Kräv verifiering för köp

Genom att aktivera verifiering av köp kan du förhindra obehöriga köp på enheten.

Om du har aktiverat verifiering blir du ombedd att verifiera din identitet med biometri eller lösenordet till Google-kontot varje gång du gör ett köp via Google Play på enheten. Du kan ändra eller återställa lösenordet för Google-kontot om det behövs.

Med biometri menas alla fingeravtryck och ansiktsmodeller som är lagrade på enheten. Tänk på att all biometri som är lagrad på enheten kan användas för verifiering. Om du delar enheten med andra och väljer biometri som verifieringsmetod behöver du vara bekväm med att all biometri som är lagrad på enheten kan användas för verifiering.

Obs! Inställningarna för verifiering av köp gäller endast köp som görs via Google Plays faktureringssystem.

Verifiering av köp i Sydkorea

Verifiering av köp på Google Play bidrar till att förhindra obehöriga köp på enheten. Det är särskilt viktigt om du delar enheten med andra. Ändringar av hur Google Play-användare i Sydkorea verifierar sina köp via Google Play noteras nedan:

 • På en mobil enhet:
  • När du besöker Google Play Butik på din mobila enhet verifierar du köpen med samma verifieringsmetod (t.ex. pinkod, mönster, lösenord eller biometri) som du använder för att låsa upp enheten, i stället för lösenordet till Google-kontot.
  • Autentiseringsinställningen för köp på Google Play gäller för en enskild enhet och ett Google-konto. Du kan när som helst ändra autentiseringsfrekvensen i Google Play.
  • Om enheten har stöd för biometri (som ditt ansikte eller fingeravtryck) och om du aktiverar den funktionen går det även att verifiera köp på Google Play med biometri som finns lagrad på enheten. Detta är viktigt om du har lagrat andra personers biometri för att låsa upp enheten och inte vill använda detta för verifiering av köp. I så fall tar du bort all biometri från enheten som du inte vill ska användas för verifiering av köp eller använder en annan typ av enhetsupplåsning (som pinkod, mönster eller lösenord) utan att lämna ut den.
  • Du kan läsa mer om hur du ställer in ett skärmlås på en Android-enhet i hjälpcentret för Android.
 • På webben, play.google.com:
  • Om du vill verifiera köp och appinstallationer på play.google.com måste du använda tvåstegsverifiering, vilket bidrar till att skydda kontot. Du kan läsa mer om hur du aktiverar tvåstegsverifiering i hjälpcentret för Google-kontot. Observera att på grund av säkerhetsprotokoll kan vissa användare behöva slutföra en väntetid efter att de har ställt in tvåstegsverifiering innan de kan använda funktionen för transaktioner på play.google.com. Du kan när som helst ändra inställningarna för verifiering av köp på play.google.com/settings.

Aktivera eller inaktivera verifiering

Med undantag för inställningarna för play.google.com och vissa inställningar för Google Assistent, som gäller på olika enheter, gäller verifieringsinställningarna bara det aktiva kontot på den enhet där du har angett dem. Om du använder ditt Google-konto på fler än en enhet upprepar du stegen nedan på alla enheter. Om du använder flera konton på enheten upprepar du stegen nedan för varje konto på enheten.

Tips! Genom att aktivera verifiering av köp får du ett ökat skydd på enheten mot oavsiktliga köp i appar och spel utanför familjeavdelningen. I appar och spel som är avsedda för barn upp till 12 år verifierar Google Play användaren på nytt innan hen kan köpa något i appen. Detta bidrar till att säkerställa att barnets köp godkänns av den person som är ekonomiskt ansvarig.

Ändra verifieringsinställningarna på en mobil enhet
 1. Öppna Google Play-appen Google Play.
 2. Tryck på profilikonen uppe till höger.
 3. Tryck på Inställningar följt av Verifiering av köp följt av Verifieringsfrekvens.
 4. Välj en inställning.
 5. Bekräfta ändringen.
Ändra verifieringsinställningarna för Google Assistent
 1. På en telefon eller surfplatta med Android säger du ”Hey Google, öppna Assistent-inställningarna”.
 2. Tryck på Du under Populära inställningar följt av Betalningar.
 3. Aktivera eller inaktivera Betala via assistenten.
 4. Aktivera eller inaktivera Bekräfta med fingeravtryck eller ansikte och Bekräfta med Voice Match.

Läs mer om hur du betalar med Voice Match.

Ändra verifieringsinställningarna på Chromebook

Om du använder Play Butik-appen på en Chromebook:

 1. Öppna Google Play Butik-appen Google Play.
 2. Klicka på menyn Meny följt av Inställningar.
 3. Klicka på Verifieringsinställningar.
 4. Välj en inställning.
 5. Följ anvisningarna på skärmen.

Tips!

Aktivera eller inaktivera biometrisk verifiering (på utvalda enheter) 

När biometrisk verifiering är aktiverad blir du ombedd att använda fingeravtrycket eller ansiktet varje gång du gör ett köp för att identifiera din identitet.

Obs! All biometri som lagras på enheten kan användas för att verifiera köp som görs via ditt Google-konto. Tänk på det om du delar enheten med andra.
 1. Öppna Google Play-appen Google Play.
 2. Tryck på profilikonen uppe till höger.
 3. Tryck på Inställningar följt av Verifiering av köp.
 4. Följ instruktionerna för att aktivera eller inaktivera Biometrisk verifiering.
Tips! Du kan behöva ditt Google-lösenord för att aktivera Biometrisk verifiering på Google Play. Öppna Kontoåterställning om du har glömt lösenordet. För mobila enheter kan du bekräfta den ändrade inställningen med biometri.
Ändra verifieringsinställningarna på Android TV
Tips! Om du vill ändra verifieringsinställningarna behöver du ditt Google-lösenord. Om du har glömt lösenordet går du till Kontoåterställning.
Ändra verifieringsinställningarna på play.google.com
Den här inställningen gäller köp som görs via Google Plays faktureringssystem. Verifiering krävs för alla fjärrinstallationer av appar som görs på webben.
 1. Besök play.google.com.
 2. Klicka på profilikonen uppe till höger.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Välj en inställning under Verifieringsinställningar.
 5. Klicka på Uppdatera.
Tips! Om du vill ändra verifieringsinställningarna behöver du ditt Google-lösenord. Besök sidan för kontoåterställning om du har glömt lösenordet.
Ändra verifieringsinställningarna på Google Play Spel på datorn
 1. Öppna Google Play Spel på datorn.
 2. Klicka på ditt spelarnamn högst upp.
 3. Klicka på Inställningar Inställningar.
 4. Klicka på Återställ bredvid Verifiering av köp.

Vad verifieringsinställningarna innebär

Om du tillfälligt inaktiverar verifiering av köp kan det leda till obehöriga köp. Du ansvarar för alla debiteringar, inklusive oavsiktliga eller obehöriga sådana.

Tips!

 • Skydda ditt konto genom att aktivera verifiering av köp för alla köp.
 • Verifieringsinställningarna gäller endast för köp som görs via Google Plays faktureringssystem på den enhet där inställningen har valts.
 • Verifiering krävs alltid vid köp som görs via Google Plays faktureringssystem för appar och spel som riktar sig till barn upp till 12 år, även om du har valt andra inställningar.
 • I en familjegrupp på Google Play kan alla familjemedlemmar handla med familjens betalningsmetod via Google Plays faktureringssystem. Läs mer om hur du ställer in och hanterar en familjegrupp.
För alla enheter (förutom via play.google.com)

Följande alternativ för verifieringsfrekvens är tillgängliga:

 • Verifiera alla köp: Verifiering krävs för alla köp av digitalt innehåll via Google Plays faktureringssystem, inklusive köp i appar.
 • Verifiera köp var 30:e minut (endast mobila enheter): Varje gång du verifierar ett köp kan du fortsätta att köpa alla typer av digitalt innehåll via Google Plays faktureringssystem (inklusive i appar) i 30 minuter utan att behöva verifiera igen.
 • Verifiera aldrig köp: Verifiering krävs inte för köp via Google Plays faktureringssystem.
För play.google.com

Dessa inställningar gäller när du är inloggad på play.google.com på en enhet och gäller endast för köp som görs via Google Plays faktureringssystem. Dessa inställningar påverkar inte verifieringsinställningarna utanför play.google.com (till exempel när du använder Google Play-appen på din mobila enhet).

Alla köp och appinstallationer via play.google.com (standardinställning): Verifiering krävs vid alla köp av digitalt innehåll via Google-kontot på play.google.com.

Endast appinstallationer via play.google.com: När du är inloggad på play.google.com krävs ingen verifiering vid köp av digitalt innehåll, som betalinnehåll eller köp i appar. Verifiering krävs för fjärrinstallationer av appar via ditt Google-konto på play.google.com.

Tips!

 • Aktivera verifiering av köp om du delar dina enheter med andra eller vill förhindra köp av innehåll för barn på play.google.com.
 • Verifieringsinställningarna gäller endast för köp som görs via Google Plays faktureringssystem.
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny