Đăng ký bằng Google

Bạn có thể trực tiếp đăng ký nội dung trực tuyến của một số tờ báo qua trình duyệt trên thiết bị di động hoặc máy tính.

Bắt đầu đăng ký qua Google

Nếu bạn đang đọc nội dung yêu cầu phải đăng ký, hãy chọn Đăng ký bằng Tài khoản Google của bạn hoặc Đăng ký qua Google để bắt đầu. Bạn có thể phải chọn một gói đăng ký và xác nhận phương thức thanh toán cũng như địa chỉ thanh toán của mình.

Thêm gói đăng ký hiện có vào Tài khoản Google của bạn

Nếu bạn đã đăng ký nhưng vẫn nhận được yêu cầu đăng ký trên một sản phẩm của Google như Google Tin tức, Newsstand hoặc Tìm kiếm, hãy chọn Bạn đã đăng ký?. Sau đó, hãy đăng nhập bằng địa chỉ email mà bạn dùng để mua gói đăng ký đó. Bạn có thể thấy tùy chọn thêm gói đăng ký vào Tài khoản Google của mình. Với tùy chọn này, bạn có thể xem nội dung đăng ký ở bất cứ thiết bị nào bạn đăng nhập bằng Tài khoản Google của mình.

Bạn cũng có thể thêm phiên bản kỹ thuật số của gói đăng ký ấn phẩm in vào Google Play hoặc ứng dụng Google Tin tức và Newsstand. Tìm hiểu về gói đăng ký kỹ thuật số cho người đăng ký ấn phẩm in.

Tìm hiểu cách xem tất cả các gói đăng ký mà bạn đã liên kết trong phần Tài khoản của tôi. Gói đăng ký có thể bao gồm các sản phẩm của Google, dịch vụ bên ngoài và sản phẩm hoặc dịch vụ trên Cửa hàng Play.

Nếu bạn không muốn một mục đăng ký nào đó hiển thị trong Tài khoản Google của mình, hãy truy cập phần Mục đăng ký và chọn Hủy liên kết.

Hành động này sẽ không hủy hay thay đổi gói đăng ký của bạn. Tuy vậy, bạn sẽ không còn thấy nội dung cá nhân hóa dựa trên gói đăng ký của bạn trong các sản phẩm của Google.

Các gói đăng ký trong kết quả tìm kiếm

Bạn có thể thấy nội dung từ các gói đăng ký đã liên kết trong kết quả tìm kiếm của Google. Bạn có thể tắt tính năng này trong Cài đặt tìm kiếm.

Bài viết liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính