Konsumentinformation för franska användare

Vad är Google Play?

Google Play är en tjänst som hjälper dig att hitta appar, spel, filmer, böcker, tidskrifter eller annat digitalt innehåll (Innehåll). Du kan använda Google Play till att söka efter, hitta, ladda ned, använda, hyra eller köpa Innehåll. När du laddar ned, använder, hyr eller köper Innehåll på eller via Google Play i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (oavsett om du har betalat för Innehållet eller inte) ingår du ett separat avtal med Google Commerce Limited.

Innehåll på Google Play

Innehållet som finns på Google Play kommer både från Google och från tredjepartsleverantörer som apputvecklare, filmstudior och bok- och nyhetsutgivare (Leverantörer). Dessa Leverantörer kan vara antingen professionella eller icke-professionella rättssubjekt. Leverantörens innehåll kan upphöra att erbjudas på Google Play när som helst i enlighet med Google Plays användarvillkor, till exempel om vi upptäcker att det bryter mot våra innehållspolicyer eller tillämpliga lagar.

Genomföra köp

Du kan köpa Innehåll på Google Play med hjälp av tillgängliga betalningsmetoder som du har lagt till på Google-kontot. Om du vill veta mer kan du se våra godkända betalningsmetoder på Google Play här.

Köp- eller hyrpriset för ett objekt visas på objektets informationssida samt i dialogrutan för köpet innan du slutför det. Du får också ett kvitto efter köpet. Läs mer om hur du granskar beställningshistoriken och om våra policyer för återbetalningar på Google Play.

Få support

Utan att det påverkar den rättsliga garantin om överensstämmelse erbjuder Google inga kommersiella garantier eller försäkringar om Innehållet på Google Play. När du installerar en app via Google Play kan du dock kontakta Utvecklaren för att få support. Du kan läsa mer om hur du kontaktar en Utvecklare. När du köper en bok, film eller app från Google Play kan du även kontakta Google direkt för att få support via knappen Kontakta oss eller googleplay-customersupport@google.com.

Läs vår återbetalningspolicy och Google Plays användarvillkor om du vill veta mer om hur du utövar ångerrätten, avbryter eller returnerar ett köp på Google Play för att begära en återbetalning.

Google ingriper inte i tvister som du kan ha direkt med Leverantörer och föreslår inga lösningar för att lösa tvister mellan dig och Leverantörer.

Rankning och presentation av innehåll

Vårt mål med Google Play är att tillhandahålla Innehåll som vi tror att du vill ta del av och köpa. Vi vill att Google Play ska vara så intressant och användbart som möjligt för användare och därför är layout, information och ordningen av Innehållet influerat av Innehållets popularitet, kvalitet och relevans. Dina tidigare interaktioner och köp på Google Play och andra tjänster från Google spelar också in.

Google Play kan även ordna Innehåll i grupper baserat på faktorer som appens egenskaper (t.ex. om en app är ett multiplayer-spel), popularitet (t.ex. kategorier för olika topplistor) och köpvolym (t.ex. kategorierna Lönsammast eller Bästsäljare).

När du använder sökfunktionen försöker Google Play returnera relevant Innehåll genom att fastställa vad du söker efter (t.ex. en viss app eller appkategori) och returnera resultat som bäst matchar sökfrågan. De viktigaste faktorerna som påverkar rankningen av sökresultat är varje Innehålls relevans för sökfrågan, kvaliteten på upplevelsen i appen (endast för appar och spel) och hur användarna har interagerat med Innehållet på Google Play eller efter att Innehållet har installerats. Google Play tar även hänsyn till om en app skulle vara relevant och lämplig för en bred målgrupp när sökresultaten rankas.

Google Play kan även visa anpassade rekommendationer med hjälp av information vi har samlat in (t.ex. tidigare installerade appar) för att generera apprekommendationer i ett För dig-kluster.

Ibland visar Google Play även annonser för innehåll som finns tillgängligt på Google Play, och för vilket Google får betalt av annonsören. Annonser på Google Play är alltid märkta med etiketten Annonser eller Sponsrad. Annonsörer kan betala för att visas på en mer framträdande plats i annonsområdet, men ingen kan köpa en bättre placering i sökresultaten på Play. Dessutom visas bara annonser som är relevanta för de sökord som du angav. Det innebär att du bara ser annonser som du faktiskt kan ha användning av.

Google tar ut en serviceavgift från Leverantörer baserat på försäljning av appar och spel på Google Play eller i appar och spel.

Recensioner på Google Play

Google Play innehåller användarrecensioner av innehåll som finns på plattformen. Recensioner kan komma direkt från användare av Google eller från tredje part som tillhandahåller Google med användarrecensioner. Vi betalar inte användare för recensioner och det är inte heller tillåtet för utvecklare att betala användare för recensioner.

Vi använder olika sätt, från automatiserade verktyg till mänskliga granskare och externa rapporter, för att upptäcka och ta bort recensioner som kan strida mot våra policyer. Det är dock möjligt att vissa av recensionerna på Google Play inte uppfyller våra standarder och inte återspeglar äkta användarupplevelser.

När recensioner av spel eller appar skickas in av Google Play-användare ser vi till att dessa användare faktiskt har installerat spelen eller apparna i fråga. Användarna måste först ha installerat de appar och spel som de vill skicka in recensioner om.

Google utför dock inte kontroller för att bekräfta att Google Play-användare som lämnar recensioner av böcker, filmer eller serier har använt eller köpt böckerna, filmerna eller serierna i fråga innan de skickar recensionerna.

Google kontrollerar inte heller recensioner som inte kommer från Google Play-användare och som tillhandahålls av Google via tredjepartsleverantörer. Därför kan vi inte bekräfta att sådana recensioner kommer från kunder som faktiskt har köpt eller installerat Innehållet de hänvisar till.

Vi meddelar användare om vi avvisar en recension, såvida vi inte har anledning att tro att det skulle underminera säkerheten på Google Play och efterlevnaden av Google Plays policyer. Användarrecensioner på Google Play är vanligtvis tillgängliga tills användaren som skrev recensionen raderar den eller sitt Google-konto, eller tills appen, spelet, boken eller Innehållet i fråga inte längre är tillgängligt på Google Play.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
84680
false