Een lijst met plaatsen maken

In Google Maps kunt u een lijst met plaatsen maken, zoals uw favoriete plaatsen of plaatsen die u wilt bezoeken.

Een nieuwe lijst maken

 1. Open de Google Maps-app Google Maps op uw Android-telefoon of -tablet.
 2. Tik op 'Menu' Menu en dan Mijn plaatsen en dan Opgeslagen.
 3. Tik rechtsonder op 'Toevoegen' Toevoegen.
 4. Geef een naam en een beschrijving op.
 5. Tik op Opslaan.

Een plaats opslaan in een lijst

 1. Open de Google Maps-app Google Maps.
 2. Zoek een plaats of tik hierop op de kaart.
 3. Tik onderaan op de naam of het adres van de plaats.
 4. Tik op Opslaan.
 5. Kies een lijst. Als u een nieuwe lijst wilt maken, tikt u op Nieuwe lijst Toevoegen.
 6. Optioneel: Nadat u een plaats heeft opgeslagen in een lijst, kunt u er een opmerking aan toevoegen.

Uw lijsten vinden

U kunt al uw lijsten, zoals groepslijsten en lijsten die u volgt, op één plaats vinden.
Er zijn drie gedeelten met lijsten:
 • Je lijsten: Bevat al uw geordende lijsten, gesorteerd op de datum waarop u ze het laatst heeft bewerkt. De lijsten 'Favorieten', 'Wil ik heen' en 'Met ster' zijn bovenaan vastgezet.
 • Groepslijsten: Bevat alle lijsten waaraan u en uw groep hebben gewerkt, gesorteerd op de datum waarop u ze het laatst heeft bewerkt.
 • Lijsten die je volgt: Bevat alle lijsten die u op Maps volgt.

U kunt uw lijsten als volgt vinden:

 1. Open de Google Maps-app Google Maps op uw Android-apparaat. 
 2. Tik op 'Menu' Menu en dan  Mijn plaatsen en dan Lijsten.
Tip: Als een gedeelte meer dan twintig lijsten bevat, staat onderaan dit gedeelte de tekst 'Meer lijsten weergeven'. Tik op Meer lijsten weergeven om alle lijsten van een bepaald gedeelte te bekijken.

Een lijst bewerken of verwijderen

 1. Open de Google Maps-app Google Maps.
 2. Tik op 'Menu' Menu en dan Mijn plaatsen en dan Opgeslagen.
 3. Tik op de lijst die u wilt bewerken of verwijderen.
 4. Als u een lijst wilt verwijderen, tikt u bovenaan op 'Meer' Meer en dan Lijst verwijderen.
  Opmerking: U kunt de standaardlijsten van Maps, zoals 'Favorieten', 'Wil ik heen' en 'Plaatsen met ster' niet verwijderen.  
 5. Als u een lijst wilt wijzigen, tikt u bovenaan op 'Bewerken' Bewerken. U kunt nu het volgende doen:
  • De lijst bewerken: Tik bovenaan op de naam of de beschrijving die u wilt wijzigen.
  • Opmerkingen toevoegen: Tik op het vak onder de plaats die u wilt beschrijven. U kunt maximaal 4000 tekens gebruiken.
  • Een opgeslagen plaats verwijderen: Tik op 'Verwijderen' Verwijderen.
 6. Wanneer u klaar bent, tikt u in de rechterbovenhoek op Opslaan.

Uw lijst voltooien

Lijsten met de onderstaande kenmerken komen in aanmerking voor weergave (uitgelichte lijsten kunnen worden weergegeven op het tabblad 'Verkennen' van Google Maps en op andere plaatsen op Maps en Zoeken). U kunt uw lijst als volgt voltooien:

 1. Maak een nieuwe lijst met uw eigen titel.
 2. Voeg een beschrijving voor de lijst toe.
 3. Voeg ten minste vier plaatsen toe.
 4. Voeg beschrijvingen toe voor elke plaats in de lijst.
 5. Selecteer een foto voor elke plaats in de lijst.
 6. Tik op Publiceren.

Opmerking: Een lijst kan ook privé blijven als u 'Privé' inschakelt, zodat alleen u de lijst kunt zien. Als u de lijst wilt inschakelen als privé, tikt u naast de lijst op 'Meer' Meer en dan Opties voor delen en dan Privé.

Uw lijstvolgorde aanpassen

U kunt de volgorde van opgeslagen plaatsen in Google Maps-lijsten aanpassen.
 1. Open de Google Maps-app Google Maps op uw Android-telefoon of -tablet.
 2. Tik op het menu Menu en dan Mijn plaatsen en dan Lijsten.
 3. Tik op de lijst die u opnieuw wilt indelen.
 4. Tik op 'Bewerken' Bewerken.
 5. Schakel Lijstvolgorde aanpassen in.
 6. Tik op de vier blauwe lijnen links van de titel van de plaats en houd deze vast om de volgorde te wijzigen. 
 7. Tik op Opslaan als u klaar bent.

Lijsten verbergen of delen

Opmerking: U kunt plaatsen met ster niet delen.

 1. Open de Google Maps-app Google Maps.
 2. Tik op 'Menu' Menu en dan Mijn plaatsen en dan Opgeslagen.
 3. Tik naast de lijst die u wilt delen op 'Meer' Meer en dan kies een optie:
  • Verbergen/weergeven op je kaart: Geef uw opgeslagen plaatsen weer of verberg deze wanneer u de kaart bekijkt.
  • Lijst delen: Toestaan dat anderen uw opgeslagen lijst bekijken.
  • Opties voor delen: U kunt uw lijst openbaar, privé of gedeeld maken. Als u iedereen met de link uw lijst wilt laten zien, tikt u op Gedeeld. Tik op Openbaar als iedereen uw lijst mag vinden en volgen. 

Een lijst volgen

Als u een lijst volgt die is gemaakt door iemand anders, worden de opgeslagen plaatsen van die persoon weergegeven in 'Mijn plaatsen'. Ze worden ook weergegeven als voorgestelde locaties in Google Maps.

Een lijst volgen via een link

 1. Tik op de ontvangen link om deze te openen.
 2. Tik op Volgen. Deze lijst wordt nu toegevoegd aan de groep lijsten die u volgt.
 3. Optioneel: Als u een lijst die iemand met u heeft gedeeld, niet meer wilt volgen, tikt u op de betreffende lijst en dan Volgend.

Lijsten bekijken die zijn gemaakt door anderen

Als een gebruiker Google Maps-lijsten heeft die openbaar zijn gemaakt, kunt u ze volgen. 

 1. Tik op de naam van een gebruiker waarvan u de lijst wilt volgen.
 2. Tik op Lijsten.
 3. Tik op de lijst die u wilt volgen en dan 'Meer' Meer en dan Volgen