Handleiding voor het maken van een account voor Ad Grants-experts

Bijhouden van conversies instellen

'Conversies bijhouden' is een gratis tool waarmee u kunt zien wat er gebeurt nadat iemand een actie met uw advertenties heeft uitgevoerd, bijvoorbeeld een donatie heeft gedaan, iets heeft gekocht, uw klantenservice heeft gebeld, zich heeft aangemeld voor uw nieuwsbrief of uw app heeft gedownload. Als iemand een actie voltooit die waardevol is voor uw bedrijf, wordt dit een conversie genoemd. 

Google Ad Grants-beleid voor het bijhouden van conversies

Het Google Ad Grants-beleid vereist dat conversies actief en nauwkeurig worden bijgehouden. 

Houd minimaal één conversie per maand bij

Minimaal één van de onderstaande conversietypen moet worden ingesteld zoals beschreven. Wanneer het account actief is, moet dit minstens één conversie per maand genereren om aan de vereisten te voldoen. 

Houd zinvolle acties bij

Conversietypen zoals tijd besteed aan site- of homepagebezoeken kunnen aan uw account worden toegevoegd, maar moeten worden uitgesloten van 'Conversies' en de categorie 'Overig' gebruiken.

Als uw conversiepercentage hoog is, moet u controleren of dit inderdaad komt door goede prestaties van een zinvolle conversie.

De instelprocedure is afhankelijk van het type doel dat u wilt bijhouden. Als u 'Conversies bijhouden' wilt instellen, moet u daarom eerst een doel kiezen. Klik hieronder op het betreffende gedeelte voor de actie die u wilt bijhouden.

Een geldtransactie bijhouden 

Houd een geldtransactie op uw site of een extern betalingsplatform bij, van donaties, ticketverkoop, verkoop in een liefdadigheidswinkel, betaalde evenementboekingen servicebetalingen, afspraken en een hoger aantal leden tot aanmeldingen voor inzamelingsinitiatieven.
 
Selecteer uw voorkeur uit de volgende drie populairste manieren om tracking in te stellen.

Transacties importeren uit Google Analytics (aanbevolen)

1. Stel Google Analytics in en ontwikkel doelen

Stel doelen in Analytics in om statistieken zoals het bouncepercentage, de gemiddelde sessieduur en het aantal pagina's per sessie te bekijken voor uw Ad Grants-campagnes die niet toegankelijk zijn in Google Ads. 

 1. Installeer Google Analytics of log in op een bestaand account. Gebruik dezelfde beheerderslogin voor uw Google Ads-account en uw Google Analytics-account. 
 2. Stel een van de volgende opties in:
  • E-commerce om transactiegegevens weer te geven.
  • Bestemmingsdoelen bijhouden op de bevestigingspagina voor betalingen.
  • Gebeurtenissen bijhouden via de bevestigingsknop voor betalingen in de laatste fase als u mensen verwijst naar een externe betalingsverwerker en de bevestiging of waarde niet kunt retourneren.
 3. Koppel uw Google Ads- en Analytics-account. 

2. Importeer Google Analytics-doelen in Google Ads

Nadat u doelen heeft gemaakt in Google Analytics, importeert u deze in uw Google Ads-account om de conversiegegevens te gebruiken voor optimalisatie van uw account.

 1. Log in op uw Google Ads-account. Log in met dezelfde gebruikersnaam als u heeft gebruikt om uw Ad Grants-account te maken in deel 1.

 2. Klik rechtsboven op het gereedschapsicoon en klik onder 'Meting' op Conversies.

 3. Klik op de plusknop .

 4. Selecteer Importeren, selecteer Google Analytics en klik op Doorgaan.

 5. Selecteer de doelstelling of transactie die voldoet aan de volgende vereisten en die u wilt importeren, en klik daarna op Importeren en doorgaan.

 6. Klik op Gereed.

Nadat u uw Analytics-doelen heeft geïmporteerd, bewerkt u deze om de volgende instellingen op te slaan.

 1. Klik op de naam van het geïmporteerde doel dat u wilt bewerken.

 2. Klik rechtsonder op Instellingen bewerken.

 3. Klik op Categorie. Selecteer 'Aankoop/verkoop' in het dropdownmenu voor de conversieactie die een transactie met geldwaarde rapporteert.

 4. Klik op Waarde. Gebruik de instelling 'De waarde van Analytics gebruiken' nadat u de waardetracking nauwkeurig heeft vastgesteld in Analytics. Schakel de optie 'Dezelfde valuta als in Analytics gebruiken' in of uit.

 5. Klik op Aantal. Selecteer 'Alle'. Dit is het beste voor transacties, waarbij naar verwachting elke conversie waardevol is voor uw non-profitorganisatie. 'Eén' is vooral geschikt voor leads (zoals een aanmeldingsformulier op uw website), waarbij slechts één conversie per advertentieklik waardevol is voor uw organisatie.

 6. Klik op Conversieperiode en selecteer in het dropdownmenu hoelang u conversies wilt bijhouden na een advertentie-interactie. Negentig dagen wordt aanbevolen om langere aankoopcycli (zoals donaties) vast te leggen.

 7. Klik op View-through-conversieperiode. Selecteer in het dropdownmenu hoelang u view-through-conversies wilt bijhouden. Dertig dagen wordt aanbevolen om langere aankoopcycli (zoals donaties) vast te leggen.

 8. Klik op Opnemen in 'Conversies'. Selecteer 'Ja' om het bijhouden van geldtransacties op te nemen in de rapportkolom 'Conversies' en deze gegevens te gebruiken om uw strategie voor Slim bieden te beïnvloeden.

 9. Klik op Attributiemodel en selecteer een geschikt model. Het is raadzaam 'Tijdsverval' te kiezen.

 10. Klik voor elk gedeelte op Opslaan en Gereed onderaan het venster.

'Conversies bijhouden' van Google Ads gebruiken voor uw website

Hoewel we u aanraden doelen te maken in Google Analytics en deze te importeren in Google Ads, kunt u deze ook rechtstreeks via de Google Ads-tool maken aan de hand van de volgende stappen. 

 1. Log in op uw Google Ads-account met dezelfde gebruikersnaam die u heeft gebruikt om uw Ad Grants-account te maken in deel 1.

 2. Klik rechtsboven op het gereedschapsicoon en klik onder 'Meting' op Conversies.

 3. Klik op de plusknop .

 4. Selecteer Website.

 5. Geef naast 'Naam van conversie' een naam op voor de conversie die u wilt bijhouden, zoals 'Eenmalige donatie', 'Maandelijkse donatie', 'Ticketaankoop' of 'Aankoop in online winkel'. Zo herkent u deze conversieactie later in conversierapporten.

 6. Selecteer naast 'Categorie' de optie Aankoop/verkoop in het dropdownmenu.

 7. Selecteer naast 'Waarde' hoe u de waarde van elke conversie wilt bijhouden.

  • Selecteer 'Verschillende waarden voor elke conversie gebruiken' als het totaalbedrag elke keer dat dezelfde conversie plaatsvindt kan verschillen, bijvoorbeeld als u de aankoop van producten of tickets met verschillende prijzen bijhoudt. Als u later de tag voor het bijhouden van conversies toevoegt, past u deze aan om transactiespecifieke waarden bij te houden.

  • Selecteer 'Dezelfde waarde voor elke conversie gebruiken' als u meerdere conversieacties voor elke transactie wilt instellen en elke transactie een specifieke waarde bijhoudt. Stel bijvoorbeeld een conversieactie met een waarde van $ 10 in als iemand $ 10 doneert door een bezoek naar de bevestigingspagina www.example.com/thankyou10 bij te houden. Als u een donatie van $ 20 wilt bijhouden, moet u een tweede conversieactie met een waarde van $ 20 instellen om een bezoek naar de bevestigingspagina www.example.com/thankyou20 bij te houden.

 8. Selecteer naast Aantal de optie 'Alle'. Dit is het beste voor transacties, waarbij naar verwachting elke conversie waardevol is voor uw non-profitorganisatie. 'Eén' is vooral geschikt voor leads (zoals een aanmeldingsformulier op uw website), waarbij slechts één conversie per advertentieklik waardevol is voor uw organisatie.

 9. Klik op Conversieperiode en selecteer in het dropdownmenu hoelang u conversies wilt bijhouden na een advertentie-interactie. Negentig dagen wordt aanbevolen om langere aankoopcycli (zoals donaties) vast te leggen.

 10. Klik op View-through-conversieperiode. Selecteer in het dropdownmenu hoelang u view-through-conversies wilt bijhouden. Dertig dagen wordt aanbevolen om langere aankoopcycli (zoals donaties) vast te leggen.

 11. Klik op Opnemen in 'Conversies'. Selecteer 'Ja' om gegevens van deze belangrijke conversieactie op te nemen in de rapportkolom 'Conversies' en deze te gebruiken om uw strategie voor Slim bieden te beïnvloeden.

 12. Klik op Attributiemodel en selecteer een geschikt model. Het is raadzaam 'Tijdsverval' te kiezen.

 13. Klik op 'Maken en doorgaan'.

U krijgt een scherm te zien met de bevestiging dat u de conversieactie heeft gemaakt. Volg de instructies bij stap 2 om uw tag in te stellen. De tag moet worden geïmplementeerd voor 'Conversies bijhouden' om de actie als voltooid te beschouwen en uw account in aanmerking te laten komen voor activering.

Transacties van een extern platform importeren (bijvoorbeeld PayPal, Classy, Ticketmaster).

Als u een externe betalingsverwerker gebruikt, importeert u deze doelen in Google Ads. Neem contact op met uw verwerker voor hulp of ga naar ons Helpcentrum voor meer informatie als u gebruikmaakt van Classy, Frontstream Artez of Blackbaud Luminate.

De waarde van leads bijhouden

Als u een lead bijhoudt en zeker bent van de uiteindelijke waarde voor uw non-profitorganisatie, voegt u deze waarde toe en gebruikt u de categorie 'Aankoop/verkoop'. 

Een aanmelding, servicegebruiker, lead, ingediend formulier of download van een belangrijk document bijhouden

Houd zinvolle acties op uw site bij. Nadat de actie is voltooid, moet de gebruiker een bevestigings- of bedankpagina te zien krijgen. Houd deze pagina bij via tracking voor webpagina's. Als u geen bevestigingspagina heeft, kunt u het aantal klikken op de actieknop bijhouden. 
Google Analytics beschikt over extra mogelijkheden voor het bijhouden van gegevens. U kunt uitsluitend via Analytics (en niet via Google Ads) betrokkenheid bijhouden via weergaven van een YouTube-video of klikken op een knop met behulp van Gebeurtenissen bijhouden. Als u importeert vanuit Analytics, kunt u ook gebruikmaken van statistieken (zoals 'Bouncepercentage', 'Gem. sessieduur' en 'Pagina's/sessie') op de Google Ads-tabbladen 'Campagnes' en 'Advertentiegroepen' in Analytics. 

Google Analytics gebruiken om de bedankpagina of een klik op een knop bij te houden

1. Stel Google Analytics in en ontwikkel doelen

Stel doelen in Analytics in om statistieken zoals het bouncepercentage, de gemiddelde sessieduur en het aantal pagina's per sessie te bekijken voor uw Ad Grants-campagnes die niet toegankelijk zijn in Google Ads. 

 1. Installeer Google Analytics of log in op een bestaand account. Gebruik dezelfde beheerderslogin voor uw Google Ads-account en uw Google Analytics-account. 

 2. Stel een van de volgende opties in:
 3. Koppel uw Google Ads- en Analytics-account. 

2. Importeer Google Analytics-doelen in Google Ads

Nadat u doelen heeft gemaakt in Google Analytics, importeert u deze in uw Google Ads-account om de conversiegegevens te gebruiken voor optimalisatie van uw account.

 1. Log in op uw Google Ads-account. Log in met dezelfde gebruikersnaam als u heeft gebruikt om uw Ad Grants-account te maken in deel 1.

 2. Klik rechtsboven op het gereedschapsicoon en klik onder 'Meting' op Conversies.

 3. Klik op de plusknop .

 4. Selecteer Importeren, selecteer 'Google Analytics' en klik op Doorgaan.

 5. Selecteer de doelstelling of transactie die voldoet aan de volgende vereisten en die u wilt importeren, en klik daarna op Importeren en doorgaan.

  • Zorg ervoor dat het doel waarmee een online transactie wordt bijgehouden, een bestemmingsdoel is dat een bezoek aan de bevestigingspagina van de betaling bijhoudt.

  • Als u geen bevestigingspagina heeft of als u mensen doorverwijst naar buiten uw site om de actie te voltooien en de bevestiging niet kunt retourneren, stelt u 'Gebeurtenissen bijhouden' in en houdt u een klik op de laatste verzendingsknop bij. Gebeurtenissen zijn gebruikersinteracties met content op een webpagina of een scherm die afzonderlijk kunnen worden bijgehouden. Downloads, klikken op mobiele advertenties, gadgets, Flash-elementen, ingesloten AJAX-elementen en weergaven van video-content zijn voorbeelden van acties die u als gebeurtenissen kunt bijhouden.

 6. Klik op Gereed.

Nadat u uw Analytics-doelen heeft geïmporteerd, bewerkt u deze om de volgende instellingen op te slaan.

 1. Klik op de naam van het geïmporteerde doel dat u wilt bewerken.

 2. Klik rechtsonder op 'Instellingen bewerken'.

 3. Selecteer naast 'Categorie' de optie 'Aanmelding' of 'Lead', afhankelijk van de conversieactie. Opmerking: Selecteer 'Aankoop/verkoop' niet, tenzij u een geldige geldwaarde voor de betreffende actie bijhoudt.

 4. Selecteer naast Aantal de optie 'Eén'. Dit is meestal het beste voor aanmeldingen en leads, waarbij naar verwachting slechts één conversie per advertentieklik waardevol is voor uw organisatie. In een aantal zeldzamere gevallen is 'Alle' mogelijk een geschiktere optie, waarbij naar verwachting elke conversie waardevol is voor uw non-profitorganisatie.

 5. Klik op Conversieperiode. Selecteer in het dropdownmenu hoelang u conversies wilt bijhouden na een advertentie-interactie. Negentig dagen wordt in de meeste gevallen aanbevolen als dit overeenkomt met de periode die nodig is om een bezoeker te converteren naar een supporter of servicegebruiker voor uw non-profitorganisatie.

 6. Klik op View-through-conversieperiode. Selecteer in het dropdownmenu hoelang u view-through-conversies wilt bijhouden. Dertig dagen wordt aanbevolen om langer conversiecycli (zoals aanmeldingen van vrijwilligers) vast te leggen.

 7. Klik Opnemen in 'Conversies'. Selecteer 'Ja' om gegevens van deze belangrijke conversieactie op te nemen in de rapportkolom 'Conversies' en deze te gebruiken om uw strategie voor Slim bieden te beïnvloeden.

 8. Klik op Attributiemodel en selecteer een geschikt model. Het is raadzaam 'Tijdsverval' te kiezen.

 9. Klik voor elk gedeelte op Opslaan en Gereed onderaan het venster.

Doelen van een extern trackingplatform importeren 

Als u een extern trackingplatform gebruikt om doelen bij te houden, kunt u mogelijk doelen importeren in Google Ads. Neem contact op met uw trackingplatform voor meer informatie.  

Bezoek ons Helpcentrum voor hulp als u Classy, Frontstream Artez of Blackbaud Luminate gebruikt.

Betrokkenheid bij uw websitecontent bijhouden

Gebruik Google Analytics of een extern trackingprogramma om betrokkenheidssignalen van websites bij te houden.  

Gebruik Google Analytics om eenvoudig betrokkenheidsdoelen in te stellen 

We raden slimme doelen van Google Analytics aan. Slimme doelen maken gebruik van machine learning om tientallen signalen over uw websitesessies te onderzoeken, zodat kan worden bepaald welke hiervan waarschijnlijk tot conversies leiden. Elke sessie krijgt een score toegewezen en de 'beste' sessies worden omgezet in slimme doelen. Enkele voorbeelden van signalen in het model 'Slimme doelen' zijn 'Sessieduur', 'Pagina's per sessie', 'Locatie', 'Apparaat' en 'Browser'.

We raden aan nog een doel met betrekking tot leads, aanmeldingen of aankoop/verkoop toe te voegen naast de slimme doelen.

Als het gekoppelde Google Ads-account minder dan 250 klikken in de afgelopen 30 dagen heeft gegenereerd, worden de slimme doelen gedeactiveerd tot het aantal klikken weer toeneemt tot 500 of hoger. 

Instructies:

 1. Schakel een slim doel in.

 2. Nadat u een slim doel in Analytics heeft ingeschakeld, importeert u dit in Google Ads, samen met een ander doel om ervoor te zorgen dat u minimaal één conversie per maand genereert als uw account begint met weergave. 

Sluit de doelen 'Pagina's/schermen per sessie' en 'Duur' uit van 'Conversies'

De Google Analytics-doelen 'Pagina's/schermen per sessie' en 'Duur' moeten worden uitgesloten van 'Conversies' in uw Google Ads-account en moeten de categorie 'Overig' hanteren.

Telefoongesprekken naar een hotline of supportnummer bijhouden

Houd bij als iemand u belt via een telefoonnummer dat in uw advertenties of op uw website wordt vermeld, of als iemand op uw mobiele website op het telefoonnummer tikt. Meer informatie over oproepconversies bijhouden

Instructies:

Ad Grants-vereiste

Minimale gespreksduur van dertig seconden

Bijhouden als een klant uw app installeert of een in-app-actie voltooit

Houd het bij als iemand uw app installeert of een in-app-actie voltooit, zoals een donatie of aanmelding, nadat op uw advertentie is geklikt. Meer informatie over conversies bijhouden voor mobiele apps

Instructies:

Tips

Gebruik Google Tag Manager om trackingcodes toe te voegen of te bewerken 

Google Tag Manager is een tagbeheersysteem waarmee u snel en eenvoudig trackingcodes en gerelateerde codefragmenten (gezamenlijk tags genoemd) op uw website of in uw mobiele apps kunt updaten. Zodra een klein stukje Manager-codefragment aan uw project is toegevoegd, kunt u beveiligd en gemakkelijk tagconfiguraties voor analyse en meting implementeren vanuit een web-gebruikersinterface.

Houd meerdere conversies bij, maar controleer uw conversiepercentage

Wilt u meerdere typen conversies uit bovenstaande lijst bijhouden? Dat kan. Voor elk specifiek doel dat u wilt bijhouden, kunt u een eigen conversieactie instellen. U kunt bijvoorbeeld één conversieactie instellen om donaties op uw website bij te houden en een andere om telefoongesprekken via uw advertenties bij te houden.

In Google Ads kunnen sommige conversies worden uitgesloten van 'Conversies' en de instelling alleen-lezen hebben, terwijl andere conversies kunnen worden opgenomen in 'Conversies' en kunnen worden gebruikt voor 'Slim bieden'-signalen. Zorg ervoor dat alleen de belangrijkste acties worden opgenomen in 'Conversies'. Een goede indicator is een conversiepercentage van meer dan 15%. Als dit het geval is, kunt u overwegen bepaalde acties uit te sluiten van 'Conversies', zoals een betrokkenheidsdoel.

Schakel over op andere beheeropties voor eenvoudiger beheer met slimme campagnes

Met de modus voor Google Ads-experts heeft u de volledige controle over uw advertentiecampagnes. Het alternatief is het instellen van slimme campagnes. Met slimme campagnes bespaart u tijd dankzij automatische instellingen. Daarnaast valt uw account op die manier niet onder de Ad Grants-vereisten voor prestaties en 'Conversies bijhouden'

 

Volg de activeringsgids voor Google Ad Grants om uw account voor slimme campagnes in te stellen voor geautomatiseerde prestatiestatistieken en minimaal doorlopend beheer.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen