Google Đã kiểm tra

Lưu ý: Huy hiệu Google đã kiểm tra hiện chỉ có trong một số ngành dọc tại Hoa Kỳ.
Huy hiệu Google đã kiểm tra là hình thức tăng cường bảo vệ cho khách hàng vì những doanh nghiệp có huy hiệu này đã trải qua quy trình kiểm tra giấy phép và lai lịch kỹ lưỡng.


Trên trang thông tin Dịch vụ địa phương, bạn sẽ thấy biểu tượng Google đã kiểm tra bên cạnh các doanh nghiệp này.

Cách hoạt động

Để nhận được huy hiệu Google đã kiểm tra, tất cả công ty phải vượt qua quá trình kiểm tra lai lịch doanh nghiệp và kiểm tra lai lịch chủ doanh nghiệp. Ngoài ra, mỗi chuyên gia trong doanh nghiệp này phải vượt qua quy trình kiểm tra giấy phép. Đối với một số loại doanh nghiệp, họ cũng phải vượt qua quy trình kiểm tra lai lịch. Hãy xem bài viết Các yêu cầu theo loại doanh nghiệp để biết thông tin chi tiết.

Các quy trình kiểm tra này đảm bảo rằng bạn đang làm việc với những chuyên gia đã được kiểm tra kỹ lưỡng và giúp bạn yên tâm hơn khi làm việc với họ.

Phạm vi áp dụng

Huy hiệu Google đã kiểm tra chỉ dành cho các công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực Luật, Hoạch định tài chính và Bất động sản.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố