn tải email mới xuống.

Bước 2: Thiết lập POP

Đầu tiên, hãy thiết lập POP trong Gmail

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Xem tất cả tùy chọn cài đặt.
 3. Nhấp vào thẻ Chuyển tiếp và POP/IMAP.
 4. Trong phần "Tải xuống POP", hãy chọn Bật POP cho tất cả thư hoặc Bật POP cho thư đến từ bây giờ trở đi.
 5. Ở cuối trang, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Tiếp theo, thực hiện thay đổi trên ứng dụng email của bạn

Vào ứng dụng của bạn, như là Microsoft Outlook và kiểm tra các cài đặt này.

Máy chủ thư đến (POP)

pop.gmail.com

Yêu cầu SSL: Có

Cổng: 995

Máy chủ thư đi (SMTP)

smtp.gmail.com

Yêu cầu SSL: Có

Yêu cầu TLS: Có (nếu có)

Yêu cầu xác thực: Có

Cổng cho TLS/STARTTLS: 587

Nếu bạn sử dụng Gmail bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học, hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để sửa đổi cấu hình SMTP.

Thời gian chờ máy chủ Nhiều hơn 1 phút (khuyến nghị là 5 phút)
Tên đầy đủ hoặc Tên hiển thị Tên bạn
Tên tài khoản, Tên người dùng hoặc Địa chỉ email Địa chỉ email của bạn
Mật khẩu Mật khẩu Gmail của bạn

Khắc phục sự cố

Tôi không thể đăng nhập vào ứng dụng email của mình

Nếu không thể đăng nhập vào ứng dụng email của mình, thì bạn có thể gặp một trong các lỗi sau:

 • "Tên người dùng và mật khẩu không được chấp nhận"
 • "Bằng chứng xác thực không hợp lệ"
 • Bạn liên tục phải nhập tên người dùng và mật khẩu

Bước 1: Kiểm tra mật khẩu của bạn

Nếu bạn gặp những sự cố này hoặc không thể đăng nhập, thì trước tiên, hãy kiểm tra để đảm bảo bạn đang dùng đúng mật khẩu.

Bước 2: Thử các bước khắc phục sự cố

 • Cập nhật ứng dụng email của bạn lên phiên bản mới nhất.
 • Sử dụng Mật khẩu ứng dụng: Nếu bạn sử dụng tính năng Xác minh 2 bước, hãy thử đăng nhập bằng Mật khẩu ứng dụng.
 • Cho phép các ứng dụng kém an toàn: Nếu không sử dụng tính năng Xác minh 2 bước, thì có thể bạn cần phải cho phép các ứng dụng kém an toàn truy cập vào tài khoản của bạn.
 • Nếu gần đây đã thay đổi mật khẩu Gmail, thì có thể bạn cần phải nhập lại thông tin tài khoản Gmail hoặc lặp lại hoàn toàn quá trình thiết lập tài khoản Gmail trên ứng dụng email khác.
 • Nếu các mẹo trên không có tác dụng, hãy truy cập vào https://www.google.com/accounts/DisplayUnlockCaptcha rồi làm theo các bước trên trang đó. Nếu bạn sử dụng Gmail thông qua cơ quan, trường học hoặc tổ chức khác, hãy truy cập vào https://www.google.com/a/yourdomain.com/UnlockCaptcha. Trong địa chỉ web, hãy thay thế miencuaban.com bằng tên miền của bạn.
Tôi muốn tải email trên nhiều chương trình email khách

Cách đơn giản nhất để sử dụng Gmail trên nhiều chương trình email khách là dùng IMAP. Nếu bạn cần phải sử dụng POP thay vì IMAP, hãy thiết lập "Chế độ gần đây". Chế độ gần đây hiển thị email của bạn trong 30 ngày gần nhất từ Gmail.

Bước 1: Bật chế độ gần đây

 1. Trong trang cài đặt POP của ứng dụng email của bạn, hãy tìm trường "Địa chỉ email" hoặc "Tên người dùng".
 2. Thêm recent: trước địa chỉ email của bạn. Ví dụ: recent:example@gmail.com.

Bước 2: Thay đổi tùy chọn cài đặt POP của bạn 

Thay đổi tùy chọn cài đặt POP để email của bạn nằm lại trên máy chủ.

 • Outlook: Truy cập vào Accounts (Tài khoản), nhấp vào Advanced (Nâng cao) sau đó Leave a copy of messages on the server (Để lại bản sao của thư trên máy chủ).
 • Apple Mail: Trên thẻ "Advanced (Nâng cao)", bỏ đánh dấu hộp bên cạnh "Remove copy from server after retrieving a message (Xóa bản sao khỏi máy chủ sau khi truy xuất thư)", nếu có.
 • Thunderbird: Trên "Server Settings (Cài đặt máy chủ)", hãy chọn hộp kiểm bên cạnh "Leave messages on server (Để lại thư trên máy chủ)".
Lỗi "Tài khoản vượt quá giới hạn lệnh POP hoặc băng thông"

Nếu bạn thấy lỗi "Tài khoản vượt quá giới hạn lệnh POP hoặc băng thông" thì thường là vì ứng dụng POP của bạn đã truy cập vào tài khoản Gmail của bạn quá thường xuyên.

Để sửa lỗi này, hãy thay đổi tùy chọn cài đặt của ứng dụng của bạn để ứng dụng sẽ không kiểm tra thư mới quá thường xuyên.

Tôi không thể gửi email

Nếu email bạn gửi trong ứng dụng thư của bạn bị kẹt trong hộp thư đi, hãy thử các cách sửa lỗi sau:

 • Nếu bạn đang gửi email thông qua Apple Mail và bạn đang có 'smtp.gmail.com:username@gmail.com' trong trường 'Outgoing Mail Server:' trong cài đặt của bạn, hãy thử thay đổi trường thành 'smtp.gmail.com' để thay thế.
 • Đảm bảo cài đặt SMTP không có recent: trên địa chỉ email của bạn.
Thư trả lời tự động của tôi không hoạt động

Nếu bạn tạo thư trả lời tự động trên ứng dụng thư của bạn, chẳng hạn như thư trả lời vắng mặt, điều này có thể gây ra các sự cố, bao gồm:

 • Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng thư trên máy tính và máy tính ngoại tuyến thì thư trả lời tự động của bạn sẽ không được gửi.
 • Khi bạn nhận được email được gửi gián tiếp đến cho bạn, như thông qua một danh sách gửi thư, thư trả lời tự động có thể hiển thị địa chỉ email của bạn khi trả lời cho người gửi.

Để tránh những sự cố này, hãy thử sử dụng thư trả lời vắng mặt hoặc tự động của Gmail thay cho thư trả lời tự động trong ứng dụng thư của bạn.

Email của tôi bị xóa khỏi Gmail

Nếu email bạn đọc trong chương trình email khách khác của bạn đang bị xóa khỏi Gmail, hãy kiểm tra cài đặt POP.

 1. Truy cập vào trang cài đặt Chuyển tiếp và POP/IMAP.
 2. Trong phần "Tải xuống POP", hãy chắc chắn rằng bạn không chọn các tùy chọn "Lưu trữ bản sao của Gmail" hoặc "Xóa bản sao của Gmail".
 3. Ở cuối trang, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.
Email không tải xuống chính xác

Sau khi bạn thiết lập POP trong cài đặt Gmail của mình, email của bạn sẽ có sẵn theo từng loạt. Có thể mất chút thời gian để xem tất cả email của bạn.

Lưu ý: Gmail tải xuống một bản sao của mỗi email bạn gửi hoặc nhận được, ngoại trừ các email trong Trò chuyện, Spam và Thùng rác. Để tránh trùng lặp, Gmail không tải xuống email được gửi trong ứng dụng thư của bạn, nhưng bạn vẫn có thể thấy chúng nếu bạn đăng nhập vào Gmail.

Nếu bạn tiếp tục gặp sự cố khi tải email xuống, hãy thử sử dụng chế độ gần đây:

 1. Trong trang cài đặt POP của ứng dụng email của bạn, hãy tìm trường "Địa chỉ email" hoặc "Tên người dùng".
 2. Thêm recent: trước địa chỉ email của bạn. Ví dụ: recent:example@gmail.com.

Nếu điều đó không khắc phục được sự cố, hãy thử xóa địa chỉ Gmail của bạn khỏi chương trình email khách rồi thêm lại.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính