Luôn nắm rõ mọi việc quan trọng nhờ giao diện mới của Gmail. Tìm hiểu thêm về bố cục mới.

Kiểm tra email từ các tài khoản khác

Nếu có nhiều tài khoản email thì bạn có thể kiểm tra các tài khoản đó trong Gmail. Tìm hiểu cách thêm tài khoản email khác vào ứng dụng Gmail.

Quan trọng: Nếu tài khoản email khác của bạn không hỗ trợ đường kết nối an toàn, thì bạn sẽ không thể kết nối.

Nhận tất cả thư 

Bạn có thể nhập cả thư cũ và mới từ tài khoản email khác. 

Lưu ý: Bạn chỉ có thể di chuyển thư, chứ không thể di chuyển thư mục hoặc nhãn từ tài khoản khác.

Bước 1: Thay đổi các tùy chọn cài đặt trong tài khoản khác của bạn

Yahoo, Outlook hoặc dịch vụ email khác

Đảm bảo rằng tài khoản khác của bạn có quyền truy cập POP. Sau đó, hãy thay đổi các tùy chọn cài đặt Gmail.

Tài khoản Gmail khác

 1. Trên máy tính, hãy đăng nhập vào tài khoản Gmail bạn muốn nhập nội dung từ đó.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Xem tất cả cài đặt.
 3. Nhấp vào thẻ Chuyển tiếp và POP/IMAP.
 4. Trong mục "Tải xuống POP", chọn Bật POP cho tất cả các thư.
 5. Khuyến nghị: Bên cạnh tùy chọn "Khi truy cập thư bằng POP", hãy chọn lưu bản sao Gmail trong hộp thư đến.
 6. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Bước 2: Thay đổi các tùy chọn cài đặt Gmail

 1. Trên máy tính, hãy đăng nhập vào tài khoản Gmail mà bạn muốn nhập nội dung.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Xem tất cả cài đặt.
 3. Nhấp vào thẻ Tài khoản và nhập.
 4. Trong mục "Kiểm tra thư từ tài khoản khác", hãy nhấp vào tùy chọn Thêm tài khoản thư.
 5. Nhập địa chỉ email của tài khoản khác, sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 6. Lựa chọn và nhấp vào Tiếp theo.
 7. Nhập mật khẩu của bạn.
 8. Khuyến nghị: Chọn hộp bên cạnh các tùy chọn dưới đây:
  • "Luôn sử dụng kết nối an toàn (SSL) khi truy xuất thư"
  • "Gắn nhãn thư đến"
  • Không chọn các hộp khác.
 9. Nhấp vào Thêm tài khoản.

"Máy chủ từ chối truy cập POP3"

 • Nếu bạn sử dụng tính năng Xác minh 2 bước: Nhập mật khẩu ứng dụng mới.
 • Nếu bạn sử dụng tài khoản cơ quan hoặc trường học: Trong mục "Máy chủ POP", hãy nhập mail.domain.com, sau đó chọn Cổng 110.
 • Nếu bạn sử dụng bản ghi MX của Google bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học: Trong mục "Máy chủ POP", hãy nhập pop.gmail.com, sau đó chọn Cổng 995.
 • Nếu bạn vẫn không thể đăng nhập, hãy thử bật tùy chọn truy cập vào các ứng dụng kém an toàn. Bạn cũng có thể cần tắt mã bảo mật hoặc văn bản bị méo.

Đối với các lỗi khác, hãy tìm hiểu cách khắc phục sự cố với Trình tải thư.

Tôi gặp lỗi khác

Nhấp vào Hiển thị thông tin chi tiết về lỗi, sau đó làm theo các mẹo này:

 • Nếu POP đang tắt, hãy truy cập trang cài đặt của tài khoản email khác và tìm cách bật POP.
 • Nếu POP không có sẵn, tức là nhà cung cấp email của bạn có thể không hỗ trợ POP. Trong trường hợp này, hãy làm theo các bước dưới đây để nhập thư cũ, sau đó tự động chuyển tiếp thư mới.

Đối với các lỗi khác, hãy tìm hiểu cách khắc phục sự cố với Trình tải thư.

Chỉ nhận thư cũ

Nếu mới chuyển sang sử dụng Gmail, thì bạn có thể chuyển các email cũ từ tài khoản khác của mình sang.

Quan trọng:  Nếu bạn sử dụng Gmail cho công việc hoặc trường học và không thấy tùy chọn nhập thư, thì quản trị viên của bạn có thể đã tắt tính năng này.

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Xem tất cả cài đặt.
 3. Nhấp vào thẻ Tài khoản và nhập hoặc Tài khoản.
 4. Trong mục thứ hai, hãy nhấp vào tùy chọn Nhập thư và danh bạ.
 5. Làm theo các bước trên màn hình.
 6. Nhấp vào Bắt đầu nhập.

Để bạn có thời gian thông báo cho bạn bè về địa chỉ Gmail mới của mình, chúng tôi sẽ chuyển tiếp thư được gửi đến tài khoản khác của bạn trong 30 ngày. Chúng tôi sẽ hiển thị địa chỉ Gmail mới của bạn trong 60 ngày hoặc cho đến khi bạn xóa lời nhắc.

Dừng nhập email

 1. Trên máy tính, hãy mở tài khoản Gmail mà bạn đang nhập thư vào.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Xem tất cả cài đặt.
 3. Nhấp vào thẻ Tài khoản và nhập.
 4. Trong mục "Kiểm tra thư từ tài khoản khác", hãy nhấp vào tùy chọn Xóa bên cạnh tài khoản mà bạn muốn ngừng nhận email.

Mẹo: Nếu bạn vẫn nhận được email, hãy kiểm tra xem chức năng chuyển tiếp tự động có được thiết lập trong tài khoản khác của bạn không, sau đó tìm cách tắt chức năng này trong tài khoản đó. Nếu bạn muốn xóa email đã nhập, hãy tìm hiểu cách xóa

Chỉ chuyển tiếp thư mới

Từ địa chỉ Gmail khác: Thiết lập tính năng tự động chuyển tiếp.

Từ Yahoo, Outlook hoặc dịch vụ email khác: Tìm hiểu cách tự động chuyển tiếp email từ dịch vụ đó.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
17
false