Tworzenie grupy i wybieranie jej ustawień

Jeśli zalogujesz się na konto służbowe lub szkolne, mogą być dostępne inne opcje. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z administratorem.

W Grupach dyskusyjnych Google możesz tworzyć internetowe grupy dla organizacji, klas, zespołów lub innych zbiorów użytkowników. Taka grupa pozwala na:

 • znajdowanie osób o podobnych zainteresowaniach i uczestnictwo w dyskusjach online;
 • korespondencję między członkami przy użyciu e-maili;
 • współpracę nad projektami;
 • organizowanie spotkań i wydarzeń.

Tworzenie grupy

 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. U góry kliknij Utwórz grupę.
 3. Wpisz informacje o grupie i wybierz jej ustawienia.
  Informacje o ustawieniach
 4. Kliknij Utwórz grupę.
  Zanim wyślesz wiadomość do nowej grupy, poczekaj kilka minut, aż będzie aktywna. W przeciwnym razie możesz otrzymać powiadomienie, że wiadomości nie udało się dostarczyć.
 5. (Opcjonalnie) Dalsze czynności: wybierz zaawansowane ustawienia grupy.
Informacje o ustawieniach

Informacje o grupie

Opcja Opis
Nazwa grupy
Wpisz nazwę, która identyfikuje grupę na listach i w wiadomościach. Skorzystaj z tych wskazówek:
 • Nazwy mogą mieć maksymalnie 73 znaki.
 • Używaj nazw, które ułatwiają zrozumienie celu grupy.
Adres e-mail grupy

Wpisz adres e-mail grupy. Jeśli wyświetli się więcej niż jedna domena, wybierz odpowiednią z listy. Zastosuj się do tych wytycznych:

 • Adresy e-mail mogą zawierać maksymalnie 63 znaki. Ten limit nie obejmuje części adresu domeny, np. @gmail.com.
 • Niektóre słowa są zarezerwowane i nie można ich używać jako adresów e-mail. Wyświetl zarezerwowane słowa

Jeśli tworzysz grupę na koncie służbowym lub szkolnym, Twój adres e-mail może zawierać przyrostek na przykład -użytkownik-utworzony. Jeśli nazwa grupy to na przykład szkolenie, adres e-mail może wyglądać tak: szkolenie-użytkownik-utworzony@twoja_domena

Opis grupy

(Opcjonalnie) Aby dodać informacje do strony z informacjami o grupie, wpisz cel utworzenia grupy lub sposób jej wykorzystania. Możesz dodać informacje o członkach grupy, treściach w grupie, najczęściej zadawanych pytaniach, linkach do pokrewnych grup itd.

Ustawienia prywatności

Opcja Opis
Kto może wyszukiwać grupę

Wybierz, kto może znaleźć grupę przez wyszukanie jej nazwy, adresu e-mail lub wątków:

 • Członkowie grupy – jeśli zalogujesz się na konto służbowe lub szkolne, ta opcja będzie widoczna tylko wtedy, gdy administrator zezwoli właścicielom grup na ukrywanie grup w katalogu. Szczegółowe informacje o ustawieniu administratora znajdziesz w artykule Ukrywanie grup przed osobami spoza grupy.
 • Członkowie organizacji – ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zalogujesz się na konto służbowe lub szkolne.
 • Wszyscy w internecie – jeśli zalogujesz się na konto służbowe lub szkolne, ta opcja będzie widoczna tylko wtedy, gdy administrator ustawi grupy jako publiczne.
Kto może dołączyć do grupy

Wybierz opcję:

 • Tylko zaproszeni użytkownicy – aby dołączyć do grupy, użytkownik musi otrzymać zaproszenie. Nie może samodzielnie dodać się do grupy ani prosić o dołączenie.
 • Każda osoba w organizacji może prosić – osoby w organizacji mogą poprosić o dodanie ich do grupy. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy korzystasz z konta służbowego lub szkolnego.
 • Każdy z organizacji może dołączyć – osoby w organizacji mogą samodzielnie dołączać do grupy. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy korzystasz z konta służbowego lub szkolnego.
 • Każdy może poprosić – każdy użytkownik internetu może poprosić o dodanie go do grupy. Jeśli zalogujesz się na konto służbowe lub szkolne, ta opcja będzie widoczna tylko wtedy, gdy administrator zezwoli właścicielom grup na umożliwienie dodawania użytkowników spoza organizacji.
 • Każdy może dołączyć – każdy użytkownik internetu może samodzielnie dołączyć do grupy. Jeśli zalogujesz się na konto służbowe lub szkolne, ta opcja będzie widoczna tylko wtedy, gdy administrator zezwoli właścicielom grup na umożliwienie dodawania użytkowników spoza organizacji.
Kto może wyświetlać wątki Wybierz użytkowników, którzy będą widzieli wątki publikowane w grupie.
Kto może publikować Określ, kto będzie mógł wysyłać wiadomości na adres e-mail grupy.
Kto może zobaczyć członków Określ, kto będzie mógł wyświetlać listę członków grupy.

Dodawanie osób do grupy

Opcja Opis
Członkowie grupy Podaj nazwy lub adresy e-mail użytkowników, których chcesz dodać i którym chcesz przypisać rolę członka.

Domyślnie członkowie grupy mają uprawnienia podstawowe. W zależności od ustawień organizacji i grupy te uprawnienia mogą obejmować wyświetlanie członków i wątków oraz publikowanie w wątkach. Właściciele i menedżerowie grup mogą dodawać oraz ograniczać uprawnienia członków. Wszystkie uprawnienia ustawione dla roli członków są automatycznie przyznawane menedżerom i właścicielom.

Menedżerowie grupy Podaj nazwy lub adresy e-mail użytkowników, których chcesz dodać i którym chcesz przypisać rolę menedżera. 

Domyślnie menedżer grupy może wykonywać te same czynności co właściciel oprócz:

 • usuwania grupy,
 • nadawania innym członkom roli właściciela,
 • zmieniania roli właściciela i ustawień subskrypcji.

Właściciele grup mogą ustawiać dowolne uprawnienia jako dostępne tylko dla właściciela, co pozwala ograniczać możliwości menedżerów. Jednak menedżerowie zawsze mogą modyfikować uprawnienia, aby ich obejmowały.

Grupa nie może być menedżerem innej grupy.

Właściciele grupy Podaj nazwy lub adresy e-mail użytkowników, których chcesz dodać i którym chcesz przypisać rolę właściciela.  

Domyślnie członkowie grupy z rolą właściciela mają wszystkie uprawnienia dotyczące tej grupy. Wiele z tych uprawnień można też przypisać innym zbiorom użytkowników. Zapoznaj się ze wszystkimi uprawnieniami do zarządzania użytkownikami i treścią

Tylko właściciel może:

 • usunąć grupę,
 • przypisać innemu członkowi grupy uprawnienia właściciela,
 • zmienić ustawienia innego właściciela,
 • wyeksportować wiadomości z grupy przy użyciu Google Takeout.

Ustawienia grupy mogą zmieniać tylko jej właściciele i menedżerowie.

Jeśli zalogujesz się na konto służbowe lub szkolne, administrator danej grupy może usunąć tylko niektóre uprawnienia właściciela:

 • Może usunąć uprawnienia do publikowania wiadomości oraz dodawania, zapraszania i zatwierdzania nowych członków.
 • Nie może usunąć uprawnień do wyświetlania członków i wątków oraz kontaktowania się z innymi właścicielami.

Grupa nie może być właścicielem innej grupy.

Wiadomość powitalna Wpisz treść e-maila wysyłanego do osób dodanych do grupy bez wcześniejszego zaproszenia. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy ustawienie „Dodaj członków bezpośrednio” jest włączone.
Wiadomość z zaproszeniem Wpisz wiadomość wysłaną do osób w e-mailu z zaproszeniem do grupy. Aby dołączyć do grupy, zaproszone osoby klikają link w zaproszeniu. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy ustawienie „Dodaj członków bezpośrednio” jest wyłączone.
Subskrypcja

Skonfiguruj ustawienia odbierania e-maili od grupy. Dostępne są te opcje:

 • Każdy e-mail
 • Podsumowanie
 • Streszczenie
 • Brak

Aby otrzymywać streszczenia lub podsumowania wiadomości z grupy, musisz włączyć historię rozmowy w grupie.

Dodaj członków bezpośrednio

Określ, czy członkowie są bezpośrednio dodawani do grupy, czy otrzymują zaproszenia.

Oto czym skutkuje włączenie lub wyłączenie opcji Dodaj członków bezpośrednio:

 • Wł. – użytkownicy są dodawani do grupy z wybranymi przez Ciebie ustawieniami subskrypcji. Członkowie mogą później zmienić swoje ustawienia subskrypcji.
 • Wył. – użytkownicy otrzymują e-maila z zaproszeniem do grupy. Są do niej dodawani dopiero po zaakceptowaniu zaproszenia.
Informacje o ustawieniach zaawansowanych

Po utworzeniu grupy możesz wybrać dodatkowe ustawienia, takie jak moderowanie wiadomości i stopki e-maili. Możesz też zaktualizować ustawienia ogólne wybrane podczas tworzenia grupy.

Ogólne | Prywatność użytkowników | Zasady dotyczące publikowania | Opcje poczty e-mail | Moderowanie użytkowników

Ogólne

Ustawienie Opis
Nazwa grupy
Wpisz nazwę, która identyfikuje grupę na listach i w wiadomościach. Skorzystaj z tych wskazówek:
 • Nazwy mogą mieć maksymalnie 73 znaki.
 • Używaj nazw, które ułatwiają zrozumienie celu grupy.
Adres e-mail grupy

Wpisz adres e-mail grupy. Jeśli wyświetli się więcej niż jedna domena, wybierz odpowiednią z listy. Zastosuj się do tych wytycznych:

 • Adresy e-mail mogą zawierać maksymalnie 63 znaki. Ten limit nie obejmuje części adresu domeny, np. @gmail.com.
 • Niektóre słowa są zarezerwowane i nie można ich używać jako adresów e-mail. Wyświetl zarezerwowane słowa

Jeśli tworzysz grupę na koncie służbowym lub szkolnym, Twój adres e-mail może zawierać przyrostek na przykład -użytkownik-utworzony. Jeśli nazwa grupy to na przykład szkolenie, adres e-mail może wyglądać tak: szkolenie-użytkownik-utworzony@twoja_domena

Opis grupy

(Opcjonalnie) Aby dodać informacje do strony z informacjami o grupie, wpisz cel utworzenia grupy lub sposób jej wykorzystania. Możesz dodać informacje o członkach grupy, treściach w grupie, najczęściej zadawanych pytaniach, linkach do pokrewnych grup itd.

Wiadomość powitalna Wpisz, zmodyfikuj lub usuń wiadomość powitalną w grupie. Zobacz Dodawanie i zmienianie wiadomości powitalnej grupy.
Włącz dodatkowe funkcje Grup dyskusyjnych Google Wybierz tę opcję, aby ustawić grupę jako wspólną skrzynkę odbiorczą. Zobacz Tworzenie grupy ze wspólną skrzynką odbiorczą.
udostępnione etykiety; Zaznacz to pole, aby włączyć możliwość oznaczania wątków etykietami, co ułatwia porządkowanie i wyszukiwanie. Zobacz Włączanie udostępnionych etykiet.
Kto może wyświetlać grupę

Wybierz, kto może znaleźć grupę przez wyszukanie jej nazwy, adresu e-mail lub wątków:

 • Członkowie grupy – jeśli zalogujesz się na konto służbowe lub szkolne, ta opcja będzie widoczna tylko wtedy, gdy administrator zezwoli właścicielom grup na ukrywanie grup w katalogu. Szczegółowe informacje o ustawieniu administratora znajdziesz w artykule Ukrywanie grup przed osobami spoza grupy.
 • Członkowie organizacji – ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zalogujesz się na konto służbowe lub szkolne.
 • Wszyscy w internecie – jeśli zalogujesz się na konto służbowe lub szkolne, ta opcja będzie widoczna tylko wtedy, gdy administrator ustawi grupy jako publiczne.
Kto może dołączyć do grupy

Wybierz opcję:

 • Tylko zaproszeni użytkownicy – aby dołączyć do grupy, użytkownik musi otrzymać zaproszenie. Nie może samodzielnie dodać się do grupy ani prosić o dołączenie.
 • Tylko użytkownicy z organizacji – osoby w organizacji mogą samodzielnie dołączać do grupy. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy korzystasz z konta służbowego lub szkolnego.
 • Poprosić o dołączenie mogą użytkownicy z organizacji – osoby w organizacji mogą poprosić o dodanie ich do grupy. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy korzystasz z konta służbowego lub szkolnego.
 • Dołączyć mogą użytkownicy z organizacji, a poprosić o dołączenie może każdy w internecie – użytkownicy w organizacji mogą samodzielnie dołączyć do grupy, a każdy użytkownik internetu może poprosić o dodanie go do grupy. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy korzystasz z konta służbowego lub szkolnego, a Twój administrator zezwala właścicielom grup na umożliwienie dodawania użytkowników spoza organizacji.
 • Poprosić o dołączenie może każdy w internecie – każdy użytkownik internetu może poprosić o dodanie go do grupy. Jeśli zalogujesz się na konto służbowe lub szkolne, ta opcja będzie widoczna tylko wtedy, gdy administrator zezwoli właścicielom grup na umożliwienie dodawania użytkowników spoza organizacji.
 • Dołączyć może każdy w internecie – każdy użytkownik internetu może samodzielnie dołączyć do grupy. Jeśli zalogujesz się na konto służbowe lub szkolne, ta opcja będzie widoczna tylko wtedy, gdy administrator zezwoli właścicielom grup na umożliwienie dodawania użytkowników spoza organizacji.
Zezwalaj na dołączanie użytkowników zewnętrznych

Określ, czy osoby spoza organizacji mogą zostać członkami grupy.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku grup utworzonych na koncie służbowym lub szkolnym i tylko wtedy, gdy administrator zezwala właścicielom grup na umożliwienie dodawania użytkowników spoza organizacji.

Kto może wyświetlać wątki Wybierz użytkowników, którzy będą widzieli wątki publikowane w grupie.
Kto może publikować Określ, kto będzie mógł wysyłać wiadomości na adres e-mail grupy.
Kto może wyświetlać listę członków Określ, kto będzie mógł wyświetlać listę członków grupy.
Klasyfikacja treści grupy

Określ, czy treść grupy jest odpowiednia dla wszystkich użytkowników czy tylko dla dorosłych. Jeśli wybierzesz ustawienie „Tylko dla dorosłych”, później nie będzie można go zmienić.

Ta opcja jest wyświetlana tylko w przypadku grup utworzonych w publicznej domenie googlegroups.com.

Prywatność użytkowników

Ustawienie Opis
Wymagana weryfikacja tożsamości w przypadku nowych członków

Forma tożsamości wymagana w przypadku nowych członków. 

 • Nazwa wyświetlana albo profil organizacji – członkowie grupy używają nazwy swojego konta Google jako domyślnej wyświetlanej nazwy. Członkowie mogą zmienić wyświetlaną nazwę. Mogą też zdecydować, czy dodać link do swojego konta Google.
 • Wyświetlaj tylko nazwę profilu – członkowie grupy otrzymują domyślną wyświetlaną nazwę, która jest skróconą wersją ich adresu e-mail. Mogą zmienić wyświetlaną nazwę, ale nie mogą dodać linku do swojego konta Google.
 • Tylko profil organizacji – członkowie grupy muszą używać nazwy profilu i dodać link do swojego konta Google

Zmiana tego ustawienia ma wpływ na wyświetlane nazwy użytkowników w następujący sposób:

 • Zmiana tego ustawienia na profil organizacji powoduje zaktualizowanie nazwy profilu konta Google na kontach wszystkich użytkowników.
 • Zmiana nazwy profilu na wyświetlaną nazwę powoduje zaktualizowanie wszystkich wyświetlanych nazw do domyślnej wyświetlanej nazwy.
 • Zmiana z wyświetlanej nazwy lub na wyświetlaną nazwę powoduje zaktualizowanie nazw wszystkich użytkowników, którzy wybrali profil organizacji jako domyślną wyświetlaną nazwę. Nie ma to wpływu na członków, którzy mają niestandardową wyświetlaną nazwę.

Zaznacz pole Nazwy wyświetlane muszą być unikalne, aby określonej tożsamości mógł używać tylko jeden członek grupy.

Kto może kontaktować się z właścicielami grupy Określ użytkowników, którzy będą mogli kontaktować się z członkami grupy mającymi rolę właściciela.
Kto może wyświetlać adresy e-mail członków Wybierz użytkowników, którzy będą mogli wyświetlać adresy e-mail członków w interfejsie Grup dyskusyjnych. Adresy e-mail mogą być nadal widoczne w innych aplikacjach Workspace.

Zasady dotyczące publikowania

Ustawienie Opis
Zezwól na publikowanie przez e-maile
Zaznacz to pole, aby umożliwić innym publikowanie wiadomości w grupie. Jeśli odznaczysz to pole, inni nie będą mogli wysyłać wiadomości do grupy przy użyciu adresu e-mail grupy.
Zezwól na publikowanie w internecie Zaznacz to pole, aby umożliwić innym wysyłanie wiadomości do grupy za pomocą interfejsu Grup dyskusyjnych Google (groups.google.com).
Historia rozmowy
Włącz historię rozmowy, aby członkowie grupy mogli w każdej chwili wyświetlać posty w Grupach dyskusyjnych Google. 

Właściciele oraz menedżerowie grup mogą włączać i wyłączać tę funkcję w poszczególnych grupach.

 • Wł. – użytkownicy, którzy wybrali opcję otrzymywania powiadomień e-mail, mogą czytać posty i odpowiadać na nie przy użyciu interfejsu internetowego Grup dyskusyjnych Google, poczty e-mail lub obu tych metod. Jeśli użytkownicy wyłączą takie powiadomienia, będą mogli uzyskiwać dostęp do postów tylko na forum internetowym.
 • Wył. – członkowie grupy mają dostęp do starych postów (dodanych do historii przed wyłączeniem tej funkcji) w interfejsie internetowym. Nowe posty nie są uwzględniane w historii. Członkowie grupy, którzy otrzymują powiadomienia e-mail, mogą czytać takie posty i odpowiadać na nie za pomocą e-maili. Użytkownicy, którzy wyłączą takie powiadomienia, mają dostęp do dotychczasowych postów, ale nie widzą nowych.

Kto może prywatnie odpowiadać autorom Wybierz użytkowników, którzy będą mogli prywatnie odpowiadać autorom, zamiast całej grupie.
Kto może załączać pliki Wybierz użytkowników, którzy będą mogli załączać pliki, na przykład dokumenty lub zdjęcia.
Kto może moderować treści Wybierz użytkowników, którzy będą mogli zatwierdzać, blokować i usuwać wiadomości w grupie.
Kto może moderować metadane Wybierz użytkowników, którzy będą mogli używać funkcji wspólnej skrzynki odbiorczej.
Kto może publikować w imieniu grupy Wybierz użytkowników, którzy będą mogli publikować wiadomości z adresu e-mail grupy, zamiast z własnego adresu.

Nadawca domyślny

Wybierz domyślny adres, przy użyciu którego będą wysyłane wiadomości z grupy:

 • Adres autora – najlepszy wybór w przypadku grup dyskusyjnych.
 • Adres grupy – najlepszy wybór w sytuacjach, gdy wiele osób odpowiada w imieniu grupy (na przykład w grupach pomocy).
Moderacja wiadomości

Określ, czy wiadomości mają być sprawdzane i zatwierdzane przed wysłaniem do grupy:

 • Bez moderacji – publikuj wiadomości od razu po odebraniu (bez sprawdzania).
 • Moderuj wiadomości od osób spoza grupy – wymagaj sprawdzenia i zatwierdzenia wiadomości od osób niebędących członkami, zanim zostaną wysłane do grupy.
 • Moderuj wszystkie wiadomości – wymagaj sprawdzenia i zatwierdzenia wszystkich wiadomości, zanim zostaną wysłane do grupy.

Aby dowiedzieć się, jak moderować wiadomości, zobacz Zatwierdzanie i blokowanie nowych wiadomości.

Ograniczenia dotyczące nowych członków

Określ początkowe uprawnienia członków grupy do publikowania podczas dodawania ich do grupy:

 • Brak ograniczeń publikowania przez nowych członków – pozwala nowym członkom wysyłać wiadomości do grupy bez konieczności ich sprawdzenia.
 • Posty nowych członków są moderowane – wymagaj sprawdzenia i zatwierdzenia wiadomości wysłanych przez nowych członków, zanim zostaną opublikowane w grupie.
 • Nowi członkowie nie mogą publikować – uniemożliwia nowym członkom wysyłanie wiadomości do grupy.

Możesz zmienić te ustawienia w dowolnym momencie.

Postępowanie z wiadomościami oznaczonymi jako spam

Wybierz sposób obsługi wiadomości wysłanych do grupy, gdy system oznaczy je jako spam:

 • Odrzucaj wszystkie wiadomości oznaczone jako spam – nie dostarcza do grupy żadnych wiadomości oznaczonych jako spam. To jest najbardziej restrykcyjny poziom kontroli nad spamem. Niektóre wiarygodne wiadomości mogą zostać błędnie oznaczone jako spam i odrzucone.
 • Moderuj i powiadamiaj moderatorów treści – wysyła wiadomości oznaczone jako spam do sprawdzenia i powiadamia wszystkich członków mających uprawnienia „Kto może moderować treści”.
 • Moderuj bez powiadamiania moderatorów treści – wiadomości oznaczone jako spam są wysyłane do sprawdzenia bez powiadamiania moderatorów treści.
 • Publikuj podejrzane wiadomości w grupie – wiadomości oznaczone jako spam są dostarczane do grupy. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy korzystasz z konta służbowego lub szkolnego.
Powiadomienie o odrzuconej wiadomości Określ, czy nadawca ma być powiadamiany, gdy jego wiadomość zostanie odrzucona (nie dostarczona do grupy).

Opcje poczty e-mail

Ustawienie Opis
Prefiks tematu
Automatycznie dodaje prefiks do tematu wiadomości grupowych. Prefiks pomaga zidentyfikować e-maile z danej grupy.
Stopka e-maili

Określ, co ma się pojawiać w stopce e-maili z grupy:

 • Dołącz standardową stopkę Grup dyskusyjnych – obejmuje ona link do wiadomości na stronie groups.google.com i ustawienia subskrypcji (w stosownych przypadkach). Aby wyświetlić wiadomość z linku, musisz mieć dostęp do strony internetowej Grup dyskusyjnych Google.
 • Dołącz własny tekst stopki – obejmuje określony przez Ciebie tekst, na przykład informacje prawne czy informacje na temat organizacji. Obowiązuje limit 1000 znaków. Można dodawać tylko tekst.
Język wiadomości e-mail grupy Podaj język, który ma być używany w przypadku informacji wygenerowanych przez system, takich jak powiadomienia i stopki e-maili.
Odpowiedzi automatyczne

Zaznacz pola, aby wysyłać automatyczne odpowiedzi na wiadomości przychodzące od członków grupy lub osób z organizacji i spoza niej, które nie należą do grupy.

Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy korzystasz z konta służbowego lub szkolnego.

Wysyłaj odpowiedzi do:

Określ, gdzie są wysyłane odpowiedzi na posty w grupie:

 • Wszyscy członkowie grupy
 • Tylko menedżerowie grupy
 • Tylko właściciele grupy
 • Tylko autor pierwotnej wiadomości
 • Adresat wybrany przez nadawcę
 • Wybrany adres niestandardowy
Tryb rozmowy

Włącz lub wyłącz tryb rozmowy. Tryb rozmowy określa sposób postępowania w przypadku istniejących wątków, w których ostatnio odnotowano aktywność, i nowych wiadomości o takim samym temacie, które nie zostały przesłane jako odpowiedź w wątku.

Gdy tryb rozmowy jest włączony, wiadomości tego typu są dodawane jako odpowiedzi w wątku. Gdy ten tryb jest wyłączony, wiadomości generują nowy wątek.

Jeśli wyłączysz tryb rozmowy, wszystkie wiadomości już znajdujące się w wątkach pozostaną bez zmian. Ta zmiana będzie miała wpływ tylko na nowe wiadomości.

Moderowanie użytkowników

Ustawienie Opis
Kto może zarządzać członkami grupy Określ, kto będzie mógł dodawać i usuwać członków grupy.
Kto może modyfikować role niestandardowe Określ, kto będzie mógł zmieniać uprawnienia ról w grupie.
Role niestandardowe Twórz i edytuj role niestandardowe w grupie. Zobacz Tworzenie i edytowanie roli niestandardowej.

Zmienianie typu grupy na wspólną skrzynkę odbiorczą

Wymaga roli właściciela lub menedżera.

Jeśli chcesz korzystać z tej funkcji na koncie służbowym lub szkolnym, musisz mieć dostęp do Grup dyskusyjnych Google dla Firm.

Aby włączyć funkcje wspólnej skrzynki odbiorczej, musisz najpierw włączyć historię rozmów. Więcej informacji znajdziesz w artykule Włączanie i wyłączanie historii rozmów.

 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. Kliknij nazwę grupy.
 3. Po lewej stronie kliknij Ustawienia grupy.
 4. W sekcji Włącz dodatkowe funkcje Grup dyskusyjnych Google wybierz Wspólna skrzynka odbiorcza.

Zmienianie nazwy grupy, opisu i ustawień poczty e-mail

Wymaga roli właściciela lub menedżera.

 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. Kliknij nazwę grupy.
 3. Po lewej stronie kliknij Ustawienia grupy.
 4. Wprowadź zmiany w sekcji Ogólne.
 5. Kliknij Zapisz zmiany.

Wybieranie ustawień poczty e-mail dla grupy

Wymaga roli właściciela lub menedżera.

 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. Kliknij nazwę grupy.
 3. Po lewej stronie otwórz Ustawienia grupya potemOpcje poczty e-mail.

 4. Wybierz ustawienia poczty e-mail:
  • Prefiks tematu – identyfikuje e-maile jako wiadomości grupy.
  • Stopka e-maili – ułatwia użytkownikom dostęp do ustawień subskrypcji i znajdowanie postów w Grupach dyskusyjnych Google.
  • Tryb rozmowy – wyświetla wiadomości w wątkach według tematu, zamiast wyświetlać każdą z nich oddzielnie.
  • Wysyłaj odpowiedzi do – wskazuje, gdzie domyślnie są wysyłane odpowiedzi na wiadomości czatu grupowego w przypadku odpowiadania e-mailem.
   Wybrana tutaj opcja automatycznie wypełnia pole Do podczas odpowiadania na wiadomość. Adresatów wiadomości możesz zmienić ręcznie.
 5. Kliknij Zapisz zmiany.

Sposób wyświetlania tożsamości członków grupy

Wymaga roli właściciela lub menedżera.

Możesz zezwolić członkom na publikowanie postów pod własną wyświetlaną nazwą. Możesz też wymagać połączenia każdego konta użytkownika z jego profilem Google.

 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. Kliknij nazwę grupy.
 3. Po lewej stronie kliknij Ustawienia grupy a potem Prywatność użytkowników.
 4. Wybierz jedną z wymaganych form identyfikacji.
 5. Kliknij Zapisz zmiany.

Kto może publikować posty, wyświetlać wątki i dołączać do grupy

Wymaga roli właściciela lub menedżera.

 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. Kliknij nazwę grupy.
 3. Po lewej stronie kliknij Ustawienia grupy a potem Zasady dotyczące publikowania.
 4. Wybierz odpowiednie uprawnienia dla grupy.
 5. Kliknij Zapisz zmiany.

Kto może zarządzać członkami i rolami

Wymaga roli właściciela lub menedżera.

 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. Kliknij nazwę grupy.
 3. Po lewej stronie kliknij Ustawienia grupy a potem Moderowanie użytkowników.
 4. Wybierz odpowiednie uprawnienia dla grupy.
 5. Kliknij Zapisz zmiany.

Zmienianie własnych ustawień subskrypcji

 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. Kliknij nazwę grupy.
 3. Po lewej stronie kliknij Ustawienia mojego członkostwa.
 4. W sekcji Subskrypcja wybierz jedną z opcji:
  • Każdy e-mail – wiadomości są wysyłane pojedynczo w miarę publikowania w grupie.
  • Podsumowanie – do 25 pełnych wiadomości połączonych w jednego e-maila wysyłanego raz na dzień.
  • Streszczenie – maksymalnie 150 wiadomości połączonych w jednego e-maila wysyłanego raz na dzień.
  • Brak e-maili – wiadomości z grupy nie są wysyłane.

  Aby otrzymywać streszczenia lub podsumowania wiadomości z grupy, musisz włączyć historię rozmowy w grupie.

 5. Kliknij Zapisz zmiany.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne