Đăng nhập bằng Mật khẩu ứng dụng

Mật khẩu ứng dụng là một mật mã gồm 16 chữ số cung cấp cho ứng dụng hoặc thiết bị quyền truy cập Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn sử dụng Xác minh 2 bước và gặp lỗi “mật khẩu không đúng” khi tìm cách truy cập Tài khoản Google của mình, Mật khẩu ứng dụng có thể khắc phục được sự cố này. Hầu hết thời gian, bạn sẽ chỉ phải nhập Mật khẩu ứng dụng một lần cho mỗi ứng dụng hoặc thiết bị, vì vậy đừng lo lắng về việc ghi nhớ mật khẩu ứng dụng.

Lưu ý: Nếu có iPhone chạy iOS 8.3 trở lên hoặc Mac chạy OSX 10.10.3 trở lên, bạn sẽ không còn phải sử dụng Mật khẩu ứng dụng cho tính năng Xác minh 2 bước khi sử dụng Gmail hay bất kỳ Ứng dụng nào có thương hiệu Google từ iTunes. Việc sử dụng tùy chọn Google trên các ứng dụng thư khách iOS gốc cũng không yêu cầu Mật khẩu ứng dụng.

Tại sao bạn có thể cần Mật khẩu ứng dụng

Khi bạn đăng ký Xác minh 2 bước, chúng tôi thường sẽ gửi mã xác minh cho bạn. Tuy nhiên, các mã này không hoạt động với một số ứng dụng và thiết bị, như Outlook. Thay vào đó, khi bạn sử dụng ứng dụng hoặc thiết bị lần đầu tiên để đăng nhập vào Tài khoản Google của mình, bạn cần phải ủy quyền ứng dụng hoặc thiết bị bằng cách tạo và nhập Mật khẩu ứng dụng.

Cách tạo Mật khẩu ứng dụng
 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trên bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào phần Bảo mật.
 3. Trên bảng "Đăng nhập vào Google", nhấp vào Mật khẩu ứng dụng. Nếu được nhắc, hãy nhập mật khẩu của bạn.
  Lưu ý: Nếu bạn không thể truy cập trang này, thì tính năng Xác minh 2 bước:
  • • Chưa được thiết lập cho tài khoản của bạn
  • • Chỉ được thiết lập cho khóa bảo mật
 4. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Chọn ứng dụng và chọn ứng dụng bạn đang sử dụng.
 5. Nhấp vào Chọn thiết bị và chọn thiết bị bạn đang sử dụng.
 6. Nhấp vào Tạo.
 7. Làm theo hướng dẫn để nhập Mật khẩu ứng dụng (mã gồm 16 ký tự trong thanh màu vàng) trên thiết bị của bạn.
 8. Nhấp vào Xong.

Sau khi hoàn tất, bạn sẽ không thấy mã Mật khẩu ứng dụng đó nữa. Tuy nhiên, bạn sẽ thấy danh sách ứng dụng và thiết bị mà bạn đã tạo Mật khẩu ứng dụng.

Lưu ý: Bạn không thể tạo Mật khẩu ứng dụng cho các ứng dụng kém an toàn. Tìm hiểu thêm về việc cho phép các ứng dụng kém an toàn hơn.

Bạn quên Mật khẩu ứng dụng của mình?

Mọi Mật khẩu ứng dụng chỉ được sử dụng một lần. Bạn luôn có thể tạo Mật khẩu ứng dụng mới mỗi khi bạn cần, kể cả đối với thiết bị hoặc ứng dụng mà bạn đã ủy quyền trước đó.

Bạn vẫn không thể đăng nhập?

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng không do Google tạo và không thể đăng nhập, thì quá trình đăng nhập của ứng dụng đó có thể không an toàn. Nếu có ứng dụng Google tương ứng, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng ứng dụng đó để thay thế. Ví dụ: nếu bạn không thể đăng nhập vào một ứng dụng email, hãy sử dụng ứng dụng Gmail.

Khắc phục sự cố với Microsoft Outlook

Microsoft Outlook không chấp nhận tên người dùng và mật khẩu của tôi sau khi tôi thêm Xác minh 2 bước vào tài khoản Google của mình

Bước 1: Tạo Mật khẩu ứng dụng cho Outlook

Mật khẩu ứng dụng cho phép người dùng tính năng Xác minh 2 bước truy cập vào tài khoản của họ từ các ứng dụng hoặc thiết bị không hỗ trợ mã xác minh hoặc các phương pháp xác minh khác.

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trên bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào phần Bảo mật.
 3. Trên bảng "Đăng nhập vào Google", nhấp vào Mật khẩu ứng dụng.
  1. Nếu bạn không thể truy cập trang này, thì tính năng Xác minh 2 bước chưa được thiết lập cho tài khoản của bạn hoặc chỉ được thiết lập cho khóa bảo mật.
 4. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Chọn ứng dụng và chọn ứng dụng bạn đang sử dụng.
 5. Nhấp vào Chọn thiết bị và chọn thiết bị bạn đang sử dụng.
 6. Nhấp vào Tạo.
 7. Làm theo hướng dẫn để nhập Mật khẩu ứng dụng (mã gồm 16 ký tự trong thanh màu vàng) trên thiết bị của bạn.
 8. Nhấp vào Xong.

Sau khi nhấp chuột xong, bạn sẽ không thấy lại mã Mật khẩu ứng dụng nữa. Đừng lo, bạn chỉ sử dụng mỗi mật khẩu một lần. Bạn luôn có thể tạo mật khẩu ứng dụng mới mỗi khi bạn được yêu cầu cung cấp mật khẩu ứng dụng--kể cả đối với thiết bị hoặc ứng dụng mà bạn đã ủy quyền trước đó.

Bước 2: Cập nhật thông tin tài khoản Google của bạn trong Microsoft Outlook

Nếu Microsoft Outlook vẫn yêu cầu tên người dùng và mật khẩu của bạn, hãy sử dụng Mật khẩu ứng dụng mà bạn đã tạo ở Bước 1 trong trường mật khẩu.

Nếu hộp thoại yêu cầu tên người dùng và mật khẩu không còn hiển thị nữa, thì bạn có thể thêm Mật khẩu ứng dụng vào tài khoản này bằng cách chuyển đến mục Tệp sau đó Thông tin sau đó Cài đặt tài khoản sau đó Cài đặt tài khoản.

Trong hộp thoại bật lên, nhấp vào Thay đổi trong tab Email và nhập Mật khẩu ứng dụng của bạn vào trường mật khẩu. Nhấp vào Tiếp theo và làm theo các bước để hoàn tất.

Đây là lần đầu tiên tôi thêm tài khoản Google vào Microsoft Outlook và tôi sử dụng Xác minh 2 bước

Bước 1: Tạo Mật khẩu ứng dụng cho Outlook

Mật khẩu ứng dụng cho phép người dùng tính năng Xác minh 2 bước truy cập vào tài khoản của họ từ các ứng dụng hoặc thiết bị không hỗ trợ mã xác minh hoặc các phương pháp xác minh khác.

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trên bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào phần Bảo mật.
 3. Trên bảng "Đăng nhập vào Google", nhấp vào Mật khẩu ứng dụng.
  1. Nếu bạn không thể truy cập trang này, thì tính năng Xác minh 2 bước chưa được thiết lập cho tài khoản của bạn hoặc chỉ được thiết lập cho khóa bảo mật.
 4. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Chọn ứng dụng và chọn ứng dụng bạn đang sử dụng.
 5. Nhấp vào Chọn thiết bị và chọn thiết bị bạn đang sử dụng.
 6. Nhấp vào Tạo.
 7. Làm theo hướng dẫn để nhập Mật khẩu ứng dụng (mã gồm 16 ký tự trong thanh màu vàng) trên thiết bị của bạn.
 8. Nhấp vào Xong.

Sau khi nhấp chuột xong, bạn sẽ không thấy lại mã Mật khẩu ứng dụng nữa. Đừng lo, bạn chỉ sử dụng mỗi mật khẩu một lần. Bạn luôn có thể tạo mật khẩu ứng dụng mới mỗi khi bạn được yêu cầu cung cấp mật khẩu ứng dụng--kể cả đối với thiết bị hoặc ứng dụng mà bạn đã ủy quyền trước đó.

Bước: 2 Thêm Mật khẩu ứng dụng của bạn vào Microsoft Outlook

Nếu đây là lần đầu tiên bạn định cấu hình Microsoft Outlook, hộp thoại sẽ bật lên yêu cầu tên người dùng và mật khẩu của bạn. Thay vì nhập mật khẩu cho Tài khoản Google của bạn, hãy nhập Mật khẩu ứng dụng bạn đã tạo trong Bước 1.

Nếu đã có tài khoản trên Microsoft Outlook và bạn đang thêm một tài khoản khác, hãy chuyển đến mục Tệp sau đó Thông tin và nhấp vào Thêm tài khoản. Trong trường mật khẩu, hãy nhập Mật khẩu ứng dụng của bạn. Nhấp vào Tiếp theo và làm theo các bước để hoàn tất. Xin hãy kiên nhẫn vì quá trình này có thể mất một vài phút.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?