Przewodnik po śledzeniu konwersji w Ad Grants

Śledzenie konwersji to bezpłatne narzędzie tworzące raporty o wybranych działaniach, które użytkownicy Twojej witryny podejmują po kliknięciu reklamy. Cel konwersji może być związany z użyciem środków pieniężnych (np. darowizny, zakupy, sprzedaż biletów, opłaty członkowskie) lub niezwiązany z ich użyciem (np. subskrypcje newsletterów, rejestracje wolontariuszy, wypełnienie formularza członkowskiego, przesłanie żądanych informacji, nawiązanie połączenia telefonicznego z organizacją czy spędzenie pewnego czasu na czytaniu treści witryny). 

Zgodnie z zasadami Ad Grants na kontach tworzonych od stycznia 2018 roku oraz kontach korzystających ze strategii inteligentnego określania stawek na podstawie konwersji trzeba wdrożyć prawidłowe śledzenie konwersji w sposób opisany poniżej. 

Jak śledzić skuteczne działania w witrynie:

Odpowiedni dobór narzędzia śledzenia (źródła konwersji)

Śledzenie za pomocą tagu z konta Ad Grants lub importowanie celów z Google Analytics

Śledzenie konwersji opiera się na kodzie dodanym do witryny i jest uruchamiane po interakcji użytkownika ze stronami lub treścią z takim kodem. Bezpłatnych narzędzi Google możesz używać na dwa podstawowe sposoby: możesz korzystać z tagu śledzenia konwersji AdWords lub zaimportować cele z Google Analytics.
Zalecamy korzystanie z Google Analytics. Jeśli nie masz jeszcze na stronie kodu śledzenia konwersji, zalecamy korzystanie z Google Analytics.
 
Jeśli korzystasz już w witrynie z Google Analytics i masz prawidłową konfigurację kodu web-tracking-code, musisz tylko utworzyć celezaimportować je na swoje konto Ad Grants.

Określanie celu (działania powodującego konwersję)

Wybór skutecznego działania powodującego konwersję

Działania, które możesz śledzić w witrynie, powinny zgadzać się z celami Twojej organizacji. Wybierz z poniższej listy wszystkie działania, które wskazują na zainteresowanie użytkownika strony internetowej Twoją organizacją. 

Opcje celów w Google Analytics (importowanie na swoje konto Ad Grants)

Przyjęte rodzaje celów w Google Analytics

Miejsce docelowe

Rekomendacja: śledź użytkowników, którzy widzą adres URL strony z podziękowaniem – wyświetlanej tylko tym, którzy przeprowadzą skuteczne działanie w witrynie. 

Niedozwolone: w ramach tego celu jako docelowego adresu URL nie możesz użyć strony głównej ani często wyświetlanych stron, ponieważ liczba konwersji nie będzie się znacząco różnić od liczby kliknięć. Jeśli nie masz strony z podziękowaniem, wybierz Cel inteligentny.  

Cel inteligentny 

Rekomendacja: wybierz Cel inteligentny, jeśli nie masz możliwości śledzenia celu Miejsce docelowe. Przy tym rodzaju celu system może łatwo określić najbardziej wartościowe wizyty na stronie jako konwersje (tj. liczyć „konwersję” po wyświetleniu witryny w ramach 5% najwyższej jakości ruchu, co określa się na podstawie takich sygnałów jak czas trwania sesji, liczba stron na sesję, lokalizacja, urządzenie i przeglądarka).

Czas trwania 

Rekomendacja: jeśli nie masz możliwości śledzenia celu Miejsce docelowe lub nie możesz skonfigurować Celu inteligentnego, możesz śledzić, czy ktoś kliknął reklamę i spędził co najmniej dwie minuty w Twojej witrynie.

Strony/ekrany na sesję

Rekomendacja: jeśli nie masz możliwości śledzenia celu Miejsce docelowe lub nie możesz skonfigurować Celu inteligentnego, możesz śledzić, czy ktoś kliknął reklamę i wyświetlił co najmniej trzy strony

Zdarzenie

Rekomendacja: jeśli masz w witrynie przycisk, którego kliknięcie chcesz śledzić, użyj śledzenia zdarzeń. Jeśli na przykład kliknięcie przycisku „Kontakt” powoduje wyświetlenie widżetu, a nie konkretnej strony z danymi kontaktowymi, użyj śledzenia zdarzeń. Nie możesz tu użyć celu Miejsce docelowe, ale możesz śledzić kliknięcie przycisku. 

Pamiętaj, by zaimportować utworzone cele Google Analytics do AdWords.  

Działania powodujące konwersję w AdWords

Przyjęte rodzaje celów działań powodujących konwersję w AdWords

Witryna

Rekomendacja: umieść kod na stronie z podziękowaniem – widocznej tylko dla użytkownika, który przeprowadzi skuteczne działanie w witrynie. 

Niedozwolone: w ramach tego celu nie możesz używać strony głównej ani często wyświetlanych stron jako strony docelowej, ponieważ liczba konwersji nie będzie się znacząco różnić od liczby kliknięć. Jeśli nie masz strony z podziękowaniem, zainstaluj Analytics i wybierz Cel inteligentny

Aplikacja

Rekomendacja: jeśli promujesz aplikacje mobilne, możesz użyć śledzenia konwersji, by łatwiej sprawdzać skuteczność reklam, których kliknięcie prowadzi do zainstalowania aplikacji i podjęcia w niej aktywności. 

Połączenie telefoniczne (uwaga: dostępne w zależności od kraju)

Rekomendacja: jeśli połączenia telefoniczne są niezbędne dla Twojej organizacji, możesz użyć śledzenia konwersji, by łatwiej sprawdzać skuteczność reklam, których kliknięcie prowadzi do nawiązania takiego połączenia. 

Wybierz odpowiednią kategorię konwersji

Wybierz kategorię konwersji 

Zasada Ad Grants: kategoria konwersji Zakup/sprzedaż musi być używana w przypadku każdej konwersji opartej na wykorzystaniu środków pieniężnych, np.  darowizn, sprzedaży produktów, opłat członkowskich i sprzedaży biletów. 

Niezależnie od tego, czy używasz śledzenia konwersji na swoim koncie Ad Grants, czy importujesz cele z konta Google Analytics, wybierz kategorię konwersji z tabeli. 

Kategoria konwersji

Cele konwersji non-profit
Zakup/sprzedaż 
 • Darowizny
 • Zakupy
 • Sprzedaż członkowstwa
 • Sprzedaż biletów 
Rejestracja 
 • Rejestracja wolontariuszy
 • Subskrypcja newslettera
 • Wypełnienie formularza członkowskiego
 • Bezpłatna rejestracja konta
 • Rejestracja na wydarzenie
Potencjalny klient
 • Pobranie informacji
 • Kliknięcia, by nawiązać połączenie telefoniczne
 • Kliknięcia, by wysłać e-maila 
 • Kliknięcia, by otworzyć konta społecznościowe
 • Wysyłanie formularzy kontaktowych
 • Kliknięcie przycisku Kontakt
Wyświetlenie kluczowej strony
 • Wizyta na stronie z danymi kontaktowymi, jeśli nie masz formularza ani przycisku „Kontakt”
 • Cele związane z długością czasu spędzonego w witrynie
 • Cele związane z liczbą stron na sesję
 • Oglądanie filmów
Inne
 • Wszystkie inne cele

Ustawianie wartości konwersji

Ustawianie wartości konwersji, by wyśledzić najskuteczniejsze rodzaje kampanii

Konwersje różnią się od siebie – niektóre mają większą wartość dla Twoich celów niż inne. Jeśli przypiszesz im wartości, możesz mierzyć całkowitą wartość generowaną przez reklamy przy różnych rodzajach konwersji, a nie tylko samą liczbę konwersji. Pozwoli Ci to zidentyfikować najcenniejsze konwersje i skupić się na nich.  

Określając wartość konwersji, skorzystaj z tej tabeli: 

Ustawienie wartości konwersji  Polecany przypadek użycia
Zastosuj tę samą wartość do każdej konwersji

Jeśli Twoja witryna nie jest skonfigurowana pod kątem wyświetlania jednostkowej wielkości sprzedaży lub wartości darowizny bądź zawiera po prostu pole do wpisania dowolnej kwoty darowizny, użyj raczej wartości średniej.

Np. wszystkie darowizny powodują wyświetlenie tej samej strony z podziękowaniem. Wiesz, że średnia wartość darowizny online to 70 PLN, więc możesz ustawić średnią wartość 70 PLN dla wszystkich wizyt na stronie z podziękowaniem.

Zastosuj inną wartość do każdej konwersji

Wartość konwersji związanych z transakcją może być za każdym razem inna przy tym samym rodzaju konwersji. Załóżmy, że masz w swoim sklepie internetowym koszyk na zakupy. Jedna konwersja może mieć wartość 75 PLN, a inna – 300 PLN.


W takiej sytuacji w ustawieniach liczenia konwersji warto wybrać „Każda”. Dzięki temu liczona będzie każda darowizna, nawet jeśli pochodzi od tej samej osoby, a nie tylko pierwsza z większej liczby darowizn od tego samego użytkownika.

Jeśli Twoja witryna pokazuje konkretne wartości dla poszczególnych konwersji i nie prowadzi za każdym razem do osobnej strony z podziękowaniem, użyj śledzenia e-commerce w Google Analytics lub wartości konwersji związanych z transakcją w AdWords, by śledzić wartości dynamiczne. 

Przykłady: 

 • Darowizny
 • Zakupy 
 • Opłaty członkowskie
 • Sprzedaż biletów 
 • Inne cele związane ze środkami pieniężnymi
Nie stosuj wartości Niezalecane w przypadku śledzenia konwersji o wartości pieniężnej. 
Jeśli śledzisz darowizny przez platformę zewnętrzną, np. Classy czy PayPal, zaimportuj te wartości – uzyskane informacje pomogą Ci ulepszyć kampanie reklamowe.  

Konfigurowanie licznika konwersji 

Dokładne liczenie wszystkich skutecznych działań

Określ sposób liczenia konwersji na podstawie rodzaju śledzonej konwersji. Możesz liczyć każdą konwersję, która ma miejsce po kliknięciu, lub tylko jedną konwersję, która ma miejsce po kliknięciu.

Z opcji Każda korzystaj tylko wtedy, gdy dodawana jest kolejna wartość bez dodatkowej konwersji. Jeśli np. sytuacje, w których użytkownik rejestruje się w dwóch biegach charytatywnych po pojedynczym kliknięciu reklamy, chcesz śledzić jako dwie konwersje, wybierz opcję Każda

Jeśli nie powstaje żadna dodatkowa wartość, wybierz Jedna. Jeśli np. ta sama osoba dwukrotnie pobiera te same materiały, możesz zdecydować się na śledzenie tego jako pojedynczej konwersji – wybierz wówczas Jedna.
Gdy określisz już najlepszy sposób liczenia tworzonych konwersji, dostosuj ustawienia liczenia

Określanie okna konwersji

Uwzględnianie wszystkich konwersji w wybranym przedziale czasowym

Inną opcją, którą możesz dostosować do własnych wymagań podczas konfigurowania śledzenia konwersji, jest okno konwersji. Możesz zmienić przedział czasowy lub okno, w którym mają być liczone konwersje dotyczące osoby klikającej reklamę. 


Domyślne ustawienie okna to „30 dni”, co oznacza, że śledzone są konwersje, które miały miejsce w ciągu 30 dni od kliknięcia reklamy.

Organizacje non-profit często korzystają z dłuższych cykli konwersji, uwzględniając czas na podjęcie działania przez użytkowników, którzy dowiedzieli się o organizacji (szczególnie na wpłacenie darowizny). Rozważ więc ustawienie maksymalnego okna „90 dni”.

Określenie, czy dane mają być uwzględniane w narzędziach do konwersji

Umożliwienie korzystania z odpowiednich danych przez automatyczne narzędzia

To ustawienie określa, które działania powodujące konwersję mają być uwzględniane przez funkcje automatyczne.

W strategiach inteligentnego określania stawek, np. Maksymalizuj liczbę konwersji, wszystkie konwersje z wartością „Tak” w polu „Uwzględnij w Konwersjach” będą uwzględniane przez system przy podejmowaniu decyzji na temat określania stawek. Domyślnie ustawione jest uwzględnianie, ale możesz zdecydować się na wyłączenie niektórych celów konwersji, mniej cennych dla Twojej organizacji.

Ustaw „Tak” w polu „Uwzględnij w Konwersjach” w przypadku tych konwersji, dla których chcesz stosować wyższe stawki w strategiach określania stawek na podstawie konwersji. 

Wybór modelu atrybucji 

Określenie udziału w konwersji przypisywanego do poszczególnych kliknięć przed konwersją

Przed konwersją użytkownik może przeprowadzić wiele wyszukiwań i wchodzić w interakcje z wieloma reklamami tego samego reklamodawcy. Modele atrybucji pozwalają określić, w jakiej części poszczególne kliknięcia będą uznawane za źródło konwersji. Udział w konwersji możesz przypisać do pierwszego kliknięcia wykonanego przez klienta, ostatniego kliknięcia lub kombinacji kliknięć.

Zalecamy użycie modelu Spadek udziału z upływem czasu (czyli modelu kaskadowego). W tym modelu wartość jest dzielona, a największa jej część jest przypisywana do ostatniej interakcji. Jeśli np. jedną konwersję poprzedziły cztery kliknięcia reklam, każde przyjmuje część konwersji: 0,4, 0,3, 0,2 oraz 0,1 (lub inną). 

Używanie danych konwersji przy inteligentnym określaniu stawek

Korzystanie z danych konwersji w strategiach inteligentnego określania stawek

Uczestnicy programu Ad Grants, którzy korzystają z automatycznych strategii określania ustalania stawek na podstawie konwersji, np. Maksymalizuj liczbę konwersji, Docelowy CPADocelowy ROAS, mogą ustalać stawki wyższe od dopuszczalnej w programie kwoty 8 PLN.

Dokładne śledzenie konwersji pozwala używać w inteligentnych strategiach określania stawek odpowiednich danych, by ustalać wyższe stawki dla kliknięć cennych dla organizacji.

Rozwiązywanie problemów ze śledzeniem konwersji 

Zasada Ad Grants: śledzenie konwersji musi raportować tylko prawidłowe konwersje w każdym miesiącu.

Rejestrowanie nietypowo niskiej liczby konwersji lub ich braku 

Jeśli używasz tagu konwersji AdWords

Sprawdź, czy tag konwersji działa: wyświetl konwersje i sprawdź kolumnę „Stan śledzenia”. Najedź na symbol „Rejestruje konwersje”, by sprawdzić stan. Postępuj zgodnie ze wskazówkami, by rozwiązać problem. Więcej informacji: Sprawdzanie tagu śledzenia konwersji.

Sprawdź, czy kod/tag znajduje się we właściwym miejscu: po kliknięciu każdej dodanej konwersji zobaczysz kartę Strony internetowe z listą adresów URL stron, na których śledzisz konwersje. Są to strony z dodanym tagiem konwersji. Wejdź na te strony i za pomocą Google Tag Assistant sprawdź, czy kod nie zawiera błędów.

Jeśli wydaje się, że wszystko jest w porządku, ale rejestrujesz brak konwersji:

 • Upewnij się, że kod został skopiowany i wklejony we właściwej witrynie. 

 • Sprawdź, czy jakieś aplikacje lub wtyczki nie zakłócają działania kodu. 

 • Kod remarketingowy i kod konwersji wyglądają podobnie, więc upewnij się, że nie zostały pomieszane.

Jeśli używasz Google Analytics 

Więcej informacji: Analytics nie śledzi moich celów

Rejestrowanie nietypowo wysokiej liczby konwersji lub wysokiego współczynnika konwersji

Zmień ustawienie liczenia: przejdź do sekcji Konwersje w AdWords i wyświetl kolumnę Współczynnik powtórzeń. Jeśli współczynnik powtórzeń którejkolwiek konwersji wygląda na wysoki, zmień ustawienie liczenia. 
Usuń zduplikowane tagi z witryny: za pomocą Menedżera tagów Google, narzędzia Google do łatwego aktualizowania tagów w witrynie, zmniejsz liczbę tagów, by przypadkowo nie liczyć wielokrotnie tych samych konwersji.
Usuń śledzenie konwersji w AdWords z często wyświetlanych stron: jeśli chcesz śledzić cele związane z treściami informacyjnymi i edukacyjnymi, użyj raczej rodzajów celów Strony/ekrany na sesję lub Czas trwania w Google Analytics. Jeśli chcesz śledzić wyświetlane strony lub popularne ścieżki wyświetlania witryn, skorzystaj z Google Analytics.
Przewodniki

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem