Cách thêm, xoá hoặc chỉnh sửa phương thức thanh toán trên Google Play

Dưới đây là cách thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các phương thức thanh toán bạn sử dụng cho các giao dịch mua trên Google Play.

Để biết thêm thông tin về các tùy chọn thanh toán có sẵn như thẻ tín dụng, dịch vụ thanh toán trực tiếp qua nhà mạng, PayPal và tín dụng Google Play, hãy truy cập vào phần các phương thức thanh toán được chấp nhận. Nếu bạn gặp sự cố, hãy khắc phục các vấn đề thanh toán trên tài khoản của bạn.

Cách thêm phương thức thanh toán vào tài khoản Google Play

 1. Trên điện thoại Android, hãy truy cập phương thức thanh toán của bạn trong Google Play.
 2. Nhấn vào nút Thêm phương thức thanh toán.
 3. Chọn phương thức thanh toán mà bạn muốn thêm.
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
Lưu ý: Nếu đang sử dụng Google Pay ở Ấn Độ làm phương thức thanh toán, thì bạn sẽ phải cập nhật mã nhận dạng Giao diện thanh toán hợp nhất (UPI) của mình.

Thêm phương thức thanh toán dự phòng cho gói thuê bao trên Google Play

Để tránh làm gián đoạn gói thuê bao, bạn có thể thêm phương thức thanh toán dự phòng cho từng gói thuê bao vào tài khoản Google Play của mình. Nếu phương thức thanh toán chính của bạn ngừng hoạt động, phương thức thanh toán dự phòng sẽ bị tính phí. Bạn có thể xóa phương thức thanh toán dự phòng bất cứ lúc nào.

 1. Mở ứng dụng Google Play Google Play.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ.
 3. Nhấn vào Thanh toán và gói thuê bao sau đó Gói thuê bao.
 4. Chọn gói thuê bao.
 5. Nhấn vào Phương thức thanh toán dự phòng sau đó Thiết lập.
 6. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Cách xoá phương thức thanh toán khỏi Tài khoản Google Play

Bạn có thể xoá thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc phương thức thanh toán khác khỏi tài khoản Google Play của mình.

 1. Mở ứng dụng Google Play Google Play.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ.
 3. Nhấn vào Thanh toán và gói đăng ký sau đó Phương thức thanh toán sau đó biểu tượng Thêm Xem thêm  sau đó Cài đặt thanh toán.
 4. Đăng nhập vào Google Pay nếu được yêu cầu.
 5. Bên dưới phương thức thanh toán bạn muốn xóa, hãy nhấn vào Xóa sau đó Xóa.

Cách chỉnh sửa phương thức thanh toán

 1. Mở ứng dụng Google Play Google Play.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ.
 3. Nhấn vào Thanh toán và gói thuê bao sau đó Phương thức thanh toán sau đó Xem thêm Xem thêm  sau đó Cài đặt thông tin thanh toán.
 4. Đăng nhập vào Google Pay nếu được yêu cầu.
 5. Ở dưới phương thức thanh toán bạn muốn xóa, nhấn vào Chỉnh sửa.
 6. Thực hiện thay đổi của bạn.  
 7. Nhấn vào Cập nhật.

Cách thay đổi phương thức thanh toán trong khi mua hàng

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Truy cập vào trang chi tiết của một mặt hàng có tính phí.
 3. Nhấn vào giá và xem lại các quyền cho ứng dụng.
 4. Bên dưới tên ứng dụng, hãy nhấn vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuốngsau đó Phương thức thanh toán.
 5. Chọn một trong số các phương thức thanh toán hiện có hoặc thêm phương thức mới.
 6. Hoàn tất giao dịch mua.

Lưu ý: Nếu bạn thêm một phương thức thanh toán trong khi mua hàng, thì phương thức đó sẽ được lưu vào tài khoản của bạn.

Thay đổi phương thức thanh toán của bạn trên Android TV
 1. Trên thiết bị Android TV, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Truy cập vào trang chi tiết của một mặt hàng có tính phí.
 3. Chọn giá sau đó Phương thức thanh toán.
 4. Chọn một trong số các phương thức thanh toán hiện có của bạn.
 5. Hoàn tất giao dịch mua.

Lưu ý: Nếu bạn thêm một phương thức thanh toán trong khi mua hàng, thì phương thức đó sẽ được lưu vào tài khoản của bạn.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
84680