Tìm nội dung miễn phí và xem trước nội dung phải trả phí

Bạn có thể tìm nội dung và ứng dụng miễn phí trên Google Play đồng thời cũng có thể xem trước một số nội dung phải trả phí.

Lưu ý: Cần có biểu mẫu thanh toán cho tất cả các tài khoản. Vì việc tải xuống nội dung miễn phí vẫn được coi là một giao dịch (ngay cả khi giá của nội dung đó là 0 đô la), bạn có thể được nhắc thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ nếu chưa có thẻ trong tài khoản. Bạn sẽ không bị tính phí khi tải xuống nội dung miễn phí.

Ứng dụng và trò chơi Android

Ứng dụng và trò chơi miễn phí

Sử dụng ứng dụng Cửa hàng Google Play

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào Trò chơi sau đó Biểu đồ hàng đầu sau đó Miễn phí phổ biến nhất.

Sử dụng máy tính

 1. Trên máy tính của bạn, truy cập Miễn phí hàng đầu trong Ứng dụng Android.
 2. Duyệt qua và cài đặt ứng dụng.
Xem trước ứng dụng và trò chơi

Tất cả các trò chơi và ứng dụng Android trả phí đều có thời gian dùng thử hai giờ. Trong vòng hai giờ sau khi mua ứng dụng hoặc trò chơi, bạn có thể trả lại mà vẫn được hoàn trả toàn bộ số tiền. Bạn không được trả lại cùng một ứng dụng hoặc trò chơi quá một lần.

Để được hướng dẫn, hãy chuyển tới trả lại ứng dụng và trò chơi phải trả phí.

Xem trước đăng ký trong ứng dụng

Trong một số ứng dụng Android, bạn sẽ có tùy chọn để mua đăng ký. Đăng ký là khi bạn thanh toán phí định kỳ thay vì chi trả một lần cho nội dung của ứng dụng đó. Một số ứng dụng Android có đăng ký cung cấp thời gian dùng thử. Xin lưu ý rằng:

 • Đăng ký dùng thử ứng dụng Android kéo dài tối thiểu bảy ngày.
 • Bạn sẽ biết ứng dụng có thời gian dùng thử hay không và thời gian dùng thử kéo dài bao lâu trước khi hoàn tất giao dịch mua của mình.
 • Nếu hủy đăng ký ứng dụng trước khi hết thời gian dùng thử, bạn sẽ không bị tính phí.
 • Nếu không hủy, bạn sẽ tự động bị tính phí cho đăng ký khi hết thời gian dùng thử.
 • Với mỗi đăng ký ứng dụng Android, bạn chỉ được dùng thử một lần.

Âm nhạc

Nhạc miễn phí

Để kiểm tra xem có bất kỳ chương trình khuyến mại nào không, hãy chuyển tới Google Play Âm nhạc.

Ở Hoa Kỳ, bạn cũng có thể truyền trực tuyến miễn phí các đài phát bằng trình phát nội dung web Google Play Âm nhạc hoặc ứng dụng Google Play Âm nhạc. Tìm hiểu thêm về đài miễn phí.

Xem trước nhạc

Bạn có thể xem trước bất kỳ bản nhạc nào từ Google Play với số lần không giới hạn.

Sách

Sách miễn phí

Bạn có thể tải miễn phí các mẫu sách và sách trong miền công cộng trên Google Play.

Sử dụng ứng dụng Cửa hàng Google Play

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào Sách.
 3. Vuốt sang trái và nhấn vào Miễn phí phổ biến nhất.

Sử dụng máy tính

Trên máy tính của bạn, truy cập Miễn phí hàng đầu trong Sách.
Mẫu sách và bản xem trước

Nhiều nhà xuất bản cung cấp một phần sách của mình làm mẫu để bạn có thể đọc trước trước khi mua.

Sử dụng ứng dụng Cửa hàng Google Play

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào Sách.
 3. Chọn sách bạn muốn xem mẫu.
 4. Nếu có, chạm vào Mẫu miễn phí.

Cuối mỗi mẫu, bạn sẽ có tùy chọn để mua toàn bộ sách.

Sử dụng máy tính

 1. Trên máy tính của bạn, mở Google Play.
 2. Chọn Sách.
 3. Chọn sách bạn muốn xem mẫu.
 4. Nếu có sẵn, hãy nhấp vào Mẫu miễn phí.

Cuối mỗi mẫu, bạn sẽ có tùy chọn để mua toàn bộ sách.

Newsstand

Dùng thử tạp chí miễn phí

Bạn sẽ có thời gian dùng thử tạp chí miễn phí tối thiểu là 14 ngày. Bạn có thể thử mỗi tạp chí một lần.

Lưu ý: Nếu bạn không hủy trước khi hết thời gian dùng thử miễn phí, phương thức thanh toán của bạn sẽ tự động bị tính phí cho đăng ký. Tìm hiểu thêm về đăng ký hoặc kiểm tra cước nội dung số cho đăng ký bản in của bạn.

Để được dùng thử tạp chí miễn phí:

Sử dụng ứng dụng Cửa hàng Google Play

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào Newsstand.
 3. Tìm tạp chí có thời gian dùng thử miễn phí mà bạn muốn thử.
 4. Chọn Đăng ký.
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình. Bạn sẽ nhận được số tạp chí hiện tại cùng với bất kỳ số mới nào khác được xuất bản trong khoảng thời gian dùng thử miễn phí.

Sử dụng máy tính

 1. Trên máy tính của bạn, mở Google Play.
 2. Ở bên trái , nhấp vào Newsstand.
 3. Tìm tạp chí có thời gian dùng thử miễn phí mà bạn muốn thử.
 4. Chọn Đăng ký.
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình. Bạn sẽ nhận được số tạp chí hiện tại cùng với bất kỳ số mới nào khác được xuất bản trong khoảng thời gian dùng thử miễn phí.

Phim và chương trình truyền hình

Phim và chương trình truyền hình miễn phí

Phim: Phim thường không được cung cấp miễn phí. Để tìm các chương trình khuyến mại hiện có, chuyển tới mục phim của Google Play.

TV shows: Go to Free TV episodes.

Xem trước phim và chương trình truyền hình

Tất cả các phim đều có đoạn giới thiệu phim để bạn có thể xem trước phim. Sau khi bạn tìm thấy phim mà bạn quan tâm, bạn sẽ thấy đoạn giới thiệu phim có trên trang chi tiết.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?