Kräva lösenord eller autentisering vid köp

Genom att aktivera autentisering får du ett ökat skydd på enheten mot oavsiktliga köp i appar och spel utanför familjeavdelningen. (För appar och spel i familjeavdelningen krävs autentisering vid köp automatiskt.) Med autentisering menas att en uppgift i stil med ett lösenord måste anges på enheten för att köpet ska genomföras. Du kan ändra eller återställa lösenordet för Google-kontot om det behövs.

Aktivera och inaktivera autentisering

Autentiseringsinställningarna gäller bara det aktiva kontot på den enhet där du har lagt till dem. Om du använder ditt Google-konto på fler än en enhet upprepar du stegen nedan på alla enheter. Om du använder flera konton på enheten upprepar du stegen nedan för varje konto på enheten.

Ändra autentiseringsinställningarna på en mobil enhet

 1. Öppna Google Play Butik-appen Google Play.  
 2. Tryck på menyn Meny följt av Inställningar.
 3. Tryck på Kräv autentisering vid köp.
 4. Välj en inställning.
 5. Följ anvisningarna på skärmen.

Obs! Du måste ange ditt lösenord på Google när du ändrar autentiseringsinställningarna. Besök sidan för kontoåterställning om du har glömt lösenordet. 

Ändra autentiseringsinställningarna på en Chromebook.

Obs! Det här fungerar bara om du använder appen Google Play Butik på en Chromebook. Läs mer om hur du använder Google Play Butik på Chromebook

Om du använder Play Butik-appen på en Chromebook:

 1. Öppna Google Play Butik-appen Google Play.
 2. Klicka på menyn Meny följt av Inställningar.
 3. Klicka på Kräv autentisering vid köp.
 4. Välj en inställning.
 5. Följ anvisningarna på skärmen.

Obs! Du måste ange ditt lösenord på Google när du ändrar autentiseringsinställningarna. Besök sidan för kontoåterställning om du har glömt lösenordet. 

Konfigurera autentisering med fingeravtryck (på utvalda enheter)

Om din enhet har stöd för autentisering med fingeravtryck kan du godkänna köp på Google Play genom att läsa av ditt fingeravtryck.

Vi ber dig bara läsa av fingeravtrycket om appen kräver det eller om du har angett att autentisering ska krävas för köp enligt anvisningarna ovan.

 1. Öppna Google Play Butik-appen Google Play.
 2. Tryck på menyn Meny följt av Inställningar.
 3. Aktivera Autentisering med fingeravtryck.
 4. Ange ett lösenord. Du behöver endast ange ett lösenord första gången du konfigurerar autentisering med fingeravtryck.

Obs! Du måste ange ditt lösenord på Google när du konfigurerar autentisering med fingeravtryck. Besök sidan för kontoåterställning om du har glömt lösenordet. 

Ändra autentiseringsinställningarna på Android TV
 1. Öppna Google Play Butik-appen Google Play.
 2. Välj Inställningar följt av Auktorisera köp.
 3. Välj en inställning.
 4. Följ anvisningarna på skärmen.

Obs! Du måste ange ditt lösenord på Google när du ändrar autentiseringsinställningarna. Besök sidan för kontoåterställning om du har glömt lösenordet. 

Vad de olika autentiseringsinställningarna betyder

För alla köp via Google Play från den här enheten (standardinställning): Autentisering krävs för alla köp av digitalt innehåll via Google Play (inklusive köp i appar).

Var 30:e minut: Varje gång du autentiserar ett köp kan du fortsätta att handla alla typer av digitalt innehåll via Google Play (inklusive köp i appar) under 30 minuter från det första köpet utan att autentisera igen.

Aldrig: Autentisering krävs inte för köp. Om du inaktiverar autentiseringen kan det leda till obehöriga köp. Du ansvarar för alla debiteringar, inklusive oavsiktliga eller obehöriga sådana.

Obs! Autentisering krävs alltid vid köp av appar och spel som riktar sig till barn upp till 12 år, även om du har valt andra inställningar.

Tips! I en familjegrupp på Google Play kan alla familjemedlemmar handla med familjens betalningsmetod via Google Play. Läs mer om hur du konfigurerar och hanterar en familjegrupp på Google Play.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?