Thêm, xóa hoặc chỉnh sửa phương thức thanh toán của bạn

Dưới đây là cách thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các phương thức thanh toán bạn sử dụng cho các giao dịch mua trên Google Play.
 

Thêm phương thức thanh toán

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.

 2. Nhấn vào Menu Menu sau đó Tài khoản sau đó Thêm phương thức thanh toán mới.
 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
 4. Phương thức thanh toán mới sẽ được thêm vào tài khoản Google của bạn.

Thêm phương thức thanh toán dự phòng cho đăng ký

Để tránh làm gián đoạn đăng ký, bạn có thể thêm phương thức thanh toán dự phòng cho các đăng ký riêng lẻ vào tài khoản Google Play của mình. Nếu phương thức thanh toán chính của bạn ngừng hoạt động, phương thức thanh toán dự phòng sẽ bị tính phí. Bạn có thể xóa phương thức thanh toán dự phòng bất kỳ lúc nào.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào Menu Menu sau đó Đăng ký.
 3. Bên cạnh đăng ký, hãy nhấn vào Quản lý.
 4. Nhấn vào Phương thức thanh toán dự phòng.
 5. Ở dưới mục "Tùy chọn khác", hãy chọn phương thức thanh toán bạn muốn thêm.
 6. Làm theo hướng dẫn.

Xóa phương thức thanh toán

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào Menu Menu sau đó Tài khoản
 3. Nhấn vào Phương thức thanh toán sau đó Cài đặt thanh toán khác
 4. Nếu được nhắc, hãy đăng nhập vào pay.google.com.
 5. Trong trình duyệt của bạn, nhấn vào Menu Menu sau đó Phương thức thanh toán.
 6. Ở dưới phương thức thanh toán bạn muốn xóa, hãy nhấn vào Xóa sau đó Xóa.

Phương thức thanh toán sẽ bị xóa khỏi tài khoản Google của bạn.

Chỉnh sửa phương thức thanh toán

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào Menu Menusau đó Tài khoản.
 3. Nhấn vào Phương thức thanh toán sau đó Cài đặt thanh toán khác.
 4. Nếu được nhắc, hãy đăng nhập vào pay.google.com.
 5. Trong trình duyệt của bạn, nhấn vào Menu Menu sau đó Phương thức thanh toán.
 6. Ở dưới phương thức thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa, nhấn vào Chỉnh sửa.
 7. Thực hiện cập nhật của bạn và nhấn vào Cập nhật.

Thay đổi phương thức thanh toán trong khi mua

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Truy cập trang chi tiết của một mặt hàng phải trả phí.
 3. Nhấn vào giá và xem xét quyền ứng dụng.
 4. Bên cạnh giá, hãy nhấn vào mũi tên Xuống Mũi tên xuống sau đó Phương thức thanh toán.
 5. Chọn từ một trong số các phương thức thanh toán hiện có hoặc thêm một phương thức mới.
 6. Hoàn tất giao dịch mua.

Lưu ý: Nếu bạn thêm một phương thức thanh toán trong khi mua, phương thức này sẽ được lưu vào tài khoản của bạn.

Thay đổi phương thức thanh toán của bạn trên Android TV
 1. Trên thiết bị Android TV, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Truy cập trang chi tiết của một mặt hàng phải trả phí.
 3. Chọn giá sau đó Phương thức thanh toán.
 4. Chọn từ một trong số các phương thức thanh toán hiện có của bạn.
 5. Hoàn tất giao dịch mua.

Lưu ý: Nếu bạn thêm một phương thức thanh toán trong khi mua, phương thức này sẽ được lưu vào tài khoản của bạn.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

YÊU CẦU TRỢ GIÚP

 

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?