Tìm nội dung phù hợp với gia đình trong Google Play

Google Play xem xét xem các ứng dụng có tuân thủ một số yêu cầu chính sách nhất định hay không, nhưng nhà phát triển có thể thực hiện thay đổi trong ứng dụng của họ bất cứ lúc nào. Điều quan trọng là cha mẹ phải xem kỹ tất cả thông tin về một ứng dụng trước khi tải xuống để đảm bảo rằng ứng dụng đó phù hợp với con họ.

Tìm nội dung dành cho gia đình

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Cửa hàng Google Play Google Play.
  2. Nhấn vào Trò chơi, Phim & TV hoặc Sách.
  3. Ở trên đầu, hãy nhấn vào Gia đình. Trong phần Sách, hãy chọn Sách dành cho trẻ em.
  4. Bạn sẽ thấy nội dung theo độ tuổi, danh mục gia đình hoặc nhân vật phổ biến, được cung cấp bởi nhà phát triển hoặc nhà cung cấp nội dung.

Để ngăn những người sử dụng thiết bị của bạn tải xuống hoặc mua nội dung dành cho người trưởng thành, hãy thiết lập tính năng kiểm soát của phụ huynh.

Ý nghĩa của huy hiệu dấu sao

Các ứng dụng và trò chơi có huy hiệu dấu sao đã đăng ký và được chấp nhận vào chương trình Thiết kế dành cho gia đình dành cho nhà phát triển của chúng tôi. Nhà phát triển của các ứng dụng và trò chơi này đã đồng ý tuân theo các yêu cầu nâng cao.

Vì các nhà phát triển có thể thực hiện thay đổi với ứng dụng hoặc trò chơi của họ, nên chúng tôi khuyên phụ huynh nên đọc chi tiết trên trang danh sách ứng dụng và xem ứng dụng có phù hợp không sau khi tải xuống trong mọi trường hợp.

Ứng dụng và trò chơi

Trên huy hiệu, bạn có thể thấy:

  • Phù hợp cho gia đình: Nhà phát triển đã thiết kế ứng dụng hoặc trò chơi cho cả trẻ em và người lớn.
  • Lứa tuổi: Nếu nhà phát triển đã thiết kế ứng dụng hoặc trò chơi của họ cho một nhóm tuổi cụ thể thì nhóm tuổi đó sẽ được liệt kê.
Phim

Google Play gán huy hiệu dấu sao dựa trên phân loại nội dung của phim hoặc chương trình truyền hình.

Trên huy hiệu, bạn có thể thấy:

  • Độ tuổi: Độ tuổi cụ thể dựa trên phân loại nội dung, từ 0 đến 12 tuổi
  • Mọi lứa tuổi: Phân loại nội dung sẽ hiển thị rằng bộ phim hoặc chương trình truyền hình phù hợp với mọi lứa tuổi.
Sách

Google Play gán huy hiệu dấu sao dựa trên thông tin mà nhà xuất bản cung cấp như cấp độ đọc.

Kiểm tra nhãn của ứng dụng

Các nhà phát triển có thể chọn gắn nhãn ứng dụng của họ trên trang danh sách ứng dụng là "Không dành cho trẻ em" nếu ứng dụng đó không dành cho trẻ em. Chúng tôi không xem xét liệu các ứng dụng này có tuân thủ một số yêu cầu chính sách nhất định hay không, vì vậy bạn nên đánh giá cẩn thận các ứng dụng này để xác định xem chúng có phù hợp với gia đình bạn không.

Kiểm tra chính sách quyền riêng tư của ứng dụng

Tất cả các ứng dụng và trò chơi trong phần Gia đình phải bao gồm một đường dẫn liên kết đến chính sách quyền riêng tư của chúng ở cuối trang chi tiết ứng dụng.

Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại chính sách quyền riêng tư trước khi tải ứng dụng xuống để tìm hiểu cách ứng dụng thu thập và sử dụng thông tin cá nhân.

Báo cáo nội dung không phù hợp

Chúng tôi làm hết sức mình để đảm bảo nội dung phù hợp cho gia đình đáp ứng các yêu cầu chính sách nâng cao của Google Play.

Nếu bạn thấy một nội dung có thể không phù hợp với trẻ em và gia đình, hãy cho chúng tôi biết.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?