Khắc phục ứng dụng Android đã cài đặt nhưng không hoạt động

Nếu một ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị Android của bạn bị lỗi hoặc không mở, không phản hồi hay hoạt động không bình thường, hãy thử các bước khắc phục sự cố dưới đây. Sau khi thử mỗi bước, hãy kiểm tra xem bước đó có khắc phục được sự cố hay không.

Nếu một ứng dụng Google cài sẵn trên thiết bị của bạn có vẻ đang gặp sự cố thì nguyên nhân có thể là do ứng dụng khác được tải xuống sau đó trên thiết bị của bạn.

Mẹo: Nếu ứng dụng không hoạt động là một Ứng dụng tức thì, hãy thử các bước khắc phục sự cố sau.

Lưu ý: Trong những bước này, có một số bước chỉ hoạt động trên Android 8.1 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

Bước 1: Khởi động lại và cập nhật

Khởi động lại thiết bị

Để khởi động lại điện thoại, hãy nhấn và giữ nút nguồn trong vài giây. Sau đó, trên màn hình, hãy nhấn vào biểu tượng Khởi động lại Khởi động lại.

Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn "Khởi động lại", hãy nhấn và giữ nút nguồn trong khoảng 30 giây cho đến khi điện thoại khởi động lại.

Kiểm tra các bản cập nhật Android

Các bản cập nhật hệ thống có thể có những cải tiến giúp khắc phục sự cố.

Cách kiểm tra và cài đặt các bản cập nhật hệ thống:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Gần phía dưới cùng, hãy nhấn vào Hệ thống sau đó Nâng cao sau đó Bản cập nhật hệ thống. Nếu cần, trước tiên, hãy nhấn vào Giới thiệu về điện thoại hoặc Giới thiệu về máy tính bảng.
 3. Bạn sẽ thấy trạng thái cập nhật. Hãy làm theo mọi bước trên màn hình.
Cập nhật ứng dụng

Các bản cập nhật ứng dụng có thể mang lại những điểm cải tiến giúp khắc phục vấn đề của bạn.

Cách xem và tải bản cập nhật cho ứng dụng:

 1. Trên điện thoại, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Ứng dụng và trò chơi của tôi.
 3. Ứng dụng có bản cập nhật sẽ được gắn nhãn "Cập nhật".
  • Nhấn vào Cập nhật nếu đã có sẵn bản cập nhật.
  • Nếu có nhiều bản cập nhật, hãy nhấn vào Cập nhật tất cả.

Bước 2: Kiểm tra một sự cố nghiêm trọng hơn liên quan đến ứng dụng

Buộc dừng ứng dụng

Nói chung, bạn không cần đóng ứng dụng. Android tự động quản lý bộ nhớ mà ứng dụng sử dụng.

Nhưng để tắt hoàn toàn ứng dụng, kể cả những dịch vụ chạy ở chế độ nền mà ứng dụng có thể đang sử dụng, hãy làm như sau:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị của bạn Ứng dụng Cài đặt.
 2. Nhấn vào Ứng dụng và thông báo.
 3. Nhấn vào ứng dụng cần xóa bộ nhớ đệm. Nếu bạn không thấy ứng dụng đó, trước tiên hãy nhấn vào Xem tất cả ứng dụng hoặc Thông tin ứng dụng.
 4. Nhấn vào Buộc dừng.

Nếu sự cố tiếp diễn sau khi bạn buộc dừng ứng dụng, thì bạn có thể phải liên hệ với nhà phát triển ứng dụng. Hãy tìm hiểu cách liên hệ với nhà phát triển.

Xóa bộ nhớ đệm của ứng dụng

Xóa dữ liệu được lưu vào bộ nhớ đệm (bằng cách xóa các tệp tạm thời) có thể giải phóng dung lượng cần thiết. Đây là giải pháp ngắn hạn. Theo thời gian, dữ liệu đã lưu vào bộ nhớ đệm sẽ lại đầy lên.

Cách xóa bộ nhớ đệm của ứng dụng:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị của bạn Ứng dụng Cài đặt.
 2. Nhấn vào Ứng dụng và thông báo.
 3. Nhấn vào ứng dụng cần xóa bộ nhớ đệm. Nếu bạn không thấy ứng dụng đó, trước tiên hãy nhấn vào Xem tất cả ứng dụng hoặc Thông tin ứng dụng.
 4. Nhấn vào Bộ nhớ sau đó Xóa bộ nhớ đệm.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau khi xóa bộ nhớ đệm của ứng dụng, thì bạn có thể phải liên hệ với nhà phát triển ứng dụng. Hãy tìm hiểu cách liên hệ với nhà phát triển.

Xóa dữ liệu của ứng dụng

Xóa tất cả dữ liệu của ứng dụng có thể khắc phục được một số sự cố.

Chú ý: Mọi dữ liệu lưu trong ứng dụng này sẽ bị xóa.

Cách xóa tất cả dữ liệu của ứng dụng:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị của bạn Ứng dụng Cài đặt.
 2. Nhấn vào Ứng dụng và thông báo.
 3. Nhấn vào ứng dụng cần xóa bộ nhớ đệm. Nếu bạn không thấy ứng dụng đó, trước tiên hãy nhấn vào Xem tất cả ứng dụng hoặc Thông tin ứng dụng.
 4. Nhấn vào Bộ nhớ sau đó Xóa bộ nhớ hoặc Xóa dữ liệu sau đó OK.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau khi xóa dữ liệu của ứng dụng, thì bạn có thể phải liên hệ với nhà phát triển ứng dụng. Hãy tìm hiểu cách liên hệ với nhà phát triển.

Liên hệ với nhà phát triển ứng dụng

Nếu đã tải ứng dụng từ Cửa hàng Google Play, bạn có thể:

Gỡ cài đặt ứng dụng

Nếu sự cố tiếp diễn, bạn có thể gỡ cài đặt ứng dụng.

Chú ý: Mọi dữ liệu lưu trong ứng dụng này sẽ bị xóa.

Cách gỡ cài đặt ứng dụng:

 1. Chạm và giữ ứng dụng mà bạn muốn gỡ cài đặt.
 2. Kéo ứng dụng đến mục Gỡ cài đặt ở đầu màn hình. (Nếu bạn không thấy Gỡ cài đặt thì có thể đó là một ứng dụng hệ thống mà bạn không thể gỡ cài đặt.)

Nếu muốn sử dụng lại ứng dụng, bạn có thể cài đặt lại. Hãy tìm hiểu cách cài đặt lại ứng dụng.

Bài viết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?