Tổng quan

Local Guides là cộng đồng toàn cầu gồm những người khám phá, chuyên viết bài đánh giá, chia sẻ ảnh, trả lời câu hỏi, thêm hoặc chỉnh sửa địa điểmkiểm tra thông tin thực tế trên Google Maps. Hàng triệu người dựa vào các đóng góp như đóng góp của bạn để quyết định nơi đáng đi và việc đáng làm.

Trở thành Local Guide

Đăng ký bằng tài khoản Google và chọn vị trí hiện tại của bạn. Khi đánh giá, chụp ảnh, thêm, chỉnh sửa hoặc cung cấp thêm thông tin cho các địa điểm trên Google Maps, bạn sẽ kiếm được điểm để nhận được những lợi ích mới.

Ai có thể là Local Guide

Chương trình Local Guides có ở bất kỳ nơi nào mà Google Maps hoạt động. Tại thời điểm này, Google Maps được cung cấp cho hơn 40 quốc gia và ngôn ngữ.

Chương trình Local Guides là chương trình dành cho cá nhân, chứ không phải doanh nghiệp. Đóng góp của các doanh nghiệp hoặc các trang của doanh nghiệp sẽ không tác động đến cấp độ hay lợi ích trong chương trình Local Guides.

Để tham gia Local Guides, bạn phải đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi cho quốc gia của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem xét Điều khoản và Điều kiện của chương trình Local Guides.

Lưu ý: Có thể phải đến 9 tuần sau khi bạn đủ 18 tuổi thì tài khoản Google của bạn mới được cập nhật.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false