Thêm, xóa hoặc chỉnh sửa phương thức thanh toán của bạn

Dưới đây là cách thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các phương thức thanh toán bạn sử dụng cho các giao dịch mua trên Google Play.

Để biết thêm thông tin về các lựa chọn thanh toán có sẵn (ví dụ: thẻ tín dụng, thanh toán trực tiếp qua nhà mạng, PayPal và tín dụng trong tài khoản Google Play), hãy truy cập vào phần các phương thức thanh toán được chấp nhận. Nếu bạn gặp sự cố, hãy khắc phục các vấn đề thanh toán trong tài khoản của bạn

Thêm phương thức thanh toán

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.

 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Phương thức thanh toán.
 3. Trong phần "Thêm phương thức thanh toán", hãy chọn phương thức thanh toán bạn muốn. 
 4. Làm theo hướng dẫn.
 5. Phương thức thanh toán mới sẽ được thêm vào tài khoản Google của bạn.

Lưu ý: Nếu đang sử dụng Google Pay ở Ấn Độ làm phương thức thanh toán, bạn sẽ cần cập nhật mã UPI (Giao diện thanh toán hợp nhất) của mình. 

Thêm phương thức thanh toán dự phòng cho các gói đăng ký

Để tránh làm gián đoạn đăng ký, bạn có thể thêm phương thức thanh toán dự phòng cho các đăng ký riêng lẻ vào tài khoản Google Play của mình. Nếu phương thức thanh toán chính của bạn ngừng hoạt động, phương thức thanh toán dự phòng sẽ bị tính phí. Bạn có thể xóa phương thức thanh toán dự phòng bất kỳ lúc nào.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơnsau đó Đăng ký.
 3. Bên cạnh mục đăng ký, hãy nhấn vào Quản lý.
 4. Nhấn vào Phương thức thanh toán dự phòng.
 5. Ở dưới mục "Tùy chọn khác", hãy chọn phương thức thanh toán bạn muốn thêm.
 6. Làm theo hướng dẫn.

Xóa phương thức thanh toán

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơnsau đó Phương thức thanh toán sau đó Tùy chọn cài đặt thanh toán khác
 3. Nếu bạn nhận được thông báo nhắc, hãy đăng nhập vào pay.google.com.
 4. Bên dưới phương thức thanh toán bạn muốn xóa, hãy nhấn Xóa sau đó Xóa.

Phương thức thanh toán sẽ bị xóa khỏi tài khoản Google của bạn.

Chỉnh sửa phương thức thanh toán

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơnsau đó Phương thức thanh toán sau đó Tùy chọn cài đặt thanh toán khác.
 3. Nếu bạn nhận được thông báo nhắc, hãy đăng nhập vào pay.google.com.
 4. Ở dưới phương thức thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa, nhấn vào Chỉnh sửa.
 5. Thực hiện nội dung cập nhật của bạn. 
 6. Nhấn vào Cập nhật.

Thay đổi phương thức thanh toán trong khi mua

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Truy cập trang chi tiết của một mặt hàng phải trả phí.
 3. Nhấn vào giá và xem lại các quyền ứng dụng.
 4. Bên dưới tên ứng dụng, hãy nhấn vào Mũi tên xuống Mũi tên xuốngsau đó Phương thức thanh toán.
 5. Chọn một trong số các phương thức thanh toán hiện có hoặc thêm phương thức mới.
 6. Hoàn tất giao dịch mua.

Lưu ý: Nếu bạn thêm một phương thức thanh toán trong khi mua hàng, thì phương thức này sẽ được lưu vào tài khoản của bạn.

Thay đổi phương thức thanh toán của bạn trên Android TV
 1. Trên thiết bị Android TV, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Truy cập trang chi tiết của một mặt hàng phải trả phí.
 3. Chọn mục giá sau đó Phương thức thanh toán.
 4. Chọn một trong số các phương thức thanh toán hiện có của bạn.
 5. Hoàn tất giao dịch mua.

Lưu ý: Nếu bạn thêm một phương thức thanh toán trong khi mua hàng, thì phương thức này sẽ được lưu vào tài khoản của bạn.

Bạn cần trợ giúp thêm?

YÊU CẦU TRỢ GIÚP

 

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?