Εγγραφείτε σε υπηρεσίες ή περιεχόμενο

Μπορείτε να εγγραφείτε για υπηρεσίες και λειτουργίες premium επί πληρωμή σε ορισμένες εφαρμογές με το Google Play.

Όταν εγγραφείτε:

 • Η συνδρομή διατίθεται επ' αόριστον και θα χρεώνεστε στην αρχή κάθε περιόδου χρέωσης, σύμφωνα με τους όρους της συνδρομής σας, για παράδειγμα, σε εβδομαδιαία, ετήσια ή άλλη περίοδο.
 • Εάν αποδεχτείτε μια προσφορά δοκιμής, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λίγο πριν από τη λήξη της δοκιμής σας.
  • Στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου, ξεκινά η πρώτη περίοδος χρέωσης και χρεώνεστε αυτόματα το ποσό που αναφέρεται στους όρους των συνδρομών σας.
  • Για να αποφύγετε τις χρεώσεις, ακυρώστε τη συνδρομή πριν από τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου.
 • Ενδέχεται να βρείτε μια εξουσιοδότηση πληρωμής στον τρόπο πληρωμής σας έως και 24 ώρες πριν από την έναρξη της επόμενης περιόδου χρέωσης, αλλά θα χρεωθείτε μόνο κατά την ημερομηνία ανανέωσης της περιόδου χρέωσης. Για να καταργήσετε την εξουσιοδότηση πληρωμής, ακυρώστε τη συνδρομή πριν από την έναρξη του επόμενου κύκλου χρέωσης.
 • Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή από την ενότητα Συνδρομές στο Google Play. Όταν την ακυρώσετε, θα χάσετε την πρόσβαση στη συνδρομή στο τέλος της τρέχουσας περιόδου χρέωσης, εκτός αν αγοράσατε τη συνδρομή σας με κάποιο πρόγραμμα πληρωμών. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διακοπή αυτόματης ανανέωσης ενός προγράμματος πληρωμών" παρακάτω, για να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η διαδικασία ακύρωσης για τα προγράμματα πληρωμών.
 • Για ορισμένες δικαιοδοσίες, έχετε τις εξής επιλογές:
 • Μπορείτε επίσης να προσθέσετε έναν δεύτερο τρόπο πληρωμής στον λογαριασμό σας στο Google Play, για να αποφύγετε τις διακοπές στη συνδρομητική υπηρεσία σας σε περίπτωση λήξης ή αποτυχίας του κύριου τρόπου πληρωμής. Μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε έναν εφεδρικό τρόπο πληρωμής.
 • Αν η πληρωμή σας δεν είναι επιτυχής, ενδέχεται να διατίθεται περίοδος χάριτος για να ενημερώσετε τον τρόπο πληρωμής σας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος, μπορεί να έχετε ακόμη τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τη συνδρομή σας. Με τη λήξη της περιόδου χάριτος ή αν δεν διατίθεται περίοδος χάριτος, ο λογαριασμός σας μπορεί να τεθεί σε αναστολή για έως και 60 ημέρες κατά τη διάρκεια των οποίων δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνδρομή. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου χάριτος και αναστολής λογαριασμού, το Play θα επαναλαμβάνει περιοδικά την πληρωμή. Αν το πρόβλημα πληρωμής δεν επιλυθεί πριν από τη λήξη οποιασδήποτε περιόδου χάριτος και αναστολής λογαριασμού, η συνδρομή ακυρώνεται αυτόματα.
 • Η Google ενδέχεται να κοινοποιεί δεδομένα συνδρομής που δεν ταυτοποιούν εσάς προσωπικά στους προγραμματιστές, για να τους βοηθά να προσφέρουν συνδρομές.

Συμβουλή: Εάν χρησιμοποιείτε Chromebook και έχετε εγκατεστημένο το Google Play Store, πατήστε Android.

Εγγραφείτε σε υπηρεσίες και περιεχόμενο σε εφαρμογές

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Google Play Store Google Play.
 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στον σωστό Λογαριασμό Google.
 3. Βρείτε και ανοίξτε την εφαρμογή που προσφέρει υπηρεσίες premium με χρέωση.
 4. Πατήστε Εγγραφή.
 5. Ορίστε την επιλογή συνδρομής σας και ελέγξτε τη συνδρομή και τις λεπτομέρειες του προγράμματος.
 6. Επιλέξτε έναν τρόπο πληρωμής.
 7. Πατήστε Εγγραφή.

Συμβουλή: Για να ακυρώσετε μια δοκιμαστική συνδρομή και να αποφύγετε τις χρεώσεις, ακυρώστε τη συνδρομή σας πριν από τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου.

Εγγραφή σε μια εφαρμογή με έναν κωδικό προσφοράς

Υπάρχουν 2 τύποι κωδικών προσφοράς.

Αν ο κωδικός σας χρησιμοποιεί λέξεις και αριθμούς, όπως HAPPYHOLIDAYS2020
 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή.
 2. Στην εφαρμογή για τη συνδρομή σας, βρείτε τη συνδρομή για την οποία ισχύει ο κωδικός σας.
 3. Ακολουθήστε τη διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς, μέχρι να εμφανιστεί ο τρόπος πληρωμής που αναφέρεται.
  • Αν δεν διαθέτετε τρόπο πληρωμής, προσθέστε έναν.
 4. Δίπλα στον τρόπο πληρωμής, πατήστε το δεξί βέλος δεξί βέλος.
 5. Πατήστε Εξαργύρωση κωδικού.
 6. Εισαγάγετε τον κωδικό σας και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
 7. Επιβεβαιώστε ότι η αγορά σας χρησιμοποιεί την προώθηση.
 8. Πατήστε Εγγραφή.
 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Play Google Play.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε το εικονίδιο προφίλ.
 3. Πατήστε Πληρωμές και συνδρομές και μετά Εξαργύρωση κωδικού δώρου.
 4. Εισαγάγετε τον κωδικό
 5. Πατήστε Εξαργύρωση.
 6. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή για τη συνδρομή σας.
 7. Στην εφαρμογή, βρείτε τον τύπο της συνδρομής για την οποία ισχύει ο κωδικός.
 8. Για να επιβεβαιώσετε ότι η αγορά σας χρησιμοποιεί τον κωδικό προσφοράς, ελέγξτε το καλάθι σας.
 9. Ακολουθήστε τα βήματα εντός εφαρμογής.
 10. Για να ολοκληρώσετε τη συνδρομή σας, ανοίξτε την εφαρμογή.

Αν δεν μπορείτε να εξαργυρώσετε ή να εγγραφείτε με τον κωδικό προσφοράς, μάθετε πώς μπορείτε να διορθώσετε προβλήματα σχετικά με κωδικούς.

Εγγραφείτε με ενοικίαση ανά σεζόν

Η ενοικίαση ανά σεζόν είναι μια επαναλαμβανόμενη ή μη επαναλαμβανόμενη συνδρομή που σας παρέχει πρόσβαση σε μια σεζόν περιεχομένου. Αν αγοράσετε μια επαναλαμβανόμενη ενοικίαση ανά σεζόν, θα ανανεωθεί αυτόματα στην αρχή της επόμενης σεζόν, κατά την ημερομηνία που έχει οριστεί από τον προγραμματιστή. Ορισμένες ενοικιάσεις ανά σεζόν μπορεί να αγοραστούν με ένα πρόγραμμα πληρωμών. 

Μπορείτε να ακυρώσετε μια ενοικίαση ανά σεζόν ανά πάσα στιγμή. Εάν ακυρώσετε την ενοικίαση ανά σεζόν, θα χάσετε την πρόσβαση στη συνδρομή στο τέλος της τρέχουσας περιόδου χρέωσης ή, αν αγοράσατε τη συνδρομή σας με μηνιαίο πρόγραμμα πληρωμών, στο τέλος του προγράμματος πληρωμών σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά ακύρωσης για ενοικιάσεις ανά σεζόν σε προγράμματα πληρωμών, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα με τίτλο Διακοπή αυτόματης ανανέωσης ενός προγράμματος πληρωμών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ενοικίαση ανά σεζόν, μεταβείτε στην ενότητα Συνδρομές στο Google Play ή επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή της εφαρμογής.

Εγγραφή με πρόγραμμα πληρωμών

Όταν εγγράφεστε για περιεχόμενο χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα πληρωμών, δεσμεύεστε για πολλές πληρωμές σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Αν αγοράσετε ένα επαναλαμβανόμενο πρόγραμμα πληρωμών, θα ανανεωθεί αυτόματα κατά την ημερομηνία ανανέωσης. 

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα προγραμμάτων πληρωμών, μεταβείτε στην ενότητα Καταλληλότητα τοποθεσίας για προγράμματα πληρωμών συνδρομών. Εάν έχετε ένα πρόγραμμα πληρωμών, επισκεφτείτε τις Συνδρομές στο Google Play ή ελέγξτε την απόδειξη που λάβατε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμά σας. Τα προγράμματα πληρωμών υπόκεινται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του προγράμματος πληρωμών Google Play.

Διακοπή αυτόματης ανανέωσης ενός προγράμματος πληρωμών

Όταν ο τρόπος πληρωμής σας χρεωθεί για ένα πρόγραμμα πληρωμών, δεν θα μπορείτε να ακυρώσετε τυχόν εναπομείνασες πληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα πληρωμών. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε να διακόψετε την αυτόματη ανανέωση του προγράμματος πληρωμών σας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρεωθείτε κατά την επόμενη ημερομηνία ανανέωσης της συνδρομής σας (την οποία μπορείτε να δείτε στην ενότητα Συνδρομές στο Google Play ή στην απόδειξη που λάβατε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενό σας έως τότε. Εάν επιλέξετε να διακόψετε την ανανέωση του προγράμματος πληρωμών, θα εξακολουθείτε να είστε υπεύθυνοι για τυχόν πληρωμές που απομένουν στο τρέχον πρόγραμμα πληρωμών σας. Το Google Play δεν εκδίδει επιστροφές χρημάτων, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην Πολιτική επιστροφής χρημάτων του Google Play.

Εγγραφή με προπληρωμένο πρόγραμμα

Τα προπληρωμένα προγράμματα είναι συνδρομές για καθορισμένο χρονικό διάστημα που προσφέρονται από ορισμένες εφαρμογές και δεν ανανεώνονται αυτόματα. Εάν ο τρόπος πληρωμής σας δεν υποστηρίζει επαναλαμβανόμενες συνδρομές, ένα προπληρωμένο πρόγραμμα μπορεί να είναι μια καλή επιλογή για εσάς.

Σε αντίθεση με τις κανονικές συνδρομές, τα προπληρωμένα προγράμματα χρησιμοποιούνται για την αγορά πρόσβασης σε συνδρομές για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Μετά τη λήξη της περιόδου, θα χάσετε την πρόσβαση στη συνδρομή.

Αν θέλετε να συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στη συνδρομή μετά τη λήξη της προπληρωμένης περιόδου, μπορείτε:

 • Να επεκτείνετε το προπληρωμένο πρόγραμμα.
 • Να αλλάξετε το πρόγραμμα σε επαναλαμβανόμενη συνδρομή.

Δεν προσφέρουν όλες οι εφαρμογές την επιλογή προπληρωμένου προγράμματος. Τα προπληρωμένα προγράμματα δεν υποστηρίζουν δοκιμές χωρίς κόστος.

Για την εγγραφή σας σε ένα προπληρωμένο πρόγραμμα συνδρομής:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Play Google Play.
 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στον σωστό Λογαριασμό Google.
 3. Βρείτε και ανοίξτε την εφαρμογή που προσφέρει προπληρωμένα προγράμματα με χρέωση.
 4. Πατήστε Εγγραφή.
 5. Επιλέξτε το προπληρωμένο πρόγραμμα που θέλετε να αγοράσετε.
 6. Επιλέξτε έναν υποστηριζόμενο τρόπο πληρωμής.
 7. Πατήστε Αγορά.

Έναρξη συνδρομής από έναν ιστότοπο 

 1. Στον ιστότοπο που προσφέρει μια συνδρομή, επιλέξτε Εγγραφείτε με τον Λογαριασμό σας Google ή Εγγραφείτε με το Google.
 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στον σωστό Λογαριασμό Google.
 3. Επιλέξτε μια προσφορά συνδρομής, όπως ετήσια ή μηνιαία. Αυτό ενδέχεται να εξαρτάται από τους τύπους συνδρομής που προσφέρει ο ιστότοπος.
 4. Επιβεβαιώστε τον τρόπο πληρωμής και τη διεύθυνση χρέωσης.

Μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε μια υπάρχουσα συνδρομή στον Λογαριασμό σας Google.

Android Υπολογιστής
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού