Pravidlá správy účtu

Dobre udržiavaný účet je rozhodujúci pre nadviazanie zmysluplného spojenia s návštevníkmi webu. Sledovanie zmysluplných konverzií je základom pre pochopenie výsledkov a neustále optimalizovanie výkonnosti.

Štruktúra účtu

Ak chcete svojmu publiku zobraziť správnu reklamu v správny čas, pamätajte, že váš účet musí byť dobre štruktúrovaný. 

 • Účty Ad Grants musia disponovať:
  • špecifickým geografickým zacielením, na základe ktorého sa zobrazujú reklamy na miestach, kde budú informácie a služby vašej neziskovej organizácie pre ľudí užitočné; 
   • Ak slúžite hlavne miestnej komunite, vaše reklamy by sa mali zobrazovať iba vo vašom meste alebo miestnej oblasti, ako sú potravinové banky a miesta pre bohoslužby.  
   • Ak ste organizácia, ktorá ponúka služby na miestnej aj národnej úrovni, oddeľte kampane geografickými oblasťami, aby mohli používatelia využívať výhody vašich služieb vo svojej geografickej oblasti.
   • Ak chcete propagovať svoju organizáciu v širšej geografickej oblasti, napríklad ak zastupujete múzeum a máte záujem o návštevníkov z celej krajiny, môžete mať jednu kampaň označujúcu vašu službu a názov mesta geograficky zacielenú na širokú oblasť (napríklad umelecké galérie v Bratislave), zatiaľ čo väčšina vašich kampaní bude zobrazovať reklamy v Bratislave a okolí.  
   •  Ak poskytujete humanitárnu pomoc v Nepále, ale vaším primárnym online cieľom je získavať dary a vaši darcovia sídlia v Spojených štátoch, zobrazujte svoje reklamy v USA. 
  • aspoň dvoma aktívnymi reklamnými skupinami na kampaň (ak nepoužívate výlučne inteligentné kampane), pričom každá z nich musí obsahovať skupinu úzko súvisiacich kľúčových slov a dve aktívne jedinečné textové reklamy
  • aspoň dvoma rozšíreniami reklamy o odkazy na podstránky.

Ak je váš účet deaktivovaný, zaistite jeho súlad s pravidlami a požiadajte o obnovenie.

Výkonnosť

Účty Ad Grants, ktoré nepoužívajú výlučne inteligentné kampane, si musia každý mesiac udržať päťpercentnú mieru prekliknutí (CTR) (na úrovni účtu, nie nutne pre každé kľúčové slovo). Ak požiadavku na výšku CTR nedodržíte dva mesiace po sebe, účet bude dočasne deaktivovaný. Keď zaistíte súlad účtu s týmito požiadavkami, môžete požiadať o obnovenie.

Sledovanie výsledkov

Ak chcete pomocou programu Ad Grants zvyšovať zmysluplný vplyv, váš účet musí mať nastavené sledovanie konverzií v súlade s prispôsobenými požiadavkami, ktoré vyhovujú potrebám neziskových organizácií.

Príklady zmysluplných cieľov konverzie zahrnujú dary, nákupy, predaje lístkov, členské registrácie, e‑mailové registrácie, registrácie dobrovoľníkov, nové vyplnenia členských formulárov, podpísané petície, dokončené kvízy, odoslania žiadostí o informácie, telefonáty do vašej organizácie alebo interakcie s obsahom na vašom webe.  

V účtoch vytvorených po 22. apríli 2019 musí byť nastavený aspoň jeden z typov konverzií uvedených vyššie podľa pokynov v sprievodcovi aktiváciou programu Ad Grants a tieto účty musia mesačne získať minimálne jednu konverziu. Typy konverzií, ako napríklad čas strávený na webe alebo návštevy domovskej stránky, je možné pridať do účtu, ale musia byť vylúčené z „Konverzií“ a používať kategóriu „Iné“.

V účtoch vytvorených po 1. januári 2018 alebo vo všetkých účtoch používajúcich stratégiu inteligentných ponúk založenú na konverziách musí byť nastavené platné sledovanie konverzií podľa pokynov v sprievodcovi sledovaním konverzií v programe Ad Grants a tieto účty musia mesačne získať minimálne jednu konverziu.

Ak je váš účet deaktivovaný, môžete požiadať o jeho obnovenie. Najprv ho však musíte upraviť tak, aby bol v súlade s pravidlami.

Ponuky

Na účely zvyšovania výkonnosti pre príjemcov grantu program Ad Grants vyžaduje, aby účty vytvorené po 22. apríli 2019 používali inteligentné ponuky založené na konverziách pre všetky kampane, pokiaľ nepoužívajú inteligentné kampane. Všetky kampane musia používať ponúkanie cien maximalizáciou konverzií, maximalizáciou hodnoty konverzií, cieľovou CZA alebo cieľovým ROAS. 

Ak je váš účet deaktivovaný, môžete požiadať o jeho obnovenie. Najprv ho však musíte upraviť tak, aby bol v súlade s pravidlami.

Správa tretej strany

Príjemcovia grantu v programe Google Ad Grants môžu spolupracovať so správcami účtu tretej strany.  Certifikovaní profesionáli programu Ad Grants sú sieť odporúčaných partnerov pre príjemcov grantu.

Zapojenie do programu

Neustále hľadáme spôsoby, ako program Ad Grants vylepšiť, a radi by sme počuli o potrebách vašej organizácie a o tom, ako vám môžeme pomôcť. Všetkým príjemcom grantu budeme pravidelne posielať prieskum programu, aby sme pochopili, ako vaša organizácia používa program Ad Grants a aké výhody z neho čerpá. Budeme požadovať vašu odpoveď, inak sa nebudete môcť programu zúčastniť.

Ak chcete dostávať upozornenia, skontrolujte upozornenia v službách a uistite sa, či je e‑mailová adresa používaná na upozornenia prihlásená na odber našich správ

Ak je váš účet deaktivovaný, môžete po zodpovedaní prieskumu požiadať o jeho obnovenie.

Účty, ktoré porušia tieto pravidlá programu, budú bez upozornenia automaticky pozastavené. Google si vyhradzuje právo kedykoľvek a z ľubovoľného dôvodu prijať alebo odmietnuť prihlášku alebo účasť organizácie, ako aj právo kedykoľvek doplniť alebo pozmeniť tieto podmienky účasti.

 

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false