Δημιουργία ομάδας και επιλογή ρυθμίσεων ομάδας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Ομάδες Google για να δημιουργήσετε μια ομάδα στο διαδίκτυο για τη δική σας ομάδα, τον οργανισμό, την τάξη ή κάποια άλλη ομάδα, ώστε να μπορείτε να κάνετε πράγματα όπως:

 • Να ανταλλάζετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Να φιλοξενείτε ομαδικές συζητήσεις
 • Να συνεργάζεστε σε έργα
 • Να διοργανώσετε συναντήσεις
 • Να βρείτε άτομα με παρόμοια χόμπι ή ενδιαφέροντα

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον τύπο, το όνομα ή την περιγραφή της ομάδας σας, καθώς και να ορίσετε ποιος θα μπορεί να συμμετάσχει, να δημοσιεύσει και να δει θέματα.

Δημιουργία ομάδας

 1. Συνδεθείτε στις Ομάδες Google.
 2. Κοντά στην επάνω αριστερή γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ομάδας.
 3. Εισαγάγετε τα στοιχεία και επιλέξτε τις ρυθμίσεις για την ομάδα.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

Μετατροπή της ομάδας σας σε λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φόρουμ ή εισερχόμενα συνεργασίας

Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο της ομάδας σας οποιαδήποτε στιγμή, ώστε να ταιριάζει με το στιλ επικοινωνίας και τη ροή εργασίας της ομάδας σας.

 1. Συνδεθείτε στις Ομάδες Google.
 2. Επιλέξτε με κλικ Οι ομάδες μου.
 3. Επιλέξτε μια ομάδα.
 4. Κοντά στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση ομάδας
 5. Αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες και μετά Σύνθετες.
 6. Για να επιλέξετε έναν νέο τύπο ομάδας, δίπλα στο στοιχείο Επιλέξτε τύπο ομάδας, κάντε κλικ στο κάτω βέλος Κάτω βέλος. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε:
  • Λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Τα μέλη επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας μια μεμονωμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Φόρουμ ιστού: Τα μέλη χρησιμοποιούν τις Ομάδες Google για να επικοινωνούν μεταξύ τους.
  • Φόρουμ ερωταπανήσεων (Q&A): Τα μέλη υποβάλλουν ερωτήσεις αλλά και απαντήσεις μεταξύ τους.
  • Εισερχόμενα συνεργασίας: Τα μέλη αναθέτουν θέματα μεταξύ τους και παρακολουθούν τα θέματα, ως εργασίες.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά αυτής της ομάδας.
 8. Στο πλαίσιο που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά ομάδας.

Αλλαγή ονόματος, περιγραφής και ρυθμίσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ομάδα σας

 1. Συνδεθείτε στις Ομάδες Google.
 2. Επιλέξτε με κλικ Οι ομάδες μου.
 3. Επιλέξτε μια ομάδα.
 4. Κοντά στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση ομάδας
 5. Αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες και μετά Γενικές πληροφορίες.
 6. Κάντε τις αλλαγές σας.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Ορισμός στοιχείων που περιλαμβάνονται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να ορίσετε:

 • Ένα πρόθεμα θέματος: Αυτό βοηθά στην αναγνώριση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείουl ως μηνύματα ομάδας.
 • Ένα υποσέλιδο: Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις ρυθμίσεις εγγραφής και να βρουν την ανάρτηση στις Ομάδες Google.
 • Αυτόματες απαντήσεις: Αυτό σας επιτρέπει να απαντάτε αυτόματα σε μέλη και μη μέλη.
 1. Συνδεθείτε στις Ομάδες Google.
 2. Επιλέξτε με κλικ Οι ομάδες μου.
 3. Επιλέξτε μια ομάδα.
 4. Κοντά στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση ομάδας
 5. Αριστερά, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις  και μετά  Επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 6. Κάντε τις αλλαγές σας.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Ορισμός του τρόπου εμφάνισης της ταυτότητας των μελών

Μπορείτε να επιτρέπετε στα μέλη να δημοσιεύουν χρησιμοποιώντας ένα εμφανιζόμενο όνομα ή να απαιτείτε τη σύνδεση κάθε μέλους με το προφίλ Google που διαθέτει.

 1. Συνδεθείτε στις Ομάδες Google.
 2. Επιλέξτε με κλικ Οι ομάδες μου.
 3. Επιλέξτε μια ομάδα.
 4. Κοντά στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση ομάδας
 5. Αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και μετά Ταυτότητα.
 6. Επιλέξτε μία από τις απαιτούμενες μορφές ταυτότητας.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.