Hủy, tạm dừng hoặc thay đổi gói đăng ký trên Google Play

Gói thuê bao trên Google Play không giới hạn thời hạn sử dụng và bạn sẽ được tính phí vào đầu mỗi kỳ thanh toán (hằng tuần, hằng năm hoặc một chu kỳ khác) theo điều khoản của gói thuê bao đó, trừ phi bạn huỷ đăng ký.

Đảm bảo đăng nhập vào Tài khoản Google có gói đăng ký của bạn.

Hủy gói đăng ký

Bạn có thể hủy gói đăng ký theo quy trình tự xử lý vấn đề của chúng tôi.

Hủy gói đăng ký

Quản lý gói thuê bao của bạn trên Google Play

Hủy gói thuê bao trên ứng dụng Google Play
Lưu ý quan trọng: Gói thuê bao sẽ không tự động hủy khi bạn gỡ cài đặt ứng dụng.
 1. Trên thiết bị Android, hãy chuyển đến phần gói thuê bao trong Google Play.
 2. Chọn gói thuê bao bạn muốn huỷ.
 3. Nhấn vào Huỷ gói thuê bao.
 4. Làm theo hướng dẫn.
Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng gói thuê bao của một ứng dụng và ứng dụng đó bị xoá khỏi Google Play, thì các chu kỳ tiếp theo của gói thuê bao đó sẽ bị huỷ. Chúng tôi không thể hoàn tiền cho các chu kỳ trước đó của gói thuê bao, trừ một số trường hợp ngoại lệ được nêu rõ trong bài viết này hoặc trong Chính sách hoàn tiền của Google Play.
Khởi động lại hoặc đăng ký lại gói đăng ký

Nếu gói thuê bao của bạn bị hủy nhưng vẫn hoạt động

 1. Mở ứng dụng Google Play Google Play.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ.
 3. Nhấn vào Thanh toán và gói thuê bao sau đó Gói thuê bao.
 4. Chọn gói đăng ký bạn muốn bắt đầu lại.
 5. Nhấn vào Đăng ký lại.
 6. Làm theo hướng dẫn.

Nếu gói thuê bao của bạn bị hủy nhưng đã hết hạn

Nếu bạn đã hủy gói thuê bao của mình và thời gian còn lại trong gói đã hết hạn, hãy thiết lập lại gói thuê bao.

Lưu ý: Bạn có thể không đăng ký lại được một số gói đăng ký.
Yêu cầu hoàn tiền cho gói thuê bao
Để biết thông tin về việc hoàn tiền cho gói thuê bao, bao gồm cả gói trả trước, hãy tìm hiểu thêm về việc hoàn tiền trên Google Play.
Tạm dừng gói thuê bao

Một số ứng dụng cũng cho phép bạn tạm dừng gói thuê bao. Khi bạn tạm dừng một gói thuê bao, gói thuê bao đó sẽ bắt đầu tạm dừng từ cuối kỳ thanh toán hiện tại của bạn.

 1. Mở ứng dụng Google Play Google Play.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ.
 3. Nhấn vào Thanh toán và gói thuê bao sau đó Gói thuê bao.
 4. Chọn gói đăng ký bạn muốn tạm dừng.
 5. Nhấn vào Quản lý sau đó Tạm dừng thanh toán.
 6. Đặt khoảng thời gian tạm dừng thanh toán.
 7. Nhấn vào Xác nhận.
Tiếp tục thanh toán cho gói thuê bao bị tạm dừng

Bạn có thể tiếp tục gói thuê bao của mình bất cứ lúc nào.

 1. Mở ứng dụng Google Play Google Play.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ.
 3. Nhấn vào Thanh toán và gói thuê bao sau đó Gói thuê bao.
 4. Chọn gói thuê bao bạn muốn dùng trở lại
 5. Nhấn vào Tiếp tục.
 6. Làm theo hướng dẫn.
Thay đổi phương thức thanh toán cho gói thuê bao

Khi gói thuê bao của bạn gia hạn, phí thuê bao sẽ được tính qua phương thức thanh toán bạn đã dùng để mua gói thuê bao đó. Việc gia hạn có thể diễn ra 24 giờ trước khi bắt đầu mỗi chu kỳ của gói thuê bao.

Cách thay đổi hoặc cập nhật phương thức thanh toán:

 1. Mở ứng dụng Google Play Google Play.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ.
 3. Nhấn vào Thanh toán và gói thuê bao sau đó Gói thuê bao.
 4. Chọn gói thuê bao bạn muốn cập nhật.
 5. Nhấn vào Quản lý sau đó Cập nhật.
 6. Làm theo hướng dẫn để cập nhật phương thức thanh toán.

 Nếu phương thức thanh toán của bạn bị từ chối hoặc không đủ số dư, thì gói thuê bao của bạn có thể bị hủy. Hãy thêm một phương thức thanh toán dự phòng hoặc thiết lập lại gói thuê bao.

Chuyển đổi giữa gói thuê bao và gói trả trước

Nếu nhà phát triển ứng dụng cho phép, bạn có thể chuyển từ gói trả trước sang gói thuê bao định kỳ hoặc từ gói thuê bao định kỳ sang gói trả trước.

Khi bạn chuyển đổi, các khoản thanh toán sẽ được xử lý ngay lập tức. Số ngày sử dụng còn lại trong gói thuê bao hoặc gói đang hoạt động sẽ được thêm vào gói thuê bao mới.

Lưu ý: Bạn có thể kiểm tra xem gói thuê bao của mình là gói định kỳ hay gói trả trước khi đăng nhập vào phần Gói thuê bao.

Cách thay đổi gói thuê bao trả trước nếu nhà phát triển cho phép:

 1. Mở ứng dụng Google Play Google Play.
 2. Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào đúng Tài khoản Google.
 3. Tìm và mở ứng dụng cho phép nâng cấp từ gói trả trước lên gói thuê bao hoặc hạ cấp từ gói thuê bao xuống gói trả trước.
 4. Nhấn vào Quản lý gói thuê bao.
 5. Chọn gói mới mà bạn muốn chuyển sang.
 6. Chọn một phương thức thanh toán được hỗ trợ.
 7. Nhấn vào Mua hoặc Đăng ký.

Kiểm tra gói thuê bao và ngày thanh toán

 1. Chuyển đến gói đăng ký của bạn.
  • Trên thiết bị Android: 
   1. Mở ứng dụng Google Play Google Play.
   2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ.
   3. Nhấn vào Thanh toán và gói đăng ký sau đó Gói đăng ký.
 2. Trong phần "Gói đăng ký", hãy kiểm tra các gói đăng ký đã hết hạn hoặc sử dụng các phương thức thanh toán bị từ chối. 

Chuyện gì xảy ra sau khi bạn hủy

Sau khi huỷ một gói thuê bao, bạn vẫn có thể sử dụng gói thuê bao đó cho tới hết thời gian đã thanh toán.

Ví dụ: nếu bạn mua gói thuê bao một năm vào ngày 1 tháng 1 với giá 10 USD và quyết định huỷ gói này vào ngày 1 tháng 7:

 • Bạn sẽ có quyền truy cập gói thuê bao đó cho đến ngày 31 tháng 12.
 • Bạn sẽ không bị tính phí đăng ký hằng năm là 10 USD vào ngày 1 tháng 1 năm sau.
Chuyện gì xảy ra sau khi bạn hủy gói Play Pass

Mọi ứng dụng bạn đã cài đặt qua Play Pass và dữ liệu của những ứng dụng đó sẽ vẫn còn trên thiết bị của bạn. 

Đối với nội dung bạn nhận được qua Play Pass:

 • Các ứng dụng có tính phí sẽ nhắc bạn mua ứng dụng hoặc đăng ký Play Pass.
 • Vật phẩm trong ứng dụng sẽ bị xóa, nhưng bạn vẫn có thể mua từng vật phẩm.
 • Quảng cáo sẽ xuất hiện lại trong các ứng dụng từng loại bỏ quảng cáo.
 • Nếu bạn tham gia lại Play Pass, tất cả nội dung này sẽ được mở khóa trở lại.

Điều gì sẽ xảy ra khi tôi huỷ gói trả trước?

Gói trả trước chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian có hạn, vì vậy bạn không cần phải huỷ. Gói trả trước sẽ tự động hết hạn vào cuối kỳ thanh toán.

Nếu chưa sử dụng gói trả trước, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền. Tìm hiểu thêm về việc hoàn tiền trên Google Play.

Cách huỷ gói thuê bao trả trước chưa sử dụng:

 1. Mở ứng dụng Google Play Google Play.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ.
 3. Nhấn vào Thanh toán và gói thuê bao sau đó Gói thuê bao.
 4. Chọn gói thuê bao hoặc gói trả trước mà bạn muốn huỷ.
 5. Nhấn vào Huỷ gói thuê bao.
 6. Làm theo hướng dẫn.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
84680