Izrada grupe i odabir postavki grupe

Ako ste prijavljeni na poslovni ili školski račun, opcije koje vidite mogu se razlikovati. Da biste saznali više, obratite se administratoru.

Organizacije, razredi, timovi i ostale grupe mogu upotrebljavati Google grupe za sljedeće:

 • pronalazak osoba sa sličnim hobijima ili interesima i sudjelovanje u online razgovorima
 • međusobno slanje e-poruka pomoću e-adrese grupe
 • suradnju na projektima
 • organiziranje sastanaka i događaja.

Izradite grupu

 1. Prijavite se na Google grupe.
 2. U gornjem lijevom kutu kliknite Izradi grupu.
 3. Unesite podatke i odaberite postavke za grupu.
  Informacije o postavkama.
 4. Kliknite Izradi grupu.
  Pričekajte nekoliko minuta prije slanja poruke da se nova grupa aktivira. U suprotnom biste mogli primiti obavijest da isporuka poruke nije moguća.
 5. (Neobavezno) Sljedeći koraci: odaberite napredne postavke za svoju grupu.
Informacije o postavkama

Informacije o grupi

Opcija Opis
Naziv grupe
Naziv koji identificira grupu na popisima i u porukama. Upotrijebite ove smjernice:
 • Nazivi mogu imati do 73 znaka.
 • Upotrijebite nazive koji olakšavaju prepoznavanje svrhe grupe.
E-adresa grupe

Unesite e-adresu grupe. Ako je prikazano više domena, odaberite odgovarajuću domenu s popisa. Slijedite ove smjernice:

 • E-adrese mogu imati najviše 63 znaka. To ograničenje ne uključuje dio domene u adresi, kao što je @gmail.com.
 • Neke su riječi rezervirane i ne mogu se koristiti kao e-adrese. Pregledajte rezervirane riječi.

Ako grupu izrađujete na poslovnom ili školskom računu, vaša e-adresa može sadržavati sufiks, primjerice -izradio-korisnik. Na primjer, ako je naziv vaše grupe obuka, stvarna e-adresa može biti obuka-izradio-korisnik@vaša_domena.

Opis grupe

(Neobavezno) Da biste dodali podatke o stranici s informacijama o grupi, unesite svrhu grupe ili način njezine upotrebe. Možete navesti informacije o članovima grupe, sadržaju grupe, česta pitanja, veze na povezane grupe itd.

Postavke privatnosti

Opcija  Opis
Tko može pretraživati grupu

Odaberite opciju tko može pronaći grupu pretraživanjem naziva, e-adrese ili razgovora grupe:

 • Članovi grupe – ako ste prijavljeni na poslovni ili školski račun, ta se opcija prikazuje samo ako je administrator odabrao opciju koja dopušta vlasnicima grupe da sakriju grupe iz direktorija.
 • Članovi organizacije – ta se opcija prikazuje samo ako ste prijavljeni na poslovni ili školski račun.
 • Svatko na webu – ako ste prijavljeni na poslovni ili školski račun, ta se opcija prikazuje samo ako je administrator odabrao opciju da su objave u grupama javne.
Tko se može pridružiti grupi

Odaberite opciju:

 • Samo pozvani korisnici – osobe moraju biti pozvane da se pridruže grupi. Ne mogu se izravno dodati ili zatražiti pridruživanje.
 • Svi iz organizacije mogu zatražiti pridruživanje – osobe u vašoj organizaciji mogu zatražiti dodavanje u grupu. Ta se opcija prikazuje samo ako ste prijavljeni na poslovni ili školski račun.
 • Svi iz organizacije mogu se pridružiti – osobe u vašoj organizaciji mogu se same dodati u grupu.Ta se opcija prikazuje samo ako ste prijavljeni na poslovni ili školski račun.
 • Svatko može zatražiti pridruživanje – svatko na webu može zatražiti dodavanje u grupu. Ako ste prijavljeni na poslovni ili školski račun, ta se opcija prikazuje samo ako je administrator postavio opciju da vlasnici grupe mogu dopuštati vanjske članove.
 • Svi se mogu pridružiti – svatko na webu može se sam dodati u grupu. Ako ste prijavljeni na poslovni ili školski račun, ta se opcija prikazuje samo ako je administrator postavio opciju da vlasnici grupe mogu dopuštati vanjske članove.
Tko može pregledavati razgovore Odaberite tko može vidjeti razgovore objavljene u grupi.
Tko može objavljivati Odaberite tko može slati poruke na e-adresu grupe.
Tko može pregledavati članove Odaberite tko može vidjeti popis članova grupe. 

Dodavanje članova

Opcija Opis
Članovi grupe Unesite imena ili e-adrese osoba koje želite dodati i dodijeliti im ulogu člana.

Prema zadanim postavkama članovi grupe imaju osnovna dopuštenja. Ovisno o postavkama organizacije i grupe, ta dopuštenja mogu uključivati pregledavanje i objavljivanje postova u razgovorima i pregledavanje članova. Vlasnici i upravitelji grupe mogu dodati ili ograničiti dopuštenja za članove. Sva dopuštenja koja su postavljena za ulogu člana automatski se dodjeljuju upraviteljima i vlasnicima.

Upravitelji grupe Unesite imena ili e-adrese osoba koje želite dodati i dodijeliti im ulogu upravitelja. 

Prema zadanim postavkama upravitelji mogu učiniti sve što vlasnici mogu, osim sljedećeg:

 • brisanje grupe
 • postaviti drugog člana kao vlasnika
 • promijeniti ulogu ili postavke pretplate vlasnika.

Vlasnici grupe mogu postaviti bilo koje dopuštenje tako da se odnosi samo na vlasnika, čime će ograničiti dopuštenja upravitelja. Međutim, upravitelji uvijek mogu prilagoditi dopuštenja tako da uključuju upravitelje.

Grupa ne može biti upravitelj druge grupe.

Vlasnici grupe Unesite imena ili e-adrese osoba koje želite dodati i dodijeliti im ulogu vlasnika.  

Prema zadanim postavkama članovi s ulogom vlasnika imaju sva dopuštenja za grupu. Mnoga od tih dopuštenja mogu se dodijeliti drugim skupinama korisnika. Pregledajte sva dopuštenja za upravljanje članovima i upravljanje sadržajem.

Samo vlasnik može učiniti sljedeće:

 • izbrisati grupu
 • postaviti drugog člana grupe kao vlasnika
 • promijeniti postavke drugog vlasnika
 • izvesti grupne poruke pomoću Google arhiviranja

samo vlasnici i upravitelji grupe mogu promijeniti postavke grupe.

Ako ste prijavljeni poslovnim ili školskim računom, administrator za određenu grupu može ukloniti neka dopuštenja vlasnika, ali ne i druga:

 • Može uklanjati – objavljivanje poruka te dodavanje, pozivanje ili odobravanje novih članova.
 • Ne može uklanjati – pregled članova ili razgovora te stupanje u kontakt s drugim vlasnicima.

Grupa ne može biti vlasnik druge grupe.

Poruka dobrodošlice Unesite poruku koja se šalje osobama e-poštom kada se dodaju u grupu, a da prethodno nisu pozvani u nju. Ta je opcija dostupna samo ako je izravno dodavanje članova uključeno.
Poruka s pozivnicom Unesite poruku poslanu osobama u e-poruci s pozivnicom za pridruživanje grupi. Da bi se pridružile, pozvane osobe trebaju kliknuti na vezu u pozivnici. To je dostupno samo ako je izravno dodavanje članova isključeno.
Pretplata

Postavite postavke za primanje e-poruka od grupe. Opcije su sljedeće:

 • Svaka e-poruka
 • Sažetak
 • Skraćeno
 • Nema

Da biste primali skraćene poruke ili sažetke poruka grupe, morate uključiti povijest razgovora za grupu.

Izravno dodavanje članova

Postavite treba li izravno dodati članove u grupu ili pozvati članove da se pridruže.

Ako uključite izravno dodavanje članova:

 • Uključeno – navedeni korisnici dodaju se u grupu s odabranim postavkama članstva. Članovi mogu naknadno promijeniti postavke članstva.
 • Isključeno – navedeni korisnici primaju e-poruku s pozivnicom za pridruživanje grupi. Dodaju se grupi tek nakon što prihvate pozivnicu.
Informacije o naprednim postavkama

Nakon što izradite grupu, možete odabrati dodatne postavke kao što su moderiranje poruka i podnožja e-pošte. Možete i ažurirati opće postavke koje ste odabrali tijekom izrade grupe. 

Općenito | Privatnost članova | Pravila o objavljivanju | Opcije e-pošte | Moderiranje članova

Općenito

Postavka Opis
Naziv grupe
Naziv koji identificira grupu na popisima i u porukama. Upotrijebite ove smjernice:
 • Nazivi mogu imati do 73 znaka.
 • Upotrijebite nazive koji olakšavaju prepoznavanje svrhe grupe.
E-adresa grupe

Unesite e-adresu grupe. Ako je prikazano više domena, odaberite odgovarajuću domenu s popisa. Slijedite ove smjernice:

 • E-adrese mogu imati najviše 63 znaka. To ograničenje ne uključuje dio domene u adresi, kao što je @gmail.com.
 • Neke su riječi rezervirane i ne mogu se koristiti kao e-adrese. Pregledajte rezervirane riječi.

Ako grupu izrađujete na poslovnom ili školskom računu, vaša e-adresa može sadržavati sufiks, primjerice -izradio-korisnik. Na primjer, ako je naziv vaše grupe obuka, stvarna e-adresa može biti obuka-izradio-korisnik@vaša_domena.

Opis grupe

(Neobavezno) Da biste dodali podatke o stranici s informacijama o grupi, unesite svrhu grupe ili način njezine upotrebe. Možete navesti informacije o članovima grupe, sadržaju grupe, česta pitanja, veze na povezane grupe itd.

Poruka dobrodošlice Unesite, uredite ili izbrišite poruku dobrodošlice za svoju grupu. Pogledajte članak Dodavanje ili uređivanje poruke dobrodošlice grupe.
Omogući dodatne značajke Google grupa Odaberite opciju da biste grupu izradili kao suradničku pristiglu poštu. Pogledajte članak Napravi grupu za suradničku pristiglu poštu.
Dijeljene oznake Potvrdite okvir kako biste uključili mogućnost označavanja razgovora za lakšu organizaciju i pretraživanje. Pogledajte članak Izrada i upotreba oznaka.
Tko može vidjeti grupu

Odaberite opciju tko može pronaći grupu pretraživanjem naziva, e-adrese ili razgovora grupe:

 • Članovi grupe – ako ste prijavljeni na poslovni ili školski račun, ta se opcija prikazuje samo ako je administrator odabrao opciju koja dopušta vlasnicima grupe da sakriju grupe iz direktorija.
 • Članovi organizacije – ta se opcija prikazuje samo ako ste prijavljeni na poslovni ili školski račun.
 • Svatko na webu – ako ste prijavljeni na poslovni ili školski račun, ta se opcija prikazuje samo ako je administrator odabrao opciju da su objave u grupama javne.
Tko se može pridružiti grupi

Odaberite opciju:

 • Samo pozvani korisnici – osobe moraju biti pozvane da se pridruže grupi. Ne mogu se izravno dodati ili zatražiti pridruživanje.
 • Samo korisnici organizacije – osobe u vašoj organizaciji mogu se same dodati u grupu. Ta se opcija prikazuje samo ako ste prijavljeni na poslovni ili školski račun.
 • Korisnici organizacije mogu zatražiti pridruživanje – osobe u vašoj organizaciji mogu zatražiti dodavanje u grupu. Ta se opcija prikazuje samo ako ste prijavljeni na poslovni ili školski račun. 
 • Korisnici organizacije mogu se pridružiti, svatko na webu može zatražiti pridruživanje – osobe u vašoj organizaciji mogu se same dodati u grupu, a svatko na webu može zatražiti dodavanje u grupu. Ta se opcija prikazuje samo ako ste prijavljeni na poslovni ili školski račun, a administrator je postavio opciju da vlasnici grupe mogu dopuštati vanjske članove.
 • Svatko na webu može zatražiti pridruživanje – svatko na webu može zatražiti dodavanje u grupu. Ako ste prijavljeni na poslovni ili školski račun, ta se opcija prikazuje samo ako je administrator postavio opciju da vlasnici grupe mogu dopuštati vanjske članove.
 • Svatko na webu može se pridružiti – svatko na webu može se dodati u grupu. Ako ste prijavljeni na poslovni ili školski račun, ta se opcija prikazuje samo ako je administrator postavio opciju da vlasnici grupe mogu dopuštati vanjske članove.
Dopusti vanjske članove

Odaberite želite li dopustiti osobama izvan svoje organizacije da postanu članovi grupe.

Ta se opcija prikazuje samo za grupe koje izradite na poslovnom ili školskom računu i samo ako vaš administrator postavi opciju da vlasnici grupe mogu dopuštati vanjske članove.

Tko može pregledavati razgovore Odaberite tko može vidjeti razgovore objavljene u grupi.
Tko može objavljivati Odaberite tko može slati poruke na e-adresu grupe.
Tko može pregledavati članove Odaberite tko može vidjeti popis članova grupe. 
Klasifikacija sadržaja grupe

Odaberite je li sadržaj grupe prikladan za sve ili samo za odrasle. Ako odaberete da je prikladan samo za odrasle, kasnije to nećete moći promijeniti.

Ta se opcija prikazuje samo za grupe koje izradite u javnoj domeni googlegroups.com.

Privatnost članova

Postavka Opis
Potrebna je identifikacija novih članova

Za nove članove potreban je neki oblik identifikacije. 

 • Zaslonsko ime ili profil organizacije – članovi koriste svoje zaslonsko ime na Google računu kao zadano ime za prikaz. Ime za prikaz mogu promijeniti. Također mogu odabrati hoće li se povezati sa svojim Google računom.
 • Samo profil sa zaslonskim imenom – članovi imaju zadano zaslonsko ime koje je skraćena verzija njihove e-adrese. Zaslonsko ime mogu promijeniti, ali se ne mogu povezati sa svojim Google računom.
 • Samo profil organizacije – članovi moraju koristiti naziv svojeg profila na Google računu i vezu na svoj Google račun.

Ako promijenite tu postavku, to će utjecati na zaslonska imena postojećih korisnika na sljedeći način:

 • Ako promijenite postavku u profil organizacije, svi Google računi korisnika ažurirat će se tako da prikazuju naziv profila.
 • Ako promijenite profil organizacije u zaslonsko ime, sva zaslonska imena ažurirat će se na zadano zaslonsko ime.
 • Ako promijenite bilo koju od te dvije opcije u zaslonsko ime, profili svih korisnika koji su odabrali profil organizacije ažuriraju se na zadano zaslonsko ime. To ne utječe na članove koji imaju prilagođeno zaslonsko ime.

Potvrdite okvir Zaslonska imena moraju biti jedinstvena kako više članova ne bi upotrebljavalo isti identitet.

Tko može kontaktirati s vlasnicima grupe Odaberite koji korisnici mogu kontaktirati članove s ulogom vlasnika u grupi.
Tko može pregledavati e-adrese članova Odaberite koji korisnici mogu vidjeti e-adrese članova u korisničkom sučelju Grupa. E-adrese i dalje mogu biti vidljive u drugim aplikacijama Workspacea.

Pravila o objavljivanju

Postavka Opis
Dopusti objavu e-poruka
Označite okvir da biste dopustili osobama da šalju poruke grupi. Ako poništite taj okvir, osobe neće moći slati poruke grupi pomoću e-adrese grupe.
Omogući objavu putem weba Potvrdite taj okvir da biste dopustili osobama da šalju poruke grupi pomoću sučelja Google grupa (groups.google.com).
Povijest razgovora
Uključite povijest razgovora da bi članovi bilo kada mogli pregledavati postove u Google grupama. 

Vlasnici i upravitelji grupe mogu uključiti ili isključiti značajku za svaku od svojih grupa.

 • Uključeno – članovi koji odluče primati ažuriranja e-poštom mogu čitati postove i odgovarati na njih putem Google grupa online, e-pošte ili oboje. Ako isključe ažuriranja e-poštom, mogu pristupati postovima online.
 • Isključeno – članovi grupe mogu pristupati starim postovima (koji su dodani u povijest prije isključivanja značajke) online. Novi postovi nisu uključeni u povijest. Članovi grupe koji primaju ažuriranja e-poštom mogu ih čitati i odgovarati na njih putem e-pošte. Korisnici koji isključe ažuriranja e-poštom mogu pristupiti postojećim postovima, ali ne mogu vidjeti nove postove.

Tko može odgovarati autorima privatnim porukama Odaberite koji korisnici mogu odgovarati autorima privatno, a ne cijeloj grupi.
Tko može prilagati datoteke Odaberite koji korisnici mogu priložiti datoteke, kao što su dokumenti ili fotografije.
Tko može moderirati sadržaj Odaberite koji korisnici mogu odobriti, blokirati i izbrisati poruke u grupi.
Tko može upravljati metapodacima Odaberite koji korisnici mogu upotrebljavati značajke suradničke pristigle pošte.
Tko može objavljivati u ime grupe Odaberite koji korisnici mogu objavljivati poruke s e-adrese grupe umjesto s vlastite e-adrese.

Zadani pošiljatelj

Odaberite zadanu adresu za poruke poslane iz grupe:

 • Adresa autora – najbolje za grupe za raspravu.
 • Adresa grupe – najbolje za grupe u kojima mnogo osoba odgovara u ime grupe, kao što su grupe za podršku proizvodima.
Moderiranje poruka

Odaberite želite li pregledati i odobriti poruke prije slanja grupi:

 • Bez moderiranja – šaljite poruke odmah kada ih primite bez pregleda.
 • Moderiranje poruka osoba koje nisu članovi – pregledajte i odobrite poruke osoba koje nisu članovi prije slanja u grupu.
 • Moderiranje svih poruka – pregledajte i odobrite sve poruke prije slanja u grupu.

Da biste saznali kako moderirati poruke, pročitajte članak Odobravanje ili blokiranje novih poruka.

Ograničenja za nove članove

Odaberite početne ovlasti članova za objavljivanje kada ih dodate u grupu:

 • Nema ograničenja objavljivanja za nove članove – omogućite novim članovima da šalju poruke grupi bez moderiranja.
 • Postovi novih članova se moderiraju – pregledajte i odobrite poruke koje su poslali novi članovi prije nego što ih objavite u grupi.
 • Novi članovi ne mogu objavljivati postove – onemogućite novim članovima da šalju poruke grupi.

Te postavke uvijek možete promijeniti za određenog člana.

Postupanje s neželjenom poštom

Odaberite način obrade poruka poslanih u grupu kada ih sustav označi kao neželjene:

 • Odbijanje svih poruka označenih kao neželjena pošta – poruke označene kao neželjene ne isporučuju se grupi. Ta je opcija najstroža kontrola razine za neželjenu poštu. Neke legitimne poruke mogu se označiti kao neželjene i odbiti.
 • Moderirajte i obavještavajte moderatore sadržaja – šaljite poruke označene kao neželjena pošta na pregled i obavijestite sve članove s dopuštenjem za moderiranje sadržaja.
 • Moderirajte bez obavještavanja moderatora sadržaja – šaljite poruke označene kao neželjena pošta na pregled bez obavještavanja moderatora sadržaja.
 • Objava sumnjivih poruka u grupi – poruke označene kao neželjene isporučuju se grupi. Ta se opcija prikazuje samo ako ste prijavljeni na poslovni ili školski račun.
Obavijest o odbijenoj poruci Odaberite želite li pošiljatelje obavijestiti kada se poruke odbiju umjesto da se isporuče grupi.

Opcije e-pošte

Postavka Opis
Prefiks predmeta
Automatski dodaj prefiks u redak s predmetom poruka iz grupe. Prefiks pomaže prepoznati e-poštu iz grupe.
Podnožje e-poruke

Odaberite što će se prikazivati u podnožju e-poruka iz grupe:

 • Uključi standardno podnožje Grupa – uključuje vezu na poruku na groups.google.com i postavke članstva, ako je primjenjivo. Morate imati pristup Google grupama na webu da biste vidjeli poruku putem veze.
 • Uključite prilagođeno podnožje – uključuje tekst koji navedete, kao što su pravne obavijesti i informacije o vašoj organizaciji. Primjenjuje se ograničenje od 1000 znakova, a možete dodati samo tekst.
Jezik e-pošte za grupu Unesite jezik koji će se upotrebljavati za informacije koje je generirao sustav, kao što su obavijesti i podnožja e-pošte.
Automatski odgovori

Potvrdite okvire za automatske odgovore na dolazne poruke članova grupe ili osoba koje nisu članovi unutar ili izvan organizacije.

Ta se opcija prikazuje samo ako ste prijavljeni na poslovni ili školski račun.

Objava odgovora na

Odaberite kamo se šalju odgovori na postove grupe:

 • svim članovima grupe
 • samo upraviteljima grupe
 • samo vlasnicima grupe
 • samo autoru izvorne poruke
 • primatelju kojeg je odabrao pošiljatelj
 • na prilagođenu adresu koju navedete
Način razgovora

Uključite ili isključite način razgovora. Način razgovora određuje što se događa s novim porukama koje dijele potpuno isti predmet kao i postojeća nit koja ima nedavnu aktivnost, ali se ne šalju kao odgovor na tu nit.

Kada je uključen način razgovora, te se vrste poruka dodaju u nit kao odgovor. Kada je taj način isključen, te poruke generiraju novu nit.

Ako isključite način razgovora, sve poruke koje se već nalaze u niti neće se promijeniti. Zahvaćene su samo nove poruke.

Moderiranje članova

Postavka Opis
Tko može upravljati članovima Odaberite tko može dodavati ili uklanjati članove.
Tko može mijenjati prilagođene uloge Odaberite tko može promijeniti dopuštenja za uloge iz grupe.
Prilagođene uloge Izradite i uredite prilagođene uloge za svoju grupu. Pročitajte članak Izrada ili uređivanje prilagođene uloge.

Pretvorite svoju grupu u suradničku pristiglu poštu

Potrebna je uloga vlasnika ili upravitelja.

Ako ste prijavljeni putem poslovnog ili školskog računa, za tu su značajku potrebne Google grupe za tvrtke.

Da biste omogućili značajke suradničke pristigle pošte, morate uključiti povijest razgovora. Pojedinosti potražite u članku Uključivanje ili isključivanje povijesti razgovora.

 1. Prijavite se na Google grupe.
 2. Kliknite naziv grupe.
 3. Na lijevoj strani kliknite Postavke grupe.
 4. U odjeljku Omogući dodatne značajke Google grupa odaberite Suradnička pristigla pošta.

Promijenite naziv grupe, opis i postavke e-pošte

Potrebna je uloga vlasnika ili upravitelja.

 1. Prijavite se na Google grupe.
 2. Kliknite naziv grupe.
 3. Na lijevoj strani kliknite Postavke grupe.
 4. U odjeljku Općenito unesite izmjene.
 5. Kliknite Spremi promjene.

Postavite opcije e-pošte za svoju grupu

Potrebna je uloga vlasnika ili upravitelja.

 1. Prijavite se na Google grupe.
 2. Kliknite naziv grupe.
 3. Na lijevoj strani kliknite Postavke grupeand thenOpcije e-pošte.

 4. Postavite opcije e-pošte:
  • Prefiks predmeta – identificira e-poštu kao poruke iz grupe
  • Podnožje e-pošte – pomaže korisnicima da pristupe postavkama pretplate i pronađu poruku u Google grupama
  • Način razgovora – prikazuje poruke u nitima prema naslovu, a ne svaku poruku zasebno prilikom objavljivanja
  • Objavi odgovore na – ukazuje na to kamo se odgovori na poruke iz grupe šalju prema zadanim postavkama prilikom odgovaranja e-poštom.
   Opcija koju ovdje odaberete automatski popunjava polje Prima prilikom odgovaranja na poruku. Primatelje u samoj poruci možete ručno promijeniti.
 5. Kliknite Spremi promjene.

Postavite kako članovi pokazuju svoj identitet

Potrebna je uloga vlasnika ili upravitelja.

Članovima možete dopustiti da objavljuju pod imenom za prikaz ili zatražiti da se svaki član poveže sa svojim Google profilom.

 1. Prijavite se na Google grupe.
 2. Kliknite naziv grupe.
 3. Na lijevoj strani kliknite Postavke grupeand thenPrivatnost članova.
 4. Odaberite jedan od potrebnih oblika identifikacije.
 5. Kliknite Spremi promjene.

Postavite tko može objavljivati, pregledavati razgovore i pridružiti se grupi

Potrebna je uloga vlasnika ili upravitelja.

 1. Prijavite se na Google grupe.
 2. Kliknite naziv grupe.
 3. Na lijevoj strani kliknite Postavke grupeand thenPravila objavljivanja.
 4. Odaberite dopuštenja koja želite za svoju grupu.
 5. Kliknite Spremi promjene.

Postavite tko može upravljati članovima i ulogama

Potrebna je uloga vlasnika ili upravitelja.

 1. Prijavite se na Google grupe.
 2. Kliknite naziv grupe.
 3. Na lijevoj strani kliknite Postavke grupeand thenModeriranje članova.
 4. Odaberite dopuštenja koja želite za svoju grupu.
 5. Kliknite Spremi promjene.

Promijenite vlastite postavke pretplate

 1. Prijavite se na Google grupe.
 2. Kliknite naziv grupe.
 3. Na lijevoj strani kliknite Moje postavke članstva.
 4. Za Pretplatu odaberite jednu od sljedećih opcija:
  • Svaka e-poruka – poruke koje se pojedinačno šalju nakon objavljivanja u grupi.
  • Sažetak – do 25 cjelovitih poruka koje se kombiniraju u jednu e-poruku i isporučuju dnevno.
  • Skraćeno – sažeci do 150 poruka koje se kombiniraju u jednu e-poruku i isporučuju dnevno.
  • Bez e-pošte – poruke iz grupe se ne šalju.

  Da biste primali skraćene poruke ili sažetke poruka grupe, morate uključiti povijest razgovora za grupu.

 5. Kliknite Spremi promjene.
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
true
false
true
true
50
false
false