Kräva lösenord eller autentisering vid köp

Genom att aktivera autentisering får du ett ökat skydd på enheten mot oavsiktliga köp i appar och spel utanför familjeavdelningen. (För appar och spel i familjeavdelningen krävs automatiskt autentisering vid köp via Google Plays faktureringssystem).

Med autentisering menas att en uppgift i stil med ett lösenord måste anges på enheten för att köpet ska genomföras. Du kan ändra eller återställa lösenordet för Google-kontot om det behövs.

Läs mer om hur du anger betalningsuppgifter om du vill godkänna köp med Google-assistenten.

Obs! Autentiseringsinställningarna för köp gäller endast köp som görs via Google Plays faktureringssystem.

Aktivera och inaktivera autentisering

Med undantag för inställningarna för play.google.com och vissa inställningar för Google Assistent, som gäller på olika enheter, gäller autentiseringsinställningarna bara det aktiva kontot på den enhet där du har lagt till dem. Om du använder ditt Google-konto på fler än en enhet upprepar du stegen nedan på alla enheter. Om du använder flera konton på enheten upprepar du stegen nedan för varje konto på enheten. Dessutom gäller autentiseringsinställningarna endast för köp som görs via Google Plays faktureringssystem.

Ändra autentiseringsinställningarna på en mobil enhet
 1. Öppna Google Play-appen Google Play.
 2. Tryck på profilikonen uppe till höger.
 3. Tryck på Inställningar följt av Autentisering följt av Kräv autentisering vid köp.
 4. Välj en inställning.
 5. Följ anvisningarna på skärmen.

Tips! Du måste ange ditt lösenord på Google när du ändrar autentiseringsinställningarna. Besök sidan för kontoåterställning om du har glömt lösenordet. 

Ändra autentiseringsinställningarna för Google Assistent
 1. På en telefon eller surfplatta med Android säger du ”Hey Google, öppna Assistent-inställningarna”.
 2. Tryck på Du under Populära inställningar följt av Betalningar.
 3. Aktivera eller inaktivera Betala via assistenten.
 4. Aktivera eller inaktivera Bekräfta med fingeravtryck eller ansikte och Bekräfta med Voice Match.

Läs mer om hur du betalar med Voice Match.

Ändra autentiseringsinställningarna på en Chromebook.

Om du använder Play Butik-appen på en Chromebook:

 1. Öppna Google Play Butik-appen Google Play.
 2. Klicka på menyn Meny följt av Inställningar.
 3. Klicka på Autentiseringsinställningar.
 4. Välj en inställning.
 5. Följ anvisningarna på skärmen.

Tips!

Konfigurera autentisering med fingeravtryck (på utvalda enheter)

Om din enhet har stöd för autentisering med fingeravtryck kan du godkänna köp på Google Play via Google Plays faktureringssystem genom att läsa av ditt fingeravtryck.

Vi ber dig bara läsa av fingeravtrycket om appen kräver det eller om du har angett att autentisering ska krävas för köp enligt anvisningarna ovan.

 1. Öppna Google Play-appen Google Play.
 2. Tryck på profilikonen uppe till höger.
 3. Tryck på Inställningar följt av Autentisering.
 4. Aktivera Biometrisk autentisering.
 5. Ange ditt lösenord. 
 6. Tryck på OK.

Tips! Du måste ange ditt lösenord på Google när du konfigurerar autentisering med fingeravtryck. Besök sidan för kontoåterställning om du har glömt lösenordet. 

Ändra autentiseringsinställningarna på Android TV

Tips! Du måste ange ditt lösenord på Google när du ändrar autentiseringsinställningarna. Besök sidan för kontoåterställning om du har glömt lösenordet.

Ändra autentiseringsinställningarna på play.google.com

Den här inställningen gäller köp som görs via Google Plays faktureringssystem. Autentisering krävs för alla fjärrinstallationer av appar som görs på webben.

 1. Besök play.google.com.
 2. Klicka på profilikonen uppe till höger.
 3. Klicka på Inställningar och enheter.
 4. Välj en inställning under Autentiseringsinställningar.
 5. Klicka på Uppdatera.

Tips! Du måste ange ditt lösenord på Google när du ändrar autentiseringsinställningarna. Besök sidan för kontoåterställning om du har glömt lösenordet.

Ändra autentiseringsinställningarna i Google Play Games on PC
 1. Öppna Google Play Spel på datorn.
 2. Klicka på ditt spelarnamn högst upp.
 3. Klicka på Inställningar Inställningar.
 4. Klicka på Återställ bredvid Återställ inställningarna för autentisering av köp.
Autentiseringsinställningar för Google Play för appar som endast riktar sig till barn
I appar som endast riktar sig till barn autentiserar Google Play användaren på nytt innan hen kan köpa något i appen. Den här åtgärden säkerställer att personen med det ekonomiska ansvaret, inte barnet, godkänner köpet.

Vad de olika autentiseringsinställningarna betyder

Om du inaktiverar autentiseringen vid köp kan det leda till obehöriga köp. Du ansvarar för alla debiteringar, inklusive oavsiktliga eller obehöriga sådana.

Du kan välja en betalningsmetod för att handla via Google Play. Läs mer om hur du konfigurerar och hanterar en familjegrupp på Google Play.

Tips!

 • Autentiseringsinställningarna gäller endast för köp som görs via Google Plays faktureringssystem.
 • Autentisering krävs alltid vid köp som görs via Google Plays faktureringssystem för appar och spel som riktar sig till barn upp till 12 år, även om du har valt andra inställningar.
 • I en familjegrupp på Google Play kan alla familjemedlemmar handla med familjens betalningsmetod via Google Plays faktureringssystem. Läs mer om hur du konfigurerar och hanterar en familjegrupp.
För alla enheter (förutom via play.google.com)

För alla köp via Google Plays faktureringssystem från den här enheten (standardinställning): Autentisering krävs för alla köp av digitalt innehåll via Google Plays faktureringssystem (inklusive köp i appar).

Var 30:e minut (endast mobila enheter): Varje gång du autentiserar ett köp kan du fortsätta att handla alla typer av digitalt innehåll via Google Plays faktureringssystem (inklusive köp i appar) under 30 minuter från det första köpet utan att göra om autentiseringen.

Aldrig: Autentisering krävs inte vid köp via Google Plays faktureringssystem.

Obs! Autentiseringsinställningarna gäller endast köp som görs via Google Plays faktureringssystem.

För play.google.com

Dessa inställningar gäller när du är inloggad på play.google.com på en enhet och gäller endast för köp som görs via Google Plays faktureringssystem. Dessa inställningar påverkar inte autentiseringsinställningarna utanför play.google.com (till exempel när du använder Google Play-appen på din mobila enhet).

Alla köp och appinstallationer via play.google.com (standardinställning): Autentisering krävs vid alla köp av digitalt innehåll via Google-kontot på play.google.com.

Endast appinstallationer via play.google.com: När du är inloggad på play.google.com krävs ingen autentisering vid köp av digitalt innehåll, som betalinnehåll eller köp i appar. Autentisering krävs för fjärrinstallationer av appar via ditt Google-konto på play.google.com.

Tips!

 • Aktivera autentisering vid köp om du delar dina enheter med andra eller vill förhindra köp av innehåll för barn på play.google.com.
 • Autentiseringsinställningarna gäller endast för köp som görs via Google Plays faktureringssystem.

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
6936155482173070294
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
84680