Obchod Play sa nespustí, nenačíta alebo sa v ňom nedajú sťahovať aplikácie

Skúste odstrániť problémy so službou Google Play podľa týchto pokynov. Pomôžu vám v týchto prípadoch:
 • nemôžete sťahovať ani inštalovať aplikácie či hry z Obchodu Google Play;
 • nemôžete sťahovať hudbu, filmy, televízne relácie alebo ďalší obsah zo služby Google Play;
 • aplikácia Obchod Google Play sa neotvorí alebo nenačíta;
 • aplikácia Obchod Google Play sa po otvorení zrúti;
 • sťahovanie a aktualizovanie aplikácií zamŕza a nedokončí sa.
Ak tieto kroky problém nevyriešili, mali by ste požiadať o podporu vývojára..

Skontrolujte, či máte silné pripojenie k sieti Wi-Fi alebo mobilné dátové pripojenie

Najprv sa uistite, či máte silné internetové pripojenie. Najlepšie bude, keď sa pripojíte k sieti Wi-Fi. Ak nemáte prístup k sieti Wi-Fi, zaistite silné mobilné dátové pripojenie. Potom skúste znova stiahnuť súbor.

Ďalšia pomoc s problémami s pripojením v zariadeniach s Androidom

Vymažte vyrovnávaciu pamäť a údaje Obchodu Play

Aplikácia sa tak odznova spustí, čo môže pomôcť vyriešiť problémy.

 1. V zariadení otvorte aplikáciu Nastavenia Nastavenia.
 2. Klepnite na Aplikácie a upozornenia a potom Zobraziť všetky aplikácie.
 3. Posuňte zobrazenie nadol a klepnite na Obchod Google Play Google Play.
 4. Klepnite na Priestor a potom Vymazať vyrovnávaciu pamäť.
 5. Potom klepnite na Vymazať dáta.
 6. Znova otvorte Obchod Play a skúste opäť stiahnuť súbor.

Reštartujte zariadenie

Ak sťahovanie nefunguje ani po vymazaní vyrovnávacej pamäte a údajov Obchodu Play, reštartujte zariadenie.

 1. Pridržte vypínač, kým sa nezobrazí ponuka.
 2. Klepnite na možnosť Vypnúť alebo Reštartovať (ak sa vám zobrazuje).
 3. V prípade potreby pridržte vypínač, dokým sa zariadenie znova nezapne.

Ak problémy pretrvávajú

Kontrola ukladacieho priestoru

Zariadenie, v ktorom nemáte dostatok voľného priestoru, môže zastaviť sťahovanie a inštaláciu aplikácií. O nedostatku voľného priestoru v zariadení vás informuje upozornenie o ukladacom priestore alebo to zistíte pri jeho kontrole, keď má k dispozícii menej ako 1 GB.

Kontrola dátového pripojenia

Zaistite silné dátové pripojenie. Najlepšie bude, keď sa pripojíte k sieti Wi-Fi. Ak nemáte prístup k sieti Wi-Fi, zaistite silné mobilné dátové pripojenie. Potom skúste znova stiahnuť súbor.

Kontrola SD karty

SD karty môžu spôsobiť problémy, ak nie sú správne nastavené. Ak v zariadení používate SD kartu, skúste vysunúť a odobrať SD kartu a následne ju znova vložiť.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte a dát Správcu sťahovania

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Aplikácie a upozornenia a potom Informácie o aplikáciách alebo Zobraziť všetky aplikácie.
 3. Klepnite na Viac Viac  a potom  Zobraziť systémové.
 4. Klepnite na položku Správca sťahovania.
 5. Klepnite na Priestor alebo Priestor a vyrovnávacia pamäť  a potom Vymazať vyrovnávaciu pamäť.
 6. Klepnite na Vymazať priestor a potom Vymazať všetky dáta a potom OK.
 7. Otvorte Obchod Google Play a potom sa o stiahnutie pokúste znova.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte a dát zo Služieb Google Play

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Aplikácie a upozornenia a potom Informácie o aplikáciách alebo Zobraziť všetky aplikácie.
 3. Klepnite na Služby Google Play.
 4. Klepnite na Priestor alebo Priestor a vyrovnávacia pamäť a potom Vymazať vyrovnávaciu pamäť.
 5. Klepnite na Vymazať priestor a potom Vymazať všetky dáta a potom OK.
 6. Otvorte Obchod Google Play a potom sa o stiahnutie pokúste znova.

Odinštalovanie a opätovná inštalácia aktualizácií Obchodu Play

 1. Zaistite spoľahlivé pripojenie Wi-Fi.
 2. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 3. Klepnite na Aplikácie a upozornenia.
 4. Klepnite na Obchod Google Play Google Play. Ak túto položku nevidíte, klepnite na Zobraziť všetky aplikácie alebo Informácie o aplikáciách.
 5. V hornej časti obrazovky klepnite na Viac Viaca potom Odinštalovať aktualizácie.
 6. Ak sa zobrazí otázka, či chcete obnoviť výrobné nastavenia aplikácie Obchod Play, klepnite na OK.
 7. Otvorte Obchod Google Play a potom skúste súbor znova stiahnuť.

Kontrola dostupnosti aktualizácií systému Android

Aktualizovaný systém Android môže pomôcť správne fungovať aplikáciám, ako je napríklad Google Play. Kontrola dostupnosti aktualizácií sa môže líšiť podľa toho, aké zariadenie používate. Približný postup:
 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na Systém a potom Rozšírené a potom Aktualizácia systému.
 3. Skontrolujte, či je k dispozícii aktualizácia.

Poznámka: Ak v zariadení používate Android verzie 2.2 alebo nižšej, Google Play nemusí správne fungovať. Požiadajte o pomoc výrobcu zariadenia

Odstránenie a opätovné pridanie účtu Google do zariadenia

Podľa tohto postupu môžete odstrániť účet Google zo zariadenia a potom ho znova pridať.
Poznámka: Keď odstránite svoj účet, zo zariadenia sa vymažú aj niektoré informácie. Informácie prepojené s účtom Google, ktoré sú zálohované v cloude, budú naďalej k dispozícii. Väčšina týchto informácií sa vráti do zariadenia po pridaní účtu. Uistite sa, či máte všetky dôležité informácie zálohované a až potom dokončite tento krok.

Najprv odstráňte účet:

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na Účty.
 3. Klepnite na účet, ktorý chcete odstrániť, a potom Odstrániť účet.
 4. Podľa potreby zadajte vzor, PIN alebo heslo zariadenia a dokončite tak odstránenie účtu.

Potom účet znova pridajte:

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na Účty a potom Pridať účet a potom Google.
 3. Pridajte účet podľa pokynov na obrazovke.
 4. Otvorte aplikáciu Obchod Google Play Google Play.
 5. Klepnite na ponuku Ponuka.
 6. V hornej časti obrazovky nájdite názov a e‑mailovú adresu účtu, ktorý používate.
 7. Klepnite na šípku nadol Šípka nadol a potom účet, ktorý chcete použiť
 8. Skúste požadovaný súbor znova stiahnuť.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory