Opret en gruppe, og vælg gruppeindstillinger

Hvis du er logget ind på en arbejds- eller skolekonto, ser du muligvis nogle andre valgmuligheder. Kontakt din administrator for at få flere oplysninger.

Organisationer, hold, teams og andre grupper kan bl.a. bruge Google Grupper til følgende:

 • Finde andre med samme hobbyer eller interesser og deltage i onlinesamtaler.
 • Sende mails til hinanden ved hjælp af en gruppemailadresse.
 • Samarbejde om projekter.
 • Organisere møder og events.

Opret en gruppe

 1. Log ind på Google Grupper.
 2. Klik på Opret gruppe øverst til venstre.
 3. Angiv oplysninger om gruppen, og vælg indstillinger.
  Oversigt over indstillinger.
 4. Klik på Opret gruppe.
  Vent et par minutter, til din nye gruppe bliver aktiv, før du sender en meddelelse til den. Hvis den ikke er aktiv, modtager du muligvis en notifikation om, at meddelelsen ikke kunne leveres.
 5. (Valgfrit) Næste trin: Vælg avancerede indstillinger for din gruppe.
Oversigt over indstillinger

Gruppeoplysninger

Valgmulighed Beskrivelse
Gruppenavn
Angiv et navn, der identificerer gruppen på lister og i indlæg. Følg disse retningslinjer:
 • Navne kan indeholde op til 73 tegn.
 • Brug navne, der gør det nemt at identificere gruppens formål.
Gruppemail

Angiv en mailadresse til gruppen. Hvis der vises mere end ét domæne, skal du vælge det relevante domæne på listen. Mailadresser kan indeholde op til 63 tegn. Denne grænse omfatter ikke den del af adressen, der indeholder domænet, f.eks. @gmail.com.

Nogle ord er reserverede og kan ikke anvendes som mailadresser. Se reserverede ord.

Hvis du opretter din gruppe på en arbejds- eller skolekonto, kan din mailadresse muligvis indeholde et suffiks som f.eks. -user-created. Hvis dit gruppenavn f.eks. er kursus, er den faktiske mailadresse muligvis kursus-brugeroprettet@dit_domæne.

Gruppebeskrivelse

Angiv formålet med gruppen, eller hvordan den bruges. Oplysningerne vises på siden Om for gruppen. Du kan medtage oplysninger om gruppens medlemmer og indhold, ofte stillede spørgsmål, links til relaterede grupper osv.

Privatlivsindstillinger

Valgmulighed  Beskrivelse
Hvem der kan søge efter gruppen

Vælg en af mulighederne for, hvem der kan finde gruppen ved at søge efter gruppens navn, mailadresse eller samtaler:

 • Gruppemedlemmer – Hvis du er logget ind på en arbejds- eller skolekonto, vises denne mulighed kun, hvis din administrator har givet tilladelse til, at gruppeejere kan skjule grupper fra indekset.
 • Organisationsmedlemmer – Denne mulighed vises kun, hvis du er logget ind på en arbejds- eller skolekonto.
 • Alle på nettet – Hvis du er logget ind på en arbejds- eller skolekonto, vises denne mulighed kun, hvis din administrator har givet tilladelse til, at grupper kan gøres offentlige.
Hvem der kan tilmeldes gruppen

Vælg en mulighed:

 • Kun inviterede brugere: Personer skal inviteres for at kunne deltage i gruppen. De kan ikke tilføje sig selv direkte eller anmode om at deltage.
 • Alle i organisationen kan anmode: Personer i din organisation kan anmode om at blive føjet til gruppen. Denne mulighed vises kun, hvis du er logget ind på en arbejds- eller skolekonto.
 • Alle i organisationen kan deltage: Personer i din organisation kan føje sig selv til gruppen.Denne mulighed vises kun, hvis du er logget ind på en arbejds- eller skolekonto.
 • Alle kan anmode: Alle på nettet kan anmode om at blive føjet til gruppen. Hvis du er logget ind på en arbejds- eller skolekonto, vises denne mulighed kun, hvis din administrator har gjort det muligt for gruppeejere at tillade eksterne medlemmer.
 • Alle kan deltage: Alle på nettet kan føje sig selv til gruppen. Hvis du er logget ind på en arbejds- eller skolekonto, vises denne mulighed kun, hvis din administrator har gjort det muligt for gruppeejere at tillade eksterne medlemmer.
Hvem der kan se samtaler Vælg, hvem der kan se samtaler, der opslås til gruppen.
Hvem kan oprette indlæg Vælg, hvem der kan sende meddelelser til gruppens mailadresse.
Hvem der kan se medlemmer Vælg, hvem der kan se gruppens medlemsliste. 

Tilføjelse af medlemmer

Valgmulighed Beskrivelse
Gruppemedlemmer Angiv navnene eller mailadresserne på de personer, du vil tilføje og tildele rollen Medlem.

Gruppemedlemmer har som standard grundlæggende tilladelser. Afhængigt af organisationen og gruppeindstillingerne kan disse tilladelser omfatte visning af samtaler og opslag i disse samt visning af medlemmer. Gruppeejere og -administratorer kan udvide eller begrænse medlemmers tilladelser. Alle tilladelser, der er angivet for medlemsrollen, tildeles automatisk administratorer og ejere.

Gruppeadministratorer Angiv navnene eller mailadresserne på de personer, du vil tilføje og tildele rollen Administrator. 

Administratorer kan som standard foretage de samme handlinger som ejere – med undtagelse af følgende:

 • Slette gruppen.
 • Udpege et andet medlem som ejer.
 • Skifte rolle- eller abonnementsindstillinger for en ejer.

Gruppeejere kan konfigurere enhver tilladelse, så den kun gælder for ejere, og på den måde yderligere begrænse, hvad administratorer kan gøre. Administratorer kan dog altid selv justere tilladelserne, så de også omfatter administratorer.

En gruppe kan ikke være administrator for en anden gruppe.

Gruppeejere Angiv navnene eller mailadresserne på de personer, du vil tilføje og tildele rollen Ejer.  

Medlemmer med rollen som ejer har som standard alle tilladelser til en gruppe. Mange af disse tilladelser kan også tildeles andre brugergrupper. Gennemgå alle tilladelser for medlemmer og indholdsstyring.

Det er kun ejeren, der kan:

 • Slette en gruppe.
 • Udpege et andet gruppemedlem som ejer.
 • Ændre indstillinger for en anden ejer.
 • Eksportere gruppebeskeder ved hjælp af Google Takeout.

Det er kun gruppeejere og -administratorer, der kan skifte indstillinger for en gruppe.

Hvis du er logget ind på en arbejds- eller skolekonto for en given gruppe, kan en administrator fjerne nogle ejertilladelser, men ikke alle:

 • Administratoren kan fjerne tilladelsen til at oprette indlæg eller tilføje, invitere eller godkende nye medlemmer.
 • Administratoren kan ikke fjerne tilladelsen til at se medlemmer eller samtaler eller kontakte andre ejere.

En gruppe kan ikke være ejer af en anden gruppe.

Velkomsthilsen Skriv en meddelelse, der sendes via mail til personer, når de føjes til gruppen uden at være inviteret. Denne valgmulighed er kun tilgængelig, hvis Tilføj medlemmer direkte er aktiveret.
Invitationsbesked Angiv en meddelelse i den mailinvitationen, der sendes ud, når en person inviteres til at deltage i gruppen. De inviterede skal klikke på et link i invitationen for at deltage. Denne valgmulighed er kun tilgængelig, hvis Tilføj medlemmer direkte er deaktiveret.
Abonnement

Angiv indstillinger for modtagelse af mail fra gruppen. Der er følgende muligheder:

 • Hvert enkelt indlæg sendes som mail
 • Oversigt
 • Forkortet
 • Ingen

Hvis du vil modtage sammenfatninger eller oversigter over en gruppes indlæg, skal du aktivere samtalehistorik for gruppen.

Tilføj medlemmer direkte

Angiv, om du vil føje medlemmer direkte til gruppen eller invitere medlemmer til at deltage.

Hvis du aktiverer Tilføj medlemmer direkte:

 • Til: De angivne brugere føjes til gruppen med de abonnementsindstillinger, du vælger. Medlemmerne kan ændre deres abonnementsindstillinger senere.
 • Fra: De angivne brugere modtager en mailinvitation til at deltage i gruppen. De føjes først til gruppen, når de har accepteret invitationen.
Oversigt over avancerede indstillinger

Når du har oprettet din gruppe, kan du vælge yderligere indstillinger som f.eks. beskedmoderation eller sidefødder i mails. Du kan også opdatere de generelle indstillinger, du valgte, da du oprettede gruppen. 

Generelt | Beskyttelse af medlemsoplysninger | Politikker for indlæg | Valgmuligheder for mail | Medlemsmoderation

Generelt

Indstilling Beskrivelse
Gruppenavn
Angiv et navn, der identificerer gruppen på lister og i indlæg. Følg disse retningslinjer:
 • Navne kan indeholde op til 73 tegn.
 • Brug navne, der gør det nemt at identificere gruppens formål.
Gruppemail

Angiv en mailadresse til gruppen. Hvis der vises mere end ét domæne, skal du vælge det relevante domæne på listen. Mailadresser kan indeholde op til 63 tegn. Denne grænse omfatter ikke den del af adressen, der indeholder domænet, f.eks. @gmail.com.

Nogle ord er reserverede og kan ikke anvendes som mailadresser. Se reserverede ord.

Hvis du opretter din gruppe på en arbejds- eller skolekonto, kan din mailadresse muligvis indeholde et suffiks som f.eks. -user-created. Hvis dit gruppenavn f.eks. er kursus, er den faktiske mailadresse muligvis kursus-brugeroprettet@dit_domæne.

Gruppebeskrivelse

Angiv formålet med gruppen, eller hvordan den bruges. Oplysningerne vises på siden Om for gruppen. Du kan medtage oplysninger om gruppens medlemmer og indhold, ofte stillede spørgsmål, links til relaterede grupper osv.

Velkomsthilsen Skriv, rediger eller slet en velkomsthilsen til din gruppe. Se, hvordan du tilføjer eller redigerer en gruppes velkomsthilsen
Aktivér yderligere funktioner i Google Grupper Vælg denne mulighed for at gøre gruppen til en fællesindbakke. Se, hvordan du gør en gruppe til en fællesindbakke.
Delte etiketter Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere muligheden for at føje etiketter til samtaler, så det bliver nemmere at organisere og søge. Se Opret og brug etiketter.
Brugere, som kan se gruppen

Vælg en af mulighederne for, hvem der kan finde gruppen ved at søge efter gruppens navn, mailadresse eller samtaler:

 • Gruppemedlemmer – Hvis du er logget ind på en arbejds- eller skolekonto, vises denne mulighed kun, hvis din administrator har givet tilladelse til, at gruppeejere kan skjule grupper fra indekset.
 • Organisationsmedlemmer – Denne mulighed vises kun, hvis du er logget ind på en arbejds- eller skolekonto.
 • Alle på nettet – Hvis du er logget ind på en arbejds- eller skolekonto, vises denne mulighed kun, hvis din administrator har givet tilladelse til, at grupper kan gøres offentlige.
Hvem der kan tilmeldes gruppen

Vælg en mulighed:

 • Kun inviterede brugere: Personer skal inviteres for at kunne deltage i gruppen. De kan ikke tilføje sig selv direkte eller anmode om at deltage.
 • Kun brugere i organisationen: Personer i din organisation kan føje sig selv til gruppen.Denne mulighed vises kun, hvis du er logget ind på en arbejds- eller skolekonto.
 • Brugere i organisationen kan anmode om at deltage: Personer i organisationen kan anmode om at blive føjet til gruppen.Denne mulighed vises kun, hvis du er logget ind på en arbejds- eller skolekonto.
 • Brugere i organisationen kan deltage, og alle på nettet kan anmode om at deltage: Personer i din organisation kan føje sig selv til gruppen, og alle på nettet kan anmode om at blive føjet til gruppen. Denne mulighed vises kun, hvis du er logget ind på en arbejds- eller skolekonto, og din administrator har gjort det muligt for gruppeejere at tillade eksterne medlemmer.
 • Alle på nettet kan anmode om at deltage: Alle på nettet kan anmode om at blive føjet til gruppen. Hvis du er logget ind på en arbejds- eller skolekonto, vises denne mulighed kun, hvis din administrator har gjort det muligt for gruppeejere at tillade eksterne medlemmer.
 • Alle på nettet kan deltage: Alle på nettet kan føje sig selv til gruppen. Hvis du er logget ind på en arbejds- eller skolekonto, vises denne mulighed kun, hvis din administrator har gjort det muligt for gruppeejere at tillade eksterne medlemmer.
Tillad eksterne medlemmer

Vælg, om du vil tillade, at personer uden for din organisation bliver gruppemedlemmer.

Denne mulighed vises kun for grupper, du opretter fra en arbejds- eller skolekonto, og kun hvis din administrator aktiverer muligheden for at lade gruppeejere tillade eksterne medlemmer.

Hvem kan se samtaler? Vælg, hvem der kan se samtaler, der opslås til gruppen.
Hvem kan skrive indlæg? Vælg, hvem der kan sende meddelelser til gruppens mailadresse.
Hvem der kan se medlemmer Vælg, hvem der kan se gruppens medlemsliste. 
Klassificering af gruppeindhold

Vælg, om gruppeindholdet er egnet til alle eller kun er til voksne. Hvis du vælger Kun voksne, kan du ikke ændre dit valg senere.

Denne valgmulighed vises kun for grupper, du opretter på det offentlige googlegroups.com-domæne.

Beskyttelse af medlemsoplysninger

Indstilling Beskrivelse
Nye medlemmer skal identificeres

Nye medlemmer skal bekræfte deres identitet. 

 • Enten vist navn eller organisationsprofil: Medlemmerne bruger profilnavnet for deres Google-konto som standardnavn. De kan godt ændre deres viste navn. De kan også vælge, om de vil linke til deres Google-konto.
 • Kun det viste navn for profilen: Medlemmerne tildeles et standardnavn, som er en forkortet version af deres mailadresse. De kan godt ændre deres viste navn, men de kan ikke linke til deres Google-konto.
 • Kun organisationsprofil: Medlemmerne skal bruge profilnavnet for deres Google-konto og linke til kontoen.

Hvis du ændrer denne indstilling, påvirkes de eksisterende viste brugernavne på følgende måde:

 • Hvis du skifter indstilling til organisationsprofil, opdateres alle brugere til profilnavnet for deres Google-konto.
 • Hvis du skifter fra organisationsprofil til vist navn, opdateres alle viste navne til standardnavnet.
 • Hvis du skifter fra en af disse muligheder til vist navn, opdateres alle brugere, som har valgt organisationsprofil, til standardnavnet. Medlemmer med et tilpasset vist navn påvirkes ikke.

Markér afkrydsningsfeltet Viste navne skal være unikke for at forhindre flere medlemmer i at bruge den samme identitet.

Hvem kan kontakte gruppeejere? Vælg, hvilke brugere der kan kontakte medlemmer med rollen Ejer i gruppen.
Hvem kan se medlemmernes mailadresser Vælg, hvilke brugere der kan se medlemmernes mailadresser i brugerfladen for Grupper. Mailadresser kan stadig være synlige i andre Workspace-apps.

Politikker for indlæg

Indstilling Beskrivelse
Tillad indlæg via mail
Markér dette afkrydsningsfelt for at give andre mulighed for at oprette indlæg til gruppen. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, kan folk ikke sende indlæg til gruppen ved hjælp af gruppens mailadresse.
Tillad indlæg via nettet Markér dette afkrydsningsfelt for at give andre brugere mulighed for at sende indlæg til gruppen ved hjælp af brugerfladen (groups.google.com) i Google Grupper.
Samtalehistorik
Aktivér samtalehistorik, så medlemmerne altid kan se indlæg i Google Grupper. 

Gruppeejere og -administratorer kan slå funktionen til eller fra for hver af deres grupper.

 • Til: Medlemmer, der vælger at modtage mailopdateringer, kan læse og besvare indlæg via Google Grupper på nettet, via mail eller begge dele. Hvis de fravælger mailopdateringer, kan de få adgang til indlæg online.
 • Fra: Gruppemedlemmer kan få adgang til gamle indlæg (dvs. dem, der blev føjet til historikken, før funktionen blev deaktiveret) online. Nye indlæg medtages ikke i historikken. Gruppemedlemmer, der modtager mailopdateringer, kan læse og besvare dem via mail. Brugere, der fravælger mailopdateringer, har adgang til eksisterende indlæg, men kan ikke se nye indlæg.

Denne funktion er ikke tilgængelig i den ældre gratisversion af Google Apps.

Hvem kan sende private svar til forfattere Vælg, hvilke brugere der kan svare privat til forfattere i stedet for hele gruppen.
Hvem kan vedhæfte filer Vælg, hvilke brugere der kan vedhæfte filer som f.eks. dokumenter eller billeder.
Hvem der kan moderere indhold Vælg, hvilke brugere der kan godkende, blokere og slette indlæg i gruppen.
Hvem kan moderere metadata Vælg, hvilke brugere der kan anvende funktionerne til fællesindbakke.
Hvem kan oprette indlæg som gruppen Vælg, hvilke brugere der kan oprette indlæg fra gruppens mailadresse i stedet for deres egen mailadresse.

Standardafsender

Vælg standardadressen for de indlæg, der sendes fra gruppen:

 • Forfatterens adresse: Bedst til diskussionsgrupper.
 • Gruppens adresse: Bedst til grupper, hvor mange personer svarer på vegne af gruppen som f.eks. grupper, der yder support til produkter.
Moderation af indlæg

Vælg, om du vil gennemgå og godkende indlæg, før de sendes til gruppen:

 • Ingen moderation: Opslå indlæg, når de modtages, uden gennemgang.
 • Moderer beskeder fra brugere, der ikke er medlem: Gennemgå og godkend indlæg fra brugere, der ikke er medlem, før indlæggene sendes til gruppen.
 • Moderer alle indlæg: Gennemgå og godkend alle indlæg, før de sendes til gruppen.

Se, hvordan du modererer meddelelser, ved at gå til Godkend eller bloker nye meddelelser.

Begrænsninger for nye medlemmer

Vælg, hvilke muligheder nye medlemmer har for oprettelse af indlæg, når du føjer dem til gruppen:

 • Ingen begrænsninger på indlæg fra nye medlemmer: Giv nye medlemmer tilladelse til at sende indlæg til gruppen uden moderation.
 • Nye medlemmers indlæg modereres – Gennemgå og godkend de meddelelser, der sendes af nye medlemmer, før meddelelserne sendes til gruppen.
 • Nye medlemmer kan ikke oprette indlæg: Undgå, at nye medlemmer sender indlæg til gruppen.

Du kan til enhver tid ændre disse indstillinger for et medlem.

Håndtering af spamindlæg

Vælg, hvordan indlæg, der sendes til gruppen, skal håndteres, når systemet har markeret dem som spam:

 • Afvis alle indlæg, der er markeret som spam: Ingen indlæg, der markeres som spam, skal leveres til gruppen. Denne valgmulighed giver den mest omfattende spamkontrol. Det kan hænde, at nogle reelle indlæg bliver markeret som spam og afvises.
 • Moderer, og giv indholdsmoderatorer besked: Indlæg, der er markeret som spam, sendes til gennemgang, og medlemmer med tilladelsen "Hvem kan moderere indhold" underrettes.
 • Moderer uden at give indholdsmoderatorer besked: Indlæg, der er markeret som spam, sendes til gennemgang, uden at indholdsmoderatorer underrettes.
 • Opslå mistænkelige indlæg til gruppen: Indlæg, der er markeret som spam, leveres til gruppen. Denne mulighed vises kun, hvis du er logget ind på en arbejds- eller skolekonto.
Notifikation om afvist indlæg Vælg, om du vil give afsendere besked, når indlæg afvises i stedet for at blive leveret til gruppen.

Valgmuligheder for mail

Indstilling Beskrivelse
Emnepræfiks
Føj automatisk et præfiks til emnelinjen i gruppemeddelelser. Et præfiks hjælper med at identificere mails fra gruppen.
Sidefod i mail

Vælg, hvad der skal vises i sidefoden i gruppemails:

 • Medtag standardsidefoden for Grupper: Omfatter et link til indlægget på groups.google.com og eventuelle abonnementsindstillinger. Du skal have adgang til Google Grupper på nettet for at se indlægget via linket.
 • Medtag en tilpasset sidefod: Tekst, du tilføjer, f.eks. juridiske meddelelser og oplysninger om din organisation. Der er en grænse på 1.000 tegn, og du kan kun tilføje tekst.
Sprog for gruppemail Angiv det sprog, der skal bruges til systemgenererede oplysninger som f.eks. notifikationer og sidefødder i mails.
Automatiske svar

Markér afkrydsningsfelterne for at sende automatiske svar på indgående beskeder fra gruppemedlemmer eller ikke-medlemmer i eller uden for din organisation.

Denne mulighed vises kun, hvis du er logget ind på en arbejds- eller skolekonto.

Send svar til

Vælg, hvem svar på gruppeindlæg sendes til:

 • Alle gruppemedlemmer
 • Kun gruppeadministratorer
 • Kun gruppeejere
 • Kun forfatteren af den oprindelige besked
 • En modtager, som afsenderen vælger
 • En tilpasset adresse, som du angiver
Samtaletilstand

Vælg, om du vil slå samtaletilstand til eller fra. Samtaletilstand afgør, hvad der sker med nye indlæg, der har nøjagtig samme emne som en eksisterende tråd med nylig aktivitet, men ikke sendes som svar i den pågældende tråd.

Når samtaletilstand er aktiveret, føjes denne type indlæg til tråden som svar. Når tilstanden er deaktiveret, genererer disse indlæg en ny tråd.

Hvis du deaktiverer samtaletilstand, forbliver alle indlæg, der allerede er i en tråd, uændrede. Det er kun nye indlæg, der bliver påvirket.

Medlemsmoderation

Indstilling Beskrivelse
Hvem kan administrere medlemmer Vælg, hvem der kan tilføje eller fjerne medlemmer.
Hvem kan ændre tilpassede roller Vælg, hvem der kan ændre tilladelser for grupperoller.
Tilpassede roller Opret og rediger tilpassede roller for din gruppe. Se, hvordan du opretter eller redigerer en tilpasset rolle.

Gør din gruppe til en fællesindbakke

Kræver rollen Ejer eller Administrator.

Hvis du er logget ind via en arbejds- eller skolekonto, kræver denne funktion, at du har Google Groups for Business.

Aktivér samtalehistorik for at aktivere funktionerne i fællesindbakken. Du kan læse mere i artiklen om aktivering og deaktivering af samtalehistorik.

 1. Log ind på Google Grupper.
 2. Klik på navnet på en gruppe.
 3. Klik på Gruppeindstillinger til venstre.
 4. Vælg Indbakke til samarbejde under Aktivér yderligere funktioner i Google Grupper.

Skift navn, beskrivelse eller mailindstillinger for din gruppe

Kræver rollen Ejer eller Administrator.

 1. Log ind på Google Grupper.
 2. Klik på navnet på en gruppe.
 3. Klik på Gruppeindstillinger til venstre.
 4. Foretag dine ændringer i sektionen Generelt.
 5. Klik på Gem ændringer.

Vælg indstillinger for mail til din gruppe.

Kræver rollen Ejer eller Administrator.

 1. Log ind på Google Grupper.
 2. Klik på navnet på en gruppe.
 3. Til venstre skal du gå til Gruppeindstillingerog derefterIndstillinger for mail.

 4. Vælg dine indstillinger for mails:
  • Emnepræfiks: Identificerer mails som meddelelser fra gruppen
  • Sidefod i mail: Hjælper brugerne med at tilgå abonnementsindstillinger og finde meddelelsen i Google Grupper
  • Samtaletilstand: Viser meddelelser i tråde efter emne i stedet for at vise hver meddelelse separat, mens de opslås.
  • Send svar til: Angiver, hvor svar på gruppemeddelelser som standard sendes, når du svarer via mail
   Den indstilling, du vælger her, udfylder automatisk feltet To, når du svarer på en meddelelse. Du kan manuelt ændre modtagerne i selve meddelelsen.
 5. Klik på Gem ændringer.

Angiv, hvordan medlemmer viser deres identitet

Kræver rollen Ejer eller Administrator.

Du kan tillade medlemmer at skrive indlæg med et vist navn eller kræve, at hvert medlem er knyttet til sin Google-profil.

 1. Log ind på Google Grupper.
 2. Klik på navnet på en gruppe.
 3. I venstre side skal du klikke på Gruppeindstillingerog derefterBeskyttelse af medlemsoplysninger.
 4. Vælg en af de påkrævede former for id.
 5. Klik på Gem ændringer.

Angiv, hvem der kan oprette indlæg, se samtaler og deltage i gruppen

Kræver rollen Ejer eller Administrator.

 1. Log ind på Google Grupper.
 2. Klik på navnet på en gruppe.
 3. Til venstre skal du klikke på Gruppeindstillingerog derefterPolitikker for indlæg.
 4. Vælg de ønskede tilladelser for din gruppe.
 5. Klik på Gem ændringer.

Vælg, hvem der kan administrere medlemmer og roller

Kræver rollen Ejer eller Administrator.

 1. Log ind på Google Grupper.
 2. Klik på navnet på en gruppe.
 3. Til venstre skal du klikke på Gruppeindstillingerog derefterMedlemsmoderation.
 4. Vælg de ønskede tilladelser for din gruppe.
 5. Klik på Gem ændringer.

Skift dine egne abonnementsindstillinger

 1. Log ind på Google Grupper.
 2. Klik på navnet på en gruppe.
 3. Klik på Indstillinger for mit medlemskab til venstre.
 4. Vælg en mulighed for Abonnement:
  • Individuelle mails: Indlæg sendes individuelt, når de opslås i gruppen.
  • Oversigt: Op til 25 komplette indlæg samles i en mail og sendes én gang dagligt.
  • Forkortet: Sammenfatninger af op til 150 indlæg samles i en mail og sendes én gang dagligt.
  • Ingen mails: Indlæg fra gruppen sendes ikke.

  Hvis du vil modtage sammenfatninger eller oversigter over en gruppes indlæg, skal du aktivere samtalehistorik for gruppen.

 5. Klik på Gem ændringer.
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
50
false
false