Obchod Play se neotvírá, nenačítá nebo nestahuje aplikace

Pomocí níže uvedených kroků můžete odstranit problémy s Google Play. Mohou se hodit za následujících okolností:
 • Z Obchodu Google Play nelze stahovat a instalovat aplikace a hry
 • Pomocí Google Play nelze stahovat hudbu, filmy, pořady a další obsah
 • Aplikace Obchod Google Play se neotvírá nebo nenačítá
 • Aplikace Obchod Google Play po otevření spadne
 • Stahování a aktualizace aplikací se zasekávají a nelze je dokončit
Pokud pomocí těchto kroků problém neodstraníte, požádejte o pomoc vývojáře.

Kontrola, zda máte silné připojení Wi-Fi nebo mobilní datové připojení

Nejprve se ujistěte, zda máte silné připojení k internetu. Ideální je, pokud se můžete připojit k síti Wi-Fi. Pokud Wi-Fi není k dispozici, budete potřebovat silné mobilní datové připojení. Pak aplikaci zkuste stáhnout znovu.

Nápověda k problémům s připojením v zařízeních Android

Vymazání mezipaměti a dat Obchodu Play

Aplikace se spustí znovu bez chyb a váš problém se tím možná vyřeší.

 1. Spusťte v zařízení aplikaci Nastavení Nastavení.
 2. Klepněte na Aplikace a oznámení a poté Zobrazit všechny aplikace.
 3. Přejděte dolů a klepněte na Obchod Google Play Google Play.
 4. Klepněte na Úložiště a poté Vymazat mezipaměť.
 5. Klepněte na Vymazat data.
 6. Otevřete Obchod Play a znovu zkuste aplikaci stáhnout.

Restartování zařízení

Pokud z Obchodu Play nelze stahovat ani po vymazání mezipaměti a dat, restartujte zařízení.

 1. Podržte vypínač, dokud se nezobrazí nabídka.
 2. Klepněte na Vypnout nebo Restartovat, pokud je tato možnost k dispozici.
 3. V případě potřeby podržte Vypínač, dokud se zařízení znovu nezapne.

Pokud potíže přetrvávají

Zkontrolujte místo v úložišti

Pokud máte v zařízení nedostatek místa, nebude možné stahovat a instalovat aplikace. V zařízení je málo místa, pokud se zobrazí oznámení ohledně úložného prostoru nebo pokud vidíte, že je k dispozici méně než 1 GB.

Zkontrolujte datové připojení

Ujistěte se, zda máte silné datové připojení. Ideální je, pokud se můžete připojit k síti Wi-Fi. Pokud Wi-Fi není k dispozici, budete potřebovat silné mobilní datové připojení. Pak aplikaci zkuste stáhnout znovu.

Zkontrolujte SD kartu

Pokud SD karta není správně nastavena, může způsobovat problémy. Pokud máte v zařízení SD kartu, vyjměte ji a znovu vložte.

Vymažte mezipaměť a data ze Správce stahování

 1. Na telefonu nebo tabletu Android otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Aplikace a oznámení a poté Informace o aplikaci nebo Zobrazit všechny aplikace.
 3. Klepněte na ikonu možností Možnosti a poté  Zobrazit systémové aplikace.
 4. Klepněte na Správce stahování.
 5. Klepněte na Úložiště nebo Úložiště a mezipaměť a poté Vymazat mezipaměť.
 6. Klepněte na Vymazat úložiště a poté Vymazat všechna data a poté OK.
 7. Otevřete Obchod Google Play a znovu zkuste aplikaci stáhnout.

Vymažte mezipaměť a data Služeb Google Play

 1. Na telefonu nebo tabletu Android otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Aplikace a oznámení a poté Informace o aplikaci nebo Zobrazit všechny aplikace.
 3. Klepněte na Služby Google Play.
 4. Klepněte na Úložiště nebo Úložiště a mezipaměť a poté Vymazat mezipaměť.
 5. Klepněte na Vymazat úložiště a poté Vymazat všechna data a poté OK.
 6. Otevřete Obchod Google Play a znovu zkuste aplikaci stáhnout.

Odinstalujte a znovu nainstalujte aktualizace Obchodu Play

 1. Připojte se ke spolehlivé Wi-Fi.
 2. Na telefonu nebo tabletu Android otevřete aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 3. Klepněte na Aplikace a oznámení.
 4. Klepněte na Obchod Google Play Google Play. Pokud ho nevidíte, klepněte na Zobrazit všechny aplikace nebo Informace o aplikaci.
 5. V horní části obrazovky klepněte na ikonu možností Možnostia poté Odinstalovat aktualizace.
 6. Pokud budete dotázáni, zda chcete změnit aplikaci Obchod Play zpět na tovární verzi, klepněte na OK.
 7. Otevřete Obchod Google Play a znovu zkuste aplikaci stáhnout.

Zkontrolujte dostupnost aktualizací systému Android

Aplikace jako Google Play fungují nejlépe v aktualizovaném systému Android. Vyhledávání aktualizací se může lišit podle zařízení. Postup může vypadat například takto:
 1. Na telefonu nebo tabletu Android otevřete aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Systém a poté Rozšířená nastavení a poté Aktualizace systému.
 3. Zkontrolujte, zda jsou k dispozici aktualizace.

Poznámka: Pokud máte zařízení s Androidem 2.2 nebo starším, Google Play nemusí fungovat správně. Požádejte o pomoc výrobce zařízení.

Odstraňte ze zařízení svůj účet Google a znovu ho přidejte

Tímto odeberete účet Google ze svého zařízení a znovu ho přidáte.
Poznámka: S odstraněním účtu budou ze zařízení smazány některé údaje. Informace spojené s účtem Google, které jsou zálohovány v cloudu, budou nadále k dispozici. Když účet přidáte zpět, většina údajů bude obnovena. Před provedením tohoto kroku se přesvědčte, zda jsou zálohovány důležité informace.

Nejprve účet odstraňte:

 1. Na telefonu nebo tabletu Android otevřete aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Účty.
 3. Klepněte na účet, který chce odebrat a poté Odebrat účet.
 4. V případě potřeby akci potvrďte zadáním gesta, kódu PIN nebo hesla zařízení.

Poté účet znovu přidejte:

 1. Na telefonu nebo tabletu Android otevřete aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Účty a poté Přidat účet a poté Google.
 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce k přidání účtu.
 4. Otevřete aplikaci Obchod Google Play Google Play.
 5. Klepněte na nabídku Nabídka.
 6. V horní části obrazovky vyhledejte uživatelské jméno a e-mailovou adresu účtu, který používáte.
 7. Klepněte na šipku dolů Šipka dolů a poté účet, který chcete použít.
 8. Zkuste aplikaci stáhnout znovu.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory