Изисквания на Ad Grants за честотата на кликване (CTR)

Профилите в Ad Grants, които използват AdWords, трябва да поддържат честота на кликване (CTR) от 5% всеки месец, за да продължат да отговарят на условията за програмата. CTR е добър показател, че потребителите намират рекламите ви за полезни и уместни.

За да проверите CTR за профила си, най-напред изберете използвания от вас интерфейс на AdWords. Научете повече

Нов интерфейс на AdWords

 1. Отворете раздела „Реклами и разширения“.
 2. За периода от време изберете Последният месец.
 3. Превъртете надолу до края на страницата за рекламите. В сивия ред с надпис „Общо: профил“ проверете показателя за графата „CTR“. Това е стойността на CTR за профила ви. 
  • Ако графата „CTR“ не се показва, за да я добавите, изберете бутона „Промяна на графи“, след което – „Ефективност“ и „CTR“. 

Предходен интерфейс на AdWords

 1. Отворете раздела „Реклами“.
 2. За периода от време изберете Последният месец.
 3. Прегледайте показателя в графата „CTR“ в сивия ред с надпис „Общо: мрежа за търсене“. Това е стойността на CTR за профила ви. 
 4. Ако графата „CTR“ не се показва, за да я добавите, изберете бутона „Графи“, след което – „Промяна на графи“, „Ефективност“ и „CTR“. 

Съвети за подобряване на CTR

Подбрахме съвети, с чиято помощ да увеличите средната CTR в профила си. 

Поставете на пауза ключовите думи с висок дял на импресиите и ниска CTR

Изберете кой интерфейс на AdWords използвате. Научете повече 

Нов интерфейс на AdWords

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. В левия навигационен панел кликнете върху „Всички кампании“.
 3. Кликнете върху „Ключови думи“ в лявото странично меню.
 4. За периода от време горе вдясно изберете „Последната седмица“ (или последната седмица, когато профилът е бил активен).
 5. Кликнете върху името на графата „Импр.“, за да сортирате таблицата по ключовите думи с най-висок дял на импресиите.
 6. Започнете да поставяте на пауза ключовите думи със CTR от 4% или по-малко, докато стойността на реда „Общо: филтрирани ключови думи“ стане 4% или повече. 

CTR на реда „Общо: филтрирани ключови думи“ е показателят, който ще бъде проверен, ако профилът ви е деактивиран за неизпълнение на условието за CTR от 5%. Стойността му трябва да е поне 5%, за да бъде одобрено искането ви за повторно активиране. 

 Предходен интерфейс на AdWords

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху раздела „Ключови думи“.
 3. За периода от време изберете „Последната седмица“ (или последната седмица, когато профилът е бил активен).
 4. За ключовите думи кликнете върху „Всички активирани“.
 5. Кликнете върху името на графата „Импр.“, за да сортирате таблицата по ключовите думи с най-висок дял на импресиите.
 6. Започнете да поставяте на пауза ключовите думи със CTR от 4% или по-малко, докато стойността на реда „Общо – всички активирани ключови думи“ стане 5% или повече. 

CTR на реда „Общо – всички активирани ключови думи“ е показателят, който ще бъде проверен, ако профилът ви е деактивиран за неизпълнение на условието за CTR от 5%. Стойността му трябва да е поне 5%, за да бъде одобрено искането ви за повторно активиране. 

Поставете на пауза общите ключови думи

Уверете се, че няма единични или твърде общи ключови думи, които не включват идея за намерението на потребителя при търсенето. Поставете тези заявки на пауза или ги редактирайте, за да добавите към тях допълнителен текст за повече контекст. 

Пример:
Ако организацията ви е приют за домашни животни и оферирате за ключовата дума „куче“, хората може да търсят „осиновяване на кучета“, „породи кучета“, „кучешки болести“, „обучение на кучета“, „ухапване от куче“, „кучешка храна“ и др. Ако рекламите ви се показват, когато някой търси кучешка храна, вероятно CTR и качественият ви рейтинг ще намалеят.  Изберете ключови думи, подходящи за организацията ви, като например „осиновяване на кучета“, „приют за кучета“, „спасяване на кучета“, „кучета за домашни любимци“ и др.

Добавете отрицателни ключови думи от отчета за думите за търсене 

Уверете се, че не оферирате за нещо, което понижава CTR и се разминава с очакванията ви.  Изберете кой интерфейс на AdWords използвате. Научете повече 

Нов интерфейс на AdWords:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. От страничното меню вляво кликнете върху „Ключови думи“.
 3. Кликнете върху „Думи за търсене“ в горната част.
 4. За да видите думи за търсене само за избрана група ключови думи, кликнете върху „Ключови думи за търсене“ и поставете отметки в квадратчетата до тези от тях, за които искате да видите думи за търсене. След това кликнете върху „Думи за търсене“ в менюто, което се показва над таблицата.
 5. Поставете отметки в квадратчетата до думите за търсене, които искате да добавите като отрицателни ключови думи, и кликнете върху „Добавяне като отрицателна ключова дума“. По подразбиране отрицателните ключови думи, добавени в кампания в мрежата за търсене от отчета за думите за търсене, се добавят като точно съвпадение. За да промените типа на съвпадението, използвайте правилните символи. 
 6. Оттук можете да добавите отрицателните ключови думи към рекламна група или кампания, към съществуващ списък с отрицателни ключови думи или към нов такъв. 

Забележка
Уверете се, че отрицателните ви ключови думи не се припокриват с избраните от вас ключови думи, защото тогава рекламата ви няма да се показва.

Предходен интерфейс на AdWords

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху раздела „Ключови думи“.
 3. Поставете отметка в квадратчетата до ключовите думи, за които искате да изготвите отчет за думите за търсене, и кликнете върху бутона „Думи за търсене“ над таблицата. 
 4. Ще бъдете отведени до раздела „Думи за търсене“, в който се показват подробностите за избраните от вас ключови думи. За да видите подробности за всички ключови думи в отчета си, кликнете върху връзката „Показване на всички“. 
 5. Поставете отметки в квадратчетата до ключовите думи, които искате да добавите като отрицателни, и кликнете върху бутона „Добавяне като отрицателна ключова дума“.
 6. Можете да добавите отрицателни ключови думи на ниво рекламна група или на ниво кампания.
 7. Кликнете върху „Запазване“.
Забележка
Уверете се, че отрицателните ви ключови думи не се припокриват с избраните от вас ключови думи, защото тогава рекламата ви няма да се показва.

Уверете се, че за всяка активна кампания е зададено географско насочване

Ако не зададете местоположение, може да показвате реклами в целия свят, което ще доведе до спад на CTR и качествения ви рейтинг в районите, в които не показвате реклами.

Ако рекламирате нещо конкретно в местен район, град или държава, отделете го в собствена кампания, задайте насочване към този район и посочете същото местоположение в рекламите и на целевата страница. 

Например:
 • Реклама с цел набиране на доброволци за приют за животни в квартал на града:
  • Кампания: „Доброволческа дейност – Куинс, Ню Йорк“. 
  • Целево местоположение: „Куинс, Ню Йорк, САЩ“.
  • Рекламна група: „Доброволческа дейност с кучета“.
  • Ключови думи: 
   • „доброволческа дейност с кучета в Куинс“;
   • „помагане на кучета в Куинс“;
   • „работа с кучета в района“.  

Групирайте ключовите думи в тясно специализирани рекламни групи

Във всяка рекламна група се уверете, че ключовите думи са тясно групирани по тема, която съответства на рекламния текст и води до такава информация на целевата страница на рекламата, каквато човек би очаквал да види. Научете повече за успешните текстови реклами
Пример:
Ако организацията ви е приют за домашни животни и оферирате за ключовата дума „куче“, хората може да търсят „осиновяване на кучета“, „породи кучета“, „кучешки болести“, „обучение на кучета“, „ухапване от куче“, „кучешка храна“ и др. Ако рекламите ви се показват, когато някой търси кучешка храна, вероятно CTR и качественият ви рейтинг ще намалеят.  Изберете ключови думи, подходящи за организацията ви, като например „осиновяване на кучета“, „приют за кучета“, „спасяване на кучета“, „кучета за домашни любимци“ и др.

Пишете привлекателни реклами, които подканват аудиторията ви да предприеме действия

Ефективните реклами, които ясно подчертават защо организацията ви с нестопанска цел е уникална, може да привлекат потребители, които да кликнат върху тях и да предприемат действия в сайта ви, независимо дали става въпрос за дарения, регистрации, или други форми на подкрепа. Една уместна реклама, която споменава ключовите ви думи и води до страница, каквато потребителите ще очакват да видят, след като прочетат рекламата, може значително да подобри успеха ви в онлайн рекламирането. Научете повече за успешните текстови реклами

Оферирайте за термини, свързани с търговските ви марки

Уверете се, че оферирате за името на организацията си и усилията й за налагане на марката, така че рекламата ви да се показва на заинтересована аудитория, която вече е запозната с работата ви. 

Изберете настройката за оптимизиране на редуването на рекламите

Редуването на рекламите е начинът, по който показваме рекламите ви в мрежата за търсене. Ако в дадена рекламна група имате няколко реклами, те ще се редуват, тъй като във всеки един момент не може да се показва повече от една реклама от профила ви.

Използвайте настройката за редуване на рекламите, която е налице за кампании с активирани всички функции, за да посочите колко често да се показват рекламите от рекламната ви група една спрямо друга. 

Ако изберете настройката за оптимизиране на редуването на рекламите, тя ще оптимизира рекламите ви за кликвания във всеки отделен търг посредством сигнали като например ключова дума, дума за търсене, устройство, местоположение и др. Работеща с технологията на Google за машинно обучение, настройката за оптимизиране дава приоритет на рекламите, за които се очаква да са по-ефективни от останалите в дадена рекламна група.

Съвет:

Ако искате да се дава приоритет на реализациите, използвайте Интелигентно офериране, което ще пригоди офертите ви въз основа на вероятността за реализация и ще избере рекламата, за която е най-вероятно да стимулира реализация. Ако използвате интелигентното офериране, AdWords автоматично ще използва настройката за оптимизиране на редуването на рекламите.   

Активирайте всички разширения на рекламите, които са уместни за организацията ви с нестопанска цел

Рекламодателите прекарват много време в оптимизиране на рекламния си текст (което е чудесно), но внедряването на разширения често оказва незабавно и значително въздействие за подобряване на CTR. Разширенията на рекламите добавят стойност за потенциалните клиенти с това, че са налични и че предоставят допълнителна уместна информация.

Всички типове разширения на рекламите, които предлагаме, са създадени в интерес на потребителите ни, което води до по-висока CTR за вас. Като цяло установихме, че при внедряването на ново разширение се наблюдава 10 – 15% повишение на CTR*.

* Процентът на повишение ще е различен според клиентите, типа на бизнеса и на разширението – наред с други фактори – като Google не може да гарантира това или каквото и да е друго повишение.

Установихме също, че е добре да има повече информация, с други думи, рекламите с няколко разширения често са по-ефективни от тези само с едно. Разберете кои разширения са подходящи за организацията ви с нестопанска цел и ги внедрете. Най-добрата комбинация от тези разширения се определя автоматично за всеки отделен търг. Това допълнително открояване може да е отлично за вас и марката ви, като допълнителното пространство може да допринесе значително за това, да се отличавате на страницата с резултатите.

Обмислете дали да не използвате следните разширения на рекламите в зависимост от целта си: 

Изберете разширенията според основната си рекламна цел. Ето някои чести цели на рекламодателите и разширенията, които могат да подпомогнат постигането им:

Цел: Накарайте хората да посетят физическото местоположение на организацията ви с нестопанска цел

Ако искате да насочвате хората към физическите си местоположения (като безплатна трапезария или магазин с благотворителна цел), може да обмислите следните разширения:

Разширения за местоположение

Насърчавайте хората да посещават организацията ви с нестопанска цел, като показвате къде се намирате, бутон за обаждания и връзка към страницата с подробности за организацията, която може да включва работно време, снимки и упътвания как да се стигне до нея. Ако искате хората да посещават местоположение на организацията ви с нестопанска цел, но да се обаждат на централизирана линия (а не на номерата на конкретните местоположения), използвайте разширения за обаждания заедно с разширенията за местоположение.

За да научите повече, вижте Всичко за разширенията за местоположение.

Разширения за допълнителни описания

Добавете към рекламата си допълнителен текст, който не предлага опция за кликване, но може да насърчи хората да кликнат върху основното заглавие на рекламата ви, например „Хиляди безплатни онлайн курсове“.

За да научите повече, вижте Всичко за разширенията за допълнителни описания.

Цел: Накарайте хората да се свързват с вас

Ако искате хората да ви се обаждат или да ви изпращат запитвания чрез SMS, използвайте разширения за обаждания или за съобщения.

Разширения за обаждания

Насърчавайте хората да се обаждат на организацията ви с нестопанска цел, като добавите към рекламите си телефонен номер или бутон за обаждания.

За да научите повече, вижте Всичко за разширенията за обаждания.

Разширения за съобщения

Насърчавайте хората да Ви изпращат текстови съобщения от рекламата Ви. Налице е в цял свят, на ниво кампания или рекламна група.

За да научите повече, вижте Всичко за разширенията за съобщения.

Цел: Накарайте хората да осъществяват реализации на уебсайта ви

Ако искате да насочвате хората към уебсайта си, използвайте следните разширения:

Разширения за връзки към сайта

Предлагайте на хората директни връзки към конкретни страници на уебсайта си (като например „Дарете сега“ и „Регистрирайте се като доброволец“).

За да научите повече, вижте Всичко за разширенията за връзки към сайта.

Разширения за допълнителни описания

Добавете към рекламата си допълнителен текст, който не предлага опция за кликване, но може да насърчи хората да кликнат върху основното заглавие на рекламата ви, например „Безплатни онлайн курсове“.

За да научите повече, вижте Всичко за разширенията за допълнителни описания.

Цел: Накарайте хората да изтеглят приложението ви

Ако искате да накарате хората да изтеглят приложението Ви, използвайте разширения за приложение:

Разширения за приложение

Насърчавайте хората да изтеглят приложението Ви. Налице са в цял свят за мобилни устройства с Android и iOS, включително таблети. Научете всичко за разширенията за приложение.

Как да заявите повторно активиране в случай на деактивиране поради неизпълнение на условието за CTR от 5%

Неизпълнението на условието за CTR от 5% в продължение на два последователни месеца ще доведе до деактивиране на профила, докато не го коригирате посредством горепосочените стъпки. Когато проверите CTR, филтрирате за активирани кампании и ключови думи и видите, че стойността на реда „Общо: филтрирани ключови думи“ за последната седмица е поне 5% или по-голямасвържете се с нас, за да заявите възстановяване.

Забележка: Профилите няма да бъдат проверявани за това изискване, докато не минат 90 дни от създаването им.

Как да заявите повторно активиране, ако не можете да изпълните условието за CTR от 5%

Профилите в AdWords Express са освободени от изискването за CTR от 5% поради автоматичното си управление. Можете да продължите да се възползвате от Ad Grants чрез AdWords Express, ако не сте в състояние да направите необходимите промени, за да достигнете CTR от 5% в AdWords.  В случай че искате да прехвърлите профила си в AdWords Express, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в AdWords Express с текущия си имейл адрес за вход като администратор. 
 2. Създайте си профил в AdWords Express, като започнете от стъпка 2 в ръководството за създаване на профил за Ad Grants.
 3. Поставете на пауза съществуващите си кампании в AdWords.
 4. Свържете се с нас, за да извършим активирането.

 

 
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
false