Przewodnik dotyczący zachowania zgodności z zasadami programu Ad Grants

W styczniu 2018 roku opublikowaliśmy zaktualizowane zasady programu Ad Grants. Zawierały one wskazówki pomocne w uzyskaniu lepszych wyników konta. W tym artykule znajdziesz porady, które pomogą Ci zachować zgodność z nowymi zasadami.

Poniższe instrukcje powstały w oparciu o nową wersję Google Ads. Sprawdź, której wersji Google Ads używasz

Pojedyncze słowa kluczowe są niedozwolone

Zgodnie z zasadami odzwierciedlającymi cel programu Ad Grants używanie pojedynczych słów kluczowych nie jest dozwolone. Słowa kluczowe związane z marką, zatwierdzone nazwy schorzeń i niektóre inne przypadki są uważane za wyjątki od tej zasady. Aby wstrzymać stosowanie pojedynczych słów kluczowych, możesz użyć filtra.

Użyj filtra, aby wyświetlić i wstrzymać pojedyncze słowa kluczowe: 

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu kliknij Kampanie. Na pasku filtra nad tabelą statystyk wybierz Stan kampanii, a następnie Wszystkie włączone.
 3. W menu kliknij Grupy reklam. Na pasku filtra nad tabelą statystyk wybierz Stan grupy reklam, a następnie Wszystkie włączone.
 4. W menu kliknij Słowa kluczowe. Na pasku filtra nad tabelą statystyk wybierz Stan słowa kluczowego, a następnie Wszystkie włączone.
 5. Kliknij przycisk filtra Filtr nad tabelą statystyk. Z listy opcji wybierz Tekst słowa kluczowego, a następnie nie zawiera. W polu tekstowym wstaw spację, naciskając klawisz spacji na klawiaturze. Kliknij Zastosuj, by wyświetlić listę pojedynczych słów kluczowych. 
 6. Kliknij pole zaznaczenia wszystkich pozycji. Wybierz Edytuj, a następnie Wstrzymaj. Odznacz terminy związane z marką, terminy medyczne lub należące do wyjątków.

Zbyt ogólne słowa kluczowe są niedozwolone

Zgodnie z zasadami odzwierciedlającymi cel programu Ad Grants należy wstrzymać lub usunąć zbyt ogólne słowa kluczowe, które nie określają wyraźnie zamiarów osoby wyszukującej, na przykład „darmowe filmy”, „e-booki” lub „dzisiejsze wiadomości”.

Ocena jakości strony docelowej dobrze pokazuje, czy słowo kluczowe jest zbyt ogólne. Jeśli ocena ta dla słowa kluczowego to Poniżej średniej, to znaczy, że użytkownicy nie znajdowali poszukiwanej treści. Rozważ przeformułowanie tych słów kluczowych lub dodanie słów kluczowych z raportu wyszukiwanych haseł, które mają wysoki współczynnik CTR. 

Słowa kluczowe z wynikiem jakości na poziomie 1 lub 2 są niedozwolone

Zgodnie z zasadami odzwierciedlającymi cel programu Ad Grants należy wstrzymać lub usunąć słowa kluczowe z wynikiem jakości na poziomie 1 lub 2. Regularnie sprawdzaj swój wynik jakości i wstrzymuj stosowanie niedozwolonych słów kluczowych. Możesz też ustawić regułę automatyczną, by system automatycznie wstrzymywał takie słowa. 

Sprawdzanie wyników jakości słów kluczowych

Wynik jakości można znaleźć w kolumnie na karcie Słowa kluczowe. Jego wyświetlanie może jednak nie być domyślnie włączone na Twoim koncie. Aby włączyć wyświetlanie kolumny z wynikiem jakości na karcie słów kluczowych:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Aby wyświetlić dane za wybrany okres, kliknij przełącznik zakresu dat w górnym rogu strony i wybierz przedział czasu, który chcesz przeanalizować.

 3. W menu kliknij Słowa kluczowe.

 4. Kliknij ikonę Kolumny Kolumny nad tabelą statystyk, a następnie w menu wybierz Modyfikuj kolumny.

 5. Wybierz Wynik jakości w menu modyfikowania kolumn. 

 6. Kliknij Zastosuj, by dodać kolumnę Wynik jakości do tabeli słów kluczowych.  

   Wyniki jakości oznaczone jako „—” stanowią wyjątek od tych zasad i nie są monitorowane.

Wstrzymywanie słów kluczowych z wynikami jakości na poziomie 1 lub 2 za pomocą reguły automatycznej 

Możesz ustawić regułę automatyczną, by system regularnie wstrzymywał słowa kluczowe z wynikami jakości na poziomie 1 lub 2 przy spełnionym warunku. 

 1. W menu kliknij Słowa kluczowe, a następnie, na stronie słów kluczowych, kliknij ikonę z trzema kropkami.
 2. Kliknij Tworzenie reguły automatycznej.
 3. W sekcji Rodzaj reguły wybierz Wstrzymaj słowa kluczowe.
 4. W sekcji Zastosuj w słowach kluczowych wybierz Wszystkie włączone słowa kluczowe.
 5. W sekcji Stan wybierz Wynik jakości, a następnie < oraz 3. Upewnij się, że pole wyboru Uwzględnij słowa kluczowe z wynikiem jakości na poziomie „—” nie jest zaznaczone. 
 6. Ustaw częstotliwość Codziennie23:00 i wykorzystaj dane z okresu Ten sam dzień.
 7. Określ, czy chcesz otrzymywać powiadomienia e-mail, wpisz nazwę reguły i kliknij Zapisz regułę

Konto musi w każdym miesiącu osiągnąć współczynnik klikalności (CTR) na poziomie co najmniej 5%

Twoje konto może zostać tymczasowo zdezaktywowane, jeśli nie osiągnie współczynnika CTR na poziomie 5% w ciągu dwóch następujących po sobie miesięcy.

By poprawić współczynnik CTR, zanim konto zostanie tymczasowo zdezaktywowane lub gdy już do tego doszło, wykonaj następujące czynności: 

 1. Ustaw zakres dat na ostatnie 7 dni, w których Twoje konto było aktywne. Jeśli konto było nieaktywne lub kampanie były wstrzymane, ustaw zakres dat na ostatnie 7 dni, w których reklamy uzyskiwały wyświetlenia. 
 2. W menu na pasku bocznym z lewej strony kliknij Kampanie. Na pasku filtra nad tabelą statystyk wybierz Stan kampanii, a następnie Wszystkie włączone.
 3. W menu kliknij Grupy reklam. Na pasku filtra nad tabelą statystyk wybierz Stan grupy reklam, a następnie Wszystkie włączone.
 4. W menu kliknij Słowa kluczowe. Na pasku filtra nad tabelą statystyk wybierz Stan słowa kluczowego, a następnie Wszystkie włączone
 5. Posortuj wyniki od największej do najmniejszej liczby wyświetleń, klikając nagłówek kolumny Wyśw. u góry tabeli statystyk. 
 6. Wstrzymaj słowa kluczowe z wysoką liczbą wyświetleń (patrz kolumna Wyśw.) i niskim współczynnikiem CTR (patrz kolumna CTR), klikając pole wyboru po lewej stronie słowa kluczowego, a następnie EdytujWstrzymaj. Wykonanie tego kroku umożliwi zwiększenie średniego współczynnika CTR wszystkich włączonych słów kluczowych. 
 7. Kontynuuj, dopóki CTR dla całego paska w tabeli statystyk o nazwie Łącznie: filtrowane słowa kluczowe nie osiągnie wartości co najmniej 5%.  
Jeśli Twoje konto zostało już tymczasowo zdezaktywowane, po wykonaniu powyższych czynności i usunięciu innych problemów związanych z zasadami programu Ad Grants wypełnij ten formularz w celu przesłania prośby o ponowną aktywację konta.
Zapoznaj się z naszymi dodatkowymi sugestiami dotyczącymi zwiększania współczynnika CTR

Konto musi mieć prawidłowo ustawione śledzenie konwersji (jeśli je stosujesz)

Zgodnie z zasadami programu Ad Grants konta tworzone od stycznia 2018 roku oraz reklamodawcy uczestniczący w programie, którzy korzystają ze strategii inteligentnego określania stawek, muszą stosować dokładne śledzenie konwersji.

Dokładne śledzenie konwersji oznacza raportowanie co najmniej jednej konwersji w miesiącu (patrz kolumna Konwersje), a w przypadku gdy współczynnik konwersji przekroczy 6% (patrz kolumna Współczynnik konw.) – że jest odpowiednio skonfigurowane, a wynik jest spowodowany wysoką skutecznością konwersji. Całkowita liczba kliknięć nie powinna zrównać się z całkowitą liczbą konwersji. 

Jeśli w ostatnim miesiącu nie udało Ci się uzyskać żadnej konwersji, wypróbuj jedno z poniższych rozwiązań:

Jeśli współczynnik konwersji jest wysoki, upewnij się, że jest to spowodowane wysoką skutecznością konwersji. Najpopularniejsze rozwiązania:

 • Rozważ zmianę ustawień, tak by odpowiadały rodzajowi konwersji, i skorzystaj z opcji „licz jedną” zamiast „licz wszystkie” tam, gdzie ma to zastosowanie (patrz opcje liczenia).
 • Rozważ śledzenie strony z podziękowaniami, gdzie jest to możliwe, używając śledzenia konwersji Google Ads lub celu Miejsce docelowe w Google Analytics.
 • Jeśli nie masz strony z podziękowaniami, wypróbuj Cel inteligentny Google Analytics.
 • Zaostrz kryteria definicji konwersji:
  • Jeśli używasz celu Miejsce docelowe lub konwersji, upewnij się, że śledzona strona nie jest powszechną i często odwiedzaną stroną, ale widoczną tylko wtedy, gdy użytkownik wykona skuteczne działanie, np. stroną z podziękowaniem.
  • Jeśli używasz celu Czas trwania, rozważ zwiększenie minimalnej ilości czasu spędzanego na stronie.
  • Jeśli używasz celu Strony/ekrany na sesję, rozważ zwiększenie minimalnej ustawionej wartości.

Wskazówki dotyczące optymalizacji i sposoby rozwiązywania problemów można znaleźć w naszym przewodniku po śledzeniu konwersji w Ad Grants

Konto musi mieć co najmniej dwie reklamy na grupę

Popracuj nad rozbudową struktury kampanii, dodając co najmniej dwie reklamy na grupę prowadzące do odpowiednich stron docelowych, i ustaw funkcję rotacji reklam na wartość Optymalizuj. To ustawienie optymalizuje reklamy w poszczególnych aukcjach przy użyciu sygnałów takich jak słowo kluczowe, wyszukiwane hasło, urządzenie, lokalizacja i inne. 

Dowiedz się, jak tworzyć reklamy

Konto musi mieć co najmniej dwie grupy reklam na kampanię

Utwórz co najmniej 2 grupy reklam na kampanię przy wykorzystaniu zestawu trafnych i ściśle powiązanych słów kluczowych, które są zgodne z 2 powiązanymi reklamami i stroną docelową. Sprawdź nasz raport wyszukiwanych haseł i zobacz, które wyszukiwania złożone uzyskały wysoki współczynnik CTR, a następnie je dodaj.

Dowiedz się, jak tworzyć grupy reklam

Konto musi mieć co najmniej dwa rozszerzenia reklamy z linkami do podstron

Linki do podstron powodują, że osoba szukająca informacji ma więcej możliwości, by po kliknięciu reklamy bezpośrednio otworzyć Twoją stronę. Zastanów się, jakie konkretnie strony mogą być najbardziej użyteczne dla takich osób (na przykład strona kampanii zbiórki funduszy) i dodaj je jako linki do podstron. 

Dowiedz się, jak dodać linki do podstron

Wymagane jest wypełnienie ankiety dotyczącej programu

Wszyscy uczestnicy programu zobowiązani są wypełnić coroczną ankietę dotyczącą programu. Ankieta została przesłana na e-maile logowania na każde konto programu Ad Grants wcześniej w tym roku. Jeśli ankieta była przez Ciebie wypełniania, a masz powiadomienie, że tak nie jest, Twoje odpowiedzi nie zostały prawidłowo przypisane do identyfikatora klienta. Prześlij ją ponownie.

Link do ankiety znajduje się tutaj. Zwróć szczególną uwagę na poprawność identyfikatora klienta, który ma postać 10-cyfrowego ciągu „XXXXXXXXXX”. Na jego podstawie rozpoznajemy zgłoszenia.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne