Požadavky programu Ad Grants na míru prokliku (CTR)

Aby účty Ad Grants používající službu AdWords splňovaly podmínky programu, musejí každý měsíc dosáhnout alespoň 5% míry prokliku (CTR). Vysoká CTR svědčí o tom, že uživatelé považují vaše reklamy za užitečné a relevantní.

Chcete-li zkontrolovat CTR svého účtu, začněte výběrem prostředí AdWords, které používáte. Další informace

Nové prostředí AdWords

 1. Přejděte na kartu Reklamy a rozšíření.
 2. Vyberte období Poslední měsíc.
 3. Přejděte na šedý řádek „Celkem: Účet“ na konci stránky s reklamami a zkontrolujte metriku ve sloupci CTR. Jedná se o metriku CTR pro váš účet. 
  • Pokud sloupec CTR nevidíte, klikněte na tlačítko k úpravě sloupců a přidejte je tím, že vyberete Výkon a CTR. 

Předchozí prostředí AdWords

 1. Přejděte na kartu Reklamy.
 2. Vyberte období Poslední měsíc.
 3. Zkontrolujte metriku ve sloupci CTR na šedém řádku „Celkem – Vyhledávací síť“. Jedná se o metriku CTR pro váš účet. 
 4. Pokud se sloupec CTR nezobrazuje, klikněte na tlačítko Sloupce a výběrem možností Upravit sloupce, Výkon a CTR jej přidejte. 

Tipy ke zlepšení CTR

Sestavili jsme tipy, které vám průměrnou CTR v účtu pomohou zvýšit. 

Pozastavte klíčová slova s mnoha zobrazeními a nízkou CTR

Vyberte prostředí AdWords, které používáte. Další informace 

Nové prostředí AdWords

 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Na navigačním panelu vlevo klikněte na Všechny kampaně.
 3. V nabídce v levé části stránky klikněte na Klíčová slova.
 4. Vpravo nahoře vyberte období Minulý týden (nebo poslední týden, ve kterém byl účet aktivní).
 5. Kliknutím na název sloupce „Zobr.“ tabulku seřaďte podle klíčových slov s největším počtem zobrazení.
 6. Pozastavujte klíčová slova s CTR menší nebo rovnou 4 %, dokud na řádku „Celkem – filtrovaná klíčová slova“ nebude CTR alespoň 4 %. 

Tato CTR „Celkem – filtrovaná klíčová slova“ bude zkontrolována v případě deaktivace účtu z důvodu nesplnění 5% CTR. Aby bylo možné schválit žádost o opětovnou aktivaci, musí mít hodnotu alespoň 5 %. 

 Předchozí prostředí AdWords

 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Klikněte na kartu Klíčová slova.
 3. Vyberte období Minulý týden (nebo poslední týden, kdy byl účet aktivní).
 4. Kliknutím na „Všechny povolené“ vyberte všechna aktivní klíčová slova.
 5. Kliknutím na název sloupce „Zobr.“ tabulku seřaďte podle klíčových slov s největším počtem zobrazení.
 6. Pozastavujte klíčová slova s CTR menší nebo rovnou 4 %, dokud na řádku „Celkem – všechna aktivovaná klíčová slova“ nebude CTR alespoň 5 %. 

Tato CTR „Celkem – všechna aktivovaná klíčová slova“ bude zkontrolována v případě deaktivace účtu z důvodu nesplnění 5% CTR. Aby bylo možné schválit žádost o opětovnou aktivaci, musí mít hodnotu alespoň 5 %. 

Pozastavte obecná klíčová slova

Zajistěte, abyste nepoužívali žádná jednoslovná klíčová slova ani příliš obecné výrazy, které nevyjadřují záměr uživatele při vyhledávání. Buď je pozastavte, nebo k nim přidejte další text pro větší kontext. 

Příklad:
Jestliže provozujete psí útulek a podáváte cenové nabídky na slovo „pes“, lidé mohou hledat například adopci psů, plemena psů, nemoci psů, výcvik psů, pokousání psem nebo krmivo pro psi. Pokud se vaše reklamy budou zobrazovat, když někdo hledá krmivo pro psy, bude to mít pravděpodobně negativní dopad na CTR a skóre kvality.  Vyberte klíčová slova relevantní pro vaši organizaci – například adopce psa, psí útulek, záchrana psů, psi jako domácí mazlíčci apod.

Přidejte vylučující klíčová slova z přehledu vyhledávacích dotazů 

Zajistěte, abyste nepodávali cenové nabídky na něco, co snižuje vaši CTR a na co jste cenovou nabídku podávat nechtěli.  Vyberte prostředí AdWords, které používáte. Další informace 

Nové prostředí AdWords

 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. V nabídce stránek vlevo klikněte na Klíčová slova.
 3. V horní části klikněte na Vyhledávací dotazy.
 4. Chcete-li zobrazit vyhledávací dotazy pouze pro vybranou skupinu klíčových slov, klikněte na Hledat klíčová slova a zaškrtněte políčka vedle slov, pro něž chcete vyhledávací dotazy zobrazit. Pak v nabídce, která se zobrazí nad tabulkou, klikněte na Vyhledávací dotazy.
 5. Zaškrtněte políčka vedle vyhledávacích dotazů, které chcete přidat jako vylučující klíčová slova, a pak klikněte na Přidat jako vylučující klíčové slovo. Ve výchozím nastavení se u vylučujících klíčových slov, která do kampaně ve vyhledávání přidáte z přehledu vyhledávacích dotazů, nastaví přesná shoda. Bude-li typ shody potřeba změnit, použijte příslušné znaky. 
 6. V této části můžete do reklamní sestavy, kampaně nebo stávajícího či nového seznamu přidat vylučující klíčová slova. 

Poznámka
Dejte pozor, abyste jako vylučující klíčová slova nepoužili výrazy, které už používáte jako vybraná klíčová slova. Reklama by se pak nezobrazovala.

Předchozí prostředí AdWords

 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Klikněte na kartu Klíčová slova.
 3. Zaškrtněte políčka vedle klíčových slov, pro která chcete spustit přehled vyhledávacích dotazů, a nad tabulkou klikněte na tlačítko Vyhledávací dotazy. 
 4. Přejdete na kartu Vyhledávací dotazy s podrobnostmi o vybraných klíčových slovech. Chcete-li zobrazit podrobnosti o všech klíčových slovech v přehledu, klikněte na odkaz Zobrazit vše. 
 5. Zaškrtněte políčka vedle klíčových slov, která chcete přidat jako vylučující, a klikněte na tlačítko Přidat jako vylučující klíčové slovo.
 6. Vylučující klíčová slova můžete přidat na úrovni reklamní sestavy, nebo na úrovni kampaně.
 7. Klikněte na Uložit.
Poznámka
Dejte pozor, abyste jako vylučující klíčová slova nepoužili výrazy, které už používáte jako vybraná klíčová slova. Reklama by se pak nezobrazovala.

Zajistěte, aby u každé aktivní kampaně bylo nastaveno geografické cílení

Pokud nenastavíte žádnou lokalitu, mohou se vaše reklamy zobrazovat po celém světě, což může vést ke zhoršení CTR a skóre kvality v oblastech, kde nepůsobíte.

Pokud inzerujete něco, co se týká konkrétní místní oblasti, města nebo země, vytvořte pro příslušné reklamy samostatnou kampaň, nastavte cílení na požadovanou oblast a odkazujte v reklamách a na vstupní stránce na stejné místo. 

Příklad:
 • Inzerce s cílem získat dobrovolníky do zvířecího útulku v městské části:
  • Kampaň: „Dobrovolníci – Queens, New York“ 
  • Geografický cíl: „Queens, New York, USA“
  • Reklamní sestava: „Dobrovolnictví se psy“
  • Klíčová slova: 
   • dobrovolnictví se psy v Queensu
   • pomoc psům v Queensu
   • práce se psy v okolí  

Uspořádejte klíčová slova do tematicky úzce vymezených reklamních sestav

V každé reklamní sestavě zajistěte, aby klíčová byla úzce tematicky vymezena, odpovídala textu reklam a vedla na vstupní stránce reklamy na informace, které lze po zhlédnutí reklamy očekávat. Další informace o úspěšných textových reklamách 
Příklad:
Jestliže provozujete psí útulek a podáváte cenové nabídky na slovo „pes“, lidé mohou hledat například adopci psů, plemena psů, nemoci psů, výcvik psů, pokousání psem nebo krmivo pro psi. Pokud se vaše reklamy budou zobrazovat, když někdo hledá krmivo pro psy, bude to mít pravděpodobně negativní dopad na CTR a skóre kvality.  Vyberte klíčová slova relevantní pro vaši organizaci – například adopce psa, psí útulek, záchrana psů, psi jako domácí mazlíčci apod.

Pište atraktivní reklamy, které publikum přimějí k akci

Účinné reklamy, které jasně zdůrazňují, čím je vaše nezisková organizace jedinečná, mohou uživatele přimět k prokliku a provedení akce na vašem webu bez ohledu na to, zda se jedná o dar, registraci, nebo jiné projevení podpory. Relevantní reklama, která zmiňuje klíčová slova a vede na stránku, kterou by uživatelé po přečtení reklamy mohli očekávat, může výrazně zlepšit úspěšnost reklamy online. Další informace o úspěšných textových reklamách 

Podávejte nabídky na výrazy související s vaší značkou

Zajistěte, abyste podávali cenové nabídky na název své organizace a své značkové projekty a zobrazovali tak reklamy zaujatému publiku, které již o vaší práci ví. 

Nastavení střídání reklam na Optimalizovat

Nastavení střídání reklam určuje, jakým způsobem vaše reklamy zobrazujeme ve Vyhledávací síti. Máte-li v jedné reklamní sestavě více reklam, budou se střídat, protože nemůže být současně zobrazeno více reklam z jednoho účtu.

Pomocí nastavení střídání reklam můžete určit relativní četnost zobrazování jednotlivých reklam v rámci reklamní sestavy. Toto nastavení je dostupné pro kampaně, které mají aktivované všechny funkce. 

Když vyberete optimalizaci střídání reklam, reklamy se pro každou jednotlivou aukci optimalizují na základě různých signálů, například klíčových slov, vyhledávacích dotazů, zařízení, lokality a dalších. Při optimalizaci se v rámci reklamní sestavy upřednostňují reklamy, u nichž se očekávají lepší výsledky než u ostatních. Využívá se při tom technologie strojového učení Google.

Tip:

Chcete-li upřednostnit konverze, použijte chytré nabídky AdWords, které upravují cenové nabídky podle pravděpodobnosti konverze a volí reklamu, která nejspíš danou konverzi vyvolá. Pokud tyto nabídky používáte, AdWords vždy použije optimalizované střídání reklam.   

Povolení všech rozšíření reklam, která pro vaši organizaci dávají smysl

Inzerenti tráví spoustu času optimalizací textu reklam (což je dobře). Implementace rozšíření reklam přitom často představuje okamžitý a velmi účinný způsob zvýšení míry prokliku. Rozšíření reklamy představuje pro potenciální zákazníky přidanou hodnotu a poskytuje jim další relevantní informace.

Cílem všech nabízených typů rozšíření reklam je zlepšení uživatelského dojmu, což vede k vyšší míře prokliku. Zjistili jsme, že implementace nového rozšíření reklam zvyšuje míru prokliku o 10–15 %*.

*Tato hodnota závisí na klientovi, typu firmy, typu rozšíření a dalších faktorech. Google nemůže žádné zvýšení míry prokliku garantovat.

Také jsme zjistili, že více informací je pro uživatele přínosem. Reklamy s několika rozšířeními jsou tedy často výkonnější než reklamy, které mají pouze jedno rozšíření. Zjistěte, která rozšíření se nejlépe hodí pro vaši organizaci, a implementujte je. Nejlepší kombinace daných rozšíření se pak při každé aukci zvolí automaticky. Výraznější zobrazení může být výhodné pro vás i vaši značku a pomůže vám na stránce s výsledky vyhledávání vyniknout.

Na základě svého cíle zvažte tato rozšíření reklam

Rozšíření volte podle toho, jaký je váš hlavní inzertní cíl. Níže uvádíme několik obvyklých cílů inzerce společně s rozšířeními, která vám mohou pomoci v jejich dosahování:

Cíl: Přimět lidi k návštěvě sídla vaší neziskové organizace

Pokud chcete lidi přivést do fyzického sídla své organizace (jako je vývařovna polévky nebo charitativní obchod), můžete zvážit tato rozšíření:

Rozšíření o lokalitu

Přimějte lidi k návštěvě své neziskové organizace zobrazením jejího sídla, tlačítka pro volání a odkazu na stránku s podrobnostmi o organizaci, na které může být uvedena například otevírací doba, fotografie nabízených služeb nebo trasa na místo. Pokud chcete, aby zákazníci navštěvovali sídlo vaší organizace, ale volali spíše na centrální linku (než na čísla konkrétních poboček), použijte společně s rozšířeními o lokalitu také rozšíření o volání.

Další informace naleznete v článku Rozšíření o lokalitu.

Rozšíření o popisky

Přidejte do reklamy další text, který nenabízí možnost prokliku, ale může lidi vyzvat ke kliknutí na hlavní nadpis reklamy, např. „Nabízíme tisíce bezplatných online kurzů“.

Další informace naleznete v článku Rozšíření o popisky.

Cíl: Přimět lidi, aby vás kontaktovali

Pokud chcete, aby vám lidé volali nebo posílali dotazy prostřednictvím textových zpráv, použijte Rozšíření o volání nebo rozšíření o zprávu:

Rozšíření o volání

Přesvědčte lidi k zavolání do vaší organizace tím, že do reklam přidáte telefonní číslo nebo tlačítko pro volání.

Další informace naleznete v článku Rozšíření o volání.

Rozšíření o zprávu

Přesvědčte lidi, aby vám přímo z reklamy poslali textovou zprávu. Tato rozšíření jsou k dispozici globálně, na úrovni kampaně i reklamní sestavy.

Další informace naleznete v článku Rozšíření o zprávu.

Cíl: Přimět lidi ke konverzím na vašem webu

Pokud chcete na svůj web přivést návštěvníky, použijte tato rozšíření:

Rozšíření o odkazy na podstránky

Nasměrujte lidi odkazem přímo na konkrétní stránky svého webu (například „Darovat“ nebo „Stát se dobrovolníkem“).

Další informace naleznete v článku Rozšíření o odkazy na podstránky.

Rozšíření o popisky

Přidejte do reklamy další text, který nenabízí možnost prokliku, ale může lidi vyzvat ke kliknutí na hlavní nadpis reklamy, např. „Nabízíme bezplatné online kurzy“.

Další informace naleznete v článku Rozšíření o popisky.

Cíl: Přimět lidi ke stažení aplikace

Pokud chcete lidi přimět ke stažení vaší aplikace, použijte rozšíření o aplikaci:

Rozšíření o aplikaci

Přesvědčte lidi ke stažení vaší aplikace. Tato rozšíření jsou dostupná globálně pro mobilní zařízení se systémy Android a iOS, včetně tabletů. Další informace naleznete v článku Rozšíření o aplikaci.

Jak požádat o opětovnou aktivaci v případě deaktivace z důvodu nesplnění 5% CTR

Pokud ve dvou po sobě následujících měsících nesplníte podmínku 5% CTR, bude vám účet deaktivován, dokud jej podle výše uvedených kroků neupravíte. Až svůj účet zkontrolujete, vyfiltrujete aktivní kampaně a klíčová slova a zajistíte, aby na řádku Celkem – filtrovaná klíčová slova byla CTR za poslední týden alespoň 5 %, kontaktujte nás se žádostí o obnovení.

Poznámka: Během prvních 90 dní po založení účtu splnění tohoto požadavku nebude kontrolováno.

Jak požádat o opětovnou aktivaci, pokud nemůžete dosáhnout 5% CTR

Na účty AdWords Express se podmínka 5% CTR vzhledem k automatické správě nevztahuje. Jestliže nemůžete provést úpravy nutné k tomu, abyste v AdWords dosáhli CTR 5 %, můžete program Ad Grants využívat prostřednictvím služby AdWords Express.  Chcete-li svůj účet převést do služby AdWords Express, postupujte takto:

 1. Pomocí své současné e-mailové adresy pro přihlášení správce se přihlaste do služby AdWords Express
 2. Založte si účet služby AdWords Express (začněte krokem 2 v průvodci vytvoření účtu Ad Grants).
 3. Pozastavte své existující kampaně AdWords.
 4. Kontaktujte nás se žádostí o aktivaci.

 

 
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory