Vytvorenie skupiny a výber nastavení skupiny

Ak ste sa prihlásili pomocou pracovného alebo školského účtu, môžu sa vám zobraziť iné možnosti. Viac sa dozviete od svojho správcu.

Organizácie, triedy, tímy a iné skupiny môžu pomocou Skupín Google napríklad:

 • nájsť ľudí s podobnými záľubami alebo záujmami a zúčastňovať sa na online konverzáciách,
 • posielať si navzájom e‑maily použitím skupinovej e‑mailovej adresy,
 • spolupracovať na projektoch,
 • usporadúvať stretnutia a udalosti.

Vytvorenie skupiny

 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. V ľavom hornom rohu kliknite na Vytvoriť skupinu.
 3. Zadajte informácie a vyberte nastavenia skupiny.
  Referencia k nastaveniam.
 4. Kliknite na Vytvoriť skupinu.
  Počkajte niekoľko minút, kým sa nová skupina aktivuje. Až potom do nej odošlite správu. V opačnom prípade sa vám môže zobraziť upozornenie, že vašu správu sa nepodarilo doručiť.
 5. (Voliteľné) Ďalší postup: Vyberte pre skupinu rozšírené nastavenia.
Referencia k nastaveniam

Informácie o skupine

Možnosť Popis
Názov skupiny
Zadajte názov, ktorý identifikuje skupinu v zoznamoch a správach. Použite tieto pokyny:
 • Názvy môžu mať maximálne 73 znakov.
 • Používajte také názvy, aby ste vedeli ľahko identifikovať účel skupiny.
E‑mailová adresa skupiny

Zadajte e‐mailovú adresu skupiny. Ak sa zobrazí viacero domén, v zozname vyberte príslušnú doménu. Postupujte podľa týchto pokynov:

 • E‑mailové adresy môžu mať maximálne 63 znakov. Tento limit nezahŕňa časť adresy s doménou, napríklad @gmail.com.
 • Niektoré slová sú rezervované a nie je ich možné použiť ako e‑mailové adresy.Zobraziť rezervované slová

Ak vytvárate skupinu v pracovnom alebo školskom účte, môže byť vo vašej e‑mailovej adrese zahrnutá aj prípona, napríklad -vytvorene-pouzivatelom. Ak je napríklad názov skupiny školenie, skutočná e‑mailová adresa môže byť skolenie-vytvorene-pouzivatelom@vaša_doména.

Popis skupiny

(Nepovinné) Ak chcete pridať informácie na stránku Informácie danej skupiny, zadajte účel skupiny alebo spôsob jej použitia. Môžete uviesť informácie o členoch skupiny alebo jej obsahu, časté otázky, odkazy na súvisiace skupiny a podobne.

Nastavenia ochrany súkromia

Možnosť Popis
Kto môže vyhľadať skupinu

Vyberte, kto môže nájsť skupinu podľa jej názvu, e‑mailovej adresy alebo konverzácií:

 • Členovia skupiny: ak ste sa prihlásili do pracovného alebo školského účtu, táto možnosť sa zobrazí, iba ak správca nastavil, aby mohli vlastníci skupín skrývať skupiny v adresári.
 • Členovia organizácie: táto možnosť sa zobrazí, iba ak ste sa prihlásili do pracovného alebo školského účtu.
 • Ktokoľvek na internete: ak ste sa prihlásili do pracovného alebo školského účtu, táto možnosť sa zobrazí, iba ak správca vybral možnosť, aby boli skupiny verejné.
Kto sa môže pripojiť ku skupine

Vyberte jednu možnosť:

 • Len pozvaní používatelia: ku skupine sa môžu pripojiť len ľudia, ktorí dostali pozvánku. Nemôžu sa pridať priamo ani požiadať o členstvo.
 • Ktokoľvek v organizácii môže požiadať: ľudia vo vašej organizácii môžu požiadať o pridanie do skupiny. Táto možnosť sa zobrazí, iba ak ste sa prihlásili do pracovného alebo školského účtu.
 • Ktokoľvek v organizácii sa môže pripojiť: ľudia vo vašej organizácii sa môžu pridať do skupiny. Táto možnosť sa zobrazí, iba ak ste sa prihlásili do pracovného alebo školského účtu.
 • Ktokoľvek môže požiadať: o pridanie do skupiny môže požiadať ktokoľvek na internete. Ak ste sa prihlásili do pracovného alebo školského účtu, táto možnosť sa zobrazí iba vtedy, ak správca nastavil, aby mohli vlastníci skupiny povoľovať externých členov.
 • Každý sa môže pripojiť: do skupiny sa môže pridať ktokoľvek na internete. Ak ste sa prihlásili do pracovného alebo školského účtu, táto možnosť sa zobrazí iba vtedy, ak správca nastavil, aby mohli vlastníci skupiny povoľovať externých členov.
Kto si môže zobraziť konverzácie Vyberte, kto si môže pozrieť konverzácie uverejnené v skupine.
Kto môže uverejňovať príspevky Vyberte, kto môže odosielať správy na e‑mailovú adresu skupiny.
Kto si môže zobraziť členov Vyberte, kto si môže pozrieť zoznam členov skupiny.

Pridávanie členov

Možnosť Popis
Členovia skupiny Zadajte mená alebo e‑mailové adresy ľudí, ktorých chcete pridať a priradiť im rolu člena.

Členovia skupiny majú predvolene základné povolenia. V závislosti od organizácie a nastavení skupiny môžu tieto povolenia zahŕňať zobrazovanie konverzácií a prispievanie do nich a zobrazovanie členov. Vlastníci a správcovia skupiny môžu pridávať alebo obmedzovať povolenia členov. Všetky povolenia nastavené pre rolu Člen sa automaticky udelia aj správcom a vlastníkom.

Správcovia skupiny Zadajte mená alebo e‑mailové adresy ľudí, ktorých chcete pridať a priradiť im rolu správcu. 

Správcovia môžu predvolene robiť všetko, čo môžu robiť vlastníci, no nemôžu:

 • odstrániť skupinu,
 • nastaviť iného člena ako vlastníka,
 • zmeniť rolu vlastníka alebo nastavenia odberu.

Vlastníci skupiny môžu nastaviť ľubovoľné povolenie tak, aby sa vzťahovalo len na vlastníkov, čím viac obmedzia možnosti správcov. Správcovia však môžu kedykoľvek upraviť povolenia tak, aby do nich zahrnuli správcov.

Skupina nemôže byť správcom inej skupiny.

Vlastníci skupiny Zadajte mená alebo e‑mailové adresy ľudí, ktorých chcete pridať a priradiť im rolu vlastníka.  

Predvolene majú členovia s rolou vlastníka všetky povolenia v rámci skupiny. Mnohé z týchto povolení je možné priradiť iným skupinám používateľov. Skontrolujte všetky povolenia členov a povolenia na správu obsahu.

Iba vlastník môže:

 • odstrániť skupinu,
 • nastaviť iného člena skupiny ako vlastníka,
 • zmeniť nastavenia iného vlastníka,
 • exportovať skupinové správy pomocou aplikácie Google Takeout.

Nastavenia skupiny môžu meniť iba jej vlastníci a správcovia.

Ak ste sa prihlásili do pracovného alebo školského účtu, v rámci určitej skupiny vám správca môže odstrániť niektoré povolenia vlastníka, no iné odstrániť nemôže:

 • Tieto povolenia môže odstrániť: uverejňovanie správ alebo pridávanie, pozývanie či schvaľovanie nových členov.
 • Tieto povolenia nemôže odstrániť: zobrazovanie členov či konverzácií alebo kontaktovanie iných vlastníkov.

Skupina nemôže byť vlastníkom inej skupiny.

Uvítacia správa Zadajte e‑mailovú správu, ktorá sa odošle ľuďom, keď budú pridaní do skupiny bez toho, aby boli pozvaní. Táto možnosť je k dispozícii, len ak je zapnuté nastavenie Pridať členov priamo.
Pozvánka Zadajte správu, ktorá bude odoslaná ľuďom v e‑mailovej pozvánke, aby sa pripojili ku skupine. Ak sa chcú pozvaní hostia pripojiť, kliknú na odkaz v pozvánke. Táto možnosť je k dispozícii, len ak je vypnuté nastavenie Pridať členov priamo.
Odber

Vyberte nastavenia prijímania e‑mailov od skupiny. Dostupné možnosti:

 • Každý e‑mail
 • Súhrn správ
 • Skrátený súhrn
 • Žiadne e‑maily

Ak chcete dostávať skrátené súhrny alebo súhrny správ skupiny, musíte v skupine zapnúť históriu konverzácií.

Pridať členov priamo

Nastavte, či členov možno priamo pridať do skupiny alebo dostanú pozvánku, aby sa pripojili.

Možnosti nastavenia Pridať členov priamo:

 • Zapnuté: špecifikovaní používatelia budú pridaní do skupiny s nastaveniami odberu, ktoré vyberiete. Členovia môžu neskôr svoje nastavenia odberu zmeniť.
 • Vypnuté: špecifikovaní používatelia dostanú e‐mailom pozvánku, aby sa pripojili ku skupine. Do skupiny budú pridaní, až keď pozvánku prijmú.
Referencia k rozšíreným nastaveniam

Po vytvorení skupiny môžete vybrať ďalšie nastavenia, napríklad moderovanie správ a päty e‑mailov. Môžete tiež aktualizovať všeobecné nastavenia, ktoré ste vybrali počas vytvárania skupiny.

Všeobecné | Ochrana súkromia členov | Pravidlá uverejňovania | Možnosti e‑mailu | Moderovanie členov

Všeobecné

Nastavenie Popis
Názov skupiny
Zadajte názov, ktorý identifikuje skupinu v zoznamoch a správach. Použite tieto pokyny:
 • Názvy môžu mať maximálne 73 znakov.
 • Používajte také názvy, aby ste vedeli ľahko identifikovať účel skupiny.
E‑mailová adresa skupiny

Zadajte e‐mailovú adresu skupiny. Ak sa zobrazí viacero domén, v zozname vyberte príslušnú doménu. Postupujte podľa týchto pokynov:

 • E‑mailové adresy môžu mať maximálne 63 znakov. Tento limit nezahŕňa časť adresy s doménou, napríklad @gmail.com.
 • Niektoré slová sú rezervované a nie je ich možné použiť ako e‑mailové adresy.Zobraziť rezervované slová

Ak vytvárate skupinu v pracovnom alebo školskom účte, môže byť vo vašej e‑mailovej adrese zahrnutá aj prípona, napríklad -vytvorene-pouzivatelom. Ak je napríklad názov skupiny školenie, skutočná e‑mailová adresa môže byť skolenie-vytvorene-pouzivatelom@vaša_doména.

Popis skupiny

(Nepovinné) Ak chcete pridať informácie na stránku Informácie danej skupiny, zadajte účel skupiny alebo spôsob jej použitia. Môžete uviesť informácie o členoch skupiny alebo jej obsahu, časté otázky, odkazy na súvisiace skupiny a podobne.

Uvítacia správa Zadajte, upravte alebo odstráňte uvítaciu správu pre svoju skupinu. Pozrite si článok Pridanie alebo zmena uvítacej správy skupiny.
Povoliť ďalšie funkcie Skupín Google Vyberte možnosť, aby sa skupina stala spoločným priečinkom. Pozrite si článok Nastavenie skupiny ako spoločného priečinka.
Zdieľané štítky Začiarknutím tohto políčka zapnete funkciu označovania konverzácií štítkami, vďaka čomu bude ich usporiadanie a vyhľadávanie jednoduchšie. Prečítajte si o vytváraní a používaní štítkov.
Kto si môže zobraziť skupinu

Vyberte, kto môže nájsť skupinu podľa jej názvu, e‑mailovej adresy alebo konverzácií:

 • Členovia skupiny: ak ste sa prihlásili do pracovného alebo školského účtu, táto možnosť sa zobrazí, iba ak správca nastavil, aby mohli vlastníci skupín skrývať skupiny v adresári.
 • Členovia organizácie: táto možnosť sa zobrazí, iba ak ste sa prihlásili do pracovného alebo školského účtu.
 • Ktokoľvek na internete: ak ste sa prihlásili do pracovného alebo školského účtu, táto možnosť sa zobrazí, iba ak správca vybral možnosť, aby boli skupiny verejné.
Kto sa môže pripojiť ku skupine

Vyberte jednu možnosť:

 • Len pozvaní používatelia: ku skupine sa môžu pripojiť len ľudia, ktorí dostali pozvánku. Nemôžu sa pridať priamo ani požiadať o členstvo.
 • Len používatelia z organizácie: ľudia vo vašej organizácii sa môžu pridať do skupiny. Táto možnosť sa zobrazí, iba ak ste sa prihlásili do pracovného alebo školského účtu.
 • Používatelia z organizácie môžu požiadať: ľudia z vašej organizácie môžu požiadať o pridanie do skupiny. Táto možnosť sa zobrazí, iba ak ste sa prihlásili do pracovného alebo školského účtu.
 • Používatelia z organizácie sa môžu pripojiť, ktokoľvek na internete môže požiadať o pripojenie: ľudia vo vašej organizácii sa môžu pridať do skupiny a ktokoľvek na internete môže požiadať o pridanie do skupiny. Táto možnosť sa zobrazí, iba ak ste sa prihlásili do pracovného alebo školského účtu a správca nastavil, aby mohli vlastníci skupiny povoľovať externých členov.
 • Ktokoľvek na internete môže požiadať o pripojenie: o pridanie do skupiny môže požiadať ktokoľvek na internete. Ak ste sa prihlásili do pracovného alebo školského účtu, táto možnosť sa zobrazí iba vtedy, ak správca nastavil, aby mohli vlastníci skupiny povoľovať externých členov.
 • Ktokoľvek na internete sa môže pripojiť: do skupiny sa môže pridať ktokoľvek na internete. Ak ste sa prihlásili do pracovného alebo školského účtu, táto možnosť sa zobrazí iba vtedy, ak správca nastavil, aby mohli vlastníci skupiny povoľovať externých členov.
Povoliť externých členov

Vyberte, či chcete povoliť ľuďom mimo organizácie stať sa členmi skupiny.

Táto možnosť sa zobrazí iba pre skupiny, ktoré vytvoríte z pracovného alebo školského účtu, a iba vtedy, ak správca nastavil, aby mohli vlastníci skupiny povoľovať externých členov.

Kto si môže zobraziť konverzácie Vyberte, kto si môže pozrieť konverzácie uverejnené v skupine.
Kto môže uverejňovať príspevky Vyberte, kto môže odosielať správy na e‑mailovú adresu skupiny.
Kto si môže zobraziť členov Vyberte, kto si môže pozrieť zoznam členov skupiny.
Klasifikácia obsahu skupiny

Vyberte, či je obsah skupiny vhodný pre každého alebo iba pre dospelých. Ak vyberiete, že je vhodný len pre dospelých, toto nastavenie neskôr nebudete môcť zmeniť.

Táto možnosť sa zobrazí len pre skupiny, ktoré vytvoríte vo verejnej doméne googlegroups.com.

Ochrana súkromia členov

Nastavenie Popis
Vyžaduje sa identifikácia nových členov

U nových členov sa vyžaduje forma identity.

 • Buď zobrazované meno, alebo profil organizácie: Členovia použijú ako predvolené zobrazované meno svoje profilové meno v účte Google. Zobrazované meno si môžu zmeniť. Môžu si tiež vybrať, či chcú vytvoriť prepojenie so svojím účtom Google.
 • Iba zobrazované meno: Členovia dostanú predvolené zobrazované meno, ktoré bude skrátenou verziou ich e‑mailovej adresy. Zobrazované meno si môžu zmeniť, no nemôžu vytvoriť prepojenie so svojím účtom Google.
 • Iba profil organizácie: Členovia musia použiť svoje profilové meno v účte Google a vytvoriť prepojenie s týmto účtom.

Ak toto nastavenie zmeníte, takto to ovplyvní zobrazované mená existujúcich používateľov:

 • Zmena nastavenia na profil organizácie aktualizuje mená všetkých používateľov na ich profilové mená v účte Google.
 • Zmena z profilu organizácie na zobrazované meno aktualizuje všetky zobrazované mená na predvolené zobrazované mená.
 • Zmena z ľubovoľného nastavenia na zobrazované meno zmení mená všetkých používateľov, ktorí si vybrali profil organizácie, na predvolené zobrazované mená. Členov, ktorí majú vlastné zobrazované meno, to neovplyvní.

Ak chcete zabrániť tomu, aby viacerí členovia používali rovnakú identitu, začiarknite políčko Zobrazované mená musia byť jedinečné.

Kto môže kontaktovať vlastníkov skupiny Vyberte, ktorí používatelia môžu kontaktovať členov s rolou vlastníka v skupine
Kto si môže zobraziť e‑mailové adresy členov Vyberte, ktorí používatelia si môžu v používateľskom rozhraní Skupín pozrieť e‑mailové adresy členov. E‑mailové adresy môžu byť stále viditeľné v iných aplikáciách Workspace.

Pravidlá uverejňovania

Nastavenie Popis
Povoliť pridávanie príspevkov e‑mailom
Toto políčko začiarknite, ak chcete ľuďom umožniť uverejňovať správy v skupine. Ak jeho začiarknutie zrušíte, ľudia nebudú môcť odosielať správy do skupiny pomocou e‑mailovej adresy skupiny.
Povoliť pridávanie príspevkov z internetu Toto políčko začiarknite, ak chcete ľuďom umožniť odosielať správy do skupiny pomocou používateľského rozhrania Skupín Google (groups.google.com)
História konverzácie
Zapnite históriu konverzácií, aby si členovia mohli kedykoľvek pozrieť príspevky v Skupinách Google. 

Vlastníci a správcovia skupiny môžu túto funkciu zapnúť alebo vypnúť pre každú zo svojich skupín.

 • Zapnuté: členovia, ktorí sa rozhodnú dostávať e‑mailom novinky, si môžu príspevky prečítať a reagovať na ne online v Skupinách Google, e‑mailom alebo oboma spôsobmi. Ak sa odhlásia z odberu e‑mailových noviniek, k príspevkom budú mať prístup online.
 • Vypnuté: členovia skupiny majú k starým príspevkom (pridaným do histórie ešte predtým, ako bola funkcia vypnutá) prístup online. Nové príspevky nie sú zahrnuté v histórii. Členovia skupiny, ktorí dostávajú e‑mailom novinky, si ich môžu prečítať a reagovať na ne prostredníctvom e‑mailu. Používatelia, ktorí sa odhlásia z odberu e‑mailových noviniek, majú prístup k existujúcim príspevkom, ale nemôžu si pozrieť nové príspevky.

Kto môže autorom súkromne odpovedať Vyberte, ktorí používatelia môžu súkromne odpovedať autorom (a nie celej skupine)
Kto môže prikladať súbory Vyberte, ktorí používatelia môžu prikladať súbory, napríklad dokumenty alebo fotky
Kto môže moderovať obsah Vyberte, ktorí používatelia môžu schvaľovať, blokovať a odstraňovať správy v skupine
Kto môže moderovať metadáta Vyberte, ktorí používatelia môžu používať funkcie spoločného priečinka
Kto môže uverejňovať príspevky ako skupina Vyberte, ktorí používatelia môžu uverejňovať správy z e‑mailovej adresy skupiny namiesto svojej vlastnej e‑mailovej adresy

Predvolený odosielateľ

Vyberte predvolenú adresu pre správy odoslané zo skupiny:

 • Adresa autora: Najvhodnejšia možnosť pre diskusné skupiny.
 • Adresa skupiny: Najvhodnejšia možnosť pre skupiny, v ktorých mnoho ľudí reaguje v mene daných skupín, napríklad skupiny tímu podpory určitej služby.
Moderovanie správ

Vyberte, či sa majú správy pred odoslaním do skupiny kontrolovať a schvaľovať:

 • Nemoderovať: Správy sa budú uverejňovať tak, ako prišli, a nebudú sa kontrolovať.
 • Moderovať správy od nečlenov: Správy od nečlenov sa budú pred odoslaním do skupiny kontrolovať a schvaľovať.
 • Moderovať všetky správy: Všetky správy sa budú pred odoslaním do skupiny kontrolovať a schvaľovať.

Ak sa chcete dozvedieť, ako sa moderujú správy, pozrite si tému Schvaľovanie alebo blokovanie nových správ.

Obmedzenia nových členov

Vyberte počiatočné oprávnenia na uverejňovanie príspevkov pre členov, keď ich pridáte do skupiny:

 • Žiadne obmedzenia prispievania pre nových členov: Novým členom umožníte odosielať správy do skupiny bez vyžadovania moderovania.
 • Príspevky nových členov sú moderované: Správy, ktoré odošlú noví členovia, môžete skontrolovať a schváliť, kým budú uverejnené v skupine.
 • Noví členovia nemôžu uverejňovať príspevky: Novým členom zabránite odosielať správy do skupiny.

Určitému členovi môžete tieto nastavenia kedykoľvek zmeniť.

Spracovanie spamu

Vyberte, čo sa má stať so správami odoslanými do skupiny, keď ich systém označí ako spam:

 • Odmietnuť všetky správy označené ako spam: Do skupiny nebudú doručené žiadne správy označené ako spam. Táto možnosť predstavuje najprísnejšiu úroveň kontroly spamu. Je možné, že ako spam budú označené a odmietnuté aj niektoré legitímne správy.
 • Moderovať a posielať upozornenia moderátorom obsahu: Správy označené ako spam sa budú odosielať na kontrolu a budú na ne upozorňovaní členovia s povolením Kto môže moderovať obsah.
 • Moderovať a neposielať upozornenia moderátorom obsahu: Správy označené ako spam sa budú odosielať na kontrolu, no nebudú na ne upozorňovaní moderátori obsahu.
 • Uverejňovať v skupine podozrivé správy: Správy označené ako spam budú doručené do skupiny. Táto možnosť sa zobrazí, iba ak ste sa prihlásili do pracovného alebo školského účtu.
Upozornenie na odmietnuté správy Vyberte, či chcete upozorňovať odosielateľov, keď sa ich správy nedoručia skupine, ale budú odmietnuté

Možnosti e‑mailu

Nastavenie Popis
Prefix predmetu
Toto nastavenie bude do riadka s predmetom skupinových správ automaticky pridávať prefix.Prefix pomáha identifikovať e‐mail od skupiny.
Päta e‑mailu

Vyberte, čo sa zobrazí v päte e‑mailových správ skupiny:

 • Zahrnúť štandardnú pätu Skupín: Zahŕňa odkaz na správu na groups.google.com a nastavenia odberu (v relevantných prípadoch). Ak si chcete pozrieť správu z odkazu, musíte mať prístup ku Skupinám Google na webe.
 • Zahrnúť vlastnú pätu: Zahŕňa text, ktorý špecifikujete, napríklad právne vyhlásenia a informácie o vašej organizácii. Platí limit 1 000 znakov, pridať možno iba text.
Jazyk e‑mailov skupiny Zadajte jazyk, ktorý sa má používať na informácie generované systémom, ako sú upozornenia a päty e‑mailov.
Automatické odpovede

Začiarknite políčka na odosielanie automatických odpovedí na prichádzajúce správy od členov skupiny alebo nečlenov vo vašej organizácii či mimo nej.

Táto možnosť sa zobrazí, iba ak ste sa prihlásili do pracovného alebo školského účtu.

Odpovede na príspevok

Vyberte, kam sa budú odosielať odpovede na skupinové príspevky:

 • všetkým členom skupiny;
 • len správcom skupiny;
 • len vlastníkom skupiny;
 • len autorovi pôvodnej správy;
 • príjemcovi, ktorého odosielateľ vyberie;
 • na vlastnú adresu, ktorú určíte.
Režim konverzácie

Toto nastavenie zapne alebo vypne režim konverzácie. Režim konverzácie určuje, čo sa stane s novými správami, ktoré majú rovnaký predmet ako existujúce vlákno s nedávnou aktivitou, ale nie sú odoslané ako odpovede na toto vlákno.

Keď je zapnutý režim konverzácie, tieto typy správ sa pridajú do vlákna ako odpoveď. Keď je tento režim vypnutý, tieto správy vygenerujú nové vlákno.

Ak režim konverzácie vypnete, správy, ktoré už sú vo vlákne, zostanú nezmenené. Ovplyvní to len nové správy.

Moderovanie členov

Nastavenie Popis
Kto môže spravovať členov Vyberte, kto môže pridávať alebo odoberať členov
Kto môže upravovať prispôsobené roly Vyberte, kto môže meniť povolenia pre roly v skupine
Prispôsobené roly Vytvorte a upravte pre svoju skupinu prispôsobené roly. Pozrite si tému Vytvorenie alebo úprava prispôsobenej roly.

Nastavenie skupiny ako spoločného priečinka

Vyžaduje rolu Vlastník alebo Správca.

Ak ste sa prihlásili z pracovného alebo školského účtu, táto funkcia vyžaduje Skupiny Google pre firmy.

Ak chcete povoliť funkcie spoločného priečinka, musíte zapnúť históriu konverzácií. Podrobnejšie informácie nájdete v článku Zapnutie alebo vypnutie histórie konverzácií.

 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na názov skupiny.
 3. Vľavo kliknite na Nastavenia skupiny.
 4. V sekcii Povoliť ďalšie funkcie Skupín Google vyberte Spoločný priečinok.

Zmena názvu, popisu a nastavení e‑mailu skupiny

Vyžaduje rolu Vlastník alebo Správca.

 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na názov skupiny.
 3. Vľavo kliknite na Nastavenia skupiny.
 4. V sekcii Všeobecné vykonajte požadované zmeny.
 5. Kliknite na Uložiť zmeny.

Nastavenie možností e‑mailu pre skupinu

Vyžaduje rolu Vlastník alebo Správca.

 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na názov skupiny.
 3. Vľavo prejdite na Nastavenia skupiny and then Možnosti e‑mailu.

 4. Nastavte možnosti e‑mailu:
  • Prefix predmetu: identifikuje e‑maily ako správy zo skupiny.
  • Päta e‐mailu: pomáha používateľom dostať sa k nastaveniam odberu a nájsť správu v Skupinách Google.
  • Režim konverzácie: zobrazuje správy vo vláknach podľa predmetu, a nie samostatné správy tak, ako sú uverejňované.
  • Odpovede na príspevok: určuje, kam sa pri odpovedaní e‑mailom predvolene odosielajú odpovede na skupinové správy.
   Možnosť, ktorú tu vyberiete, sa pri odpovedaní na správu automaticky vyplní v poli Komu. Príjemcov môžete manuálne zmeniť v samotnej správe.
 5. Kliknite na Uložiť zmeny.

Nastavenie spôsobu zobrazovania identity členov

Vyžaduje rolu Vlastník alebo Správca.

Členom môžete umožniť uverejňovať príspevky so zobrazovaným menom alebo môžete vyžadovať, aby mal každý člen vytvorené prepojenie na svoj profil Google.

 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na názov skupiny.
 3. Vľavo kliknite na Nastavenia skupiny and then Ochrana súkromia členov.
 4. Vyberte niektorú z požadovaných foriem identifikácie.
 5. Kliknite na Uložiť zmeny.

Nastavenie toho, kto môže uverejňovať príspevky, pozerať si konverzácie a pripojiť sa ku skupine

Vyžaduje rolu Vlastník alebo Správca.

 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na názov skupiny.
 3. Vľavo kliknite na Nastavenia skupiny and then Pravidlá uverejňovania.
 4. Vyberte požadované povolenia pre skupinu.
 5. Kliknite na Uložiť zmeny.

Nastavenie toho, kto môže spravovať členov a roly

Vyžaduje rolu Vlastník alebo Správca.

 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na názov skupiny.
 3. Vľavo kliknite na Nastavenia skupiny and then Moderovanie členov.
 4. Vyberte požadované povolenia pre skupinu.
 5. Kliknite na Uložiť zmeny.

Zmena vlastných nastavení odberu

 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na názov skupiny.
 3. Vľavo kliknite na Nastavenie môjho členstva.
 4. Pre Odber vyberte jednu z možností:
  • Každý e‑mail – správy sú odosielané jednotlivo tak, ako sú uverejňované v skupine.
  • Súhrn správ – až 25 úplných správ je skombinovaných do jedného e‑mailu odosielaného denne.
  • Skrátený súhrn – súhrny až 150 správ sú skombinované do jedného e‑mailu odosielaného denne.
  • Žiadne správy – správy zo skupiny sa neodosielajú.

  Ak chcete dostávať skrátené súhrny alebo súhrny správ skupiny, musíte v skupine zapnúť históriu konverzácií.

 5. Kliknite na Uložiť zmeny.
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false
false
true
50
false
false