Zásady pro platformu Local Services

Společnost Google poskytuje překlady článků centra nápovědy. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodnou jazykovou verzí, podle které naše zásady vymáháme, je verze anglická. Pokud chcete článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

All service providers and businesses acting on behalf of providers—such as agencies, lead generation, aggregators, and lead management companies—must abide by the following policies when using any Local Services platform. For all providers, these policies apply to your employees, contractors (including subcontractors), or other workers who provide services in customers’ homes, workplaces, or any other properties on your behalf. You are responsible for ensuring your workers comply with these policies. For businesses acting on behalf of providers, you are responsible for sharing these policies with your providers and for instructing them to comply.

Místní zákony a předpisy

Musíte dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy v jurisdikci, ve které prostřednictvím platformy Local Services poskytujete nebo nabízíte služby. Musíte dodržovat všechny požadavky příslušných předpisů v oblasti licencí, pojištění, ochrany soukromí atd. Nesete výhradní zodpovědnost za veškeré náhrady, licenční a regulační poplatky či příspěvky, pojištění a veškeré další související náklady a právní poplatky, které jsou od vás jakožto poskytovatele služeb vyžadovány.

Věková omezení

Vy, vaši pracovníci a všichni vaši zákazníci musíte být starší 18 let.

Zaměstnání

Zaměstnanci společnosti Google a jejích spřízněných subjektů nesmějí poskytovat služby v rámci platformy Local Services (ani vám s poskytováním těchto služeb pomáhat). Nesmíte nikomu tvrdit ani naznačovat, že jste zaměstnanci společnosti Google nebo jejích spřízněných subjektů ani že jakkoli jinak pro společnost Google nebo její spřízněné subjekty pracujete. Vždy musíte zajistit, aby byl každý člen vašeho týmu správně zařazen a odměňován podle zákonů platných v příslušné jurisdikci.

Povinné zveřejňování informací a další povinnosti

Povinné zveřejňování informací

Vaše reklamy Local Services Ads a informace, které v souvislosti s platformou Local Services poskytnete společnosti Google, musí být přesné, úplné a nesmí být zavádějící. I pokud současně nezobrazujete reklamy jako inzerent, musíte vždy dodržovat zásady služby Google Ads.

Příklad: Jak je uvedeno v zásadách o uvádění nepravdivých informací o společnosti, produktu nebo službě, musí všechny ceny, které na reklamní platformě Local Services sdělíte zákazníkům, obsahovat veškeré příslušné poplatky, příplatky a daně.

Na požádání musíte společnosti Google a jejím prodejcům (včetně partnerů z USA a Kanady zajišťujících prověřování serióznosti, pokud se na vás vztahují níže popsané minimální požadavky na poskytovatele) předložit doklad o splnění požadavků souvisejících s licencemi, pojištěním, povinnými kaucemi a dalšími náležitostmi. Společnost Google může tyto dokumenty zveřejnit na platformě Local Services. Vaše odpovědi na otázky Googlu a jeho dodavatelů ohledně licencí a pojištění musí být pravdivé, přesné a úplné.

Společnost Google a její dodavatelé vám mohou položit i další otázky ohledně vašich dokumentů a zásad ochrany soukromí. Pokud si na platformě Local Services chcete zachovat dobrou pozici, odpovídejte na tyto otázky rychle a přesně.

Other responsibilities

You must maintain all required and appropriate insurance coverage and licenses for the types of services you provide. You will fully cooperate with any follow-up questions Google and its vendors (including questions from the background check partner, if applicable) about these topics and related responsibilities.

You must protect the privacy and legal rights of your customers. You are solely responsible for the personal data you collect in relation with your services, and you must comply with all relevant data protection laws.

Vztahy se zákazníky

Když poskytujete služby, vaši zákazníci nejsou zákazníky společnosti Google. Nemáte oprávnění tvrdit, že pracujete pro Google, a nemůžete společnost Google zapojovat do problémů se zajištěním služeb, které mohou vyvstat mezi vámi a vašimi zákazníky. Pokud vznikne spor, může zákazník pomocí platformy Local Services najít jiného poskytovatele služeb, případně může podat žádost v rámci programu Ověřeno Googlem. Společnost Google však neřeší případné potíže vzniklé mezi vámi a vaším zákazníkem.

Společnost Google nevydává žádná doporučení ohledně cen či poplatků za služby a nevyjednává ceny s vašimi zákazníky.

Nesete výhradní odpovědnost za rozhodnutí, kterým zákazníkům získaným prostřednictvím Local Services Ads své služby poskytnete a kterým ne.

Nesete výhradní odpovědnost za vyškolení, instruování, sledování, hodnocení a ukáznění svých pracovníků, kteří komunikují se zákazníky. Závažné nebo opakované negativní odezvy zákazníků nebo opakované zanedbání rychlé reakce na jejich žádosti mohou vést k horšímu umístění, odebrání možnosti dostávat požadavky, případně se vaše reklama či jiný reklamní obsah mohou zcela přestat zobrazovat. V případě velmi závažného nebo opakovaného nevhodného chování k zákazníkům, například pokud se dopustíte neplatné aktivity, trestné činnosti, způsobíte rozsáhlé škody na majetku, budete spolupracovat s necertifikovanými firmami nebo pracovníky či se dopustíte obdobného nevhodného jednání, může společnost Google pozastavit nebo vypovědět váš přístup k programu. Google pouze může na naší platformě zobrazovat vaše reklamy nebo jiný reklamní obsah, aby vás zákazníci snáze našli. Vše ostatní už je na vás.

Keep in mind

Google doesn't dictate how you choose your customers, so you can’t suggest to customers that Google told you which requests to accept or reject. Be careful not to imply that Google influences the pricing of your services or how those services are performed.

Služby zákazníkům

Reagujte na podněty

Od chvíle, kdy vám potenciální zákazník zavolá nebo si někdo objedná službu a obrátí se na vás s dotazem, stížností nebo žádostí o radu, je na vás, abyste včas reagovali. Platí to před poskytnutím služeb, během něj i po jeho skončení. Kvalitní komunikace se zákazníky je klíčem k získání vysokého hodnocení a dobrých recenzí. Další informace

Co pro vás tyto zásady znamenají

Když nebudete reagovat na podněty, můžete být vyřazení z programu. Zde je několik příkladů:

 • odmítnete řešit spor se zákazníkem,
 • neposkytnete slíbenou cenovou nabídku za zakázku,
 • nedodržíte slib, že zaměstnanec vaší firmy zavolá,
 • nezvednete většinu telefonních hovorů, a to i když pak voláte zákazníkům zpět, 
 • odmítnete poskytnout informace o pojištění v případě vzniku škody. 
Co se stane, když poskytovatelé služeb tyto zásady poruší

V případě porušení těchto zásad mohou poskytovatelé dostat oznámení e‑mailem. V závislosti na četnosti a závažnosti můžeme poskytovatelům zaslat varování, dočasně jim pozastavit účet, omezit jim zobrazování reklam nebo jejich reklamy trvale odstranit.

Plňte své závazky

Pokud se vaše firma zaváže poskytnout určitému zákazníkovi své služby, dodržte všechny dohody. Domluvte se pouze na takových službách, které dokážete v rámci svých znalostí a licenčních požadavků bezproblémově poskytnout. Choďte na schůzky v ujednaný čas. Pokud se dohodnete na poskytnutí určité služby, měla by ji zajistit vaše firma. Další informace

Co pro vás tyto zásady znamenají

Pokud výjimečně nedokážete dodržet termín schůzky, co nejdříve o tom zákazníka informujte.

Pokud nebudete plnit své závazky, můžete být vyřazení z programu. Zde je několik příkladů:

 • nedodržíte slib, že dokončíte rozpracovanou zakázku,
 • sjednáte si schůzku se zákazníkem, ale dorazíte s hodinovým zpožděním,
 • několikrát zakázku zrušíte,
 • slíbíte návštěvu firemního technika, ale místo něj pak pošlete někoho jiného.
Co se stane, když poskytovatelé služeb poruší tyto zásady

V případě porušení těchto zásad obdrží poskytovatelé e-mailové oznámení. Podle frekvence a závažnosti můžeme poskytovatelům zaslat varování, dočasně jim pozastavit aktivitu nebo trvale odstranit jejich reklamy.

Ceny a platby

Údaje o cenách, které dáváte zákazníkům, musí být přesné, úplné a nesmí být zavádějící. Nepovolujeme uvádění nízkých odhadovaných cen, které mají zákazníky přimět k objednávce služeb, za jejichž poskytnutí jim pak vyfakturujete neúměrně vysokou částku. Další informace

Co pro vás tyto zásady znamenají

Odhadované ceny

Pokud zákazníkům nabízíte cenu v určitém rozsahu, neměli byste ji pak po příjezdu na místo zvyšovat, jestliže se rozsah zakázky ani její okolnosti výrazně neliší od popisu situace v době odhadu. Poplatky za diagnostiku a cestovné musíte zákazníkům sdělit předem současně s informací, že je bude nutné zaplatit bez ohledu na to, zda jim poskytnete ještě další služby. Náklady na hovory s potenciálními zákazníky v platformě Local Services nesete vy, nelze je účtovat zákazníkům.

Účtenky a platby

Měli byste nabízet různé možnosti platby. Pokud požadujete platbu v hotovosti, nikdy nechoďte se zákazníkem domů nebo k bankomatu. 

Po dokončení zakázky byste měli zákazníkovi předat účtenku obsahující název vaší společnosti a seznam provedených služeb. 

Fakturu pošlete vždy nejprve zákazníkovi, a teprve až selžou všechny pokusy přimět zákazníka zaplatit, ji pošlete inkasní agentuře.

Slevy

Zákazníkům nesmíte nabízet slevu za kladnou recenzi.

Příklady:

Zde je několik příkladů nabízení a fakturování cen, za které byste mohli být vyloučení z programu:

 • telefonicky nabídnete cenu, která ale bude při vyúčtování nezměněné zakázky na místě vyšší,
 • účtujete nedokončenou práci,
 • kvůli platbě v hotovosti doprovázíte zákazníka domů nebo k bankomatu,
 • odešlete fakturu nejdříve inkasní agentuře, až pak zákazníkovi,
 • účtujete zákazníkovi náklady za komunikaci přes firemní telefon,
 • odmítnete vystavit účtenku,
 • na účtence uvádíte nižší cenu, než jste skutečně účtovali, 
 • nabízíte slevu výměnou za kladnou recenzi,
 • účtujete vyšší cenu, protože má vaše firma odznak Ověřeno Googlem,
 • nedodržíte slib vrácení části ceny zákazníkovi,
 • porušujete pravidla šetření pojistné události.
Co se stane, když poskytovatelé služeb tyto zásady poruší

V případě porušení těchto zásad mohou poskytovatelé dostat oznámení e‑mailem. V závislosti na četnosti a závažnosti můžeme poskytovatelům zaslat varování, dočasně jim pozastavit účet, omezit jim zobrazování reklam nebo jejich reklamy trvale odstranit.

Nedostatečná kvalifikace a způsobení škody

Všichni pracovníci poskytující službu musí být zkušení a kvalifikovaní. Pokud uděláte chybu, která způsobí škodu na zákazníkově majetku, co nejdříve ji opravte, případně předejte zákazníkovi informaci o vašem pojištění, aby mohl získat odškodné. K realizaci zakázky používejte pouze vhodné materiály bez vad. Další informace

Co pro vás tyto zásady znamenají

Nedostatečná kvalifikace a způsobení škody mohou mít za následek vyloučení z programu. Zde je několik příkladů:

 • nechtěně poškodíte majetek zákazníka,
 • nedokončíte zakázku správně kvůli nedostatečným znalostem nebo dovednostem,
 • k realizaci zakázky pro dva pracovníky se dostaví jen jeden,
 • nedokážete zakázku dokončit, a přesto ji zákazníkovi naúčtujete,
 • vyměníte špatný díl, takže předmět stále nefunguje.
Co se stane, když poskytovatelé služeb poruší tyto zásady

V případě porušení těchto zásad obdrží poskytovatelé e-mailové oznámení. Podle frekvence a závažnosti můžeme poskytovatelům zaslat varování, dočasně jim pozastavit aktivitu nebo trvale odstranit jejich reklamy. 

Řešení sporů se zákazníky

Za veškeré spory se zákazníkem nesete odpovědnost vy. Každý zákazník, který není se službami spokojený, by se měl nejdříve pokusit vyřešit spor s jejich poskytovatelem a teprve pak podat žádost v rámci programu Ověřeno Googlem. Získáte tak příležitost vše napravit přímo se zákazníkem. Další informace

Co pro vás tyto zásady znamenají

Pokud vznikne spor, může zákazník pomocí platformy Local Services najít jiného poskytovatele služeb, případně může podat žádost v rámci programu Ověřeno Googlem. Společnost Google však neřeší případné potíže vzniklé mezi vámi a vaším zákazníkem.

Příklady:

Podívejte se na několik příkladů, jak byste neměli řešit spor se zákazníkem:

 • nereagujete na zákazníkovy telefonické ani e-mailové stížnosti na neuspokojivou službu,
 • nabídnete vrácení nákladů na službu, ale odmítnete uhradit škodu nebo nepředáte informace o pojištění, aby zákazník mohl získat odškodné.
Co se stane, když poskytovatelé služeb poruší tyto zásady

V případě porušení těchto zásad obdrží poskytovatelé e-mailové oznámení. Podle frekvence a závažnosti můžeme poskytovatelům zaslat varování, dočasně jim pozastavit aktivitu nebo trvale odstranit jejich reklamy. 

Bezpečnost

Hrubost, vyhrožování, šikana a obtěžování

Při každém jednání přistupujte ke všem s respektem a profesionálně. Netolerujeme hrubé, arogantní nebo povýšenecké chování ani bezohledné metody prodeje. Nesmíte vyhrožovat, používat vulgární výrazy nebo sexuální narážky, někoho pronásledovat, shazovat nebo znevažovat, fyzicky zastrašovat, narušovat něčí soukromí, podněcovat k násilí, prozrazovat osobní údaje nebo jiným způsobem obtěžovat. Výhrůžky násilím a jiné nebezpečné situace můžeme nahlásit na policii. Další informace

Co pro vás tyto zásady znamenají

Zde uvádíme několik příkladů hrubého chování, vyhrožování, šikany či obtěžování: 

 • opakovaně zákazníka žádáte, aby změnil nebo odebral recenzi, kterou napsal,
 • požadujete po zákazníkovi, aby napsal recenzi ve vaší přítomnosti,
 • dopouštíte se sexuálního obtěžování nebo máte misogynní poznámky, 
 • zasíláte SMS s pohrůžkou fyzického nebo sexuálního násilí,
 • nevhodně jednáte se zástupcem zákaznické podpory Google.
Co se stane, když poskytovatelé služeb poruší tyto zásady

V případě porušení těchto zásad obdrží poskytovatelé e-mailové oznámení. Vyhrožování, šikanu a obtěžování netolerujeme. Podle závažnosti porušení můžeme trvale odstranit poskytovatelovy reklamy. 

Fyzické ubližování

Nepodněcujte k fyzickým a sexuálním útokům ani k sexuálnímu zneužívání. Nikoho nezadržujte proti jeho vůli ani se nezapojujte do jiných násilných činností. Další informace

Co pro vás tyto zásady znamenají

Příklady fyzického ubližování: 

 • úmyslné sebepoškozování za přítomnosti zákazníka nebo ubližování jiným lidem či zvířatům.
Co se stane, když poskytovatelé služeb poruší tyto zásady

Pokud dojde k porušení těchto zásad, obdrží poskytovatelé e-mail s oznámením o pozastavení profilu. Fyzické ubližování netolerujeme. Poskytovatelovy reklamy můžeme trvale odstranit. 

Bezpečné prostředí

Vaší povinností je vytvořit bezpečné prostředí tak, aby vaše nástroje a nářadí, produkty a jednání neohrožovaly zdraví, prosperitu ani bezpečnost jakékoli osoby. Poskytovatelé by neměli pracovat pod vlivem alkoholu, nelegálních drog, silných léků nebo jiných látek, které by mohly vést ke zhoršenému vnímání. Další informace

Co pro vás tyto zásady znamenají

Zde je několik příkladů nebezpečného jednání, které mohou mít za následek vyloučení z programu:

 • práce na zakázce pod vlivem alkoholu a nezákonných drog,
 • ponechání ostrých a nebezpečných předmětů bez dozoru v přítomnosti dětí,
 • poskytovatel, který má na starosti topení, ventilaci nebo klimatizaci, opustí dům zákazníka, přestože je v něm nebezpečně teplo nebo zima.
Co se stane, když poskytovatelé služeb poruší tyto zásady

V případě porušení těchto zásad obdrží poskytovatelé e-mailové oznámení. Podle frekvence a závažnosti můžeme poskytovatelům zaslat varování, dočasně jim pozastavit aktivitu nebo trvale odstranit jejich reklamy. 

Krádež a vandalismus

Neodnášejte věci, které vám nepatří, a neničte majetek. Další informace

Co pro vás tyto zásady znamenají

Zde je několik příkladů krádeže nebo vandalismu, které mohou vést k vyloučení z programu:

 • najdete hotovost a necháte si ji,
 • záměrně a zbytečně způsobíte škodu na majetku,
 • pracovníci stěhovací služby nepřivezou všechny zabalené krabice.
Co se stane, když poskytovatelé služeb poruší tyto zásady

V případě porušení těchto zásad obdrží poskytovatelé e-mailové oznámení. Krádeže ani vandalismus netolerujeme. Poskytovatelovy reklamy můžeme trvale odstranit. 

Spam, phishing a neplatné aktivity

Poskytovatelé nesmí posílat nevyžádané propagační ani komerční materiály, pokoušet se zvýšit návštěvnost jiných webových stránek nebo z ostatních lákat peníze či osobní údaje. Nedopouštějte se neplatných aktivit s kreditními kartami či rezervacemi ani praní špinavých peněz. Uvádění nepravdivých informací o jiném poskytovateli je zakázáno. Další informace

Co pro vás tyto zásady znamenají

Zde uvádíme několik příkladů spamu, phishingu a neplatných aktivit, které mohou způsobit vyloučení z programu:

 • prodej údajů o zákaznících třetím stranám,
 • odesílání nevyžádaných propagačních e-mailů, 
 • klamavé tvrzení, že jiný poskytovatel služeb porušuje zásady,
 • používání profesní licence nebo živnostenského oprávnění jiné osoby.
Co se stane, když poskytovatelé služeb poruší tyto zásady

V případě porušení těchto zásad obdrží poskytovatelé e-mailové oznámení. Podle frekvence a závažnosti můžeme poskytovatelům zaslat varování, dočasně jim pozastavit aktivitu nebo trvale odstranit jejich reklamy. 

Spravedlivé zacházení

Diskriminace nebo projevy nenávisti

Se všemi jednejte rovným způsobem a s respektem. Nechovejte se diskriminačně, neurážejte ostatní, neprojevujte se nenávistně vůči nikomu na základě jeho rasy, barvy pleti, etnického původu, kasty, národnosti, předků, občanství, náboženského vyznání, věku, pohlaví, sexuální orientace, genderové identity, genderového vyjádření, těhotenství, rodinného stavu, fyzického nebo zdravotního postižení, zdravotního stavu nebo jakékoli jiné charakteristiky související se systémovou diskriminací nebo marginalizací. Další informace

Co pro vás tyto zásady znamenají

Zde je několik příkladů diskriminačního chování nebo projevů nenávisti, které mohou vést k vyloučení z programu:

 • odmítnete někomu poskytnout službu kvůli rase,
 • vnucujete nějaké osobě jiné podmínky z důvodu její identity,
 • výslovně uvádíte, že raději službu poskytnete někomu s určitou identitou, nebo se negativně vyjadřujete o poskytování služeb lidem s určitou identitou.
Co se stane, když poskytovatelé služeb poruší tyto zásady

V případě porušení těchto zásad obdrží poskytovatelé e-mailové oznámení. Poskytovatelovy reklamy můžeme trvale odstranit. 

Přirozenost

Zkreslování informací a předstírání jiné identity

Uvádějte přesné informace o své firmě a o sobě. Nepodvádějte, nezkreslujte informace a neklamte. Jedná se například o uvádění zavádějících informací o účtech a jejich vlastnictví, o kvalifikaci, licenci, pojištění, odborných zkušenostech, obslužných oblastech, odvětvích, cenách a dalších aspektech vaší osoby nebo firmy. Další informace

Co pro vás tyto zásady znamenají

Licenční omezení

Pokud máte živnostenské oprávnění, které je geograficky omezeno, nepropagujte svou firmu mimo příslušnou oblast. Přijímejte pouze takové zakázky, na jejichž realizaci máte licenci a víte, že je můžete dokončit. Nepoužívejte licenci osoby, která pro vaši firmu nepracuje.

Obslužné oblasti

Účelem platformy Local Services je propojit spotřebitele s místními poskytovateli služeb. Cílení reklam na oblasti, které jsou daleko od sídla firmy nebo které nedokážete přiměřeně obsloužit, vytváří ve spotřebitelích negativní dojem a může je mást. Pokusy o cílení na nepřiměřeně velkou obslužnou oblast z jediného místa nebo z několika poboček může navíc vést k zahájení kontroly kvůli obcházení našich zásad týkajících se předstírání identity. 

Obsah profilu

Veškerý obsah, který ve svém účtu uveřejníte, musí přesně vypovídat o adrese vaší firmy, jejím vybavení, vozidlech a zaměstnancích.

Ověřeno Googlem

I když jste získali odznak Ověřeno Googlem, nesmíte tvrdit, že společnost Google vaši firmu podporuje nebo že pro Google pracujete. Když poskytujete služby, vaši zákazníci nejsou zákazníky společnosti Google. Odznak Ověřeno Googlem nebo Zkontrolováno Googlem platí pouze pro reklamy místních služeb. Nesmíte jej propagovat na webu své firmy, v profesních profilech ani v propagačních materiálech.

Recenze ve službě Moje firma na Googlu

Vaše recenze ve službě Moje firma na Googlu mohou být propojeny pouze s jedním z vašich účtů Local Services. Propojování recenzí ve službě Moje firma na Googlu s několika účty je zakázáno. Recenze, na které odkazujete, se navíc musí vztahovat na firmu, jejíž adresu uvádíte ve službě Local Services. 

Examples:

Here are some examples of misrepresentation and impersonation that may result in disqualification from the program:

 • Impersonating another individual or business
 • A service provider pretends to be a consumer and complains about another business
 • Using the professional or business license of another person
 • Serving outside of the business license area
 • Targeting areas that you can’t reasonably serve or that aren’t local to your business location
 • Stating that you work for a company where you are not employed
 • Denying an employee works for your company when a customer calls to complain 
 • Stating you can provide services you are not qualified or licensed to perform
 • Telling a customer to make check out to a company that is different than the one the customer called for service
Co se stane, když poskytovatelé služeb poruší tyto zásady

V případě porušení těchto zásad obdrží poskytovatelé e-mailové oznámení. Podle frekvence a závažnosti můžeme poskytovatelům zaslat varování, dočasně jim pozastavit aktivitu nebo trvale odstranit jejich reklamy. 

Zákaznické recenze

Nepište recenze na vlastní firmu ani konkurenci a nežádejte své přátele nebo příbuzné, aby napsali recenzi vám, pokud si vás nenajali. Za kladnou recenzi nesmí zákazníci dostat odměnu ani slevu. Poskytovatelé nesmí po zákaznících požadovat, aby změnili nebo smazali své recenze, ani jim vyhrožovat za negativní hodnocení. Veškeré chování v souvislosti se zákaznickými recenzemi, které by mohlo vést k matoucímu informování zákazníků, je přísně zakázáno. Další informace

Co pro vás tyto zásady znamenají

Nejcennější zákaznické recenze jsou ty, které jsou čestné a objektivní. Nesmíte nijak měnit, ovlivňovat ani jinak nedovoleným způsobem zasahovat do zákaznických recenzí svých služeb nebo služeb vašich konkurentů. Můžete uživatele požádat o napsání recenze na Googlu, ovšem pouze v případě, že si příslušnou zakázku objednali prostřednictvím některé z platforem Googlu nebo přímo u vás (například pokud vás našli díky doporučení známého nebo při obecném vyhledávání na webu). Pokud si uživatel zakázku objednal prostřednictvím jiné platformy než Google, nesmíte ho o napsání recenze na Googlu požádat. Navíc můžete zákazníka požádat pouze o jednu recenzi na zakázku. Nežádejte zákazníky, aby napsali recenzi na platformě Local Services i ve službě Moje firma na Googlu. Váš účet Local Services už obsahuje recenze z obou služeb.

Poskytovatelé služeb mohou proti recenzi podat námitku vyplněním formuláře podpory pro fotky a recenze na platformě Local Services

Zde je několik příkladů manipulace s recenzemi zákazníků, které mohou vést k vyloučení z programu:

 • napsání recenze na vlastní firmu,
 • zveřejnění recenze o kolegovi nebo konkurentovi s úmyslem ovlivnit jejich hodnocení,
 • žádosti o napsání recenze ve vaší přítomnosti při realizaci zakázky,
 • žádost o napsání recenze ke stejné zakázce ve službě Local Services i ve službě Moje firma na Googlu,
 • nabízení slevy nebo finanční odměny za smazání negativní recenze nebo zveřejnění pozitivní recenze.
Co se stane, když poskytovatelé služeb poruší tyto zásady

V případě porušení těchto zásad obdrží poskytovatelé e-mailové oznámení. Podle frekvence a závažnosti můžeme poskytovatelům zaslat varování, dočasně jim pozastavit aktivitu nebo trvale odstranit jejich reklamy.

Zásady týkající se účtu

Dílčí smlouvy a prodej informací o potenciálních zákaznících

Spotřebitelé očekávají, že najdou poskytovatele, kteří splňují standardy kvality platformy Local Services. Firmy, které se připojí do naší platformy, musí proto pravdivě představit techniky, které vysílají k realizaci zakázek, a informovat o jejich kvalifikaci. Kromě toho musí každá firma prokázat, že její terénní pracovníci a zaměstnanci mají příslušné licence. Z uvedených důvodů proto nesmíte prodávat informace o potenciálních zákaznících získané prostřednictvím reklam místních služeb. Požadavky potenciálních zákazníků mohou být splněny pouze schválenými terénními techniky vaší firmy s prověřením serióznosti. Jestliže objednáváte dílčí služby u jiného poskytovatele, můžeme vaši reklamu odstranit. Další informace

Co pro vás tyto zásady znamenají

Zde uvádíme příklad uzavírání dílčích smluv a prodeje informací o potenciálních zákaznících, za který můžete být vyloučení z programu:

 • předání nebo prodej informací o potenciálním zákazníkovi jiné firmě nebo člověku, který nepatří mezi schválené terénní techniky vaší firmy s prověřením serióznosti.
Co se stane, když poskytovatelé služeb poruší tyto zásady

V případě porušení těchto zásad obdrží poskytovatelé e-mailové oznámení. Podle frekvence a závažnosti můžeme poskytovatelům zaslat varování, dočasně jim pozastavit aktivitu nebo trvale odstranit jejich reklamy. 

Obsluhování oblastí

Pokud máte více účtů, kvůli poctivé hospodářské soutěži můžete určité PSČ použít vždy jen v jednom účtu a u jednoho typu zakázky. Uvádějte pouze obslužné oblasti, ve kterých máte oprávnění pracovat. Pokud vaše živnostenské oprávnění vymezuje konkrétní zeměpisnou oblast, smíte pracovat jen tam. Další informace

Obslužné oblasti

Účelem platformy Local Services je propojit spotřebitele s místními poskytovateli služeb. Cílení reklam na oblasti, které jsou daleko od sídla firmy nebo které nedokážete přiměřeně obsloužit, vytváří ve spotřebitelích negativní dojem a může je mást. Pokusy o cílení na nepřiměřeně velkou obslužnou oblast z jediného místa nebo z několika poboček může navíc vést k zahájení kontroly kvůli obcházení našich zásad týkajících se předstírání identity.

Co pro vás tyto zásady znamenají

Zde uvádíme příklad uzavírání dílčích smluv a prodeje informací o potenciálních zákaznících, za který můžete být vyloučení z programu:

 • předání nebo prodej informací o potenciálním zákazníkovi jiné firmě nebo člověku, který nepatří mezi schválené terénní techniky vaší firmy s prověřením serióznosti.
Co se stane, když poskytovatelé služeb poruší tyto zásady

V případě porušení těchto zásad obdrží poskytovatelé e-mailové oznámení. Podle frekvence a závažnosti můžeme poskytovatelům zaslat varování, dočasně jim pozastavit aktivitu nebo trvale odstranit jejich reklamy. 

Duplicitní účty

Duplicitní účty mohou poskytovatelům umožnit nepoctivě obcházet náš systém zobrazování reklam. Účty, které jsou neaktivní po dobu delší než šest měsíců nebo mají téměř stejné typy zakázek a obsluhované oblasti, mohou být nahlášeny k následné kontrole nebo odstranění. Další informace

Co pro vás tyto zásady znamenají

Příklady duplicitních účtů, které budou deaktivovány:

 • dva účty se stejným typem zakázek a obslužnými oblastmi,
 • více účtů zaregistrovaných se stejnou adresou firmy.
Co se stane, když poskytovatelé služeb poruší tyto zásady

O deaktivovaném účtu obdrží poskytovatelé informační e-mail. Pokud budete chtít účet v budoucnu používat, můžete nás kontaktovat a požádat o jeho opětovnou aktivaci. 

Obcházení a narušování systému

Nepodnikejte kroky, jejichž cílem je obejít naše zásady nebo omezení týkající se vašeho účtu. Platí to i pro vytváření nebo používání několika účtů nebo jiné metody využívané k nepovolenému chování. 

Nesnažte se zvyšovat návštěvnost jiných webových stránek ani směrovat potenciální nové zákazníky na jiné telefonní číslo, abyste se vyhnuli poplatkům za zájemce. Vaše společnost nesmí mít v zobrazeném názvu uvedeno „.com“. Další informace

Co pro vás tyto zásady znamenají

Příklady obcházení systému, které mohou vést k vyloučení z programu:

 • uvedení názvu webu jako názvu firmy,
 • publikování fotek, které obsahují vaše telefonní číslo nebo adresu webových stránek,
 • pokus o vytvoření nového účtu po pozastavení nebo trvalém odstranění.
Co se stane, když poskytovatelé služeb tyto zásady poruší

V případě porušení těchto zásad mohou poskytovatelé dostat oznámení e‑mailem. V závislosti na frekvenci a závažnosti můžeme poskytovatelům zaslat varování, dočasně jim pozastavit účet, omezit jim zobrazování reklam nebo jejich reklamy trvale odstranit.

Obsah reklamy

K podpoře prodeje své služby můžete přispět obrázky dobře provedených zakázek. Fotografie musí být kvalitní, týkat se vaší práce a nesmí jít o kopie nebo kradené snímky. Respektujte autorská práva a nahrávejte pouze obsah, k jehož použití máte oprávnění. Sexuální obsah je zakázán. Na poskytovatele odborných služeb se mohou vztahovat další zásady týkající se nahrávání fotek. Podrobnosti najdete zdeDalší informace

Co pro vás tyto zásady znamenají

Někdy se nahraný obsah bude zobrazovat jako nevyřízený, dokud jej náš tým nezkontroluje a neschválí. Stavy najdete v profilu účtu.

Příklady obsahu v profilu, který může vést k vyloučení z programu:

 • uvedení názvu webu jako názvu firmy,
 • uvedení telefonního čísla na firemní fotografii.
Co se stane, když poskytovatelé služeb poruší tyto zásady

V případě porušení těchto zásad obdrží poskytovatelé e-mailové oznámení. Podle frekvence a závažnosti můžeme poskytovatelům zaslat varování, dočasně jim pozastavit aktivitu nebo trvale odstranit jejich reklamy. 

Zakázané postupy

Vy ani nikdo jednající vaším jménem se nesmíte dopustit níže uvedeného jednání:

Neoprávněné použití značek a ochranných známek společnosti Google

Pokud k tomu nemáte svolení, nesmíte používat logo Google, odznak Ověřeno Googlem ani jiné jedinečné vlastnosti. Pokud chcete na svém webu nebo v jiných veřejných materiálech použít jakékoli prvky značky Google, prostudujte si pokyny týkající se používání značky Google.

Další zásady platné na základě smluvních podmínek dohodnutých se společností Google

Pokud jste vy nebo vaše firma přijali smluvní podmínky společnosti Google – například pokud jste přijali smluvní podmínky služby Google Ads, další podmínky pro poskytovatele služeb Local Services, případně podmínky pro poskytovatele služeb Local Services prostřednictvím Asistenta Google (viz tabulka níže) – musíte také dodržovat tyto minimální požadavky na poskytovatele:

Minimální požadavky na poskytovatele a prověření serióznosti

Prověření obchodních subjektů, ověření licence a pojištění

Pokud chcete inzerovat na platformě Local Services, musíte splňovat tyto minimální požadavky na poskytovatele týkající se ověření subjektů, ověření licence a firemních portrétů:

 1. Než budete moci zobrazovat reklamy místních služeb, musí váš podnikatelský subjekt tam, kde je to vyžadováno, projít procesem ověření společnosti Google pro příslušný region (platí pro evropská a vybraná americká odvětví).
 2. Společnost Google vaši firmu ověří a požádá, abyste doložili, že máte potřebné licence a oprávnění. Dále budete muset potvrdit, že i všichni vaši zaměstnanci mají nezbytné licence. Reklamy místních služeb budete moci zobrazovat, až když je ověření dokončeno.
 3. U profesionálních odvětví bude nutné odeslat firemní portréty.
 4. Pokud vaše firma nabízí informace o firmě v Mapách Google, může být nutné provést kontrolu příslušnosti firmy.

Další informace o minimálních požadavcích na poskytovatele zobrazující reklamy Local Services Ads najdete v článku Co musí splňovat poskytovatelé, kteří chtějí inzerovat v Local Services.

Pokud chcete inzerovat s odznakem Ověřeno Googlem, Zkontrolováno Googlem nebo Licence ověřena Googlem, budete muset splnit další požadavky ověření. Další informace o tom, jak začít používat službu Local Services Ads

Background Checks - U.S. and Canada Only

In the U.S. and Canada, you must satisfy Google’s Minimum Provider Requirements related to background checks:

 1. You and any employees, contractors (including subcontractors), or other workers who provide services in customers' homes, workplaces, or any other properties must pass third-party background checks before you may participate in the Local Services platform.
 2. Your company must meet the criteria for passing a background check as described below at all times.

Cooperating with the background check process

When Google’s designated third-party background check partner, see table below, conducts a background check, you and your workers must provide honest, complete, updated, and accurate information. If circumstances change after a background check has been completed, you and your workers must immediately provide updated information to the background check partner to ensure you remain eligible for the Local Services platform. You can reach the partner via the contact information listed in the table below for your country.

You must keep your background check partner informed of the number and identity of members of your team who provide services in customers’ homes, workplaces, or any other properties. Be sure to provide updated numbers and identifying information to your background check partner if you hire or use new workers - these workers must not attend Local Services call outs until they have completed the background check. Again, you can reach the partner via the contact information listed in the table below for your country.

When your background check provider requests information about the number and identity of members of your team, including any new workers hired recently, you must promptly respond within the time requested.

What's included in a background check

USA

For each worker, the background check includes inquiries about Social Security number validity and criminal history (including cross-checks against national sex offender and terrorist/sanctions registries). For some services (for example, electricians in many states), worker-level checks may also include licensing requirements. At the company level, the process also includes civil litigation history (including judgments and liens from federal and state courts).

Canada

For each worker, the background check includes inquiries about national and/or provincial criminal history (Canadian Police Information Centre, Provincial/Territorial Court of Justice). At the company level, the process also includes civil litigation history (including judgments and liens).

Who conducts the background checks

Google has engaged background check partners in your country to conduct local and/or national background checks and to help determine, based on the General Criteria described below, which businesses are eligible to use the Local Services platform. Google doesn’t see the specific background check information of any individual worker or company, and you are prohibited from sharing such information with Google.

Background check partners

Country Background Check Partner Contact information
USA, Canada Pinkerton Consulting & Investigations, Inc. pes.disputes@pinkerton.com or (800) 635-1649, Monday through Friday, from 8:00 am to 8:00 pm Eastern.
USA EvidentID You may contact Evident support at the following link: Evident Support.

Criteria for passing a background check

Adjudication decisions are based on the following general criteria (“General Criteria”):

 1. Full, complete, and accurate answers to all background check and related questions.
 2. Honest and up-to-date disclosures, including disclosures related to government documents (Examples: Passport, driver’s license, Social Security numbers, federal or state identification numbers, professional licenses, registrations, or insurance certifications).
 3. No criminal history that demonstrates a risk to the safety or security of persons or property.
 4. No civil litigation history that demonstrates negligent or substandard performance of services.

Your company also may be disqualified for any other reason consistent with the General Criteria or Minimum Provider Requirements, provided that is allowed by applicable laws and regulations.

Eligibility decisions are made at the company level, not at the individual employee, contractor, subcontractor, or worker level.

Example: You own a business with 10 workers who clean customers’ homes. You work solely in the office, not in the field. Eligibility will be based on the results of your background check, the background checks of all 10 workers who clean customers’ homes, and the company-level check of your business (for valid licensure, insurance, and civil litigation history).

If you have questions about the adjudication process, please direct inquiries to the background check provider’s compliance department listed in the table above.

Eligibility to provide services

Only your workers who have been properly background checked and who hold appropriate qualifications may provide services in your customers’ homes, workplaces, or any other properties that were referred through the Local Services platform.

Example: You employ one dispatcher (who doesn’t provide services in customers’ homes or workplaces) and 10 workers in the field who serve customers. Your 10 workers properly completed background checks and your company was approved to use the Local Services platform. You may not send the dispatcher to serve customers referred through Google’s Local Services platform because the dispatcher didn’t complete a background check.

If you hire additional workers (beyond the 10 who already completed a background check), you may not send those additional workers into customers’ homes until they complete background checks (and your company continues to satisfy the Minimum Provider Requirements).

Povinnost poskytovat aktuální informace

Poté, co vaše společnost získá souhlas s využíváním reklam na platformě Local Services, musíte bezodkladně informovat svého prověřovatele serióznosti o veškerých okolnostech (týkajících se vaší firmy nebo vašich pracovníků), které by mohly výsledek absolvované prověrky serióznosti změnit. Příklady takových okolností:

 • Přijali jste nového zaměstnance (nebo získali nového dodavatele), aby v domácnostech, na pracovištích nebo v jiných objektech zákazníků poskytoval služby objednané na základě reklam na platformě Local Services.
 • Někdo z vašich stávajících zaměstnanců nebo dodavatelů (kteří provádějí služby u zákazníků) byl usvědčen ze zločinu.
 • Některá z vašich státem vydaných licencí vypršela, byla pozastavena nebo z jiného důvodu pozbyla platnosti či aktuálnosti.
 • Skončila platnost vaší pojistky, případně byla pojistka pozastavena, pozbyla platnosti či aktuálnosti nebo se její výše změnila o 5 % či více.
 • Vaše firma je v občanskoprávním sporu žalována kvůli nedbalému či nekvalitnímu poskytování služeb.

Pokud chcete oznámit změny, obraťte se na prověřovatele serióznosti pomocí kontaktních údajů uvedených v tabulce výše. Pokud si váš prověřovatel serióznosti vyžádá aktuální informace, musíte mu v požadované lhůtě odpovědět.

Recertification

After your company has been approved to use the Local Services platform, your company will be subject to periodic recertification checks. Where permitted by local law, these checks will be conducted by your background check provider without requesting any further information from you. If you are requested to provide updated information during the recertification process, you must promptly respond within the time requested.

Privacy

Background check providers are prohibited from sharing individual or company background check information with anyone other than the individual or company whose background was checked. Google receives notification from background check providers that a company is (or isn’t) eligible for the Local Services platform based on the General Criteria described above, but Google doesn’t see the specific background check information of any individual worker or company. You can’t share the results of any individual worker’s background check with Google.

If you are an employer or business owner, also note that the background check partner is prohibited from sharing your workers’ background check results with you. If you wish to see your workers’ background check results, you’ll need their permission or you must perform your own check (the background check provider will never provide an employee’s background check performed in relation to Local Services directly to you).

Kontroly

Společnost Google a její dodavatelé (včetně všech stanovených externích prověřovatelů serióznosti) mohou provádět kontroly ověřující dodržování minimálních požadavků na poskytovatele. Pokud si jako inzerent chcete na platformě Local Services zachovat dobrou pozici, musíte při jakékoli kontrole plně spolupracovat a ve stanovené lhůtě poskytnout požadované informace.

More information

For more information about background checks, contact the background check provider for your country, listed in the table above.

Co se stane, když zásady porušíte?

Pokud naše zásady porušíte, můžeme se uchýlit k jednomu nebo více z těchto kroků:

 • Zamítnutí reklamy: Reklamy a další reklamní obsah na platformě Local Services Ads můžeme zamítnout, pokud nebudou splňovat naše zásady. Zamítnuté reklamy, fotky a jiný reklamní obsah se nebudou zobrazovat, dokud neodstraníte porušení zásad a reklama nebude splňovat všechny podmínky.
 • Deaktivace domény: Weby, které nejsou v souladu s našimi zásadami, můžeme pozastavit. Takové weby nelze až do vyřešení problému inzerovat.
 • Pozastavení účtu: Jestliže se dopustíte vážného či opakovaného porušení zásad, může být váš účet pozastaven. Pokud k tomu dojde, přestanou se reklamy a ostatní reklamní obsah z pozastaveného účtu zobrazovat a můžeme od vás přestat reklamy a reklamní obsah přijímat. Můžeme také trvale pozastavit všechny související účty a účty, které nově založíte, mohou být automaticky pozastaveny hned při vytvoření. Další informace o pozastavených účtech

Potřebujete poradit?

Pokud máte k těmto zásadám dotazy, obraťte se na nás! Kontaktovat podporu Google Ads

Links to Additional Terms and Policies

If you or your business accepted terms as part of your participation in the Local Services platform, you can find links to those terms below. The following links are provided for reference so you can see which terms apply to your participation in Local Services.

Products/Platforms Terms & Policies
If you or your business accepted terms with Google AND your Local Services listings appear on Google Search:
If you and your business accepted terms with Google AND your Local Services listing appear only on the Google Assistant.

Řekněte nám, co si myslíte

Ohodnoťte, jak je tato stránka užitečná je a podělte se s námi o své názory:

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka