Dodatkowe powiadomienia w Hangouts

Jeśli potrzebujesz klasycznej wersji czatu w Hangouts do prowadzenia rozmów z osobami spoza organizacji, zachowaj tę usługę, dopóki nie będziesz w stanie przejść na Hangouts Chat. Jeśli na urządzeniu masz obie aplikacje mobilne – Hangouts Chat oraz klasyczną wersję Hangouts – możesz otrzymywać zduplikowane powiadomienia.

Użyj tej metody rozwiązywania problemów, która jest dla Ciebie najlepsza.

Usuwanie klasycznej aplikacji Hangouts

Jeśli używasz obu usług wyłącznie do prowadzenia rozmów z osobami w organizacji i nie masz osobistego konta w klasycznej wersji Hangouts, zalecamy korzystanie tylko z Hangouts Chat. Jeśli usuniesz klasyczną wersję Hangouts, zduplikowane powiadomienia nie powinny się więcej pojawiać.

Wyłączanie powiadomień w klasycznej wersji Hangouts 

Jeśli do rozmów z osobami spoza organizacji nie używasz konta do pracy, ale korzystasz z Hangouts w celach osobistych, możesz zachować klasyczną wersję Hangouts i używać jej w połączeniu z kontem niezwiązanym z G Suite. 

Zapoznaj się z krokami wyłączania powiadomień.

Wylogowywanie się z klasycznej wersji Hangouts 

Aby nie otrzymywać dodatkowych powiadomień, możesz też wylogować się z klasycznej wersji Hangouts. Więcej informacji znajdziesz w artykule Logowanie się w Hangouts i wylogowywanie się

Używanie innego narzędzia do obsługi SMS-ów  

Jeśli w pracy używasz klasycznej wersji Hangouts do obsługi SMS-ów, wypróbuj inną usługę, na przykład Wiadomości na Androida. Zobacz Przejście z Hangouts na nową aplikację do SMS-ów i MMS-ów.


Jeśli używasz klasycznej wersji Hangouts do rozmów wideo, przejdź na Hangouts Meet. Jeśli ta usługa nie jest dostępna w Twojej organizacji, możesz nadal korzystać z klasycznej wersji Hangouts.

Nadal potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z zespołem pomocy

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?